แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย -
15 พฤษภาคม 2561
 127,100  เทศบาลตำบลหนองฝ้าย
 2.ชุมชนบ้านหลุมรัง -
22 พฤษภาคม 2561
 769,000  หลุมรัง
 3.บ้านกรับใหญ่ -
10 พฤศจิกายน 2560
 500,000  อบต.หนองฝ้าย
 4.บ้านช่องกลิ้งช่องกรด -
22 มิถุนายน 2561
 154,000  
 5.บ้านช่องด่าน -
15 มิถุนายน 2561
 404,000  
 6.บ้านชุมนุมพระ -
22 พฤษภาคม 2561
 81,000  หนองฝ้าย
 7.บ้านตรอกสะเดา -
17 พฤษภาคม 2561
 229,000  อบต.หนองปลิง
 8.บ้านตลุงเหนือ -
16 พฤษภาคม 2561
 884,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองประดู่
 9.บ้านท่าว้า - -
    -
 10.บ้านทุ่งกระบ่ำ -
0 พฤษภาคม 2560
   ทุ่งกระบ่ำ
 11.บ้านทุ่งโป่ง -
5 กรกฏาคม 2561
 220,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 12.บ้านน้ำคลุ้ง -
31 พฤษภาคม 2561
 474,000  อบต.หนองโสน
 13.บ้านน้ำลาด -
31 ตุลาคม 2561
 108,000  
 14.บ้านน้ำโจน -
29 พฤศจิกายน 2560
 586,000  หนองประดู่
 15.บ้านบะลังกา -
22 พฤษภาคม 2561
 356,000  หนองปลิง
 16.บ้านบึงหัวแหวน -
15 มิถุนายน 2561
 166,000  อบต.บ่อพลอย
 17.บ้านพยอมงาม -
21 พฤศจิกายน 2560
 300,000  เทศบาลตำบลหนองปลาไหล
 18.บ้านพรหมณี - -
    -
 19.บ้านพุบอน -
16 พฤษภาคม 2560
   เลาขวัญ
 20.บ้านพุพรหม -
16 พฤษภาคม 2561
 256,000  หนองกุ่ม
 21.บ้านยางสูง -
15 พฤษภาคม 2561
 416,000  หลุมรัง
 22.บ้านรางขาม -
13 ธันวาคม 2560
 216,000  หนองกุ่ม
 23.บ้านรางพยอม -
20 มิถุนายน 2561
 87,360  เลาขวัญ
 24.บ้านลําอีซู -
21 พฤษภาคม 2561
   หนองรี
 25.บ้านวังด้ง -
16 พฤษภาคม 2561
   อบต
 26.บ้านวังใหญ่ -
15 มิถุนายน 2561
 292,000  
 27.บ้านสระเตยพัฒนา -
31 พฤษภาคม 2561
 184,000  หนองโสน
 28.บ้านสามยอด -
30 พฤศจิกายน 2560
 314,000  อบต.ช่องด่าน
 29.บ้านหนองกระทุ่ม -
17 สิงหาคม 2561
 114,000  อบต.หนองกุ่ม
 30.บ้านหนองกร่าง -
18 พฤษภาคม 2561
 558,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกร่าง
 31.บ้านหนองกะหนาก -
17 พฤศจิกายน 2560
 125,000  หนองปลิง
 32.บ้านหนองกุ่ม -
4 มิถุนายน 2561
 43,000  อบต.หนองกุ่ม
 33.บ้านหนองขอน -
15 มกราคม 2561
 904,000  อบต.หนองปรือ
 34.บ้านหนองขอนเทพพนม -
9 พฤษภาคม 2561
 1,060,000  เทศบาลหนองปลาไหล
 35.บ้านหนองงูเห่า -
22 พฤษภาคม 2561
 296,000  
 36.บ้านหนองจั่น -
7 ธันวาคม 2560
 264,000  หนองนกแก้ว
 37.บ้านหนองตาก้าย -
15 พฤษภาคม 2561
 232,000  หนองประดู่
 38.บ้านหนองตาเดช -
2 สิงหาคม 2561
 342,000  
 39.บ้านหนองนกแก้ว -
13 ธันวาคม 2560
 396,000  หนองนกแก้ว
 40.บ้านหนองประดู่ -
17 พฤษภาคม 2561
 845,000  หนองประดู่
 41.บ้านหนองปรือ -
29 พฤศจิกายน 2561
 115,000  หนองประดู่
 42.บ้านหนองปลาไหล -
30 พฤศจิกายน 2560
 600,000  ตำบลหนองปลาไหล
 43.บ้านหนองปลิง - -
    -
 44.บ้านหนองผักแว่น -
24 พฤษภาคม 2561
 282,000  สมเด็จเจริญ
 45.บ้านหนองผือ -
1 ธันวาคม 2560
 336,160  เทศบาลอ.เลาขวัญ
 46.บ้านหนองม่วง - -
    -
 47.บ้านหนองมะสัง -
17 พฤษภาคม 2560
 368,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
 48.บ้านหนองย่างช้าง -
0 พฤษภาคม
   
 49.บ้านหนองรี -
1 พฤศจิกายน 2560
 2,010,000  เทศบาลหนองรี
 50.บ้านหนองสาหร่าย -
22 พฤษภาคม 2561
 232,000  เทศบาลตำบลหนองปรือ
 51.บ้านหนองสําโรง -
28 พฤษภาคม 2561
 222,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
 52.บ้านหนองหมู -
22 พฤษภาคม 2561
 367,000  หลุมรัง
 53.บ้านหนองหว้า -
15 มิถุนายน 2561
 508,000  
 54.บ้านหนองหวาย(บ่อพลอย) - -
    -
 55.บ้านหนองหวาย(เลาขวัญ) - -
    -
 56.บ้านหนองเข้ -
15 มิถุนายน 2561
 68,000  อบต.ช่องด่าน
 57.บ้านหนองเค็ด - -
    -
 58.บ้านหนองเตียน -
15 มิถุนายน 2561
 368,000  
 59.บ้านหนองแกประชาสรรค์ -
0 มิถุนายน
 604,000  
 60.บ้านหนองแกใน -
25 พฤษภาคม 2561
 272,000  อบต.หนองรี
 61.บ้านหนองแสลบ -
30 พฤษภาคม 2561
 918,020  อบต.เลาขวัญ
 62.บ้านหนองโพธิ์ - -
    -
 63.บ้านหนองโสน -
1 มิถุนายน 2561
 722,000  หนองโสน
 64.บ้านหนองใหญ่(หนองปรือ) -
0 มิถุนายน
   อบต. หนองปรือ
 65.บ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ) -
22 พฤษภาคม 2561
 264,000  อบต.หนองปลิง
 66.บ้านหนองไก่ต่อ -
31 พฤษภาคม 2561
 246,000  
 67.บ้านหนองไก่เหลือง -
29 พฤศจิกายน 2560
 117,000  
 68.บ้านหนองไผ่ล้อม -
10 พฤศจิกายน 2561
 10,300  
 69.บ้านหลังเขา -
18 พฤษภาคม 2561
 374,000  หนองกร่าง
 70.บ้านห้วยหวาย -
10 พฤษภาคม 2561
 404,000  หนองปลาไหล
 71.บ้านเขานางสางหัว -
15 พฤศจิกายน 2560
 227,360  เลาขวัญ
 72.บ้านเขามุสิ -
1 ธันวาคม 2560
 428,000  อบต.หนองปรือ
 73.บ้านเขาหินตั้ง - -
    -
 74.บ้านเขาแดง - -
    -
 75.บ้านเขาแหลม -
25 พฤษภาคม 2561
   
 76.บ้านเสาหงส์ -
4 มิถุนายน 2561
 129,000  หนองกุ่ม
 77.บ้านโป่งไหม - -
    -
 78.บ้านไร่เจริญ -
9 พฤศจิกายน 2560
   หลุมรัง
 79.ประชาพัฒนา -
17 พฤศจิกายน 2560
 464,000  หนองปลิง
 80.ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) -
24 พฤษภาคม 2561
 1,527,000  เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
 81.ราษฎร์บํารุงธรรม -
20 มิถุนายน 2561
 278,000   ทุ่งกระบ่ำ
 82.วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) -
14 ธันวาคม 2561
 259,000  หนองกุ่ม
 83.วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) -
13 ธันวาคม 2560
 1,049,000  หนองกุ่ม
 84.วัดหนองไม้เอื้อย -
25 พฤศจิกายน 2560
 910,000  
 85.วัดใหม่ภูมิเจริญ -
31 พฤษภาคม 2561
 308,000  หนองโสน
 86.หมู่บ้านป่าไม้ -
1 พฤศจิกายน 2561
 68,000  อบต.ทุ่งกระบ่ำ
 87.อนุบาลบ่อพลอย -
24 พฤษภาคม 2561
 3,600,000  เทศบาลตำบลบ่อพลอย
 88.อนุบาลวัดเลาขวัญ -
0 พฤศจิกายน
   เทศบาล
 89.อนุบาลหนองปรือ -
1 พฤศจิกายน 2560
   
 90.เขาวงพระจันทร์ -
0 พฤษภาคม
   หนองฝ้าย
 91.เสรี-สมใจ -
29 มิถุนายน 2561
 284,000  อบต.หนองปรือ
 92.ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย) -
22 พฤษภาคม 2561
 361,000  หลุมรัง

Powered By www.thaieducation.net