แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.นครราชสีมา เขต 5
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) -
14 มิถุนายน 2561
 680,000  ทัพรั้ง
 2.ชายพะเนาหนองโพธิ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 36,000  พังเทียม
 3.ชุมชนบ้านกุดม่วง -
0 พฤษภาคม
 208,000  อบต.ตำบลตะเคียน
 4.ชุมชนบ้านด่านจาก -
1 พฤศจิกายน 2561
 189,000  อบต.ด่านจาก
 5.ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ -
15 พฤษภาคม 2561
   
 6.ชุมชนบ้านโคกสวาย -
22 พฤษภาคม 2561
 951,000  เทศบาลตำบลโคกสวาย
 7.ชุมชนหนองหัวฟาน -
1 ธันวาคม 2560
 724,000  เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
 8.ดอนน้ำใสวิทยา -
22 กรกฏาคม 2561
 276,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านวัง
 9.ด่านขุนทด - -
    -
 10.ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) -
16 พฤษภาคม 2561
 864,000  เทศบาลพระทองคำ
 11.บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ -
22 ตุลาคม 2561
 112,000  
 12.บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) -
16 พฤษภาคม 2561
 142,000  เทศบาลตำบลบัลลังก์
 13.บ้านกะพี้ -
0 กรกฏาคม
 266,000  อบต.ค้างพลู
 14.บ้านกำปัง -
15 พฤษภาคม 2561
 200,000  กำปัง
 15.บ้านกุดจิกหนองแห้ว -
1 พฤศจิกายน 2561
 23,000  พังเทียม
 16.บ้านกุดนางทอหูก -
1 มิถุนายน 2561
 576,000  หินดาด
 17.บ้านกุดสระแก้ว - -
    -
 18.บ้านกุดไผ่ -
0 มิถุนายน
 130,000  ทัพรั้ง
 19.บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา -
25 มิถุนายน 2561
 256,360  อบต.บึงอ้อ
 20.บ้านขามทะเลสอ -
14 มิถุนายน 2561
 340,000  อบต.ขามทะเลสอ
 21.บ้านครึมม่วง -
8 มิถุนายน 2561
 188,000  ตำบลโนนเมือง
 22.บ้านคลองขามป้อม -
30 พฤษภาคม 2561
 186,000  วังยายทอง
 23.บ้านคลองแค -
16 พฤษภาคม 2561
 2,380  โนนเมืองพัฒนา
 24.บ้านค้างพลู -
18 มิถุนายน 2561
 704,000  องค์การบริหารส่วนตำบลค้างพลู
 25.บ้านค่ายทะยิง -
11 มิถุนายน 2561
 504,000  หินดาด
 26.บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) -
16 พฤษภาคม 2560
 364,000  ขามสะแกแสง
 27.บ้านคูเมือง -
14 มิถุนายน 2561
 248,000  เมืองเกษตร
 28.บ้านงิ้ว -
8 มิถุนายน 2561
 100,000  เทศบาลตำบลโนนเมือง
 29.บ้านจะบู -
23 พฤศจิกายน 2560
 188,000  หนองบัวตะเกียด
 30.บ้านจั่นโคกรักษ์ -
18 มิถุนายน 2561
 246,000  อบต.ด่านขุนทด
 31.บ้านจาน -
6 มิถุนายน 2561
 402,000  อบต.กำปัง
 32.บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) -
28 พฤษภาคม 2561
 108,000  อบต.ชีวึก
 33.บ้านซับพลู -
0 พฤษภาคม
   ตำบลห้วยบง
 34.บ้านซับยาง -
26 มิถุนายน 2561
 408,000  ห้วยบง
 35.บ้านซินหนองเขวา -
28 พฤษภาคม 2561
 358,000  อบต.ค้างพลู
 36.บ้านดอน -
0 พฤษภาคม 2561
 102,000  อบต.พันชนะ
 37.บ้านดอนขวาง -
14 มิถุนายน 2561
 274,000  ทัพรั้ง
 38.บ้านดอนด่านใน -
16 พฤษภาคม 2561
 176,000  ด่านใน
 39.บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) -
0 พฤษภาคม
   
 40.บ้านดอนมุกมัน -
16 พฤศจิกายน 2560
 256,000  หนองบัวตะเกียด
 41.บ้านดอนสระจันทร์ -
16 พฤศจิกายน 2560
 70,000  อบต.ถนนโพธิ์
 42.บ้านดอนใหญ่หนองโสน -
28 พฤศจิกายน 2560
 539,280  หนองกราด
 43.บ้านด่านกรงกราง -
23 พฤษภาคม 2561
 212,000  โนนไทย
 44.บ้านตลุกชั่งโค -
20 มิถุนายน 2561
 26,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
 45.บ้านตะคร้อ -
11 มิถุนายน 2561
 154,000  ด่านจาก
 46.บ้านตะเคียน -
6 สิงหาคม 2561
 911,420  ตะเคียน
 47.บ้านตะเคียนงาม -
15 มิถุนายน 2561
 116,000  ทัพรั้ง
 48.บ้านถนนหัก -
3 กรกฏาคม 2561
 74,000  หนองหอย
 49.บ้านถนนหักใหญ่ -
16 พฤษภาคม 2561
 495,000  อบต.กุดพิมาน
 50.บ้านถนนโพธิ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 364,000  ถนนโพธิ์
 51.บ้านทรงธรรม -
14 มิถุนายน 2561
 168,000  สำโรง
 52.บ้านทองหลาง -
11 มิถุนายน 2561
 138,000  
 53.บ้านท่าขี้เหล็ก -
12 มิถุนายน 2561
 70,000  อบต
 54.บ้านทำนบพัฒนา -
11 มิถุนายน 2561
 480,000  หนองหอย
 55.บ้านทำนบเทวดา -
23 พฤษภาคม 2561
   
 56.บ้านทุ่งสว่าง -
16 พฤษภาคม 2561
 76,000  หินดาด
 57.บ้านน้อยพัฒนา -
25 พฤษภาคม 2561
 589,000  ห้วยบง
 58.บ้านนา -
15 พฤษภาคม 2561
 408,000  อบต.กำปัง
 59.บ้านนารายณ์ -
22 มิถุนายน 2561
 419,000  อบต. สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
 60.บ้านบัลลังก์สะอาด -
11 พฤษภาคม 2561
 113,660  บัลลังก์สะอาด
 61.บ้านบึงปรือ -
25 พฤษภาคม 2561
 358,000  อบต.บึงปรือ
 62.บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) -
22 มิถุนายน 2561
 136,680  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
 63.บ้านบุตะโก -
21 พฤศจิกายน 2560
 304,000  เมืองเกษตร
 64.บ้านบุระไหว -
28 มิถุนายน 2561
 60,160  บึงอ้อ
 65.บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) -
24 พฤษภาคม 2561
 155,000  เทศบาลตำบลโคกสวาย
 66.บ้านบุเขว้า -
12 มิถุนายน 2561
 296,000  296000
 67.บ้านประดู่งาม -
4 มิถุนายน 2561
 98,000  
 68.บ้านปราสาท -
16 พฤษภาคม 2561
 20,600  หินดาด
 69.บ้านป่ารังงาม -
20 มิถุนายน 2561
 320,000  ห้วยบง
 70.บ้านป่าเพกา -
12 มิถุนายน 2561
 64,000  พังเทียม
 71.บ้านฝายโบสถ์ -
6 มิถุนายน 2561
 124,000  บ้านแปรง
 72.บ้านพระมะขามสามัคคี -
31 พฤษภาคม 2561
 346,000  อบต.ด่านใน
 73.บ้านพันชนะ -
16 พฤษภาคม 2561
 165,000  พันชนะ
 74.บ้านพันดุง -
15 มิถุนายน 2561
 440,000  เทศบาลตำบลพันดุง
 75.บ้านมะค่าดอนทะยิง -
19 มิถุนายน 2561
 122,000  มะค่า
 76.บ้านมะเกลือโกรกกระสัง -
2 กรกฏาคม 2561
 50,000  อบต.มะค่า
 77.บ้านมะเริง -
1 มิถุนายน 2561
 94,000  
 78.บ้านมาบกราด -
17 พฤษภาคม 2561
 115,000  อบต.พันชนะ
 79.บ้านละเลิงพิมาน - -
    -
 80.บ้านวัง(สายอนุกูล) -
27 มิถุนายน 2561
 416,000  อบต.บ้านวัง
 81.บ้านวังยายทอง -
24 พฤษภาคม 2562
 294,000  วังยายทอง
 82.บ้านวังสนวน -
29 พฤศจิกายน 2560
 228,000  หนองกราด
 83.บ้านวังสมบูรณ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 198,000  หนองแวง
 84.บ้านวังโป่ง -
31 พฤษภาคม 2561
 248,000  อบต.
 85.บ้านศิลาร่วมสามัคคี -
23 มิถุนายน 2561
 256,000  อบต.ห้วยบง
 86.บ้านสระขี้ตุ่น -
31 พฤษภาคม 2561
 295,000  หนองบัวตะเกียด
 87.บ้านสระตอง -
22 พฤษภาคม 2561
 88,000  ตำบลโคกสวาย
 88.บ้านสระตะเฆ่ -
1 พฤศจิกายน 2560
 326,680  บัลลังก์
 89.บ้านสระพัง -
1 มิถุนายน 2561
 254,000  อบต
 90.บ้านสระแจง -
0 พฤษภาคม 2561
 166,000  เทศบาลตำบลโนนเมือง
 91.บ้านสะพานหิน -
16 พฤษภาคม 2561
 262,000  อบต.หนองแวง
 92.บ้านสำนักตะคร้อ -
23 พฤษภาคม 2561
 1,272,000  อบต.สำนักตะคร้อ
 93.บ้านสำนักพิมาน -
17 พฤษภาคม 2561
   กุดพิมาน
 94.บ้านสำโรง -
14 มิถุนายน 2561
 210,120  สำโรง
 95.บ้านหญ้าคาโนนแจง -
15 พฤษภาคม 2560
 144,000  ขามสะแกแสง
 96.บ้านหนองกก(ขามทะเลสอ) -
9 มีนาคม 2561
 268,000  หนองสรวง
 97.บ้านหนองกก(พระทองคำ) -
20 พฤษภาคม 2561
 90,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย
 98.บ้านหนองกกตลุกผักไร -
6 มิถุนายน 2561
 218,000  พังเทียม
 99.บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต -
16 พฤษภาคม 2561
 186,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชีวึก
 100.บ้านหนองกระเทียมเหนือ -
17 พฤษภาคม 2561
 368,000  กุดพิมาน
 101.บ้านหนองกระเทียมใต้ - -
    -
 102.บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี -
1 ธันวาคม 2660
 346,340  อบต.บึงอ้อ
 103.บ้านหนองกราดน้อย -
25 พฤษภาคม 2561
 356,000  ห้วยบง
 104.บ้านหนองกลางดอน -
24 พฤศจิกายน 2560
 160,000  บ้านวัง
 105.บ้านหนองขุยคูเมือง -
4 กรกฏาคม 2561
 50,000  อบต.หนองกราด
 106.บ้านหนองจาน -
16 พฤษภาคม 2561
 348,000  องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง
 107.บ้านหนองดุม -
16 พฤษภาคม 2561
 292,000  มะค่า
 108.บ้านหนองตะครอง -
12 กันยายน 2561
 110,000  อบต.หนองสรวง
 109.บ้านหนองบง -
16 พฤษภาคม 2561
 102,000  ด่านใน
 110.บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) -
17 พฤศจิกายน 2560
 416,000  เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
 111.บ้านหนองบัวละคร -
11 มิถุนายน 2561
 268,000  หนองบัวละคร
 112.บ้านหนองบัวหลวง -
16 พฤษภาคม 2561
 164,000  อบต.หนองแวง
 113.บ้านหนองประดู่ -
1 มิถุนายน 2561
 130,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
 114.บ้านหนองปรือ(ขามสะแกแสง) -
11 มิถุนายน 2561
 62,000  หนองหัวฟาน
 115.บ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด) -
9 พฤศจิกายน 2560
 510,000  บ้านแปรง
 116.บ้านหนองพลวง -
16 พฤษภาคม 2561
 236,000  อบต.พันชนะ
 117.บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) -
14 มิถุนายน 2561
 354,000  ทัพรั้ง อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา
 118.บ้านหนองละมั่ง -
2 กรกฏาคม 2561
 291,060  อบต.ตะเคียน
 119.บ้านหนองสรวง -
8 มีนาคม 2561
 624,000  หนองสรวง
 120.บ้านหนองสะแก -
15 พฤศจิกายน 2560
 301,000  หนองไทร
 121.บ้านหนองสาร -
0 พฤศจิกายน
 324,000  สระจรเข้
 122.บ้านหนองหอย -
11 มิถุนายน 2561
 198,000  อบต. หนองหอย
 123.บ้านหนองหัน -
0 พฤศจิกายน 2561
 300  อบต.หนองกราด
 124.บ้านหนองแจง -
10 พฤษภาคม 2561
 32,000  ตำบลบัลลังก์
 125.บ้านหนองแดง -
15 พฤษภาคม 2561
 114,000  หนองไทร
 126.บ้านหนองแวง -
16 พฤษภาคม 2561
 364,000  หนองแวง
 127.บ้านหนองแหน -
9 กรกฏาคม 2561
 62,000  อบต.หนองกราด
 128.บ้านหนองโพธิ์(ขามสะแกแสง) -
15 มิถุนายน 2561
 312,000  ชีวึก
 129.บ้านหนองโพธิ์(เทพารักษ์) -
16 พฤษภาคม 2561
 3,120  อบต.สำนักตะคร้อ
 130.บ้านหนองใหญ่ -
14 มิถุนายน 2561
 146,000  ห้วยบง
 131.บ้านหนองไทร -
15 พฤษภาคม 2561
 223,000  อบต.หนองไทร ตำบลหนองไทร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 132.บ้านหนองไผ่ -
9 มิถุนายน 2561
 96,000  เมืองเกษตร
 133.บ้านหนุก -
15 พฤษภาคม 2561
 112,000  อบต.ขามสะแกแสง
 134.บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) -
0 พฤษภาคม
   
 135.บ้านห้วย -
16 พฤษภาคม 2561
 72,000  
 136.บ้านห้วยจรเข้ -
14 พฤศจิกายน 2560
 169,000  อบต.หินดาด
 137.บ้านห้วยน้ำเค็ม -
16 พฤษภาคม 2561
 208,000  บึงปรือ
 138.บ้านห้วยบง -
21 มิถุนายน 2561
 400,000  ห้วยบง
 139.บ้านห้วยสามขา -
18 มิถุนายน 2561
 228,000  อบต.ทัพรั้ง
 140.บ้านห้วยหุงเกลือ -
14 มิถุนายน 2561
 232,000  อบต.ทัพรั้ง
 141.บ้านห้วยโนนพฤกษ์ -
24 พฤศจิกายน 2560
 256,000  อบต.เมืองนาท
 142.บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) -
18 มิถุนายน 2561
 146,000  อบต.ด่านจาก
 143.บ้านหาญ -
8 มิถุนายน 2561
 325,760  เทศบาลด่านขุนทด
 144.บ้านหิงห้อย -
13 พฤษภาคม 2561
 210,000  หนองแวง
 145.บ้านหินดาด -
16 พฤษภาคม 2561
 502,000  อบต.หินดาด
 146.บ้านหินลาด -
28 มิถุนายน 2561
 112,000  อบต.ตำบลตะเคียน
 147.บ้านหินหล่อง -
28 มิถุนายน 2561
 56,000  อบต.ตำบลตะเคียน
 148.บ้านหินเพิง -
14 มิถุนายน 2561
 56,000   ห้วยบง
 149.บ้านอ้อไพล -
20 พฤษภาคม 2561
 262,000  กำปัง
 150.บ้านเก่า-บ้านน้อย -
30 พฤษภาคม 2561
 148,000  บ้านเก่า
 151.บ้านเกาะลอย -
4 กรกฏาคม 2561
   อบต.หนองกราด
 152.บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) -
20 พฤษภาคม 2561
 84,000  หนองบัวละคร
 153.บ้านเจริญผล -
9 พฤศจิกายน 2561
 148,960  มาบกราด
 154.บ้านเมืองตะโก -
31 พฤษภาคม 2561
 90,000  ตำบลหนองบัวตะเกียด
 155.บ้านเมืองนาท -
12 มิถุนายน 2561
 260,000  เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
 156.บ้านเมืองเก่า -
16 พฤษภาคม 2561
 114,300  เทศบาลตำบลบัลลังก์
 157.บ้านเสมา -
0 มิถุนายน
 172,000  อบต.เมืองนาท
 158.บ้านเหนือทัพรั้ง -
1 ตุลาคม 2560
 260,000  เมืองนาท
 159.บ้านแปรง -
25 พฤษภาคม 2561
 290,000  อบต.บ้านแปรง
 160.บ้านโกรกกระหาด -
17 พฤษภาคม 2561
 104,000  อบต
 161.บ้านโกรกช้างน้อย -
0 มิถุนายน
 112,000  อบต.พังเทียม
 162.บ้านโกรกลึก -
29 พฤษภาคม 2561
 217,800  องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
 163.บ้านโคกกระบือ -
16 พฤษภาคม 2561
 148,000  หนองแวง
 164.บ้านโคกสามัคคี -
15 พฤษภาคม 2561
 290,000  หนองไทร
 165.บ้านโคกหนองไผ่ - -
    -
 166.บ้านโคกแขวน -
16 พฤศจิกายน 2560
 299,000  
 167.บ้านโคกแฝก -
14 ธันวาคม 2560
 248,000  ขามทะเลสอ
 168.บ้านโค้งตะคร้อ - -
    -
 169.บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) -
21 มิถุนายน 2561
 164,000  หนองหัวฟาน
 170.บ้านโตนดพูนผลวิทยา -
14 มิถุนายน 2561
 175,000  เทศบาลตำบลพันดุง
 171.บ้านโนน -
16 พฤษภาคม 2561
   อบต.โป่งแดง
 172.บ้านโนนงิ้ว -
0 มิถุนายน
 20  ทัพรั้ง
 173.บ้านโนนตาล -
25 มิถุนายน 2561
 441,980  อบต.บึงอ้อ
 174.บ้านโนนทอง -
16 พฤษภาคม
 158,000  หนองแวง
 175.บ้านโนนผักชี -
0 พฤษภาคม
 247,480  อบต.ชีวึก
 176.บ้านโนนพุทรา -
12 มิถุนายน 2561
 446,000  อบต.ด่านจาก
 177.บ้านโนนมะเกลือ -
21 มิถุนายน 2561
 180,000  อบต.หนองหัวฟาน
 178.บ้านโนนระเวียง -
17 พฤศจิกายน 2560
 256,000  เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
 179.บ้านโนนสง่า -
18 พฤษภาคม 2561
 288,000  
 180.บ้านโนนหวาย -
10 พฤศจิกายน 2560
 360,000  โนนไทย
 181.บ้านโนนเต็ง -
0 พฤษภาคม
 206,000  อบต.โนนเมืองพัฒนา
 182.บ้านโนนเมือง -
22 ธันวาคม 2560
 482,750  อบต.โนนเมืองพัฒนา
 183.บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) -
1 มิถุนายน 2561
 114,000  เทศบาลโนนเมือง
 184.บ้านโป่งกระสัง -
21 พฤษภาคม 2561
 14,100  อบต.พันชนะ
 185.บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี -
18 พฤษภาคม 2561
 226,000  อบต.โป่งแดง
 186.บ้านโพธิ์ตาสี -
1 ตุลาคม 2560
 252,660  เทศบาลตำบลบัลลังก์
 187.บ้านโพนไพล -
11 มิถุนายน 2561
 244,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
 188.บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ -
0 มิถุนายน
   หนองกราด
 189.บ้านใหม่ศรีสุข -
4 กรกฏาคม 2561
 62,000  อบต.หนองกราด
 190.บ้านใหม่เจริญผล -
16 พฤษภาคม 2561
 72,000  
 191.บ้านใหม่เจริญสุข -
18 มิถุนายน 2561
 214,000  
 192.บ้านใหม่โคกพรม -
8 มิถุนายน 2561
 244,000  โนนไทย
 193.บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) -
16 พฤษภาคม 2561
 370,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
 194.บึงคำคู -
16 พฤษภาคม 2561
 230,000  
 195.บึงพัฒนาประชาร่วมจิต -
12 มิถุนายน 2561
 50,000  อบต.ชีวึก
 196.บุ่งสะอาดวัฒนา -
23 พฤศจิกายน 2560
 352,000  บ้านวัง
 197.พังเทียม(คุรุสามัคคี 2) -
7 มิถุนายน 2561
 242,000  อบต.พังเทียม
 198.มาบกราดวิทยา -
15 ธันวาคม 2560
 754,000  มาบกราด
 199.วัดกุดน้ำใส - -
    -
 200.วัดกุดพิมาน -
12 ธันวาคม 2560
 191,000  อบต.กุดพิมาน
 201.วัดถนนหักน้อยดอนกลอย -
18 มิถุนายน 2561
 310,000  อบต.ด่านขุนทด
 202.วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) -
29 มิถุนายน 2561
 200,000  อบต.ด่านอก
 203.วัดสระจรเข้(ด่านขุนทด) - -
    -
 204.วัดสระจรเข้(โนนไทย) -
0 มิถุนายน
 166,000  โนนไทย
 205.วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) -
14 มิถุนายน 2561
 370,980  เทศบาล ต. หนองกราด
 206.ศรีชลสินธุ์ -
16 พฤศจิกายน 2560
 470,000  กำปัง
 207.ศิริบ้านไร่ -
15 พฤษภาคม 2561
   อบต.โนนไทย
 208.สระพระขมาดไพร -
0 พฤษภาคม
 424,000  ตำบลสระพระ
 209.อนุบาลขามสะแกแสง -
16 พฤษภาคม 2561
 1,281,000  เทศบาลตำบลขามสะแกแสง
 210.อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ -
22 พฤษภาคม 2561
 2,252,000  ตำบลขามทะเลสอ
 211.เทพคงคา -
16 พฤษภาคม 2561
 104,000  บัลลังก์
 212.โนนไทย -
13 มิถุนายน 2561
 962,000  อบต.โนนไทย
 213.ไชยณรงค์วิทยา -
28 มิถุนายน 2561
 82,000  อบต.ตำบลตะเคียน

Powered By www.thaieducation.net