แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.นครราชสีมา เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ขามสงเคราะห์ -
30 ตุลาคม 2561
 61,000  อบต.สีสุก
 2.จักราชราษฎร์สามัคคี -
25 ธันวาคม 2560
 2,538,620  เทศบาลตำบลจักราช
 3.ชลประทานนาตลิ่งชัน -
16 พฤษภาคม 2561
 616,640  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 4.ชลประทานบ้านกอโจด -
1 พฤศจิกายน 2561
 708,240   เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 5.ชาติวิทยา -
15 พฤษภาคม 2561
 245,000  หนองขาม
 6.ชุมชนดอนไพล -
1 พฤศจิกายน 2561
 554,800   เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 7.ชุมชนบ้านทับสวาย -
1 พฤศจิกายน 2561
 880,000  อบต.ทับสวาย
 8.ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา -
22 พฤษภาคม 2561
 203,000  องค์การบรหารส่วนตำบลหนองพลวง
 9.ชุมชนพลับพลา -
24 พฤษภาคม 2561
 340,000  องค์การบริหารส่วนตำลพลับพลา
 10.ชุมชนวัดรวง -
15 พฤษภาคม 2561
 1,115,000  หนองงูเหลือม
 11.ชุมชนสว่างวิทยา -
14 พฤษภาคม 2561
 456,000  อบต.สีสุก
 12.ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) -
1 พฤศจิกายน 2561
 11,000  อบต.สีสุก
 13.บ้านกระทุ่มแท่น -
14 พฤศจิกายน 2561
 327,000  หลุ่งตะเคียน
 14.บ้านกรูด -
14 มิถุนายน 2561
 199,820  อบต.ช้างทอง
 15.บ้านกอกวิทยา -
15 พฤศจิกายน 2561
 73,000  อบต.พลับพลา
 16.บ้านกันผม -
23 พฤษภาคม 2561
 222,000  อบต.พระพุทธ
 17.บ้านกุดจอกน้อย -
16 ตุลาคม 2561
 64,000  อบต.ละลมใหม่พัฒนา
 18.บ้านกุดจอกใหญ่ -
1 พฤศจิกายน 2561
 122,000  ละลมใหม่พัฒนา
 19.บ้านกุดโบสถ์ -
23 พฤษภาคม 2561
 107,000  ท่าอ่าง
 20.บ้านกู่โกสีย์วิทยา -
5 พฤษภาคม 2561
 145,000  หลุ่งประดู่
 21.บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) -
9 กรกฏาคม 2561
 400,000  ท่าจะหลุง
 22.บ้านคลองกลาง -
24 พฤษภาคม 2561
 295,000  อบต.พลับพลา
 23.บ้านคลองสารเพชร -
26 พฤศจิกายน 2561
 200,000  เทศบาลหนองหัวแรต
 24.บ้านจอมศรี -
22 พฤษภาคม 2561
 41,000  องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
 25.บ้านช่องโค -
16 พฤษภาคม 2561
 162,000  อบต.ศรีละกอ
 26.บ้านซับตะคร้อ -
15 ตุลาคม 2561
 468,000  อบต.ไทยเจริญ
 27.บ้านซ่าเลือด -
20 พฤศจิกายน 2560
 52,000  เทศบาลกงรถ
 28.บ้านดงพลอง -
5 มิถุนายน 2561
 809,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง
 29.บ้านดอน -
1 พฤศจิกายน 2561
 112,000  อบต.กระโทก
 30.บ้านดอนพราหมณ์ -
23 พฤษภาคม 2561
 89,000  อบต.ท่าอ่าง
 31.บ้านดอนเกตุ -
4 มิถุนายน 2561
 291,000  ทุ่งอรุณ
 32.บ้านดะแลง -
20 พฤศจิกายน 2561
 40,000  ทุ่งอรุณ
 33.บ้านด่านพัฒนา -
13 พฤศจิกายน 2561
 52,000  พระพุทธ
 34.บ้านด่านเกวียน -
17 พฤษภาคม 2561
 1,453,800  ตำบลด่านเกวียน
 35.บ้านตะกุดเครือปลอก -
16 พฤษภาคม 2561
 309,000  จักราช
 36.บ้านตะคร้อ -
6 พฤศจิกายน 2561
 78,000  หินดาด
 37.บ้านตะแกรง -
4 มิถุนายน 2561
 489,000  อบต.หลุ่งตะเคียน
 38.บ้านตะโก -
8 มิถุนายน 2561
 103,000  อบต.ตะโก
 39.บ้านตูม -
13 พฤศจิกายน 2561
 93,000  ด่านเกวียน
 40.บ้านตูมราษฎร์บูรณะ -
17 พฤษภาคม 2561
 517,000  ทองหลาง
 41.บ้านถนนหัก -
16 พฤษภาคม 2561
 220,000  บ้านใหม่
 42.บ้านทรัพย์เจริญ -
16 พฤษภาคม 2561
 120,000  อบต.คลองเมือง
 43.บ้านทองหลาง -
10 ตุลาคม 2561
 72,000  ทองหลาง
 44.บ้านท่าตะเคียน -
1 พฤษภาคม 2561
 58,000  พลับพลา
 45.บ้านท่าตะแบก -
11 มิถุนายน 2561
 708,400  สารภี
 46.บ้านท่าลาดขาว -
8 มิถุนายน 2561
 78,900  โชคชัย
 47.บ้านท่าลี่ -
9 พฤศจิกายน 2561
 1  1,068,960
 48.บ้านท่าอ่าง -
16 พฤษภาคม 2561
 337,960  เทศบาลตำบลด่านเกวียน
 49.บ้านท่าเยี่ยมวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 227,520  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 50.บ้านทุ่งหัวขวาน -
16 พฤษภาคม 2561
 48,000  สารภี
 51.บ้านนาตะคุ -
21 พฤศจิกายน 2560
 603,000  งิ้ว
 52.บ้านนาตาวงษ์ -
7 พฤศจิกายน 2561
 862,000  อบต.หนองงูเหลือม
 53.บ้านบิง -
22 มิถุนายน 2561
 62,000  เทศบาลตำบลโชคชัย
 54.บ้านบึงทับปรางค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 218,400  โชคชัย
 55.บ้านบึงพระ -
20 มิถุนายน 2561
 182,610  ท่าลาดขาว
 56.บ้านบึงไทย -
15 ธันวาคม 2560
 247,310  ท่าลาดขาว
 57.บ้านบุกระโทก -
12 มิถุนายน 2561
 432,000  เทศบาลหนองหัวแรต
 58.บ้านบุวังหว้า -
15 พฤษภาคม 2561
 290,000  สีสุก
 59.บ้านปรางค์ -
29 พฤศจิกายน 2560
 198,000  อบต. พลับพลา
 60.บ้านปอพราน -
14 สิงหาคม 2561
 201,000  อบต.ทุ่งอรุณ
 61.บ้านพระ -
13 มิถุนายน 2561
 272,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสาารภี
 62.บ้านพระนารายณ์ -
30 พฤศจิกายน 2560
 111,000  คลองเมือง
 63.บ้านพระพุทธ -
14 พฤศจิกายน 2560
 111,000  อบต.พระพุทธ
 64.บ้านพิชิตคเชนทร์ -
25 มิถุนายน 2561
 584,000  โชคชัย
 65.บ้านยอกขาม -
14 มิถุนายน 2561
 217,000  องค์การบริหารส่วตำบลหนองตะไก้
 66.บ้านละกอ -
28 พฤษภาคม 2561
 376,000  อบต.ศรีละกอ
 67.บ้านละลม -
1 พฤศจิกายน 2560
 2,004,180  อบต.ละลมใหม่พัฒนา
 68.บ้านลุงเขว้า -
13 ธันวาคม 2560
 1,016,000  ลุงเขว้า
 69.บ้านสระซาง -
16 พฤศจิกายน 2561
 104,000  อบต.ไทยเจริญ
 70.บ้านสระมะค่า -
4 มิถุนายน 2561
 80,000  อบต.หินดาด
 71.บ้านสระมะค่า -
14 พฤศจิกายน 2560
 88,000  หนองไม้ไผ่
 72.บ้านสระแก้ว -
9 พฤศจิกายน 2561
 41,000  เมืองพลับพลา
 73.บ้านสวนปอ -
11 มิถุนายน 2561
 156,000  อบต.หินโคน
 74.บ้านสวนหอม -
16 พฤษภาคม 2561
 496,000  ห้วยแถลง
 75.บ้านสว่างวิทยา -
19 มิถุนายน 2561
 278,000  อบต.หนองบุนนาก
 76.บ้านสารภี -
16 พฤษภาคม 2561
 1,068,000  สารภี
 77.บ้านหนองกก -
25 พฤษภาคม 2561
 408,000  อบต.ท่าจะหลุง
 78.บ้านหนองกระทุ่ม -
22 มิถุนายน 2561
 414,000  เทศบาลหนองหัวแรต
 79.บ้านหนองขาม -
15 พฤษภาคม 2561
 395,000  อบต.หนองขาม
 80.บ้านหนองขามน้อย -
1 พฤศจิกายน 2561
 514,000  อบต.คลองเมือง
 81.บ้านหนองจระเข้หิน -
14 มิถุนายน 2561
 440,000  หินโคน
 82.บ้านหนองจาน -
12 มิถุนายน 2561
 60,000  ลุงเขว้า
 83.บ้านหนองชุมแสง -
10 พฤศจิกายน 2560
 326,640  เมืองพลับพลสา
 84.บ้านหนองตะลุมปุ๊ก -
6 มิถุนายน 2561
 182,000  หนองไม้ไผ่
 85.บ้านหนองตะไก้ -
24 พฤศจิกายน 2560
 1,710,000  อบต.หนองตะไก้
 86.บ้านหนองนกกวัก -
11 มิถุนายน 2561
 410,000  จักราช
 87.บ้านหนองนกเขา -
9 พฤศจิกายน 2561
 156,000  อบต.หลุ่งตะเคียน
 88.บ้านหนองบอน -
13 พฤศจิกายน 2561
 21,200   เทศบาลตำบลด่านเกวียน
 89.บ้านหนองบัวกลาง -
15 พฤษภาคม 2561
 293,000  อบต.จักราช
 90.บ้านหนองบัวโคก -
3 พฤศจิกายน 2561
 307,600  หนองยาง
 91.บ้านหนองบุนนาก -
30 พฤษภาคม 2561
 1,188,000  บ้านหนองบุนนาก
 92.บ้านหนองปรึก -
8 พฤศจิกายน 2560
 328,000  อบต.ทุ่งอรุณ
 93.บ้านหนองปรือ -
5 มิถุนายน 2561
 336,000  อบต.หลุ่งประดู่
 94.บ้านหนองพลอง -
30 พฤษภาคม 2561
 106,000  หินดาด
 95.บ้านหนองม่วง -
24 มกราคม 2561
 122,000  ห้วยแคน
 96.บ้านหนองม่วงหวาน -
6 ตุลาคม 2560
 204,505  อบต.งิ้ว
 97.บ้านหนองม่วงใหญ่ -
8 พฤษภาคม 2561
 364,000  งิ้ว
 98.บ้านหนองยาง -
8 พฤศจิกายน 2561
 674,000  อบต.หนองยาง
 99.บ้านหนองลูกควาย -
9 ตุลาคม 2560
 99,000  แหลมทอง
 100.บ้านหนองสะแก -
15 พฤษภาคม 2561
 622,000  เทศบาลตำบลแหลมทอง
 101.บ้านหนองสาย -
20 พฤศจิกายน 2560
 669,000  ตำบลหลุ่งตะเคียน
 102.บ้านหนองหัวแรด -
7 กรกฏาคม 2561
 993  เทศบาลหนองหัวแรต
 103.บ้านหนองเสาเดียว -
31 ตุลาคม 2560
 75,000  ท่าอ่าง
 104.บ้านหนองแมว -
31 ตุลาคม 2560
 46,000  หนองขาม
 105.บ้านหนองโพดเพชรพิทยา -
9 พฤศจิกายน 2561
 202,000  หลุ่งประดู่
 106.บ้านหนองโสน -
3 พฤศจิกายน 2560
 36,000  อบต.ห้วยแถลง
 107.บ้านหนองไทร -
19 มิถุนายน 2561
 104,000  อบต.หนองบุนนาก
 108.บ้านหนองไผ่ -
30 ตุลาคม 2561
 138,000  อบต.สีสุก
 109.บ้านหนองไผ่ -
22 พฤศจิกายน 2560
 545,000  ตะโก
 110.บ้านหนองไม้ไผ่ -
16 พฤษภาคม 2561
 540,000  หนองไม้ไผ่
 111.บ้านหลุ่งตะเคียน -
16 พฤษภาคม 2561
 3,120  หลุ่งตะเคียน
 112.บ้านหลุ่งประดู่ -
9 พฤศจิกายน 2561
 250,000  อบต.หลุ่งประดู่
 113.บ้านห้วยปอ -
21 พฤษภาคม 2561
 19,200  ห้วยแถลง
 114.บ้านห้วยแคน -
14 กุมภาพันธ์ 2561
 19,200  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
 115.บ้านหัวทำนบ -
13 มิถุนายน 2561
 246,000  เทศบาลตำบลกงรถ
 116.บ้านหัวสะพาน -
4 มิถุนายน 2561
 140,000  หินดาด
 117.บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี -
21 พฤศจิกายน 2560
 212,000  งิ้ว
 118.บ้านหินดาด -
20 พฤศจิกายน 2561
 502,000  เทศบาลตำบลหินดาด
 119.บ้านหินโคน -
25 ธันวาคม 2560
 406,000  หินโคน
 120.บ้านเมืองพลับพลา -
21 พฤษภาคม 2561
 130,000  เมืองพลับพลา
 121.บ้านเมืองรัง -
19 กุมภาพันธ์ 2561
 277,000  หลุ่งประดู่
 122.บ้านแสนสุข -
16 พฤษภาคม 2561
 410,000  อบต.ห้วยแถลง
 123.บ้านโกรกไม้แดง -
25 พฤษภาคม 2561
 32,000  อบต.ศรีละกอ
 124.บ้านโคกพระ -
16 พฤษภาคม 2561
 125,000  อบต.หนองพลวง
 125.บ้านโคกพลวง -
6 ธันวาคม 2560
 63,000  หลุ่งประดู่
 126.บ้านโคกสะอาด -
15 มิถุนายน 2561
 1,860  หินดาด
 127.บ้านโคกสำโรง -
28 พฤษภาคม 2561
 214,000  อบต.ศรีละกอ
 128.บ้านโค้งกระโดน -
6 มิถุนายน 2561
 49,000  ทุ่งอรุณ
 129.บ้านโจด -
15 พฤษภาคม 2561
 424,000  ตำบลท่าเยี่ยม
 130.บ้านโนนขี้ตุ่น -
8 พฤศจิกายน 2561
 70,000  ต.กงรถ
 131.บ้านโนนตาพรม -
28 พฤษภาคม 2561
 216,000  ศรีละกอ
 132.บ้านโนนทอง -
16 พฤษภาคม 2560
 424,000  เมืองพลับพลา
 133.บ้านโนนทะยุง -
16 พฤษภาคม 2561
 149,000  หนองขาม
 134.บ้านโนนปอแดง -
8 พฤศจิกายน 2560
 380,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งอรุณ
 135.บ้านโนนพฤกษ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 196,000  จักราช
 136.บ้านโนนพะไล -
31 ตุลาคม 2560
 528,000  หนองขาม
 137.บ้านโนนสำราญ -
21 พฤศจิกายน 2561
 77,000  เมืองพลับพลา
 138.บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 204,000  หลุ่งประดู่
 139.บ้านโนนเพชร -
1 พฤศจิกายน 2561
 103,880  เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม
 140.บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) -
21 พฤษภาคม 2561
 140,000  อบต.หนองยาง
 141.บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ -
8 มิถุนายน 2561
 130,000  งิ้ว
 142.บ้านใหม่สมบูรณ์ -
23 พฤศจิกายน 2560
 82,000  บ้านใหม่
 143.บ้านใหม่ไทยเจริญ -
16 พฤษภาคม 2561
 29,200  บ้านใหม่
 144.พิมานประชาสันต์ -
22 พฤศจิกายน 2560
 56,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 145.ภูทองวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 121,000  พระพุทธ
 146.รักชาติประชาบำรุง -
31 พฤษภาคม 2561
 232,000  หลุ่งตะเคียน
 147.รัฐการุณวิทยา -
17 พฤษภาคม 2561
 514,000  อบต.ทองหลาง
 148.ราษฎร์บำรุง -
16 พฤษภาคม 2561
 62,000  หนองขาม
 149.ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ -
25 พฤษภาคม 2561
 134,000  ศรีละกอ
 150.วัดกุดสวาย -
28 พฤศจิกายน 2560
 186,000  พลับพลา
 151.วัดพะโค -
14 มิถุนายน 2561
 162,000  กระโทก
 152.วัดสลักได -
10 พฤศจิกายน 2560
 261,000  หนองงูเหลือม
 153.วัดหนองจอก -
16 พฤษภาคม 2561
 190,000  อบต.หนองพลวง
 154.วัดหนองนกคุ่ม -
15 พฤษภาคม 2561
 150,000  หนองขาม
 155.วัดหนองนา -
1 ตุลาคม 2560
 8,300  งิ้ว
 156.วัดหนองบัวยอดแก้ว -
8 มิถุนายน 2561
 363,000  คลองเมือง
 157.วัดหนองพลวง -
20 กรกฏาคม 2561
 860,000  อบต.หนองพลวง
 158.วัดหินมงคล -
3 พฤศจิกายน 2560
 384,305  อบต.สีสุก
 159.วัดเหมสูง -
18 พฤษภาคม 2561
 488,000  ทองหลาง
 160.สมบูรณ์วัฒนา -
30 พฤษภาคม 2561
 126,000  ช้างทอง
 161.สมานมิตรวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 728,000  หนองงูเหลือม
 162.สามัคคีวิทยา -
15 พฤษภาคม 2561
 90,000  หนองขาม
 163.หนองพลวงพิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 230,000  อบต.จักราช
 164.อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ -
31 พฤษภาคม 2561
 636,000  ท่าช้าง
 165.อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย -
9 พฤศจิกายน 2560
 783,000  เทศบาลตำบลห้วยแถลง
 166.อรพิมพ์วิทยา -
21 พฤศจิกายน 2561
 238,000  ศรีละกอ
 167.อำนวยศิลป์สารกิจ -
16 พฤษภาคม 2561
 122,000  หนองงูเหลือม
 168.เทียมนครวิทยา -
19 มิถุนายน 2561
 228,000  อบต หนองบุนนาก
 169.เพชรมาตุคลา -
0 พฤษภาคม
 384,000  ท่าช้าง
 170.เสมาอุปถัมภ์ -
26 พฤศจิกายน 2561
 410,000  หินโคน
 171.โคกวังวนวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 529,000  หนองยาง
 172.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร -
22 มิถุนายน 2561
 6,621,000  ตำบลโชคชัย
 173.โนนตาวิทย์ -
31 พฤษภาคม 2561
 164,000  เทศบาลตำบลท่าช้าง
 174.ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ -
18 พฤษภาคม 2561
 102,000  ท่าช้าง
 175.ไทรทอง - -
29 พฤศจิกายน 2561
 470,000  คลองเมือง

Powered By www.thaieducation.net