แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ชุมชนบ้านบางโหนด -
15 พฤษภาคม 2561
 2,068,000  เทศบาลตำบลขนอม
 2.ชุมชนวัดทอนหงส์ -
15 ธันวาคม 2561
 218,740  เทศบาล
 3.ชุมชนวัดบางคู -
21 มิถุนายน 2561
 163,200  ควนทอง
 4.ชุมชนวัดปัณณาราม - -
28 พฤษภาคม 2561
 107,000  ทุ่งปรัง
 5.ชุมชนวัดสระแก้ว -
18 พฤษภาคม
   อบต.สระแก้ว
 6.ชุมชนวัดอินทคีรี -
31 พฤษภาคม 2561
 240,000  อบต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
 7.ชุมชนวัดเทพราช -
20 พฤษภาคม 2561
 154,000  เทพราช
 8.ชุมชนใหม่ -
22 พฤษภาคม 2561
 546,000  ไทยบุรี
 9.ท่าศาลา -
24 พฤษภาคม 2561
 4,944,000  เทศบาลท่าศาลา
 10.บ้านขุนทะเล -
9 สิงหาคม 2561
 160,000  ตำบลกะหรอ
 11.บ้านคลองตีนเป็ด -
6 มิถุนายน 2561
 164,000  
 12.บ้านคลองวัง -
15 พฤศจิกายน 2559
 171,000  อบต.ควนทอง
 13.บ้านคลองเหลง -
21 มิถุนายน 2561
 109,140  คอนทอง
 14.บ้านคลองแคว -
18 มิถุนายน 2561
 270,000  
 15.บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) -
15 สิงหาคม 2561
 200,000  ควนทอง
 16.บ้านฉาง -
30 พฤษภาคม 2561
 378,220  
 17.บ้านช่องเขาหมาก -
1 พฤษภาคม 2561
 376,000  สี่ขีด
 18.บ้านชุมขลิง -
18 มิถุนายน 2561
 62,000  ทอนหงส์
 19.บ้านต้นจันทน์ -
0 พฤษภาคม 2561
 206,000  ทุ่งปรัง
 20.บ้านท่าจันทน์ -
25 พฤษภาคม 2561
 176,000  ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม
 21.บ้านท่าน้อย - -
    -
 22.บ้านท่าม่วง -
8 มิถุนายน 2561
 532,000  เทศบาลท้องเนียน
 23.บ้านท่าสูง -
30 ตุลาคม 2560
 1,041,000  อบต.ท่าศาลา
 24.บ้านทุ่งขันหมาก -
16 พฤษภาคม 2561
 62,000  เขาน้อย
 25.บ้านทุ่งครั้ง -
14 พฤศจิกายน 2560
 404,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
 26.บ้านทุ่งชน -
23 พฤษภาคม 2561
 186,000  หัวตะพาน
 27.บ้านทุ่งหัวนา -
16 พฤษภาคม 2561
 163,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด
 28.บ้านทุ่งเกราะ -
16 พฤษภาคม 2561
 1,192,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน
 29.บ้านนบ -
23 พฤษภาคม 2561
 421,880  กรุงชิง
 30.บ้านน้ำขาว -
25 พฤษภาคม 2561
 327,000  ฉลอง
 31.บ้านน้ำฉา -
8 มิถุนายน 2561
 240,000  เทพราช
 32.บ้านน้ำร้อน -
15 พฤษภาคม 2561
 116,000  อบต.สี่ขีด
 33.บ้านบ่อกรูด -
6 มิถุนายน 2561
 107,000  อบต.กลาย
 34.บ้านบางฉาง -
27 ตุลาคม 2561
   เทศบาลตำบลสิชล
 35.บ้านประชาอารี -
16 พฤษภาคม 2561
 25,000  อบต
 36.บ้านปราบราษฏร์อุทิศ -
16 พฤษภาคม 2561
 236,000  สีขีด
 37.บ้านปลายทอน -
1 พฤศจิกายน 2561
 244,000  ทุ่งปรัง
 38.บ้านปากดวด -
7 มิถุนายน 2561
 309,000  
 39.บ้านปากลง -
23 พฤษภาคม 2561
 880,000  กรุงชิง
 40.บ้านปากเจา -
17 พฤศจิกายน 2560
 763,000  ตลิ่งชัน
 41.บ้านพังปริง - -
    -
 42.บ้านพังหรัน - -
    -
 43.บ้านพิตำ -
25 พฤษภาคม 2561
 501,480  อบต.กรุงชิง
 44.บ้านวังลุง -
16 พฤษภาคม 2561
 461,000  อบต.ทอนหงส์
 45.บ้านวัดใน -
1 มิถุนายน 2561
 69,000  อ่าวขนอม
 46.บ้านสระบัว -
13 พฤศจิกายน 2560
 670,000  ท่าศาลา
 47.บ้านสองแพรก มิตรภาพที่ 92 - -
    -
 48.บ้านสะพานหัน - -
15 พฤษภาคม 2561
 178,000  อบต.ไทยบุรี
 49.บ้านสำนักม่วง -
16 พฤษภาคม 2561
 109,000  ิิท่าขึ้น
 50.บ้านสุวรรณเขต -
7 มิถุนายน 2561
 82,000  ตำบลทุ่งใส
 51.บ้านหนองหว้า -
31 พฤษภาคม 2561
 164,000  ตลิ่งชัน
 52.บ้านหนับเภา -
1 พฤศจิกายน 2561
 212,000  สระแก้ว
 53.บ้านหน้าเขาวัด -
14 พฤศจิกายน 2560
 519,000  ตลิ่งชัน
 54.บ้านห้วยทรายทอง -
5 มิถุนายน 2561
 193,000  ตำบลทุ่งใส
 55.บ้านอินทนิน -
1 พฤศจิกายน 2561
 294,000  สระแก้ว
 56.บ้านเขาทราย -
6 พฤศจิกายน 2560
 21,800  เปลี่ยน
 57.บ้านเขาฝ้าย -
21 มิถุนายน 2561
 348,000  เทศบาลตำบลทุ่งใส
 58.บ้านเขายวนเฒ่า -
15 พฤศจิกายน 2560
 415,000  เทพราช
 59.บ้านเขาหัวช้าง -
27 มิถุนายน 2561
 292,000  อบต.ควนทอง
 60.บ้านเขาใหญ่ -
2 พฤษภาคม 2561
 338,640  เขาน้อย
 61.บ้านเปร็ต -
8 สิงหาคม 2561
 53,320  เทศบาลตำบลอ่าวขนอม
 62.บ้านเผียน -
16 พฤษภาคม 2561
 288,000  เทพราช
 63.บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) -
18 พฤษภาคม 2561
 52,000  สระแก้ว
 64.บ้านแขวงเภา -
11 มิถุนายน 2561
 92,000  ตำบลท้องเนียน
 65.บ้านโรงเหล็ก -
1 ธันวาคม 2560
 1,680,000  นบพิตำ
 66.บ้านในตูล -
7 สิงหาคม 2561
 354,280  เทศบาลตำบลนาเหรง
 67.บ้านในถุ้ง -
16 พฤษภาคม 2561
 2,140,000  ท่าศาลา
 68.บ้านในเขียว 1 -
16 พฤษภาคม 2562
 52,000  ทอนหงส์
 69.บ้านในเขียว 2 -
13 พฤศจิกายน 2560
 215,000  อบต.ทอนหงส์
 70.บ้านในเพลา -
28 พฤษภาคม 2561
 138,240  เทศบาลอ่าวขนอม
 71.บ้านไสพลู -
6 พฤศจิกายน 2560
 424,000  อบต.เปลี่ยน
 72.บ้านไสเหรียง -
14 พฤศจิกายน 2560
 42,000  เปลี่ยน
 73.ปทุมานุกูล -
23 พฤษภาคม 2561
 1,861,000  เทศบาล
 74.ราชประชานุเคราะห์ 8 -
13 พฤศจิกายน 2560
 2,927,000  ท่าศาลา
 75.วัดกระดังงา -
11 พฤศจิกายน 2560
 26,680  อ่าวขนอม
 76.วัดกลาง -
25 พฤษภาคม 2561
 128,000  ฉลอง
 77.วัดกำแพงถม - -
22 มิถุนายน 2561
 106,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
 78.วัดขรัวช่วย -
14 พฤศจิกายน 2560
 984,000  
 79.วัดคงคา -
27 พฤศจิกายน 2560
 1,074,000  อบต.กะหรอ
 80.วัดคงคาวดี -
22 พฤษภาคม 2561
 246,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
 81.วัดคงคาเลียบ -
25 พฤษภาคม 61
 101,000  
 82.วัดคีรีวง -
0 พฤษภาคม
   เทศบาลท้องเนียน
 83.วัดจอมทอง -
25 พฤษภาคม 2561
 111,000  สิชล
 84.วัดจันทาราม -
28 พฤษภาคม 2561
 312  ตลิ่งชัน
 85.วัดจันพอ -
30 พฤษภาคม 2561
 77,300  ดอนตะโก
 86.วัดชนสังขรณพิจิตร -
7 พฤศจิกายน 2560
 580,000  เปลี่ยน
 87.วัดชนาราม -
0 พฤศจิกายน
 184,000  ทุ่งปรัง
 88.วัดชลธาราม - -
    -
 89.วัดชัยธารามประดิษฐ์ -
4 พฤศจิกายน 2561
 516,000  โมคลาน
 90.วัดดอนใคร -
15 พฤษภาคม 2561
 460,000  กลาย
 91.วัดถ้ำเทียนถวาย -
0 พฤศจิกายน
 498,000  ทุ่งปรัง
 92.วัดทางขึ้น -
16 พฤษภาคม 2561
 180,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น
 93.วัดท้าวโทะ - -
    -
 94.วัดธารน้ำฉา -
16 พฤศจิกายน 2561
 330,000  อบต.เทพราช
 95.วัดนากัน -
16 พฤษภาคม 2561
 114,000  อบต.นาเรียง อ.พรหมคีรี
 96.วัดนากุน -
16 พฤษภาคม 2561
 278,000  สระแก้ว
 97.วัดนาเหรง -
24 พฤษภาคม 2561
 759,220  เทศบาลตำบลนาเหรง
 98.วัดน้ำตก -
0 พฤษภาคม
 274,000  อบต.สระแก้ว
 99.วัดประดู่หอม - -
    -
 100.วัดประทุมทายการาม -
10 ตุลาคม 2560
 6,256,220  คำบลสิชล
 101.วัดปลักปลา -
18 พฤษภาคม 2561
 334,000  ตลิ่งชัน
 102.วัดป่า(ท่าขึ้น) -
16 พฤษภาคม 2561
 256,000  อบต.ท่าขึ้น
 103.วัดปากด่าน -
22 พฤษภาคม 2561
 138,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
 104.วัดพรหมโลก -
2 ตุลาคม 2560
 556,000  เทศบาลตำบลพรหมโลก
 105.วัดพระอาสน์ -
7 พฤศจิกายน 2560
 218,000  อบต.ไทยบุรี
 106.วัดพระเลียบ -
9 พฤศจิกายน 2560
 512,000  อบต.ท่าขึ้น
 107.วัดยางงาม -
21 พฤษภาคม 2561
 212,000  อบต.ท่าขึ้น
 108.วัดยางทอง -
17 พฤษภาคม 2561
 387,000  โมคลาน
 109.วัดศิลาชลเขต -
12 มิถุนายน 2561
 488,000  เปลี่ยน
 110.วัดสระประดิษฐ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 748,000  โพธิ์ทอง
 111.วัดสวนศิขรบรรพต -
31 พฤษภาคม 2561
 130,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา
 112.วัดสากเหล็ก - -
    -
 113.วัดสุชน -
5 มิถุนายน 2561
 344,000  ทุ่งใส
 114.วัดสุธรรมาราม -
25 พฤษภาคม 2561
 526,000  ฉลอง
 115.วัดสโมสร -
11 พฤษภาคม 2561
 252,000  อบต.หัวตะพาน
 116.วัดสโมสรสันนิบาต -
21 พฤษภาคม 2561
 1,044,000  อบต.เสาเภา
 117.วัดหญ้าปล้อง -
17 พฤศจิกายน 2560
 612,740  อบต.ดอนตะโก
 118.วัดหมาย -
17 พฤษภาคม 2561
 98,000  ท่าขึ้น
 119.วัดหลวงครู -
2 กรกฏาคม 2561
 90,000  อบต.นาเรียง
 120.วัดเขา (วันครู2501) -
8 สิงหาคม 2561
 1,387,240  
 121.วัดเขาขุนพนม -
14 มิถุนายน 2561
 976,000  เทศบาลตำบลพรหมโลก
 122.วัดเขาน้อย -
16 พฤษภาคม 2561
 414,120  เขาน้อย
 123.วัดเขาปูน -
17 พฤศจิกายน 2561
 122,000  
 124.วัดเจดีย์หลวง -
23 พฤศจิกายน 2560
 428,000  ควนทอง
 125.วัดเทวดาราม -
21 พฤษภาคม 2561
 198,000  อบต.ท่าขึ้น
 126.วัดเปียน -
17 พฤษภาคม 2561
 593,020  กรุงชิง
 127.วัดโคกเหล็ก -
17 มิถุนายน 2561
 141,000  อบต.ไทยบุรี
 128.วัดโทเอก -
18 มิถุนายน 2561
 194,000  อบต.อินคีรี
 129.วัดโมคลาน -
16 พฤษภาคม 2561
 270,000  
 130.วัดโยธาธรรม - -
20 มิถุนายน 2561
 148,000  นาเรียง
 131.วัดโรงเหล็ก -
21 มีนาคม 2561
 197,000  นบพิตำ
 132.วัดใหม่ - -
    -
 133.เคียงศิริ -
20 พฤศจิกายน 2560
 688,480  เทศบาลตำบลนาเหรง

Powered By www.thaieducation.net