แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.นครราชสีมา เขต 6
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ขามเตี้ยพิทยาคม -
13 พฤศจิกายน 2560
 478,000  อบต ห้วยยาง
 2.ชุมชนคงวิทยา -
0 พฤศจิกายน
 3,397,000  เมืองคง
 3.ชุมชนบ้านช่อระกา -
22 พฤศจิกายน 2560
 593,000  ช่อระกา
 4.ชุมชนบ้านวัด -
0 มิถุนายน 2561
 403,000  
 5.ชุมชนบ้านหนองบัวลาย -
5 มิถุนายน 2561
 208,000  เทศบาลหนองบัวลาย
 6.ชุมชนบ้านเหลื่อม -
22 พฤษภาคม 2561
 582,000  เทศบาล
 7.ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ -
10 ตุลาคม 2560
 326,000  อบต
 8.บ้านกระถิน -
15 พฤษภาคม 2561
 183,000  เทพาลัย
 9.บ้านกระพี้ -
4 มิถุนายน 2561
 104,000  เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
 10.บ้านกอก -
12 มิถุนายน 2561
 89,000  โนนสำราญ
 11.บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ -
6 มิถุนายน 2561
 284,560  บึงสำโรง
 12.บ้านกู่ -
24 พฤษภาคม 2561
 44,000  
 13.บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) -
20 มิถุนายน 2561
 464,000  อบต.ขามสมบูรณ์
 14.บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) -
13 ธันวาคม 2560
 235,200  
 15.บ้านขามหนองแวง - -
    -
 16.บ้านขามเวียน -
20 พฤศจิกายน 2560
 254,000  ช่อระกา
 17.บ้านคอนเมือง -
16 พฤษภาคม 2561
 284,000  เทพาลัย
 18.บ้านคึมมะอุ -
15 มิถุนายน 2561
 138,000  อบต.หนองหว้า
 19.บ้านคูขาดโสกรังสามัคคี -
2 พฤษภาคม 2561
 19,400  หนองบัวสะอาด
 20.บ้านดงบัง -
31 พฤษภาคม 2561
 228,000  ห้วยยาง
 21.บ้านดอนกลาง -
21 พฤษภาคม 2561
 394,000  อบต.หนองมะนาว ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา
 22.บ้านดอนคนทา -
10 พฤศจิกายน 2560
 303,000  ขุนทอง
 23.บ้านดอนฆ่าเสือ -
30 พฤษภาคม 2561
 144,000  บัวใหญ่
 24.บ้านดอนตะหนิน -
31 พฤษภาคม 2561
   
 25.บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา -
22 พฤษภาคม 2561
 190,000  บ้านปรางค์
 26.บ้านดอนทะแยง -
30 พฤษภาคม 2561
 220,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์
 27.บ้านดอนหันโนนเพ็ด -
0 พฤศจิกายน
 70,000  ด่านช้าง
 28.บ้านดอนเปล้า -
25 พฤษภาคม 2561
 114,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหลื่อม
 29.บ้านดอนแร้ง -
25 พฤษภาคม 2561
 181,000  181000
 30.บ้านดอนใหญ่ -
15 มิถุนายน 2561
 261,000  
 31.บ้านดอนไผ่ -
25 พฤษภาคม 2561
 240,000  ตำบลสีสุก
 32.บ้านด่านช้าง -
31 พฤษภาคม 2561
 160,000  
 33.บ้านตลุกพลวง - -
    -
 34.บ้านตลุกพลวง -
16 พฤษภาคม
 293,000  อบต
 35.บ้านตลุกสาหร่าย -
13 มิถุนายน 2561
 123,000  อบต โนนเต็ง
 36.บ้านตลุกหินปูน -
16 พฤษภาคม 2561
 102,000  
 37.บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) -
24 พฤษภาคม 2561
 102,000  อบต.เทพาลัย
 38.บ้านตะคร้อโนนทอง -
16 พฤษภาคม 2561
 275,000  ด่านช้าง
 39.บ้านตะหนอด -
5 มิถุนายน 2561
 64,000  ขามสมบูรณ์
 40.บ้านตะโก -
24 พฤษภาคม 2561
 390,000  อบต.บ้านปรางค์
 41.บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) -
21 มิถุนายน 2561
 110,000  
 42.บ้านตะโกโคก -
18 กรกฏาคม 2561
 514,000  
 43.บ้านตากิ่ม - -
    -
 44.บ้านตาจั่น -
21 มิถุนายน 2561
 628,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น
 45.บ้านทองหลาง -
14 มิถุนายน 2561
 106,000  
 46.บ้านทองหลางน้อย -
20 พฤษภาคม 2561
 194,000  อบต.
 47.บ้านทัพมะขาม -
6 มิถุนายน 2561
 212,000  
 48.บ้านน้อยหนองหนาด -
16 พฤษภาคม 2561
 246,000  
 49.บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา -
16 พฤษภาคม 2561
 164,000  อบต.วังโพธิ์
 50.บ้านนาดอนบก -
22 มิถุนายน 2561
 60,000  เสมาใหญ่
 51.บ้านนาแค -
16 พฤษภาคม 2561
 115,000  อบต
 52.บ้านบุเสมาทอง -
6 พฤศจิกายน 2560
 153,000  หนองแจ้งใหญ่
 53.บ้านประคำ -
23 พฤษภาคม 2561
 218,000  อบต.ตำบลบ้านปรางค์
 54.บ้านปรางค์ -
15 พฤษภาคม 2561
 767,000  บ้านปรางค์
 55.บ้านปอบิด -
21 พฤษภาคม 2561
 184,000  คูขาด
 56.บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี -
28 พฤษภาคม 2561
 63,000  บัวใหญ่
 57.บ้านป่าหวาย -
0 พฤษภาคม
 86,000  
 58.บ้านฝาผนัง -
5 พฤศจิกายน 2561
 108,000  อบต.เมืองพะไล
 59.บ้านมะค่า -
11 มิถุนายน 2561
 76,000  ขามสมบูรณ์
 60.บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี -
7 มิถุนายน 2561
 154,160  บึงสำโรง
 61.บ้านวังโพธิ์ -
1 พฤศจิกายน 2561
 92,000  อบต.วังโพธิ์
 62.บ้านศรีนิมิต -
8 มิถุนายน 2561
 160,000  ดอนใหญ่
 63.บ้านศาลาหนองขอน -
14 มิถุนายน 2561
 660,000  บึงะพไล
 64.บ้านสระครก -
15 มิถุนายน 2561
 428,000  หนองบัวสะอาด
 65.บ้านสระสี่เหลี่ยม - -
    -
 66.บ้านสีสุก -
20 พฤษภาคม 2561
 116,000  อบต.สีสุก
 67.บ้านสี่เหลี่ยม -
18 มิถุนายน 2561
 62,000  อบต.ดอนใหญ่
 68.บ้านหญ้าคา -
5 มิถุนายน 2561
 144,000  อบต.โพนทอง
 69.บ้านหญ้าคาดอนเค็ง -
6 พฤศจิกายน 2561
 256,000  หนองแจ้งใหญ่
 70.บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต -
10 พฤศจิกายน 2560
 144,260  ขุนทอง
 71.บ้านหนองกระทุ่ม -
15 มิถุนายน 2561
 386,000  หนองบัวสะอาด
 72.บ้านหนองขามน้อย -
18 มิถุนายน 2561
 66,000  อบต
 73.บ้านหนองขามนาดี -
31 พฤษภาคม 2561
 374,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง
 74.บ้านหนองคอม -
12 มิถุนายน 2561
 38,800  อบต.โนนจาน อำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมา
 75.บ้านหนองจาน -
19 มิถุนายน 2561
 18,200  อบต.หนองหว้า
 76.บ้านหนองตาด -
29 มิถุนายน 2561
 447,000  หนองตาดใหญ่
 77.บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี - -
    -
 78.บ้านหนองบง -
16 พฤษภาคม 2561
 68,000  เมืองคง
 79.บ้านหนองบง -
1 พฤศจิกายน 2561
 220,000  แก้งสนามนาง
 80.บ้านหนองบัว -
1 มิถุนายน 2561
 71,000  อบต.หนองบัว
 81.บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) -
0 พฤศจิกายน
   บึงสำโรง
 82.บ้านหนองบัวกระจาย -
20 กรกฏาคม 2561
 897,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเต็ง
 83.บ้านหนองบัวทุ่ง -
22 พฤษภาคม 2561
 194,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น
 84.บ้านหนองบัวสามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 100,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย
 85.บ้านหนองปรือคึมม่วง -
28 พฤษภาคม
 12,900  อบต.บัวใหญ่
 86.บ้านหนองปรือโป่ง -
6 ธันวาคม 2561
 207,000  โคกกระเบื้อง
 87.บ้านหนองผือ -
19 มิถุนายน 2561
 110,000  อบต.หนองหว้า
 88.บ้านหนองพรานปาน -
27 พฤศจิกายน 2560
 516,000  เทพาลัย
 89.บ้านหนองพลวง -
7 มิถุนายน 2561
 276,000  เทศบาลตำบลหนองบัวสะอาด
 90.บ้านหนองม่วง -
17 พฤษภาคม 2561
 208,000  หนองมะนาว
 91.บ้านหนองม่วงช่างพิม -
6 มิถุนายน 2561
 160,000  อบต.โคกกระเบื้อง
 92.บ้านหนองสะเดา -
16 พฤศจิกายน 2561
 111,000  องค์การบริหารสวนตำบลแก้งสนามนาง
 93.บ้านหนองสะแก -
11 มิถุนายน
 138,000  อบต.หนองบัว
 94.บ้านหนองหญ้าขาว -
7 มิถุนายน 2561
 340,000  อบต.
 95.บ้านหนองหว้า -
1 ตุลาคม 2560
 432,000  คูขาด
 96.บ้านหนองหว้าเอน -
30 พฤษภาคม 2561
 650,000  อบต.ขุนทอง
 97.บ้านหนองเต่า -
19 มิถุนายน 2561
 406,000  บึงพะไล
 98.บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) - -
    -
 99.บ้านหนองแขม -
14 มิถุนายน 2561
 254,000  ดอนใหญ่
 100.บ้านหนองแจ้งน้อย -
16 พฤษภาคม 2561
 190,000  เสมาใหญ่
 101.บ้านหนองแจ้งใหญ่ -
31 พฤษภาคม 2561
 300,000  อบต.หนองแจ้งใหญ่
 102.บ้านหนองแสง -
12 กรกฏาคม 2561
 44,400  อบต.บัวลาย
 103.บ้านหนองโคบาล -
19 มิถุนายน 2561
 103,000  อบต.บึงพะไล
 104.บ้านหนองโจด - -
    -
 105.บ้านหมัน -
16 พฤษภาคม 2561
 440,000  อบต
 106.บ้านหลุบกุง -
16 มิถุนายน 2561
 484,000  อบต.โนนจาน
 107.บ้านห้วยทราย -
17 พฤษภาคม 2561
 89,000  หนองมะนาว
 108.บ้านห้วยม่วง -
0 พฤษภาคม
 140,000  
 109.บ้านห้วยยาง -
13 พฤศจิกายน 2560
 250,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 110.บ้านห้วยโจด -
16 พฤษภาคม 2561
   อบต.บัวใหญ่
 111.บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) -
22 พฤษภาคม 2561
 122,000  โนนทองหลาง
 112.บ้านหัวนาคำ -
27 มิถุนายน 2561
 130,900  อบต.หนองตาดใหญ่
 113.บ้านหัวหนองฯ -
7 มิถุนายน 2561
 103,400  เทศบาลบึงสำโรง
 114.บ้านหินลาดหนองโดน -
18 มิถุนายน 2561
 348,000  อบต.โนนสำราญ
 115.บ้านหินแห่ -
22 พฤษภาคม 2560
 523,000  สีดา
 116.บ้านอ้อยช้าง -
0 พฤษภาคม
   อบต.บัวใหญ่
 117.บ้านอุทัยทอง -
20 พฤษภาคม 2561
 85,000  แก้งสนามนาง
 118.บ้านเก่าค้อ -
15 พฤษภาคม 2561
 171,000  อบต.หนองมะนาว
 119.บ้านเพ็ดน้อย -
21 มิถุนายน 2561
 112,000  อบต เมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
 120.บ้านเมืองคง -
16 พฤษภาคม 2561
 540,000  คูขาด
 121.บ้านเสมา -
20 พฤษภาคม 2561
 216,000  อบต.
 122.บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) -
16 พฤษภาคม 2561
 187,360  โนนประดู่
 123.บ้านแก้งสนามนาง -
25 กรกฏาคม 2561
 84,000  โนนสำราญ
 124.บ้านแดงน้อย -
21 มิถุนายน 2561
 208,000  อบต.เมืองพะไล
 125.บ้านแฝก -
18 พฤษภาคม 2561
 152,000  อบต.สามเมือง
 126.บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 546,000  โคกกระเบื้อง
 127.บ้านโคกตะพาบ -
21 มิถุนายน 2561
 140,000  อบต. ตาจั่น
 128.บ้านโคกน้อย -
24 พฤษภาคม 2561
 85,200  ดอนตะหนิน
 129.บ้านโคกสว่าง -
10 พฤศจิกายน 2560
 195,000  ขุนทอง
 130.บ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) -
16 พฤษภาคม 2561
 238,000  ด่านช้าง
 131.บ้านโคกสะอาดสามัคคี -
24 พฤษภาคม 2561
 51,000  อบต.โนนทองหลาง
 132.บ้านโคกสี -
30 พฤษภาคม 2561
 566,000  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนทอง
 133.บ้านโคกเพ็ด -
25 พฤษภาคม 2561
 135,000  กุดจอก
 134.บ้านโคกเพ็ด -
22 ตุลาคม 2561
 50,000  
 135.บ้านโคกเสี่ยว -
16 พฤษภาคม 2561
 254,000  
 136.บ้านโจด -
16 พฤษภาคม 2561
 189,000  หนองมะนาว
 137.บ้านโต้นสามัคคีวิทยา -
1 พฤศจิกายน 2561
 74,000  บ้านเหลื่อม
 138.บ้านโนนกระพี้วิทยา -
28 พฤษภาคม 2561
 64,000  โนนทองหลาง
 139.บ้านโนนดู่ -
13 มิถุนายน 2561
 204,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนจาน
 140.บ้านโนนทองหลาง -
8 ธันวาคม 2560
 326,000  วังโพธิ์
 141.บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) -
28 พฤษภาคม 2561
 136,000  โนนทองหลาง
 142.บ้านโนนมะเฟือง -
16 พฤษภาคม 2561
 456,000  หนองแจ้งใหญ่
 143.บ้านโนนระเวียง -
0 พฤษภาคม
 462,000  อบต.บึงพะไล
 144.บ้านโนนรัง -
16 พฤศจิกายน 2560
 623,000  
 145.บ้านโนนสัง -
3 พฤษภาคม 2561
 267,000  เทศบาลสีดา
 146.บ้านโนนสำราญ -
12 มิถุนายน 2561
 297,000  โนนสำราญ
 147.บ้านโนนสูง -
22 พฤษภาคม 2561
 338,000  สีสุก
 148.บ้านโนนเต็ง - -
    -
 149.บ้านโนนเพ็ด -
23 พฤษภาคม 2561
 70,000  ช่อระกา
 150.บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) -
16 พฤษภาคม 2561
 240,000  โพนทอง
 151.บ้านโสกงูเหลือม -
16 พฤษภาคม 2561
 27,000  อบต ขุนทอง
 152.บ้านโสกน้ำขุ่น -
16 พฤษภาคม 2561
 112,000  อบต.โนนสำราญ
 153.บ้านโสกสนวน -
24 พฤษภาคม 2561
 80,000  อบต.สีสุก
 154.บ้านไทรโยง -
14 มิถุนายน 2561
 106,000  ดอนใหญ่
 155.ปริยัติไพศาล - -
    -
 156.วนาประชารัฐบำรุง -
8 มิถุนายน 2561
 320,000  หนองบัว
 157.วังโพน -
16 พฤษภาคม 2561
 184,000  อบต
 158.วัดกู่สามัคคี -
21 พฤษภาคม 2561
 264,000  คูขาด
 159.วัดบ้านกระเบื้อง -
16 พฤษภาคม 2561
 55,000  อบต.ดอนตะหนิน
 160.วัดบ้านงิ้ว -
16 พฤษภาคม 2561
   อบต.กุดจอก
 161.วัดบ้านดอนชุมช้าง -
25 พฤษภาคม 2561
 88,000  
 162.วัดบ้านดอนเต็ง -
22 ธันวาคม 2560
 273,000  หนองตาดใหญ่
 163.วัดบ้านดอนโก่ย -
24 พฤษภาคม
 42,000  อบต.สีดา
 164.วัดบ้านมะค่า -
6 มิถุนายน 2561
 146,000  อบต.
 165.วัดบ้านศาลาดิน -
0 พฤษภาคม
 152,000  
 166.วัดบ้านสามเมือง -
6 พฤศจิกายน 2561
 202,000  อบต.สามเมือง
 167.วัดบ้านสีดา -
1 พฤศจิกายน 2560
 349,260  เทศบาลสีดา
 168.วัดบ้านหนองกก -
8 มิถุนายน 2561
 208,000  โนนเต็ง
 169.วัดบ้านหนองตะไก้ -
30 พฤษภาคม 2561
 57,000  บัวใหญ่
 170.วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง -
31 พฤษภาคม 2561
 72,000  ห้วยยาง
 171.วัดบ้านหนองหัวช้าง -
21 มิถุนายน 2561
 168,000  เสมาใหญ่
 172.วัดบ้านหนองแวง - -
    -
 173.วัดบ้านหนองไข่ผำ -
31 พฤษภาคม 2561
 106,000  อบต
 174.วัดบ้านเก่างิ้ว -
13 พฤศจิกายน 2560
 208,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
 175.วัดบ้านเมืองสูง -
6 ธันวาคม 2560
 152,000  หนองตาดใหญ่
 176.วัดบ้านโนนกอก -
18 พฤษภาคม 2561
   สามเมือง
 177.วัดบ้านโนนประดู่ -
16 พฤษภาคม 2561
   อบต.โนนประดู่
 178.วัดบ้านไร่ - -
31 พฤษภาคม 2561
 241,000  โนนทองหลาง
 179.วันครู 2502 -
21 กุมภาพันธ์ 2561
 752,000  เทศบาลตำบลเมืองคง
 180.ห้วยไหวัฒนา -
7 มิถุนายน 2561
 94,000  อบต.หนองบัว
 181.เบญจราษฎร์ศึกษา -
9 พฤศจิกายน 2560
 298,240  อบต.
 182.ไทยรัฐวิทยา18 -
10 พฤศจิกายน 2560
 377,000  ขุนทอง

Powered By www.thaieducation.net