แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ -
4 มิถุนายน 2561
 435,000  ปริก
 2.จุฬาภรณ์พิชญาคาร -
16 พฤษภาคม 2561
 580,000  ตำบลเขาพระ
 3.ฉวาง -
0 พฤษภาคม
 6,000,000  ฉวาง
 4.ชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) -
20 พฤษภาคม
 500,000  ช้างกลาง อ.ช้างกลาง
 5.ชุมชนบ้านปากเสียว -
14 มิถุนายน 2561
 116,000  เทศบาลตำบลควนกลาง
 6.ชุมชนบ้านสี่แยก -
13 ธันวาคม 2560
 656,020  ทุ่งสง
 7.ชุมชนบ้านหน้าเขา -
26 ธันวาคม 2560
 419,680  เทศบาลทุ่งสัง
 8.ชุมชนบ้านไทรห้อง - -
    -
 9.ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 -
22 พฤศจิกายน 2560
 424,000  ตำบลกะทูน
 10.ชุมชนวัดสำโรง -
27 พฤศจิกายน 2560
 849,000  
 11.ชุมชนวัดสุวรรณาราม -
15 พฤษภาคม 2561
   
 12.ชุมชนวัดอัมพวัน -
16 พฤษภาคม 2561
 372,000  นาบอน
 13.ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 -
15 พฤษภาคม 2561
 450,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
 14.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม -
17 พฤษภาคม 2561
 432,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
 15.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว -
16 พฤษภาคม 2561
 174,000  บางขัน
 16.บ้านกรุงหยันใต้ -
18 พฤษภาคม 2561
 210,000  ตำบลท่ายาง
 17.บ้านก่องาม -
23 พฤษภาคม 2561
 162,000  ทุ่งใหญ่
 18.บ้านกันละ -
7 พฤษภาคม 2561
 50  ไม้เรียง
 19.บ้านกุยเหนือ -
14 พฤษภาคม 2561
   ช้างกลาง
 20.บ้านคลองกุย -
11 พฤษภาคม 2561
 184,000  อบต
 21.บ้านคลองขุด - -
    -
 22.บ้านคลองงา -
5 มิถุนายน 2561
 124,000  ช้างกลาง
 23.บ้านคลองจัง -
31 พฤษภาคม 2562
 107,000  
 24.บ้านคลองตูก -
 492,000  ตำบลกะปาง -
 25.บ้านคลองปีก -
25 พฤษภาคม 2561
 113,000  เทศบาลตำบลสวนขัน
 26.บ้านคลองสาย -
16 พฤษภาคม 2561
 16,000  ห้วยปริก
 27.บ้านคลองเสาเหนือ -
10 พฤษภาคม 2561
 1,708,000  อบต.บางขัน
 28.บ้านคลองโอม -
5 มีนาคม 2561
 303,020  ทุ่งสง
 29.บ้านควน -
17 สิงหาคม 2561
 134,000  ไสหร้า
 30.บ้านควนตม -
15 มิถุนายน 2561
 58,000  
 31.บ้านควนประ -
16 พฤษภาคม 2561
 230,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน
 32.บ้านควนประชาสรรค์ -
24 พฤษภาคม 2561
 963,000  อบต.กุแหระ
 33.บ้านควนลำภู -
31 พฤษภาคม 2561
 554,000  ปริก
 34.บ้านควนอวดพัน -
31 พฤษภาคม 2561
 110,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปริก
 35.บ้านคอกช้าง -
20 เมษายน 2561
 677,000  นาหลวงเสน
 36.บ้านคุ้งวังวัว -
29 พฤศจิกายน 2560
 172,000  ควนกลาง
 37.บ้านจันดี - -
    -
 38.บ้านจำปา -
25 พฤษภาคม 2561
 488,000  ถ้ำใหญ่
 39.บ้านชายคลอง -
26 มิถุนายน 2561
 1,308,000  ที่วัง
 40.บ้านถ้ำตลอด -
13 มิถุนายน 2561
 192,000  น้ำตก
 41.บ้านทอนวังปราง -
14 มิถุนายน 2561
 546,000  ละอาย
 42.บ้านทะเลสองห้อง -
16 พฤษภาคม
 267  
 43.บ้านทุ่งกรวด -
20 มิถุนายน 2561
 712,000  สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป
 44.บ้านนา -
11 พฤษภาคม 2561
 360,000  อบต.ช้างกลาง
 45.บ้านนาตาแย้ม -
24 พฤศจิกายน 2560
 580,000  เทศบาล
 46.บ้านนาตำเสา -
17 พฤษภาคม 2561
 432,000  อบต.บ้านนิคม
 47.บ้านนาท่อม -
4 มิถุนายน 2561
 544,000  อบต.ท่ายาง
 48.บ้านนาบอน - -
    -
 49.บ้านนาปราน - -
    -
 50.บ้านนาพรุ -
1 พฤศจิกายน 2560
 300,840  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
 51.บ้านนาพา -
30 พฤษภาคม 2561
 218,000  
 52.บ้านนาเกิดผล -
14 มิถุนายน 2561
 86,000  หนองหงส์
 53.บ้านนาเส -
12 มิถุนายน 2561
 1,246,000  
 54.บ้านนาเหนือ -
21 พฤษภาคม 2561
 346,980  ยางค้อม
 55.บ้านนาโพธิ์ -
30 พฤศจิกายน 2560
 553,000  อบต. นาบอน
 56.บ้านนาใหญ่ -
27 พฤศจิกายน 2560
 83,000  อบต.ทุ่งใหญ่
 57.บ้านน้ำตก -
8 กรกฏาคม 2561
 128,000  อบต.
 58.บ้านน้ำพุ -
9 พฤษภาคม 2561
 335,000  เทศบาล
 59.บ้านนิคมวังหิน -
1 พฤศจิกายน 2561
 326,000  บ้านนิคม
 60.บ้านบนควน -
25 พฤษภาคม 2561
 455,000  
 61.บ้านบ่อปลา -
1 ตุลาคม 2560
 505,000  กรุงหยัน
 62.บ้านบ่อมอง -
22 พฤศจิกายน 2560
 755,000  อบต.นาไม้ไผ่
 63.บ้านบางตะเภา -
16 พฤษภาคม 2561
 834,000  อบต.ท่ายาง
 64.บ้านบางปรน -
7 ธันวาคม 2560
 363,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน
 65.บ้านบางรูป -
22 มิถุนายน 2561
 350,000  
 66.บ้านปลายคลองเพรง -
17 พฤษภาคม 2561
 194,000  ไสหร้า
 67.บ้านปลายรา -
31 พฤษภาคม 2561
 436,000  
 68.บ้านปลายเส -
6 พฤศจิกายน 2561
 602,000  อบต.คลองเส
 69.บ้านปากน้ำ -
27 มิถุนายน 2561
 322,000  เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง
 70.บ้านปากแพรก -
15 พฤษภาคม 2561
 1,080,000  
 71.บ้านพรุวง -
16 พฤษภาคม 2561
 183,000  ดุสิต
 72.บ้านพอโกบ -
1 มิถุนายน 2561
 218,000  ท่ายาง
 73.บ้านพูน -
17 พฤษภาคม 2561
   เทศบาลตำบลกะปาง
 74.บ้านวังตลับ -
30 พฤษภาคม 2561
 242,000  อปท.
 75.บ้านวังธน -
25 มิถุนายน 2561
 128,000  น้ำตก
 76.บ้านวังยวน -
26 มิถุนายน 2561
 594,000  
 77.บ้านวังยาว -
30 พฤษภาคม 2561
 135,000  อบต.นาไม้ไผ่
 78.บ้านวังวัว -
29 พฤศจิกายน 2560
 135,000  ควนกลาง
 79.บ้านวังหิน -
15 ธันวาคม 2560
   ทุ่งสัง
 80.บ้านวังเต่า -
15 มิถุนายน 2561
 138,320  อบต.เขาโร
 81.บ้านสระนางมโนราห์ -
20 พฤศจิกายน 2560
 545,200  ปริก
 82.บ้านสวน -
23 พฤศจิกายน 2560
 355,000  วังหิน
 83.บ้านสวนอาย -
18 มิถุนายน 2561
 95,920  ละอาย
 84.บ้านสามัคคีธรรม -
15 พฤษภาคม 2561
 1,160,000  เขาขาว
 85.บ้านหนองคล้า -
30 พฤษภาคม 2561
 468,000  อบต.ปริก
 86.บ้านหนองท่อม -
20 มีนาคม
 182,000  เขาโร
 87.บ้านหนองปลิง - -
    -
 88.บ้านหนองยาง -
9 พฤษภาคม 2561
 94,000  อบต.แก้วแสน
 89.บ้านหนองหว้า -
9 พฤษภาคม 2561
 1,800,000  เทศบาลตำบลชะมาย
 90.บ้านหนองเจ -
8 มิถุนายน 2561
 1,775,200  อบต.วังหิน
 91.บ้านหนองใหญ่ -
23 พฤษภาคม 2561
 177,000  
 92.บ้านหน้าเขา -
15 มิถุนายน 2561
 916,000  ควนกรด
 93.บ้านห้วยกลาง -
22 พฤศจิกายน 2560
 336,000  ตำบลกะทูน
 94.บ้านห้วยทรายขาว -
30 พฤษภาคม 2561
   นาแว
 95.บ้านห้วยปริก -
2 พฤศจิกายน 2560
 814,000  อบต.ห้วยปริก
 96.บ้านห้วยรื่น -
21 พฤศจิกายน 2560
 445,000  อ.บ.ต ทุ่งใหญ่
 97.บ้านหาดทรายแก้ว -
14 พฤศจิกายน 2560
 404,000  ไม้เรียง
 98.บ้านเกาะขวัญ -
16 พฤษภาคม 2561
 646,000  ดุสิต
 99.บ้านเกาะปราง -
25 พฤษภาคม 2561
   
 100.บ้านเกาะยวน -
14 พฤศจิกายน 2560
 19,320  นาโพธิ์
 101.บ้านเขาตาว - -
   
 102.บ้านเขาวง -
16 พฤษภาคม 2561
 98,000  
 103.บ้านเหนือคลอง -
15 พฤษภาคม 2561
 60,000  อบต.พิปูน
 104.บ้านแพรกกลาง -
17 พฤษภาคม 2561
 106,000  คลองเส
 105.บ้านโคกมะขาม -
26 มิถุนายน 2561
 820,000  นาเขลียง
 106.บ้านโคกยาง -
12 มิถุนายน 2561
 74,000  อบต.ละอาย
 107.บ้านโคกวัด -
28 พฤษภาคม 2561
 172,000  เทศบาลตำบลทุ่งสัง
 108.บ้านไทรงาม -
29 พฤษภาคม 2561
 142,000  เทศบาลตำบลสวนขัน
 109.บ้านไร่มุสลิม -
0 พฤษภาคม
 284,000  
 110.บ้านไสยาสน์ -
16 พฤษภาคม 2561
 668,000  บ้านลำนาว
 111.บ้านไสยูงปัก -
0 พฤษภาคม
   ทุ่งสง
 112.บ้านไสส้าน -
1 พฤศจิกายน 2561
 667,000  
 113.บ้านไสเตาอ้อย -
10 พฤษภาคม 2561
 188,000  
 114.บ้านไสโคกเกาะ -
4 มิถุนายน 2561
 358,000  อบต.นาแว
 115.บ้านไสโป๊ะ -
28 ธันวาคม 2560
 277,000  อบต.แก้วแสน
 116.บ้านไสใหญ่ -
16 พฤษภาคม 2561
 60,000  ปริก
 117.พรรณราชลเขต -
16 พฤษภาคม 2561
   อบต.ดุสิต
 118.มหาราช ๓ -
28 พฤศจิกายน 2560
 892,000  เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
 119.ราชประชานุเคราะห์ 6 -
25 เมษายน 2561
 1,324,000  เทศบาลกะปาง
 120.ราชเวชพิศาล -
23 พฤษภาคม 2561
 164,000  อบต
 121.ราษฎร์ประชาอุทิศ -
0 ธันวาคม
   ปริก
 122.วัดกะเปียด - -
    -
 123.วัดกะโสม -
16 พฤษภาคม 2561
 406,000  เทศบาลตำบลกะปาง
 124.วัดก้างปลา -
26 มิถุนายน 2561
 1,640,000  ที่วัง
 125.วัดขนาน -
29 พฤษภาคม 2561
 352,000  ทุ่งใหญ่
 126.วัดคงคาเจริญ -
13 มิถุนายน 2561
 600,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
 127.วัดควน -
30 พฤษภาคม 2561
 172,000  ปริก
 128.วัดควนกอ -
31 พฤษภาคม 2561
 250,000  
 129.วัดควนชม -
22 มิถุนายน 2561
 260,000  เทศบาลตำบลที่วัง
 130.วัดควนยูง -
4 มิถุนายน 2561
 222,000  นาแว
 131.วัดควนยูง -
0 มิถุนายน
 307,520  เทศบาลตำบลทุ่งสัง
 132.วัดควนสระบัว -
14 พฤษภาคม 2561
 296,000  เทศบาลตำบลท่ายาง
 133.วัดควนส้าน -
15 พฤษภาคม 2561
 161,000  อบต.ช้างกลาง
 134.วัดควนสูง -
14 มิถุนายน 2561
 166,000  
 135.วัดจันดี -
23 พฤษภาคม 2561
 1,720,000  เทศบาลตำบลหลักช้าง
 136.วัดถ้ำใหญ่ -
17 ตุลาคม 2561
 93,000  เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
 137.วัดท่ายาง -
21 มิถุนายน 2561
 1,106,000  ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 138.วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) -
14 พฤศจิกายน 2561
 112,000  เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 139.วัดทุ่งนาใหม่ -
9 พฤษภาคม 2561
   ยางค้อม
 140.วัดทุ่งส้าน -
31 พฤษภาคม 2561
 126,000  นาไม้ไผ่
 141.วัดธรรมเผด็จ -
29 มิถุนายน 2561
 1,272,000  ตำบลที่วัง
 142.วัดนางเอื้อย -
15 มิถุนายน 2561
 124,000  ตำบลกะทูน
 143.วัดนิคมคีรี -
2 พฤศจิกายน 2561
 443,000  เขาขาว
 144.วัดประดิษฐาราม -
13 มิถุนายน 2561
 626,000  อบต.บางรูป
 145.วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 -
21 พฤษภาคม 2561
 1,097,000  
 146.วัดมะนาวหวาน -
24 พฤศจิกายน 2561
 384,000  อบต.ช้างกลาง
 147.วัดมะปรางงาม -
27 มิถุนายน 2561
 172,000  ละอาย
 148.วัดมะเฟือง -
6 มิถุนายน 2561
 343,000  อบต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
 149.วัดมังคลาราม -
13 ธันวาคม 2560
 944,000  เทศบาลตำบลพิปูน
 150.วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) -
16 พฤษภาคม 2561
 130,000  ถ้ำพรรณรา
 151.วัดยางค้อม -
15 พฤศจิกายน 2560
 482,480  ยางค้อม
 152.วัดราษฎร์ประดิษฐ์ -
8 พฤษภาคม 2561
 156,000  นาหลวงเสน
 153.วัดลำนาว -
15 พฤษภาคม 2561
 3,608,000  อบต.บ้านลำนาว
 154.วัดวังขรี -
30 พฤษภาคม 2561
 94,000  ตำบลนาไม้ไผ่
 155.วัดวังรีบุญเลิศ -
3 พฤศจิกายน 2560
 320,000  ดุสิต
 156.วัดวังหิน -
23 พฤศจิกายน 2560
 613,700  อบต.วังหิน
 157.วัดวังหีบ -
15 พฤษภาคม 2561
 216,000  ตำบลชะมาย
 158.วัดวิสุทธิวงศ์ -
15 มิถุนายน 2561
 90,000  บางรูป
 159.วัดศิลาราย -
11 พฤษภาคม 2561
 428,000  อบต.นาหลวงเสน
 160.วัดสวนขัน -
16 พฤษภาคม 2561
 448,000  ตำบลสวนขัน
 161.วัดสวนพิกุล -
3 พฤศจิกายน 2560
 84,000  ดุสิต
 162.วัดสามัคคีนุกูล -
10 พฤษภาคม 2561
 902,000  อบต.ไสหร้า
 163.วัดสุวรรณคีรี -
19 มิถุนายน 2561
 223,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
 164.วัดหนองดี -
15 ธันวาคม 2560
 147,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง
 165.วัดหน้าเขา -
0 มีนาคม
   เทศบาลตำบลเขาพระ
 166.วัดหลักช้าง -
23 พฤษภาคม 2561
 106,000  ตำบลหลักช้าง
 167.วัดหาดสูง -
0 มีนาคม
 604,000  เทศบาลตำบลไม้เรียง
 168.วัดเกาะสระ -
28 ธันวาคม 2560
 493,000  อบต.แก้วแสน
 169.วัดเขากลาย -
14 พฤษภาคม 2561
 262,000  ตำบลชะมาย
 170.วัดเขาโร -
17 พฤษภาคม 2561
 904,000  อบต.เขาโร
 171.วัดเทวสิทธิ์ -
0 ตุลาคม
 1,124,000  
 172.วัดเพ็ญญาติ -
15 มิถุนายน 2561
 130,000  อบต.กะเปียด
 173.วัดเพ็ญมิตร -
1 พฤศจิกายน 2561
 25,000  
 174.วัดเสม็ดจวน -
16 พฤษภาคม 2561
 718,000  กุแหระ
 175.วัดโคกหาด -
11 พฤษภาคม 2561
 812,000  อบต.ไสหร้า
 176.วัดโคกเมรุ -
6 มิถุนายน 2561
 122,000  นากะชะ
 177.วัดโบราณาราม -
29 มกราคม 2561
 204,000  พิปูน
 178.วัดใหม่ -
25 พฤษภาคม 2561
 155,000  อบต.ทุ่งใหญ่
 179.วัดไม้เรียง -
31 พฤษภาคม 2561
 1,136,000  อบต.ไม้เรียง
 180.สมสรร -
16 พฤษภาคม 2561
 162,000  บ้านนิคม
 181.สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง -
1 พฤศจิกายน 2560
 20,602,000  เขาขาว
 182.สังวาลย์วิท 7 -
1 พฤศจิกายน 2560
 2,484,000  บ้านลำนาว
 183.หมู่บ้านป่าไม้ -
31 พฤษภาคม 2561
 369,000  
 184.องค์การสวนยาง 1 -
15 พฤษภาคม 2561
 110,000  อบต.ช้างกลาง
 185.องค์การสวนยาง 2 -
16 พฤษภาคม 2561
 892,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงหยัน
 186.องค์การสวนยาง 3 -
30 พฤษภาคม 2561
 120,000  อบต.กรุงหยัน
 187.เจริญรัชต์ภาคย์ -
15 พฤษภาคม 2561
 660,000  บ้านลำนาว
 188.โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -
10 พฤษภาคม 2561
 804,000  บางขัน
 189.ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) -
24 พฤศจิกายน 2560
 224,000  อบต.วังหิน

Powered By www.thaieducation.net