แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ปทุมธานี เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.กลางคลองสิบ xxx xxx xxx
 2.คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) xxx xxx xxx
 3.คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) xxx xxx xxx
 4.ชุมชนบึงบา xxx xxx xxx
 5.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร xxx xxx xxx
 6.ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ xxx xxx xxx
 7.ชุมชนวัดทําเลทอง xxx xxx xxx
 8.ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม xxx xxx xxx
 9.ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม xxx xxx xxx
 10.ทองพูลอุทิศ xxx xxx xxx
 11.ธัญญสิทธิศิลป์ xxx xxx xxx
 12.นิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ) xxx xxx xxx
 13.นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ xxx xxx xxx
 14.ร่วมจิตประสาท xxx xxx xxx
 15.รวมราษฎร์สามัคคี xxx xxx xxx
 16.ร่วมใจประสิทธิ์ xxx xxx xxx
 17.ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา xxx xxx xxx
 18.วัดกลางคลองสี่ xxx xxx xxx
 19.วัดขุมแก้ว xxx xxx xxx
 20.วัดคลองชัน xxx xxx xxx
 21.วัดจตุพิธวราวาส xxx xxx xxx
 22.วัดจุฬาจินดาราม xxx xxx xxx
 23.วัดชัยมังคลาราม xxx xxx xxx
 24.วัดดอนใหญ่ xxx xxx xxx
 25.วัดทศทิศ xxx xxx xxx
 26.วัดธรรมราษฏร์เจริญผล xxx xxx xxx
 27.วัดธัญญะผล xxx xxx xxx
 28.วัดนพรัตนาราม xxx xxx xxx
 29.วัดนาบุญ xxx xxx xxx
 30.วัดนิเทศน์ xxx xxx xxx
 31.วัดปทุมนายก xxx xxx xxx
 32.วัดประชุมราษฏร์ xxx xxx xxx
 33.วัดประยูรธรรมาราม xxx xxx xxx
 34.วัดปัญจทายิกาวาส xxx xxx xxx
 35.วัดพวงแก้ว xxx xxx xxx
 36.วัดพิรุณศาสตร์ xxx xxx xxx
 37.วัดพืชอุดม xxx xxx xxx
 38.วัดมงคลรัตน์ xxx xxx xxx
 39.วัดมูลจินดาราม xxx xxx xxx
 40.วัดราษฎรบํารุง xxx xxx xxx
 41.วัดลาดสนุ่น xxx xxx xxx
 42.วัดลานนา xxx xxx xxx
 43.วัดศรีคัคณางค์ xxx xxx xxx
 44.วัดศรีสโมสร xxx xxx xxx
 45.วัดสมุหราษฎร์บํารุง xxx xxx xxx
 46.วัดสระบัว xxx xxx xxx
 47.วัดสอนดีศรีเจริญ xxx xxx xxx
 48.วัดสุขบุญฑริการาม xxx xxx xxx
 49.วัดสุวรรณ xxx xxx xxx
 50.วัดอดิศร xxx xxx xxx
 51.วัดอัยยิการาม xxx xxx xxx
 52.วัดเกตุประภา xxx xxx xxx
 53.วัดเขียนเขต xxx xxx xxx
 54.วัดเจริญบุญ xxx xxx xxx
 55.วัดแจ้งลําหิน xxx xxx xxx
 56.วัดแสงมณี xxx xxx xxx
 57.วัดแสงสรรค์ xxx xxx xxx
 58.วัดโปรยฝน xxx xxx xxx
 59.วัดโพสพผลเจริญ xxx xxx xxx
 60.วัดโสภณาราม xxx xxx xxx
 61.ศาลาลอย xxx xxx xxx
 62.สหราษฎร์บํารุง xxx xxx xxx
 63.หิรัญพงษ์อนุสรณ์ xxx xxx xxx
 64.อยู่ประชานุเคราะห์ xxx xxx xxx
 65.เจริญดีวิทยา xxx xxx xxx
 66.แสนจําหน่ายวิทยา xxx xxx xxx
 67.แสนชื่นปานนุกูล xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net