แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.กลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ -
7 ธันวาคม 2561
 425,040  ห้วยโพธิ์
 2.กลางหมื่นสงเคราะห์ -
16 พฤษภาคม 2561
 189,000  เทศบาลตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
 3.กาฬสินธุ์พิทยาสัย -
14 พฤษภาคม 2561
 8,764,000  เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ
 4.กุดครองวิทยาคาร -
25 กรกฏาคม 2561
 324,000  ตำบลดอนจาน
 5.กุดลิงวิทยาคม -
16 พฤษภาคม 2561
 174,720  ร่องคำ
 6.กุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 134,000  เทศบาลตำบลหลุบ
 7.ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ -
13 พฤศจิกายน 2561
 188,000  อบต.ขมิ้น
 8.ข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 70,000  
 9.ค้อจารย์วิทยา -
8 มิถุนายน 2561
 60,000  อบต.หนองช้าง
 10.คอนเรียบอนุกูล -
8 พฤษภาคม 2561
 424,000  ตำบลหลุบ
 11.ค่ายลูกเสือนิคมลำปาว -
23 พฤษภาคม 2561
 41,000  ตำบลภูดิน
 12.คำคาราษฎร์บำรุง -
23 พฤษภาคม 2561
 452,000  เทศบาลตำบลโนนศิลา
 13.คำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ -
23 พฤษภาคม 2561
 158,000  ภูสิงห์
 14.คำประถมนิคมสงเคราะห์ -
21 พฤษภาคม 2561
 178,100  ตำบลนิคม
 15.คำปลาฝาโนนชัย -
17 พฤษภาคม 2561
 223,000  เทศบาลตำบลขมิ้น
 16.คำหุ่งราษฎร์บำรุง -
16 พฤษภาคม 2561
 44,700  สำราญใต้
 17.คำแคนราษฎร์วิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 420,000  คำสร้างเที่ยง
 18.คำแคนวิทยา -
1 พฤษภาคม 2561
 48,000  เทศบาลตำบลนิคม
 19.คำโพนคำม่วงวิทยา -
2 มิถุนายน 2561
 94,000  เทศบาลตำบลนาจารย์
 20.คำโพนทองราษฎร์นิยม -
7 มิถุนายน 2561
 156,000  โคกสมบูรณ์
 21.คำไผ่สงเคราะห์ -
7 พฤศจิกายน 2560
 188,000  หนองกุง
 22.ชุมชนนาจารย์วิทยา -
5 มิถุนายน 2561
 232,000  นาจารย์
 23.ชุมชนนามะเขือวิทยา -
5 พฤษภาคม 2561
 28,000  
 24.ชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) -
16 พฤษภาคม 2561
 1,925  
 25.ชุมชนนาเรียงวิทยาคม -
8 มีนาคม 2561
 163,000  สามัคคี
 26.ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา -
23 มีนาคม 2561
 114,000  เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง
 27.ชุมชนสีถานดำรงวิทย์ -
15 พฤษภาคม 2561
 336,000  ตำบลดงลิง
 28.ชุมชนหนองสอวิทยาคาร -
16 พฤษภาคม 2561
 758,000  ตำบลหนองสอ
 29.ชุมชนแก้งคำวิทยา -
1 พฤษภาคม 2561
 821,720  เทศบาลตำบลนิคม
 30.ชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ -
16 พฤษภาคม 2561
 434,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 31.ดงน้อยวิทยา -
20 พฤศจิกายน 2560
 388,000  เทศบาลตำบลภูสิงห์
 32.ดงน้อยสงเคราะห์ -
16 พฤษภาคม 2561
 124,000  ห้วยโพธิ์
 33.ดงพยุงสงเคราะห์ -
15 พฤษภาคม 2561
 1,116,000  ดงพยุง
 34.ดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) -
16 พฤษภาคม 2561
 12,000  ดงพยุง
 35.ดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา -
27 พฤศจิกายน 2561
 293,000  เหล่าอ้อย
 36.ดงเมืองวิทยาคาร -
26 พฤษภาคม 2561
 214,000  
 37.ดงไร่ราษฎร์พัฒนา -
15 พฤษภาคม 2561
 194,000  อบต.โนนแหลมทอง
 38.ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร -
16 พฤษภาคม 2561
 370,000  กมลาไสย
 39.ดอนหวายราษฎร์บำรุง -
18 พฤษภาคม 2561
 258,000  เทศบาลตำบลดงลิง
 40.ด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ -
2 ตุลาคม 2560
 2,420  อบต.
 41.ด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ -
17 พฤศจิกายน 2560
 504,000  ดอนจาน
 42.ด่านใต้วิทยา -
31 พฤษภาคม 2561
 300,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อย
 43.ถ้ำปลาวิทยายน -
28 พฤศจิกายน 2561
 378,780  อบต.สหัสขันธ์
 44.ท่ากลางแจ้งจมวิทยา -
14 พฤศจิกายน 2560
 434,840  องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าท่า
 45.ท่าช้างรัฐประชาพัฒนา -
16 พฤษภาคม 2561
 38,000  สำราญใต้
 46.ท่านาจานวิทยา -
1 พฤศจิกายน 2560
   อบต.คำสร้างเที่ยง
 47.ท่าลำดวนประชาบำรุง -
1 ตุลาคม 2561
 123,880  อบต
 48.ท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 484,000  
 49.ท่าแสงวิทยายน -
30 พฤษภาคม 2561
 99,000  
 50.ท่าไคร้สามัคคี -
8 มิถุนายน 2561
 193,000  เทศบาลบึงวิชัย
 51.ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน - -
12 มิถุนายน 2561
 162,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
 52.นาขามร่วมราษฎร์บำรุง -
16 พฤษภาคม 2561
 220,000  
 53.นาคูณวิทยา -
31 พฤษภาคม 2561
 111,920  สหัสขันธ์
 54.นาจำปา -
16 พฤษภาคม 2561
 503,000  นาจำปา
 55.นาบึงราษฎร์สงเคราะห์ -
15 พฤษภาคม 2561
 80,000  หนองแปน
 56.นามนราษฎร์นุเคราะห์ -
28 พฤศจิกายน 2561
 132,000  โนนแหลมทอง
 57.นามลวิทยาคาร -
16 พฤษภาคม 2561
 302,000  อบต.โคกสมบูรณ์
 58.นาสีนวลโสกทรายวิทยา -
1 กรกฏาคม 2561
 337,000  องค์การบริหารส่วนตําบลสหัสขันธ์
 59.นาโกวิทยา -
4 มิถุนายน 2561
 123,000  ตำบลขมิ้น
 60.น้ำจั้นราษฎร์บำรุง -
16 พฤษภาคม 2561
 740,000  เทศบาลตำบลกมลาไสย
 61.นิคมลำปาววิทยา -
1 พฤศจิกายน 2561
 100,000  นิคม
 62.บ้านกุดแห่ -
15 พฤษภาคม 2561
 244,000  สำราญใต้
 63.บ้านคำเชียงวัน -
17 พฤศจิกายน 2560
 83,000  โนนแหลมทอง
 64.บ้านคำเม็ก -
8 มกราคม 2561
 254,840  เทศบาลตำบลไผ่
 65.บ้านดอนสนวน -
5 มิถุนายน 2561
 124,000  หลุบ
 66.บ้านต้อนวิทยาคาร -
23 พฤษภาคม 2561
 204,000  เหนือ
 67.บ้านท่างาม -
17 พฤษภาคม 2561
 44,000  สำราญ
 68.บ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก -
17 พฤษภาคม 2561
 58,000  สำราญ
 69.บ้านนาวิทยาคม -
18 พฤษภาคม 2561
 264,000  ต.ม่วงนา
 70.บ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร - -
20 พฤศจิกายน 2561
 366,000  เทศบาลธัญญา
 71.บ้านม่วงวิทยาคม -
22 พฤษภาคม 2561
 117,000  เทศบาลตำบลโนนศิลา
 72.บ้านม่วงวิทยายน -
16 พฤษภาคม 2561
 505,500  ตำบลม่วงนา
 73.บ้านลาดวิทยาเสริม -
9 พฤศจิกายน 2560
 424,000  เทศบาลตำบลหลักเมือง
 74.บ้านสว่าง -
21 พฤษภาคม 2561
 221,000  ตำบลภูดิน
 75.บ้านหนองกุงกลาง -
16 พฤษภาคม 2561
 144,840  สำราญ
 76.บ้านหนองกุงน้อย -
18 พฤษภาคม 2561
 732,000  อบต.สำราญใต้
 77.บ้านหนองกุงใหญ่ -
21 พฤษภาคม 2561
 1,064,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ
 78.บ้านหนองช้าง -
12 มิถุนายน 2561
 186,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้าง
 79.บ้านหนองม่วง -
15 พฤษภาคม 2561
 276,000  ลำคลอง
 80.บ้านหนาดสงเคราะห์ -
4 พฤษภาคม 2561
 104,000  เทศบาลตำบลเหนือ
 81.บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง -
17 กรกฏาคม 2561
 110,000  ตำบลหลุบ
 82.บ้านห้วยยาง -
14 มิถุนายน 2561
 370,000  หนองช้าง
 83.บ้านห้วยแสง -
6 มิถุนายน 2561
 224,000  เทศบาลตำบลภูปอ
 84.บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 360,000  ตำบลเหนือ
 85.บ้านเหล่าค้อ -
12 พฤษภาคม 2561
 171,000  เชียงเครือ
 86.บ้านแกวิทยายน -
18 พฤษภาคม 2561
 204,000  เทศบาลโนนศิลา
 87.บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา -
23 พฤศจิกายน 2561
 269,000  ตำบลธัญญา
 88.บ้านแวงประชารัฐบำรุง -
31 ตุลาคม 2561
 170,000  
 89.บ้านโคกกว้าง -
1 พฤศจิกายน 2561
 293,000  เทศบาลบาลไผ่
 90.บ้านโคกใส -
1 กรกฏาคม 2561
 66,000  อบต.โนนแหลมทอง
 91.บ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง -
12 พฤศจิกายน 2561
 66,000  เทศบาลตำบลนาจารย์
 92.บ้านโนนโพธิ์ศรี -
21 พฤษภาคม 2561
 68,000  เทศบาลตำบลหนองแปน
 93.บ้านโหมนสงเคราะห์ -
1 ธันวาคม 2561
 481,120  สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
 94.บึงวิชัยสงเคราะห์ -
8 มิถุนายน 2561
 592,000  เทศบาลตำบลบึงวิชัย
 95.บึงสว่างวิทยาคม -
18 พฤษภาคม 2561
 103,000  เทศบาลตำบลหลักเมือง
 96.บึงไฮโนนสวางวิทยา -
13 พฤศจิกายน 2560
 456,000  เทศบาลตำบลหลักเมือง
 97.ปลาเค้าวิทยาคาร -
17 พฤษภาคม 2561
 468,000  หนองสอ
 98.ปากน้ำราษฎร์บำรุง -
16 พฤษภาคม 2561
 268,000  เทศบาลตำบลกมลาไสย
 99.พิพัฒน์ราษฎร์บำรุง -
16 พฤษภาคม 2561
 1,302,000  ตำบลกมลาไสย
 100.ภูปอวิทยา -
8 มิถุนายน 2561
 54,000  เทศบาลตำบลภูปอ
 101.ม่วงคำราษฎร์สามัคคี -
16 พฤศจิกายน 2560
 60,000  เทศบาลตำบลโนนศิลา
 102.วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ -
31 พฤษภาคม 2561
 50,000  เทศบาลตำบลลำพาน
 103.สงยางสงเปลือยวิทยาคม -
17 พฤษภาคม 2561
 114,000  อบต.กมลาไสย
 104.สหัสขันธ์วิทยาคม -
16 พฤษภาคม 2561
 210,000  เทศบาล
 105.สองห้องราษฎร์บูรณะ -
15 พฤษภาคม 2561
 49,920  เทศบาลตำบลร่องคำ
 106.สะอาดประชาสรรพ์ -
8 พฤษภาคม 2561
 139,000  เทศบาบตำบลลำคลอง
 107.สะอาดสมศรีวิทยา -
15 พฤศจิกายน 2561
 49,000  เทศบาลตำบลภูปอ
 108.สะอาดโนนงามวิทยา -
25 พฤษภาคม 2561
 16,400  ธัญญา
 109.สะอาดไชยศรี -
2 มีนาคม 2561
 61,000  สะอาดไชยศรี
 110.สามชัยอุดมวิทย์ -
12 มิถุนายน 2561
 922,000  
 111.สามัคคีสำราญวิทย์ -
21 พฤศจิกายน 2560
 272,880  สามัคคี
 112.สายป่าแดงวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 112,000  สะอาดไชยศรี
 113.สายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) -
16 พฤษภาคม 2561
 906,000  สะอาดไชยศรี
 114.สำเริงวิทยา -
21 พฤศจิกายน 2561
 143,520  สามัคคี
 115.สิงห์สะอาด -
4 มิถุนายน 2561
 112,000  สหัสขันธ์
 116.หนองกุงวิทยาคม -
16 พฤษภาคม 2561
 510,000  เทศบาลตำบลไผ่
 117.หนองตุวิทยา -
23 พฤศจิกายน 2560
 296,000  เทศบาลตำบลธัญญา
 118.หนองทุ่มสงเคราะห์ -
16 พฤษภาคม 2561
 180,000  
 119.หนองบัวราษฎร์นิยม -
1 พฤศจิกายน 2560
 88,000  เทศบาลตำบลโพนทอง
 120.หนองบัวโจดดงลิงวิทยา -
23 พฤษภาคม 2561
 132,000  เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ
 121.หนองพอกวิทยายน -
8 พฤษภาคม 2561
 123,000  สะอาดไชยศรี
 122.หนองหัวช้าง -
15 พฤษภาคม 2561
 126,000  กลางหมื่น
 123.หนองแคนวิทยา -
31 กรกฏาคม 2561
 460,000  ดอนจาน
 124.หนองแซงวิทยา -
21 พฤษภาคม 2561
 76,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญ
 125.หนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง -
21 พฤศจิกายน 2560
 1,146,000  หนองแปน
 126.หนองแวงประชานุกูล -
30 พฤษภาคม 2561
 105,000  เทศบาลตำบลขมิ้น
 127.หนองแวงเหนือ -
8 มิถุนายน 2561
 254,000  เทศบาลตำบลภูปอ
 128.หนองแวงแสน -
28 พฤษภาคม 2561
 98,000  อบต.นาจำปา
 129.หนองแสงราษฎร์พัฒนา -
1 พฤศจิกายน 2560
 663,360  สำราญใต้
 130.หนองโพนวิทยายน -
10 พฤษภาคม 2561
 110,000  เทศบาลตำบลไผ่
 131.หนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) -
10 พฤษภาคม 2561
 66,000  เทศบาลตำบลไผ่
 132.หนองโพนโนนสมบูรณ์ -
16 พฤษภาคม
 220,000  อบต.นาจำปา
 133.ห้วยตูมวิทยาคาร -
14 พฤษภาคม 2561
 158,000  ตำบลกลางหมื่น
 134.ห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 44,000  สหัสขันธ์
 135.หัวขวาวิทยา -
17 พฤษภาคม 2561
 373,000  ตำบลหลักเมือง
 136.หัวคูประชาอุทิศ -
8 สิงหาคม 2561
 416,000  ดงพยุง
 137.หามแหโพนทองวิทยาคม -
16 พฤษภาคม 2561
 286,000  ตำบลโพนทอง
 138.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) -
16 พฤษภาคม 2561
 262,000  เทศบาลตำบลนาจารย์
 139.อนุบาลกาฬสินธุ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 6,644,000  เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 140.เก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม -
24 พฤษภาคม 2561
 333,000  อบต.เจ้าท่า
 141.เชียงเครือวิทยาคม -
4 พฤษภาคม 2561
 352,000  เทศบาลเชียงเครือ
 142.เสมาสามัคคี -
28 กุมภาพันธ์ 2561
 197,000  เทศบาลตำบลหนองแปน
 143.เหล่าสูงวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 208,000  เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
 144.เหล่าหลวงวิทยาคาร -
16 พฤษภาคม 2561
 493,000  ภูดิน
 145.เหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ -
31 พฤษภาคม 2561
 474,000  อบต.เหล่าอ้อย
 146.เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา -
11 ตุลาคม 2561
 178,080  สามัคคี
 147.แก่งนาขามสามัคคี -
7 มิถุนายน 2561
 180,000  นาจารย์
 148.แก้งนางราษฎร์บำรุง -
1 มิถุนายน 2561
 327,000  ดงผยุง
 149.แกเปะราษฎร์นิยม -
28 พฤษภาคม 2561
 184,000  เทศบาลเชียงเครือ
 150.โคกกลางราษฎร์พัฒนา -
7 มิถุนายน 2561
 87,000  ตำบลหลุบ
 151.โคกกลางวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 119,000  สำราญ
 152.โคกก่องวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 508,000  เทศบาลตำบลโนนศิลา
 153.โคกคอนวิทยานุกูล -
31 พฤษภาคม 2561
 24,000  เทศบาลตำบลลำพาน
 154.โคกนางามสามัคคี -
21 พฤษภาคม 2561
 114,000  ตำบลภูดิน
 155.โคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม -
6 พฤศจิกายน 2560
 72,000  เทศบาลตำบลโพนทอง
 156.โคกล่ามผดุงวิทย์ -
0 พฤศจิกายน 2561
 182,000  เทศบาลตำบลดงลิง
 157.โคกล่ามวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 78,000  เทศบาลตำบลไผ่
 158.โคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา -
14 พฤศจิกายน 2561
 360,000  เทศบาลตำบลนามะเขือ
 159.โคกเมยประชาพัฒนา -
6 พฤศจิกายน 2560
 596,000  เทศบาล
 160.โนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ -
12 พฤศจิกายน 2561
 8,000  เทศบาล ต.ภูสิงห์
 161.โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา -
19 มีนาคม 2561
 115,000  เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง
 162.โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย -
9 พฤษภาคม 2561
 963,000  เทศบาลตำบลโนนบุรี
 163.โนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ -
8 มิถุนายน 2561
 80,000  เทศบาลตำบลภูปอ
 164.โนนสะอาดราษฎร์สามัคคี -
1 พฤศจิกายน 2561
 98,000  
 165.โนนเมืองประชานุเคราะห์ -
15 พฤศจิกายน 2561
 120,000  เทศบาลตำบลโนนศิลา
 166.โนนเมืองวิทยาคาร -
24 พฤษภาคม 2561
 460,000  
 167.โนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 324,000  โพนงาม
 168.โป่งเชือกศึกษาสถาน -
15 พฤษภาคม 2561
 222,900  อบต.นามะเขือ
 169.โปโลเล้าสามัคคีวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 248,000  อบต.กมลาไสย
 170.โพนสวางพิทยาคม -
9 พฤษภาคม 2561
 417,120  เทศบาลนามะเขือ
 171.โพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) -
9 พฤษภาคม 2561
 417,120  เทศบาลนามะเขือ

Powered By www.thaieducation.net