แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สระแก้ว เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.กรุงไทย xxx xxx xxx
 2.กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ xxx xxx xxx
 3.กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร xxx xxx xxx
 4.คลองยางนุสรณ์ xxx xxx xxx
 5.ช่องกุ่มวิทยา xxx xxx xxx
 6.ชุมชนบ้านหนองแวง xxx xxx xxx
 7.ชุมชนบ้านแซร์ออ xxx xxx xxx
 8.ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ xxx xxx xxx
 9.ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร xxx xxx xxx
 10.ทับทิมสยาม03 xxx xxx xxx
 11.นิคมสงเคราะห์ 2 xxx xxx xxx
 12.บ้านกะสัง xxx xxx xxx
 13.บ้านกุดม่วง xxx xxx xxx
 14.บ้านกุดหิน xxx xxx xxx
 15.บ้านกุดเวียน xxx xxx xxx
 16.บ้านคลองมะนาว xxx xxx xxx
 17.บ้านคลองยางประชาสรรค์ xxx xxx xxx
 18.บ้านคลองวัว xxx xxx xxx
 19.บ้านคลองหว้า xxx xxx xxx
 20.บ้านจัดสรรสามัคคี xxx xxx xxx
 21.บ้านซับนกแก้ว xxx xxx xxx
 22.บ้านซับใหญ่ xxx xxx xxx
 23.บ้านด่าน xxx xxx xxx
 24.บ้านตะโก xxx xxx xxx
 25.บ้านตุ่น xxx xxx xxx
 26.บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ xxx xxx xxx
 27.บ้านทดเจริญ xxx xxx xxx
 28.บ้านทับใหม่ xxx xxx xxx
 29.บ้านทัพเซียม xxx xxx xxx
 30.บ้านทัพไทย xxx xxx xxx
 31.บ้านท่าข้าม xxx xxx xxx
 32.บ้านท่าช้าง xxx xxx xxx
 33.บ้านท่าเกวียน xxx xxx xxx
 34.บ้านนางามมิตรภาพที่131 xxx xxx xxx
 35.บ้านบ่อนางชิง xxx xxx xxx
 36.บ้านบ่อหลวง xxx xxx xxx
 37.บ้านบุกะสัง xxx xxx xxx
 38.บ้านพร้าว xxx xxx xxx
 39.บ้านภักดีแผ่นดิน xxx xxx xxx
 40.บ้านมะกอก xxx xxx xxx
 41.บ้านรัตนะ xxx xxx xxx
 42.บ้านละลมติม xxx xxx xxx
 43.บ้านวังยาว xxx xxx xxx
 44.บ้านวังรี xxx xxx xxx
 45.บ้านสี่แยก xxx xxx xxx
 46.บ้านหนองจาน xxx xxx xxx
 47.บ้านหนองตะเคียนบอน xxx xxx xxx
 48.บ้านหนองน้ำใส xxx xxx xxx
 49.บ้านหนองบัว xxx xxx xxx
 50.บ้านหนองบัวสันติสุข xxx xxx xxx
 51.บ้านหนองปรือ xxx xxx xxx
 52.บ้านหนองผักบุ้ง xxx xxx xxx
 53.บ้านหนองผักแว่น xxx xxx xxx
 54.บ้านหนองมั่ง xxx xxx xxx
 55.บ้านหนองยาง xxx xxx xxx
 56.บ้านหนองสังข์ xxx xxx xxx
 57.บ้านหนองหมู xxx xxx xxx
 58.บ้านหนองหมูน้อย xxx xxx xxx
 59.บ้านหนองหล่ม xxx xxx xxx
 60.บ้านหนองหอย xxx xxx xxx
 61.บ้านหนองเม็ก xxx xxx xxx
 62.บ้านหนองเรือ xxx xxx xxx
 63.บ้านหนองเสม็ด xxx xxx xxx
 64.บ้านหนองแวง xxx xxx xxx
 65.บ้านหนองแสง xxx xxx xxx
 66.บ้านหนองแอก xxx xxx xxx
 67.บ้านหนองใหญ่ xxx xxx xxx
 68.บ้านห้วยชัน xxx xxx xxx
 69.บ้านหันทราย xxx xxx xxx
 70.บ้านเขาจาน xxx xxx xxx
 71.บ้านเขาพรมสุวรรณ xxx xxx xxx
 72.บ้านเจริญสุข xxx xxx xxx
 73.บ้านเนินผาสุก xxx xxx xxx
 74.บ้านเนินสะอาด xxx xxx xxx
 75.บ้านเหล่าอ้อย xxx xxx xxx
 76.บ้านแก้วเพชรพลอย xxx xxx xxx
 77.บ้านแสนสุข xxx xxx xxx
 78.บ้านโคก xxx xxx xxx
 79.บ้านโคกทหาร xxx xxx xxx
 80.บ้านโคกปราสาท xxx xxx xxx
 81.บ้านโคกสะแบง xxx xxx xxx
 82.บ้านโคกสามัคคี xxx xxx xxx
 83.บ้านโคกสูง xxx xxx xxx
 84.บ้านโคกเพร็ก xxx xxx xxx
 85.บ้านโคกแจง xxx xxx xxx
 86.บ้านโคกไพล xxx xxx xxx
 87.บ้านโคคลาน xxx xxx xxx
 88.บ้านโนน xxx xxx xxx
 89.บ้านโนนผาสุก xxx xxx xxx
 90.บ้านโนนหมากมุ่น xxx xxx xxx
 91.บ้านโป่งคอม xxx xxx xxx
 92.บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา xxx xxx xxx
 93.บ้านใหม่ศรีจำปาทอง xxx xxx xxx
 94.บ้านใหม่ไทยพัฒนา xxx xxx xxx
 95.บ้านไทยสามัคคี xxx xxx xxx
 96.บ้านไทยสามารถ xxx xxx xxx
 97.บีกริม xxx xxx xxx
 98.ประชาเกษตรพัฒนา xxx xxx xxx
 99.ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 xxx xxx xxx
 100.ร่มเกล้า xxx xxx xxx
 101.วัดพุทธิสาร xxx xxx xxx
 102.วัดสารคุณสโมสร xxx xxx xxx
 103.วัดหนองติม xxx xxx xxx
 104.วัดหนองม่วง xxx xxx xxx
 105.ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 xxx xxx xxx
 106.สมาคมไลอออนส์(บ้านอ่างศิลา) xxx xxx xxx
 107.สระปทุม xxx xxx xxx
 108.สหัสหงษ์มหาคุณ xxx xxx xxx
 109.อนุบรรพต xxx xxx xxx
 110.อนุบาลตาพระยา xxx xxx xxx
 111.อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร xxx xxx xxx
 112.อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา xxx xxx xxx
 113.อนุบาลศรีอรัญโญทัย xxx xxx xxx
 114.อพป.คลองน้ำใส xxx xxx xxx
 115.เพชรรัตนราชสุดา xxx xxx xxx
 116.เพียงหลวง๑๗(บ้านแส์ง) xxx xxx xxx
 117.เมืองไผ่ xxx xxx xxx
 118.ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net