แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สมุทรปราการ เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน จัดสำรับอาหารด้วย TSL จัดสำรับอาหารเอง
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
 1.คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ xxx xxx xxx
 2.คลองนาเกลือน้อย xxx xxx xxx
 3.คลองบางปิ้ง xxx xxx xxx
 4.คลองบางปู xxx xxx xxx
 5.คลองมหาวงก์ xxx xxx xxx
 6.คลองสองพี่น้อง xxx xxx xxx
 7.คลองสำโรง xxx xxx xxx
 8.คลองเสาธง (ถนอม วารีดีนุเคราะห์) xxx xxx xxx
 9.คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) xxx xxx xxx
 10.คลองใหม่ xxx xxx xxx
 11.ฉัตรทิพย์เทพวิทยา xxx xxx xxx
 12.ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง xxx xxx xxx
 13.ชุมชนวัดสาขลา xxx xxx xxx
 14.นาคดีอนุสรณ์ xxx xxx xxx
 15.นิลรัตน์อนุสรณ์ xxx xxx xxx
 16.บ้านขุนสมุทร xxx xxx xxx
 17.บ้านขุนสมุทรไทย xxx xxx xxx
 18.บ้านคลองหลวง xxx xxx xxx
 19.บ้านบางจาก xxx xxx xxx
 20.ป้อมพระจุลจอมเกล้า xxx xxx xxx
 21.พร้านีลวัชระ xxx xxx xxx
 22.พลอยจาตุรจินดา xxx xxx xxx
 23.พิบูลประชาบาล xxx xxx xxx
 24.มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ xxx xxx xxx
 25.วัดกลาง xxx xxx xxx
 26.วัดกองแก้ว xxx xxx xxx
 27.วัดครุนอก xxx xxx xxx
 28.วัดครุใน xxx xxx xxx
 29.วัดคลองมอญ xxx xxx xxx
 30.วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) xxx xxx xxx
 31.วัดคลองเก้า xxx xxx xxx
 32.วัดคันลัด xxx xxx xxx
 33.วัดคู่สร้าง xxx xxx xxx
 34.วัดชมนิมิตร xxx xxx xxx
 35.วัดด่านสำโรง xxx xxx xxx
 36.วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 xxx xxx xxx
 37.วัดท้องคุ้ง xxx xxx xxx
 38.วัดบางกระสอบ xxx xxx xxx
 39.วัดบางกอบัว xxx xxx xxx
 40.วัดบางกะเจ้ากลาง xxx xxx xxx
 41.วัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง) xxx xxx xxx
 42.วัดบางด้วน xxx xxx xxx
 43.วัดบางนางเกรง xxx xxx xxx
 44.วัดบางน้ำผึ้งนอก xxx xxx xxx
 45.วัดบางน้ำผึ้งใน xxx xxx xxx
 46.วัดบางฝ้าย xxx xxx xxx
 47.วัดบางหญ้าแพรก xxx xxx xxx
 48.วัดบางหัวเสือ xxx xxx xxx
 49.วัดบางโปรง xxx xxx xxx
 50.วัดป่าเกด xxx xxx xxx
 51.วัดปุณหังสนาวาส xxx xxx xxx
 52.วัดมหาวงษ์ xxx xxx xxx
 53.วัดรวก xxx xxx xxx
 54.วัดราษฎร์รังสรรค์ xxx xxx xxx
 55.วัดราษฎร์โพธิ์ทอง xxx xxx xxx
 56.วัดศรีคงคาราม xxx xxx xxx
 57.วัดสวนส้ม xxx xxx xxx
 58.วัดสำโรงเหนือ xxx xxx xxx
 59.วัดสุขกร xxx xxx xxx
 60.วัดแค xxx xxx xxx
 61.วัดแพรกษา xxx xxx xxx
 62.วัดแหลม xxx xxx xxx
 63.วัดแหลมฟ้าผ่า xxx xxx xxx
 64.วัดโยธินประดิษฐ์ xxx xxx xxx
 65.วัดใหญ่ xxx xxx xxx
 66.วัดไตรมิตรวราราม xxx xxx xxx
 67.วัดไตรสามัคคี xxx xxx xxx
 68.อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ xxx xxx xxx
 69.อนุบาลวัดพิชัยสงคราม xxx xxx xxx
 70.อนุบาลสุขสวัสดิ์ xxx xxx xxx
 71.อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ xxx xxx xxx
 72.เอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) xxx xxx xxx

Powered By www.thaieducation.net