แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.จุฬางกูรวิทยา xxx xxx xxx
 2.ชุมชนบ้านดอนมนต์ xxx xxx xxx
 3.ชุมชนบ้านนาแพง xxx xxx xxx
 4.ชุมชนบ้านสะแก xxx xxx xxx
 5.ชุมชนบ้านหนองขมาร xxx xxx xxx
 6.ชุมชนบ้านหายโศก xxx xxx xxx
 7.ตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ xxx xxx xxx
 8.บ้านกม.ศูนย์ xxx xxx xxx
 9.บ้านกระทุ่ม xxx xxx xxx
 10.บ้านกระทุ่มจานสามัคคี xxx xxx xxx
 11.บ้านกระทุ่มเครือ xxx xxx xxx
 12.บ้านกระสัง xxx xxx xxx
 13.บ้านกอกดอนพยอม xxx xxx xxx
 14.บ้านกอกโคกวิทยา xxx xxx xxx
 15.บ้านข่อย xxx xxx xxx
 16.บ้านขาม xxx xxx xxx
 17.บ้านขามพิมาย xxx xxx xxx
 18.บ้านขี้เหล็ก xxx xxx xxx
 19.บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) xxx xxx xxx
 20.บ้านคูขาด xxx xxx xxx
 21.บ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) xxx xxx xxx
 22.บ้านคูบอน xxx xxx xxx
 23.บ้านคูบัว xxx xxx xxx
 24.บ้านงิ้ว xxx xxx xxx
 25.บ้านจะหลวย xxx xxx xxx
 26.บ้านจิก xxx xxx xxx
 27.บ้านชุมแสง xxx xxx xxx
 28.บ้านซาดศึกษา xxx xxx xxx
 29.บ้านซาดหัวหนองแคน xxx xxx xxx
 30.บ้านดงพลอง xxx xxx xxx
 31.บ้านดงย่อ xxx xxx xxx
 32.บ้านดงยายเภา xxx xxx xxx
 33.บ้านดงเค็ง xxx xxx xxx
 34.บ้านดอน xxx xxx xxx
 35.บ้านดอนตูม xxx xxx xxx
 36.บ้านตะแบงสามัคคี xxx xxx xxx
 37.บ้านตามา xxx xxx xxx
 38.บ้านตาหล่ำ xxx xxx xxx
 39.บ้านตาโหงก xxx xxx xxx
 40.บ้านตูม xxx xxx xxx
 41.บ้านทองหลาง xxx xxx xxx
 42.บ้านท่าม่วง xxx xxx xxx
 43.บ้านท่าเรือ xxx xxx xxx
 44.บ้านทุ่งวัง xxx xxx xxx
 45.บ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด xxx xxx xxx
 46.บ้านนาลาว xxx xxx xxx
 47.บ้านบุ่งเบา xxx xxx xxx
 48.บ้านปรือเกียน xxx xxx xxx
 49.บ้านปลัดมุม xxx xxx xxx
 50.บ้านปะคำดง xxx xxx xxx
 51.บ้านปะคำสำโรง xxx xxx xxx
 52.บ้านปากช่องสนามชัย xxx xxx xxx
 53.บ้านป่าหนาม xxx xxx xxx
 54.บ้านพงแขม xxx xxx xxx
 55.บ้านพรสำราญ xxx xxx xxx
 56.บ้านยางทะเล xxx xxx xxx
 57.บ้านยางนกคู่ xxx xxx xxx
 58.บ้านยางน้ำใส xxx xxx xxx
 59.บ้านร่อนทอง xxx xxx xxx
 60.บ้านละกอ xxx xxx xxx
 61.บ้านวังปลัด xxx xxx xxx
 62.บ้านสตึก xxx xxx xxx
 63.บ้านสระกอไทร xxx xxx xxx
 64.บ้านสระกุด xxx xxx xxx
 65.บ้านสระขี้ตุ่น xxx xxx xxx
 66.บ้านสระบัว(คูเมือง) xxx xxx xxx
 67.บ้านสระบัว(แดนดง) xxx xxx xxx
 68.บ้านสระปะคำถาวร xxx xxx xxx
 69.บ้านสวายสอ xxx xxx xxx
 70.บ้านสาวเอ้ xxx xxx xxx
 71.บ้านสำโรงพิมาน xxx xxx xxx
 72.บ้านหญ้าคา xxx xxx xxx
 73.บ้านหนองกระทุ่ม xxx xxx xxx
 74.บ้านหนองกับ xxx xxx xxx
 75.บ้านหนองการะโก xxx xxx xxx
 76.บ้านหนองขวาง xxx xxx xxx
 77.บ้านหนองขุนพรม xxx xxx xxx
 78.บ้านหนองครก xxx xxx xxx
 79.บ้านหนองดุม(คูเมือง) xxx xxx xxx
 80.บ้านหนองดุม(สตึก) xxx xxx xxx
 81.บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) xxx xxx xxx
 82.บ้านหนองตาด xxx xxx xxx
 83.บ้านหนองติ้ว xxx xxx xxx
 84.บ้านหนองนกเกรียน xxx xxx xxx
 85.บ้านหนองนางดำ xxx xxx xxx
 86.บ้านหนองน้ำขุ่น xxx xxx xxx
 87.บ้านหนองบัว xxx xxx xxx
 88.บ้านหนองบัวเจ้าป่า xxx xxx xxx
 89.บ้านหนองบัวแดง xxx xxx xxx
 90.บ้านหนองปลาแดก xxx xxx xxx
 91.บ้านหนองปุนสำโรง xxx xxx xxx
 92.บ้านหนองม่วง xxx xxx xxx
 93.บ้านหนองยาง-หนองจาน xxx xxx xxx
 94.บ้านหนองรัก xxx xxx xxx
 95.บ้านหนองสรวงเมืองน้อย xxx xxx xxx
 96.บ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) xxx xxx xxx
 97.บ้านหนองหญ้าคา xxx xxx xxx
 98.บ้านหนองหว้า xxx xxx xxx
 99.บ้านหนองหัวควาย xxx xxx xxx
 100.บ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) xxx xxx xxx
 101.บ้านหนองเชือก xxx xxx xxx
 102.บ้านหนองเรือ xxx xxx xxx
 103.บ้านหนองแคน xxx xxx xxx
 104.บ้านหนองแวง xxx xxx xxx
 105.บ้านหนองใหญ่ xxx xxx xxx
 106.บ้านหนองไทร xxx xxx xxx
 107.บ้านหนองไผ่ xxx xxx xxx
 108.บ้านหนองไผ่เบญจมิตร xxx xxx xxx
 109.บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) xxx xxx xxx
 110.บ้านหัวช้าง xxx xxx xxx
 111.บ้านหัวฝาย xxx xxx xxx
 112.บ้านหินเหล็กไฟ xxx xxx xxx
 113.บ้านเขว้า xxx xxx xxx
 114.บ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) xxx xxx xxx
 115.บ้านเพียแก้ว xxx xxx xxx
 116.บ้านเมืองแก xxx xxx xxx
 117.บ้านเสม็ด xxx xxx xxx
 118.บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์) xxx xxx xxx
 119.บ้านแคน xxx xxx xxx
 120.บ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) xxx xxx xxx
 121.บ้านแพ xxx xxx xxx
 122.บ้านโคกก่อง xxx xxx xxx
 123.บ้านโคกกุง xxx xxx xxx
 124.บ้านโคกสว่าง xxx xxx xxx
 125.บ้านโคกสิงห์ xxx xxx xxx
 126.บ้านโคกสุพรรณ xxx xxx xxx
 127.บ้านโคกเมือง xxx xxx xxx
 128.บ้านโคกใหญ่ xxx xxx xxx
 129.บ้านโจด xxx xxx xxx
 130.บ้านโนนกลาง(คูเมือง) xxx xxx xxx
 131.บ้านโนนกลาง(แดนดง) xxx xxx xxx
 132.บ้านโนนค้อ xxx xxx xxx
 133.บ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา) xxx xxx xxx
 134.บ้านโนนธาตุ xxx xxx xxx
 135.บ้านโนนยาง xxx xxx xxx
 136.บ้านโนนยานาง xxx xxx xxx
 137.บ้านโนนสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 138.บ้านโนนเจริญ xxx xxx xxx
 139.บ้านโนนเพกา xxx xxx xxx
 140.บ้านโนนไฮ xxx xxx xxx
 141.บ้านโศกกะฐิน xxx xxx xxx
 142.บ้านโศกนาคท่าม่วง xxx xxx xxx
 143.บ้านโสกแต้ xxx xxx xxx
 144.วัดชัยสมพร xxx xxx xxx
 145.วัดชายอรัญ xxx xxx xxx
 146.วัดทรงสุวรรณ xxx xxx xxx
 147.วัดท่าเยี่ยม xxx xxx xxx
 148.วัดท่าเรียบ xxx xxx xxx
 149.วัดธรรมประสิทธิ์ xxx xxx xxx
 150.วัดธาตุ xxx xxx xxx
 151.วัดบัวทอง xxx xxx xxx
 152.วัดบ้านปะเคียบ xxx xxx xxx
 153.วัดบ้านพลับ xxx xxx xxx
 154.วัดบ้านสวายตางวน xxx xxx xxx
 155.วัดบ้านสำราญราษฎร์ xxx xxx xxx
 156.วัดบ้านเบาน้อย xxx xxx xxx
 157.วัดบุปผาราม xxx xxx xxx
 158.วัดพนมวัน xxx xxx xxx
 159.วัดพลสุวรรณ xxx xxx xxx
 160.วัดราษฏร์สามัคคี xxx xxx xxx
 161.วัดฤาษีสถิต xxx xxx xxx
 162.วัดวงษ์วารี xxx xxx xxx
 163.วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) xxx xxx xxx
 164.วัดวรดิษฐ์ xxx xxx xxx
 165.วัดศรีสุนทร xxx xxx xxx
 166.วัดสมณาวาส xxx xxx xxx
 167.วัดสระจันทร์ xxx xxx xxx
 168.วัดสระทอง xxx xxx xxx
 169.วัดสระบัว xxx xxx xxx
 170.วัดสิริมงคล xxx xxx xxx
 171.วัดสุคันธารมย์ xxx xxx xxx
 172.วัดสุวรรณาราม xxx xxx xxx
 173.วัดหงษ์ xxx xxx xxx
 174.วัดหลักศิลา xxx xxx xxx
 175.วัดอิสาณ xxx xxx xxx
 176.วัดเทพประดิษฐ์ xxx xxx xxx
 177.วัดเทพรังษี xxx xxx xxx
 178.วัดเทพรังสรรค์ xxx xxx xxx
 179.วัดโพธิ์ xxx xxx xxx
 180.วัดโพธิ์ชัย xxx xxx xxx
 181.วัดไพรงาม xxx xxx xxx
 182.สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง xxx xxx xxx
 183.สามัคคีเทพอำนวย xxx xxx xxx
 184.อนุบาลคูเมือง xxx xxx xxx
 185.อนุบาลนาโพธิ์ xxx xxx xxx
 186.อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 187.อนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) xxx xxx xxx
 188.อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) xxx xxx xxx
 189.อนุบาลแคนดง xxx xxx xxx
 190.อมรสิริสามัคคี xxx xxx xxx
 191.โนนมาลัยหัวฝาย xxx xxx xxx
 192.ไตรคามศรีอนุสรณ์ xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net