แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.กุดกว้างสวาสดิ์วิทยา -
9 พฤษภาคม 2561
 338,000  เทศบาลตำบลกุดสิม
 2.กุดค้าวเทพพิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 112,000  กุดค้าว
 3.กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา -
1 ตุลาคม 2561
 210,000  คุ้มเก่า
 4.กุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง -
10 พฤษภาคม 2561
 228,000  เทศบาลตำบลกุดสิม
 5.กุดสิมวิทยาสาร -
20 ตุลาคม 2560
 889,880  เทศบาลกุดสิม
 6.กุดหว้าวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 366,000  เทศบาล
 7.ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ -
7 มิถุนายน 2561
 11,000  อบต.ไค้นุ่น
 8.คำบงพิทยาคม -
29 พฤษภาคม 2561
 500,000  เทศบาลตำบลคำบง
 9.คำม่วงจรัสวิทย์ -
1 ตุลาคม 2561
 2,038,000  เทศบาลตำบลคำม่วง
 10.คำยิ่งหมีมณีเวทย์ -
3 พฤษภาคม 2561
 84,000  นามน
 11.คำหมุนผดุงเวทย์ -
15 มิถุนายน 2561
 572,000  คำบง
 12.คำเม็กวิทยา -
28 ธันวาคม 2560
 418,000  
 13.คำเมยราษฎร์พัฒนา -
15 พฤศจิกายน 2560
 256,000  อบต.นาบอน
 14.คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง -
31 พฤษภาคม 2561
 268,000  vองค์การบริหารส่วนตำบลสามขา
 15.คำไผ่ประชาสามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 38,000  หนองแวง
 16.จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ -
15 พฤษภาคม 2561
 1,076,000  เทศบาลตำบลจุมจัง
 17.ชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม -
16 พฤษภาคม 2561
 880,000  เทศบาลตำบลสงเปลือย
 18.ชุมชนบ้านบอนวิทยา -
0 พฤษภาคม
 350,000  ลำห้วยหลัว
 19.ชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร -
16 กรกฏาคม 2561
 186,000  ภูแล่นช้าง
 20.ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ -
13 มิถุนายน 2561
 620,000  ยอดแกง
 21.ชุมชนหนองยางวิทยาคม -
28 พฤษภาคม 2561
 78,000  เนินยาง
 22.ชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ -
5 กันยายน 2561
 196,000  อบต.หมูม่น
 23.ชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม -
4 มิถุนายน 2561
 354,540  อบต.หลักเหลี่ยม
 24.ชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง -
7 พฤษภาคม 2561
 168,000  แจนแลน
 25.ชุมชนโพนพิทยาคม -
0 พฤษภาคม 2561
   ตำบลโพน
 26.ดงบังนาแก้ววิทยา -
2 พฤศจิกายน 2561
 332,000  เทศบาลตำบลมหาไชย
 27.ดงสวางวรวิทย์ -
16 พฤษภาคม 2561
 10,300  เทศบาลตำบลสงเปลือย
 28.ดงเหนือประชาสรรค์ -
11 มิถุนายน 2561
 166,000  เหล่าใหญ่
 29.ทุ่งคลองวิทยา -
6 พฤษภาคม 2561
 276,000  ทุ่งคลอง
 30.ทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง -
18 พฤษภาคม 2561
 216,000  อบต.นาบอน
 31.นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) -
31 กรกฏาคม 2561
 63,000  ดินจี่
 32.นาขามวิทยา -
 656,000  เทศบาลตำบลนาขาม
 33.นางามวิทยา -
14 พฤษภาคม 2561
 354,000  
 34.นาทันวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 488,000  เทศบาลตำบลนาทัน
 35.นามนราษฎร์สงเคราะห์ -
28 พฤษภาคม 2561
 334,000  เทศบาลนามน
 36.นาสีนวลวิทยา -
30 กันยายน 2561
 195,000  นาคู
 37.นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 314,000  นาโก
 38.นาโกวิทยาสูง -
9 พฤศจิกายน 2561
 568,000  นาโก
 39.นาไคร้ประชาสรรค์ -
8 พฤศจิกายน 2561
 200,000  อบต.กุดหว้า
 40.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 -
16 พฤษภาคม 2561
 352,440  เทศบาลห้วยผึ้ง
 41.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 -
10 มิถุนายน 2561
 834,000  เทศบาลตำบลหนองอีบุตร
 42.นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 -
28 สิงหาคม 2560
 365,450  ตำบลนิคมห้วยผึ้ง
 43.บอนเขียวราษฎร์บำรุง -
2 พฤศจิกายน 2560
 624,000  นาขาม
 44.บ้านกกตาล -
16 พฤษภาคม 2561
 280,600  บัวขาว
 45.บ้านกลาง -
1 ตุลาคม 2560
 464,000  อบต.เหล่าไฮงาม
 46.บ้านกอกวิทยาคม -
1 พฤศจิกายน 2561
 456,000  ตำบลผาเสวย
 47.บ้านกุดกอก -
16 พฤษภาคม 2561
 36,000  เทศบาลตำบลสระพังทอง
 48.บ้านกุดตาใกล้ -
22 พฤศจิกายน 2561
 34,000  สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
 49.บ้านกุดฝั่งแดง -
27 พฤศจิกายน 2560
 136,000  ตำบลเหล่าใหญ่
 50.บ้านขมิ้น -
1 พฤศจิกายน 2560
 122,000  
 51.บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) -
1 พฤศจิกายน 2560
 108,000  
 52.บ้านขุมขี้ยาง -
29 มิถุนายน 2561
 200,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า
 53.บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา -
4 เมษายน 2561
 316,000  ตำบลลห้วยหลัว
 54.บ้านคำกุงหนองอิดุม -
31 พฤษภาคม 2561
 104,000  อบต.
 55.บ้านคำป่าหว้าน -
0 พฤศจิกายน 2561
   นาขาม
 56.บ้านคำพิมูล -
6 พฤศจิกายน 2561
 460,000  ทุ่งคลอง
 57.บ้านคำม่วง -
30 พฤษภาคม 2561
 336,000  เทศบาลตำบลคำบง
 58.บ้านคำหม่วย -
2 พฤศจิกายน 2561
 184,000  มหาไชย
 59.บ้านคำอีหงษ์ -
16 พฤษภาคม 2561
   เทศบาลตำบลนาขาม
 60.บ้านคุย -
12 พฤษภาคม 2561
 252,000  
 61.บ้านจอมทอง -
22 พฤศจิกายน 2560
 138,000  
 62.บ้านจอมศรี -
5 มิถุนายน 2561
 80,000  สายนาวัง
 63.บ้านจาน -
15 พฤษภาคม 2561
   
 64.บ้านชาด -
18 พฤษภาคม 2561
 524,000  อบต.นาคู
 65.บ้านดงมัน -
9 พฤษภาคม 2561
 78,000  สมสะอาด
 66.บ้านดงสวนพัฒนา -
21 พฤษภาคม 2561
 28,900  เทศบาลนาทัน
 67.บ้านดงหมู -
16 กรกฏาคม 2561
 270,000  คุ้มเก่า
 68.บ้านดงแหลม -
3 กรกฏาคม 2561
 12,000  อบต.หมูม่น
 69.บ้านดอนอุมรัว -
25 พฤษภาคม 2561
 261,460  บัวขาว
 70.บ้านดินจี่ -
1 มิถุนายน 2561
 1,444,000  อบต.
 71.บ้านนากระเดา -
31 พฤษภาคม 2561
 173,000  สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
 72.บ้านนากุดสิม -
22 พฤศจิกายน 2560
 282,000  สายนาวัง
 73.บ้านนาคู -
29 มิถุนายน 2561
   เทศบาลตำบลนาคู
 74.บ้านนาทัน -
26 มิถุนายน 2561
 60,000  อบต.หมูม่น อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
 75.บ้านนาบอน -
14 พฤศจิกายน 2560
 1,408,000  นาบอน
 76.บ้านนาวี -
28 ตุลาคม 2561
 18,580  สงเปลือย
 77.บ้านนาเหนือ -
20 พฤษภาคม 2561
 198,000  เทศบาลตำบลจุมจัง
 78.บ้านนาไร่เดียว -
22 พฤษภาคม 2561
   เทศบาลตำบลนาทัน
 79.บ้านน้ำปุ้น -
1 พฤษภาคม 2561
 200,000  เทศบาลภูแล่นช้าง
 80.บ้านบ่อแก้ว -
0 พฤษภาคม
   บ่อแก้ว
 81.บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) -
15 พฤษภาคม 2561
 325,300  เมืองกุฉินารายณ์
 82.บ้านบัวขาว(วันครู 2500) -
16 พฤษภาคม 2561
 2,667,000  เทศบาลเมืองบัวขาว
 83.บ้านบัวสามัคคี -
13 พฤศจิกายน 2561
 657,000  เทศบาลตำบลแซงบาดาล
 84.บ้านบึงทอง -
31 พฤษภาคม 2561
 68,000  
 85.บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง -
25 พฤษภาคม 2561
 60,000  แซงบาดาล
 86.บ้านบึงโคกสะอาด -
1 มิถุนายน 2561
 208,000  หมูม่น
 87.บ้านปลาขาว -
10 กรกฏาคม 2561
 59,780  ตำบลคำบง
 88.บ้านผึ้ง -
19 มิถุนายน 2561
 266,400  อบต.ไค้นุ่น
 89.บ้านพรหมสว่าง -
0 มิถุนายน
 38,000  ภูแล่นช้าง
 90.บ้านม่วงกุล -
0 พฤษภาคม
 646,072  บ่อแก้ว
 91.บ้านวังมน -
1 ตุลาคม 2560
 244,000  อบต.กุดหว้า
 92.บ้านวังเวียง -
18 พฤษภาคม 2561
 101,000  ตำบลนาคู
 93.บ้านส้มป่อย -
5 มิถุนายน 2561
 124,360  สระพังทอง
 94.บ้านสร้างแก้ว -
2 เมษายน 2561
 139,000  อบต.หนองแวง
 95.บ้านสร้างแสน -
7 มิถุนายน 2561
 246,000  ลำห้วยหลัว
 96.บ้านสวนผึ้ง -
1 ตุลาคม 2560
 522,000  เหล่าไฮงาม
 97.บ้านสี่แยกสมเด็จ -
15 พฤษภาคม 2561
 1,669,000  เทศบาลตำบลสมเด็จ
 98.บ้านสุขเจริญ -
1 ตุลาคม 2561
 420,000  
 99.บ้านหนองขอนแก่น -
14 กรกฏาคม 2561
 54,000  หนองอีบุตร
 100.บ้านหนองขามป้อม -
16 พฤษภาคม 2561
 25,000  สายนาวัง
 101.บ้านหนองป่าอ้อย -
1 พฤษภาคม 2561
 60,000  ลำห้วยหลัว
 102.บ้านหนองผ้าอ้อม -
16 กรกฏาคม 2561
 257,300  หนองแวง
 103.บ้านหนองผือ -
1 มิถุนายน 2561
 121,600  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
 104.บ้านหนองม่วง -
15 พฤศจิกายน
   
 105.บ้านหนองมะงง -
14 พฤศจิกายน 2560
 628,280  คำบง
 106.บ้านหนองสระพัง -
22 พฤษภาคม 2561
 18,300  เทศบาลตำบลนาทัน
 107.บ้านหนองห้าง -
18 พฤษภาคม 2561
 52,000  
 108.บ้านหนองเม็ก -
1 ตุลาคม 2560
 132,000  เหล่าไฮงาม
 109.บ้านหนองแสง -
15 พฤศจิกายน 2561
 340,000  เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง
 110.บ้านหนองโง้ง -
12 กุมภาพันธ์ 2561
 91,000  อบต.
 111.บ้านหนองไผ่ -
26 มิถุนายน 61
 168,000  อบต.หมูม่น
 112.บ้านห้วยผึ้ง -
14 พฤษภาคม 2561
 685,000  ตำบลห้วยผึ้ง
 113.บ้านห้วยฝา -
0 ธันวาคม
 300,000  อบต.นิคมห้วยผึ้ง
 114.บ้านห้วยม่วง -
1 พฤศจิกายน 2560
 298,000  อบต.หนองห้าง
 115.บ้านห้วยแดง -
26 มีนาคม 2561
 184,000  อบต.กุดหว้า
 116.บ้านเก่าเดื่อ -
4 พฤษภาคม 2561
 82,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง
 117.บ้านเหล่าภูพานวิทยา -
14 พฤศจิกายน 2560
 289,000  เทศบาลตำบลแซงบาดาล
 118.บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) -
14 พฤศจิกายน 2560
 184,000  เทศบาลตำบลแซงบาดาล
 119.บ้านเหล่าสีแก้ว -
10 พฤษภาคม 2561
 196,000  ไค้นุ่น
 120.บ้านแก้งกะอาม -
7 พฤศจิกายน 2560
 562,000  เทศบาล
 121.บ้านแก้งเดื่อ -
21 พฤศจิกายน 2560
 110,000  
 122.บ้านแห่เจริญวิทย์ -
22 พฤษภาคม 2561
 138,000  องการบริหารส่วนตำบลยอดแกง
 123.บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา -
9 มกราคม 2561
 99,000  เนินยาง
 124.บ้านโคกโก่ง -
16 มิถุนายน 2561
 58,000  อบต.กุดหว้า
 125.บ้านโจดนาตาล -
1 พฤศจิกายน 2560
 793,000  เทศบาลตำบลนาทัน
 126.บ้านโนนค้อ -
18 พฤษภาคม 2561
 1,390,000  นาทัน
 127.บ้านโนนชาด -
21 ธันวาคม 2560
 120,000  อบต.หนองแวง
 128.บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) - -
25 พฤษภาคม 2561
 89,040  อบต.หนองแวง
 129.บ้านโนนยาง -
11 มิถุนายน 2561
 420,000  เหล่าไฮงาม
 130.บ้านโนนศรีสวัสดิ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 88,000  นาบอน
 131.บ้านโนนศาลา -
31 พฤษภาคม 2561
 67,000  เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง
 132.บ้านโนนสวรรค์ -
0 พฤษภาคม
 109,480  บัวขาว
 133.บ้านโนนสะอาด -
4 มิถุนายน 2561
 64,000  ศรีสมเด็จ
 134.บ้านโนนสำราญ -
16 พฤษภาคม 2561
 120,000  เทศบาลตำบลกุดสมคุ้มใหม่
 135.บ้านโนนเที่ยง -
10 พฤษภาคม 2561
 327,392  ตำบลนามน
 136.บ้านโพธิ์ไทร -
24 ตุลาคม 2560
 388,000  หนองผือ
 137.บ้านโพนนาดี -
1 มิถุนายน 2561
 378,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ
 138.บ้านโพนสวาง -
16 พฤษภาคม 2561
 236,000  ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
 139.บ้านโพนแพง -
16 พฤษภาคม 2561
 251,000  อบต.ดินจี่
 140.บ้านใหม่ชัยมงคล -
12 มิถุนายน 2561
 121,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพน
 141.บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 -
1 พฤศจิกายน 2561
 89,000  อบต.บัวขาว
 142.มหาไชยโคกกว้างวิทยา -
0 มิถุนายน
 616,000  เทศบาลตำบลมหาไชย
 143.มะนาววิทยาเสริม -
0 มิถุนายน
 386,000  ตำบลเหล่าใหญ่
 144.ยิ่งสันต์วิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 230,000  อบต. หนองบัว
 145.รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) -
23 พฤษภาคม 2561
 28,000  โนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
 146.ศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ -
1 ตุลาคม 2560
 763,900  เทศบาลตำบลกุดหว้า
 147.สงเปลือยวิทยายน -
1 ตุลาคม 2560
 1,123,000  เทศบาล สงเปลือย
 148.สมสะอาดพิทยาสรรพ์ -
10 พฤษภาคม 2561
 225,000  สมสะอาด
 149.สมเด็จประชานุเคราะห์ -
16 พฤษภาคม 2561
 1,048,000  อบต.สมเด็จ
 150.สะพานหินวิทยาคม -
18 พฤษภาคม 2561
 76,000  นาบอน
 151.สังคมพัฒนา -
5 มิถุนายน 2561
 491,980  อบต.หลักเหลี่ยม
 152.สามขาราษฎร์บำรุง -
4 มิถุนายน 2561
 206,000  
 153.สามัคคีบัวขาว -
0 พฤษภาคม 2561
 617,000  เมืองบัวขาว
 154.สามัคคีวิทยาคม -
16 พฤษภาคม 2561
 161,000  อบต.นามน
 155.สามเพื่อนพัฒนา -
18 พฤษภาคม 2561
 239,000  
 156.สูงเนินวิทยาคม -
0 พฤษภาคม
 532,000  เนินยาง
 157.หนองกุงสมเด็จ -
6 ธันวาคม 2561
 96,000  สมเด็จ
 158.หนองขามวิทยา -
18 กรกฏาคม 2561
 104,000  อบต.
 159.หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง -
16 พฤษภาคม 2561
 402,550  หลักเหลี่ยม
 160.หนองจระเข้เรืองศิลป์ -
22 มิถุนายน 2561
 386,000  เทศบาลคำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 161.หนองซองแมวผดุงวิทย์ -
4 มิถุนายน 2561
 406,000  โพน
 162.หนองบัวกลาง -
0 มิถุนายน
   อบต.หนองบัว
 163.หนองบัวทองวิทยาเสริม -
10 พฤษภาคม 2561
 159,000  สมสะอาด
 164.หนองบัวนอก -
20 มิถุนายน 2561
 95,000  อบต ตำบลหนองบัว
 165.หนองบัววิทยาสรรพ์ -
16 พฤษภาคม 2561
   ผาเสวย
 166.หนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) -
6 มิถุนายน 2561
 136,000  สมเด็จ
 167.หนองบัวใน -
16 พฤษภาคม 2561
 668,460  อบต
 168.หนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ -
1 ตุลาคม 2560
 440,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแจนแลน
 169.หนองสนมราษฎร์อำนวย -
15 พฤษภาคม 2561
 252,000  ตำบลมหาไชย
 170.หนองสระพังวิทยาคาร -
0 พฤษภาคม
   อบต
 171.หนองหญ้าปล้อง -
14 พฤษภาคม 2561
 520,000  
 172.หนองห้างฉวีวิทย์ -
16 พฤษภาคม 2561
 139,000  อบต.หนองห้าง
 173.หนองห้างอำนวยวิทย์ -
16 พฤษภาคม 2561
 139,000  อบต.หนองห้าง
 174.หนองหูลิงเจริญเวทย์ -
22 พฤษภาคม 2561
 163,000  เทศบาลเมืองบัวขาว
 175.หนองอีบุตรไพรเวทย์ -
16 พฤษภาคม 2561
 596,000  เทศบาลตำบลหนองอีบุตร
 176.หนองแวงวิทยานุกูล -
19 ธันวาคม 2560
 476,000  
 177.หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร -
16 พฤษภาคม 2561
 8,240  เทศบาลตำบลสงเปลือย
 178.หนองแสงถวิลราษฎร์ -
16 พฤษภาคม 2561
 512,000  เทศบาลตำบลสงเปลอย
 179.หนองแสงวิทยาเสริม -
22 พฤศจิกายน 2560
 966,000  ศรีสมเด็จ
 180.หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ -
8 พฤศจิกายน 2560
 252,000  
 181.หนองโพนสูง -
20 พฤศจิกายน 2560
 120,000  อบต.ยอดแกง
 182.หัวงัววิทยาคม -
16 พฤษภาคม 2561
 78,000  เทศบาลตำบลสงเปลือย
 183.หินลาดนารายณ์สาร -
16 พฤษภาคม 2561
 121,000  บ่อแก้ว
 184.อุปรีศรีวิทยา -
11 มิถุนายน 2561
 184,000  
 185.เย็นสยามวิทยา -
9 พฤษภาคม 2561
 96,040  
 186.เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ -
 420,000  เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ -
 187.เหล่าไฮงามวิทยาสูง -
1 ตุลาคม 2560
 447,000  เหล่าไฮงาม
 188.แก่งพฤๅชัยวิทยา -
0 ตุลาคม 2561
 53,000  อบต.หมูม่น
 189.แจนแลนวิทยา -
9 พฤษภาคม 2561
 364,000  แจนแลน
 190.แซงบาดาลบ้านบากวิทยา -
25 พฤษภาคม 2561
 195,000  แซงบาดาล
 191.โคกกลางราษฎร์พิทักษ์ -
30 เมษายน 2561
 408,000  ตำบลจุมจัง
 192.โคกกลางสมเด็จ -
16 พฤษภาคม 2561
 232,000  หนองแวง
 193.โคกนาดี -
18 มกราคม 2561
 226,000  อบต.โนนนาจาน
 194.โคกมะลิวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 248,000  เทศบาลตำบลสระพังทอง
 195.โคกหวายราษฎร์สามัคคี -
28 พฤษภาคม 2561
 380,000  
 196.โป่งนกเปล้า -
31 ตุลาคม 2561
 140,000  ทุ่งคลอง
 197.โพธิ์คำประชาสรรค์ -
25 พฤษภาคม 2561
 149,000  เทศบาลตำบลแซงบาดาล
 198.ไค้นุ่นวิทยาพูน -
10 พฤษภาคม 2561
 184,000  ไค้นุ่น
 199.ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) -
12 มิถุนายน 2561
 174,000  ตำบลเหล่าใหญ่

Powered By www.thaieducation.net