แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สระบุรี เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 xxx xxx xxx
 2.ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 3.ชุมชนวัดบำรุงธรรม xxx xxx xxx
 4.ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) xxx xxx xxx
 5.ชุมชนวัดไทยงาม xxx xxx xxx
 6.นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 xxx xxx xxx
 7.นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม xxx xxx xxx
 8.บ้านคลองม่วงเหนือ xxx xxx xxx
 9.บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 10.บ้านคลองไทร xxx xxx xxx
 11.บ้านช่อง xxx xxx xxx
 12.บ้านซับกระดาน xxx xxx xxx
 13.บ้านซับดินดำ xxx xxx xxx
 14.บ้านซับน้อยเหนือ xxx xxx xxx
 15.บ้านซับน้อยใต้สามัคคี xxx xxx xxx
 16.บ้านซับบอน xxx xxx xxx
 17.บ้านซับปลากั้ง xxx xxx xxx
 18.บ้านซับพริก xxx xxx xxx
 19.บ้านซับสนุ่น xxx xxx xxx
 20.บ้านท่าพลู xxx xxx xxx
 21.บ้านท่าฤทธิ์ xxx xxx xxx
 22.บ้านบางกง xxx xxx xxx
 23.บ้านป่าวังกวาง xxx xxx xxx
 24.บ้านผังสามัคคี xxx xxx xxx
 25.บ้านมณีโชติสามัคคี xxx xxx xxx
 26.บ้านราษฎร์เจริญ xxx xxx xxx
 27.บ้านลำพญากลาง xxx xxx xxx
 28.บ้านลำสมพุง xxx xxx xxx
 29.บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) xxx xxx xxx
 30.บ้านหนองตอตะเคียน xxx xxx xxx
 31.บ้านหนองผักบุ้ง xxx xxx xxx
 32.บ้านหนองผักหนอก xxx xxx xxx
 33.บ้านหนองมะค่า xxx xxx xxx
 34.บ้านหนองสองห้อง xxx xxx xxx
 35.บ้านหนองเอี่ยว xxx xxx xxx
 36.บ้านหนองโป่ง xxx xxx xxx
 37.บ้านหลังเขา xxx xxx xxx
 38.บ้านหัวถนน xxx xxx xxx
 39.บ้านหินซ้อน xxx xxx xxx
 40.บ้านเขานมนาง xxx xxx xxx
 41.บ้านเขาไม้เกวียน xxx xxx xxx
 42.บ้านโคกสะอาด xxx xxx xxx
 43.บ้านโป่งเก้ง xxx xxx xxx
 44.บ้านโป่งเกตุ xxx xxx xxx
 45.บ้านโป่งไทร xxx xxx xxx
 46.บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 47.วัดกะเหรี่ยงคอม้า xxx xxx xxx
 48.วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) xxx xxx xxx
 49.วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 50.วัดขอนหอม xxx xxx xxx
 51.วัดคลองห้า xxx xxx xxx
 52.วัดคลองใหม่ xxx xxx xxx
 53.วัดคำพราน xxx xxx xxx
 54.วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) xxx xxx xxx
 55.วัดชำผักแพว xxx xxx xxx
 56.วัดตาลเดี่ยว xxx xxx xxx
 57.วัดถ้ำเต่า xxx xxx xxx
 58.วัดท่าคล้อ xxx xxx xxx
 59.วัดท่ามะปราง xxx xxx xxx
 60.วัดท่าสีโพธิ์เหนือ xxx xxx xxx
 61.วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) xxx xxx xxx
 62.วัดนาบุญ xxx xxx xxx
 63.วัดบ่อโศรก xxx xxx xxx
 64.วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) xxx xxx xxx
 65.วัดบ้านจาน xxx xxx xxx
 66.วัดบ้านดง xxx xxx xxx
 67.วัดบ้านดอน xxx xxx xxx
 68.วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 69.วัดบ้านลาด xxx xxx xxx
 70.วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 71.วัดบ้านหมาก xxx xxx xxx
 72.วัดบ้านไผ่ xxx xxx xxx
 73.วัดบึงไม้ xxx xxx xxx
 74.วัดบุรีการาม xxx xxx xxx
 75.วัดปากน้ำ xxx xxx xxx
 76.วัดป่าไผ่ xxx xxx xxx
 77.วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 xxx xxx xxx
 78.วัดมวกเหล็กใน xxx xxx xxx
 79.วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) xxx xxx xxx
 80.วัดราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 81.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม xxx xxx xxx
 82.วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 83.วัดลำบัว xxx xxx xxx
 84.วัดศรัทธาเรืองศรี xxx xxx xxx
 85.วัดศรีสัจจาวาส xxx xxx xxx
 86.วัดสมานมิตรมงคล xxx xxx xxx
 87.วัดสร้างบุญ xxx xxx xxx
 88.วัดสวนทองรวมมิตร xxx xxx xxx
 89.วัดสวนมะเดื่อสามัคคี xxx xxx xxx
 90.วัดสว่างอารมณ์ xxx xxx xxx
 91.วัดสหกรณ์รังสรรค์ xxx xxx xxx
 92.วัดสองคอนกลาง xxx xxx xxx
 93.วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) xxx xxx xxx
 94.วัดสุนทริกาวาส xxx xxx xxx
 95.วัดหนองครก xxx xxx xxx
 96.วัดหนองจอกใหญ่ xxx xxx xxx
 97.วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) xxx xxx xxx
 98.วัดหนองตะเฆ่ xxx xxx xxx
 99.วัดหนองตาบุญ xxx xxx xxx
 100.วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 101.วัดหนองปลาหมอ xxx xxx xxx
 102.วัดหนองปลิง xxx xxx xxx
 103.วัดหนองผักชี xxx xxx xxx
 104.วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 105.วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) xxx xxx xxx
 106.วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) xxx xxx xxx
 107.วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) xxx xxx xxx
 108.วัดหนองอ่างทอง xxx xxx xxx
 109.วัดหนองโพธิ์ xxx xxx xxx
 110.วัดหนองโรง xxx xxx xxx
 111.วัดห้วยขมิ้น xxx xxx xxx
 112.วัดห้วยคงคาวราวาส xxx xxx xxx
 113.วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) xxx xxx xxx
 114.วัดห้วยทองหลาง xxx xxx xxx
 115.วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) xxx xxx xxx
 116.วัดเกาะเซิงหวาย xxx xxx xxx
 117.วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ xxx xxx xxx
 118.วัดเขาลาดวนาราม xxx xxx xxx
 119.วัดเขาแก้วมุขดาราม xxx xxx xxx
 120.วัดเจริญธรรม xxx xxx xxx
 121.วัดเตาปูน xxx xxx xxx
 122.วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 123.วัดโคกกรุง xxx xxx xxx
 124.วัดโคกกลาง xxx xxx xxx
 125.วัดโป่งก้อนเส้า xxx xxx xxx
 126.วัดโป่งมงคล xxx xxx xxx
 127.วัดโพนทอง xxx xxx xxx
 128.สันมะค่าบกน้อยสามัคคี xxx xxx xxx
 129.หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) xxx xxx xxx
 130.อนุบาลทับกวาง xxx xxx xxx
 131.อนุบาลมวกเหล็ก xxx xxx xxx
 132.อนุบาลวังม่วง xxx xxx xxx
 133.อนุบาลวิหารแดง xxx xxx xxx
 134.อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 135.ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net