แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ระยอง เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1. บ้านคลองทุเรียน xxx xxx xxx
 2. บ้านคลองไผ่ xxx xxx xxx
 3. บ้านน้ำกร่อย xxx xxx xxx
 4. บ้านมะเดื่อ xxx xxx xxx
 5. บ้านยางเอน xxx xxx xxx
 6. บ้านสีระมัน xxx xxx xxx
 7. บ้านหนองน้ำขุ่น xxx xxx xxx
 8. บ้านหนองไทร xxx xxx xxx
 9. บ้านห้วงหิน xxx xxx xxx
 10. บ้านเจริญสุข xxx xxx xxx
 11. บ้านเต้าปูนหาย xxx xxx xxx
 12. บ้านเนินหย่อง xxx xxx xxx
 13. วัดกะแส xxx xxx xxx
 14. วัดคลองชากพง xxx xxx xxx
 15. วัดท่ากง xxx xxx xxx
 16. วัดบ้านนา xxx xxx xxx
 17. วัดบุนนาค xxx xxx xxx
 18. วัดพลงไสว xxx xxx xxx
 19. วัดมงคลวุฒาวาส xxx xxx xxx
 20. วัดสมอโพรง xxx xxx xxx
 21. วัดสันติวัน xxx xxx xxx
 22. วัดหนองกะพ้อ xxx xxx xxx
 23. วัดโพธิ์ทอง xxx xxx xxx
 24. ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต) xxx xxx xxx
 25.ชุมชนบ้านวังจันทน์ xxx xxx xxx
 26.ชุมชนวัดกลางกร่ำ xxx xxx xxx
 27.ชุมชนวัดตะเคียนงาม xxx xxx xxx
 28.บ้านคลองบางบ่อ xxx xxx xxx
 29.บ้านคลองป่าไม้ xxx xxx xxx
 30.บ้านชงโค xxx xxx xxx
 31.บ้านชำฆ้อ xxx xxx xxx
 32.บ้านชำสมอ xxx xxx xxx
 33.บ้านชุมแสง xxx xxx xxx
 34.บ้านดอนสำราญ xxx xxx xxx
 35.บ้านท่าลำบิด xxx xxx xxx
 36.บ้านทุ่งเค็ด xxx xxx xxx
 37.บ้านน้ำเป็น xxx xxx xxx
 38.บ้านน้ำใส xxx xxx xxx
 39.บ้านบึงตะกาด xxx xxx xxx
 40.บ้านพลงตาเอี่ยม xxx xxx xxx
 41.บ้านมาบช้างนอน xxx xxx xxx
 42.บ้านมาบเหลาชะโอน xxx xxx xxx
 43.บ้านยางงาม xxx xxx xxx
 44.บ้านยุบตาเหน่ง xxx xxx xxx
 45.บ้านวังหิน xxx xxx xxx
 46.บ้านศรีประชา xxx xxx xxx
 47.บ้านสองพี่น้อง xxx xxx xxx
 48.บ้านสองสลึง xxx xxx xxx
 49.บ้านสามแยกน้ำเป็น xxx xxx xxx
 50.บ้านหนองคุย xxx xxx xxx
 51.บ้านหนองม่วง xxx xxx xxx
 52.บ้านห้วยทับมอญ xxx xxx xxx
 53.บ้านห้วยยาง xxx xxx xxx
 54.บ้านเขาช่องลม xxx xxx xxx
 55.บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง xxx xxx xxx
 56.บ้านเขาตลาด xxx xxx xxx
 57.บ้านเขาตาอิ๋น xxx xxx xxx
 58.บ้านเขาหินแท่น xxx xxx xxx
 59.บ้านเนินดินแดง xxx xxx xxx
 60.บ้านเนินสมบูรณ์ xxx xxx xxx
 61.บ้านเนินสุขสำรอง xxx xxx xxx
 62.บ้านเหมืองแร่ xxx xxx xxx
 63.บ้านแก่งหวาย xxx xxx xxx
 64.วัดกองดิน xxx xxx xxx
 65.วัดคงคาวราราม xxx xxx xxx
 66.วัดคลองปูน xxx xxx xxx
 67.วัดจำรุง xxx xxx xxx
 68.วัดชากมะกรูด xxx xxx xxx
 69.วัดชุมนุมสูง xxx xxx xxx
 70.วัดถนนกะเพรา xxx xxx xxx
 71.วัดทุ่งควายกิน xxx xxx xxx
 72.วัดปากน้ำพังราด xxx xxx xxx
 73.วัดป่ายุบ xxx xxx xxx
 74.วัดพลงช้างเผือก xxx xxx xxx
 75.วัดพังราด xxx xxx xxx
 76.วัดวังหว้า xxx xxx xxx
 77.วัดสารนารถธรรมาราม xxx xxx xxx
 78.วัดสุขไพรวัน xxx xxx xxx
 79.วัดหนองกันเกรา xxx xxx xxx
 80.วัดเกาะลอย xxx xxx xxx
 81.วัดเขากะโดน xxx xxx xxx
 82.วัดเขาน้อย xxx xxx xxx
 83.วัดเขาสำรอง xxx xxx xxx
 84.วัดเนินทราย xxx xxx xxx
 85.วัดเนินยาง xxx xxx xxx
 86.วัดเนินเขาดิน xxx xxx xxx
 87.วัดไตรรัตนาราม xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net