แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.กลางคลอง 27 xxx xxx xxx
 2.คอตันคลอง 27 xxx xxx xxx
 3.จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ xxx xxx xxx
 4.ชลประทานอนุเคราะห์ xxx xxx xxx
 5.ชุมชนวัดบ้านร่อม xxx xxx xxx
 6.ชุมชนวัดระโสม xxx xxx xxx
 7.ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) xxx xxx xxx
 8.ชุมชนวัดสุเมธ xxx xxx xxx
 9.ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 10.ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) xxx xxx xxx
 11.ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 12.ตะโกดอนหญ้านาง xxx xxx xxx
 13.นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) xxx xxx xxx
 14.บ่อแร่ xxx xxx xxx
 15.บ้านกะทุ่มลาย xxx xxx xxx
 16.บ้านข่อยโทน xxx xxx xxx
 17.บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 xxx xxx xxx
 18.บ้านคู้คด xxx xxx xxx
 19.บ้านช้าง xxx xxx xxx
 20.บ้านดอนข่อย xxx xxx xxx
 21.บ้านบ่อตาโล่ xxx xxx xxx
 22.บ้านลำแดง xxx xxx xxx
 23.บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) xxx xxx xxx
 24.บ้านเป็ด xxx xxx xxx
 25.ปฐมวิทยาคาร xxx xxx xxx
 26.ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) xxx xxx xxx
 27.ประชาสามัคคี xxx xxx xxx
 28.ประตูชัย xxx xxx xxx
 29.พรพินิตพิทยาคาร xxx xxx xxx
 30.พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) xxx xxx xxx
 31.มุสลิมบำรุง xxx xxx xxx
 32.ลุมพลีชนูปถัมภ์ xxx xxx xxx
 33.วังน้อยวิทยาภูมิ xxx xxx xxx
 34.วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) xxx xxx xxx
 35.วัดกลางคลองสระบัว xxx xxx xxx
 36.วัดกษัตราธิราช xxx xxx xxx
 37.วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 38.วัดกุฎีประสิทธิ์ xxx xxx xxx
 39.วัดกุฎีลาย xxx xxx xxx
 40.วัดกุ่มแต้ xxx xxx xxx
 41.วัดคานหาม xxx xxx xxx
 42.วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) xxx xxx xxx
 43.วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) xxx xxx xxx
 44.วัดจอมเกษ xxx xxx xxx
 45.วัดจำปา อุทัย xxx xxx xxx
 46.วัดจําปา xxx xxx xxx
 47.วัดช้าง xxx xxx xxx
 48.วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) xxx xxx xxx
 49.วัดดอกไม้ xxx xxx xxx
 50.วัดดอนประดู่ xxx xxx xxx
 51.วัดดอนพุดซา xxx xxx xxx
 52.วัดดาวคะนอง xxx xxx xxx
 53.วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 54.วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) xxx xxx xxx
 55.วัดตูม xxx xxx xxx
 56.วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) xxx xxx xxx
 57.วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 58.วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา xxx xxx xxx
 59.วัดท้าวอู่ทอง xxx xxx xxx
 60.วัดทำใหม่ xxx xxx xxx
 61.วัดทุ่งมน xxx xxx xxx
 62.วัดธรรมจริยา xxx xxx xxx
 63.วัดนครโปรดสัตว์ xxx xxx xxx
 64.วัดนนทรีย์ xxx xxx xxx
 65.วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 66.วัดนาค xxx xxx xxx
 67.วัดนางคุ่ม xxx xxx xxx
 68.วัดนางชี xxx xxx xxx
 69.วัดนาอุ่น xxx xxx xxx
 70.วัดบัวงาม xxx xxx xxx
 71.วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) xxx xxx xxx
 72.วัดบางเดื่อ xxx xxx xxx
 73.วัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) xxx xxx xxx
 74.วัดบ้านช้าง xxx xxx xxx
 75.วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) xxx xxx xxx
 76.วัดบ้านดาบ xxx xxx xxx
 77.วัดบ้านม้า xxx xxx xxx
 78.วัดบ้านหีบ xxx xxx xxx
 79.วัดบ้านแถว xxx xxx xxx
 80.วัดบึง xxx xxx xxx
 81.วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) xxx xxx xxx
 82.วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) xxx xxx xxx
 83.วัดปรีดาราม xxx xxx xxx
 84.วัดปากกราน xxx xxx xxx
 85.วัดปากคลอง (ประชามหาราช) xxx xxx xxx
 86.วัดผดุงธรรม xxx xxx xxx
 87.วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) xxx xxx xxx
 88.วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) xxx xxx xxx
 89.วัดพระงาม xxx xxx xxx
 90.วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) xxx xxx xxx
 91.วัดพระญาติการาม xxx xxx xxx
 92.วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร xxx xxx xxx
 93.วัดพรานนก xxx xxx xxx
 94.วัดพะยอม xxx xxx xxx
 95.วัดพุทไธศวรรย์ xxx xxx xxx
 96.วัดภาชี xxx xxx xxx
 97.วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) xxx xxx xxx
 98.วัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) xxx xxx xxx
 99.วัดมาบโพธิ์ xxx xxx xxx
 100.วัดมเหยงค์ xxx xxx xxx
 101.วัดยมนาตามธรรม xxx xxx xxx
 102.วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) xxx xxx xxx
 103.วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) xxx xxx xxx
 104.วัดลาดทราย xxx xxx xxx
 105.วัดลาย (ทวีปัญญา) xxx xxx xxx
 106.วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) xxx xxx xxx
 107.วัดวงษ์สวรรค์ xxx xxx xxx
 108.วัดวังแดงเหนือ xxx xxx xxx
 109.วัดศรีประชา xxx xxx xxx
 110.วัดศรีภวังค์ xxx xxx xxx
 111.วัดศาลาลอย xxx xxx xxx
 112.วัดศิวาราม xxx xxx xxx
 113.วัดสฎางค์ xxx xxx xxx
 114.วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 xxx xxx xxx
 115.วัดสว่างอารมณ์ xxx xxx xxx
 116.วัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา xxx xxx xxx
 117.วัดสะตือ xxx xxx xxx
 118.วัดสะแก xxx xxx xxx
 119.วัดสามเรือน xxx xxx xxx
 120.วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 121.วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 122.วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ xxx xxx xxx
 123.วัดหนองนาง xxx xxx xxx
 124.วัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 125.วัดหนองบัว xxx xxx xxx
 126.วัดหนองเป้า xxx xxx xxx
 127.วัดหนองไม้ซุง xxx xxx xxx
 128.วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 129.วัดหันตรา xxx xxx xxx
 130.วัดหัวคุ้ง xxx xxx xxx
 131.วัดหัวหิน xxx xxx xxx
 132.วัดอินกัลยา xxx xxx xxx
 133.วัดอุทการาม xxx xxx xxx
 134.วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) xxx xxx xxx
 135.วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) xxx xxx xxx
 136.วัดเกาะเลิ่ง xxx xxx xxx
 137.วัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 138.วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 139.วัดเทพคันธาราม xxx xxx xxx
 140.วัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 141.วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 142.วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) xxx xxx xxx
 143.วัดแก้วตา xxx xxx xxx
 144.วัดแค xxx xxx xxx
 145.วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 146.วัดโคกกรวด xxx xxx xxx
 147.วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 148.วัดโคกมะยม xxx xxx xxx
 149.วัดโคกสังข์ xxx xxx xxx
 150.วัดโคกโพธิ์ xxx xxx xxx
 151.วัดโตนด xxx xxx xxx
 152.วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 153.วัดโตนดเตี้ย xxx xxx xxx
 154.วัดโบสถ์ xxx xxx xxx
 155.วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ xxx xxx xxx
 156.วัดโพธิ์ xxx xxx xxx
 157.วัดโพธิ์ทอง xxx xxx xxx
 158.วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) xxx xxx xxx
 159.วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) xxx xxx xxx
 160.วัดโพธิ์สาวหาญ xxx xxx xxx
 161.วัดโพธิ์หอม xxx xxx xxx
 162.วัดโพธิ์เอน xxx xxx xxx
 163.วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) xxx xxx xxx
 164.วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) xxx xxx xxx
 165.วัดไก่ xxx xxx xxx
 166.วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 167.วัดไก่เตี้ย xxx xxx xxx
 168.วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) xxx xxx xxx
 169.วัดไทรงาม xxx xxx xxx
 170.วัดไผ่ xxx xxx xxx
 171.สิทธิพยากรณ์ xxx xxx xxx
 172.สุดินสหราษฎร์ xxx xxx xxx
 173.สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา xxx xxx xxx
 174.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา xxx xxx xxx
 175.เชาวน์วัศ xxx xxx xxx
 176.โพธิ์ราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 177.โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net