แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ตราด
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.คลองขวาง -
5 ตุลาคม 2560
 1,211,120  ท่ากุ่ม
 2.คีรีศรีสาครวิทยา -
10 มิถุนายน 2561
 536,000  เทศบาลตำบลหนองบอน
 3.ชุมชนบ้านตากแว้ง -
17 พฤศจิกายน 2560
 268,000  เทศบาล
 4.ชุมชนบ้านเขาสมิง -
21 พฤษภาคม 2561
 1,780,000  เทศบาลตำบลเขาสมิง
 5.ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) -
27 พฤศจิกายน 2560
 1,012,000  ตำบลท่าพริกเนินทราย
 6.ชุมชนวัดบ่อไร่ -
21 มิถุนายน 2561
 1,795,000  เทศบาล
 7.ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) -
4 มิถุนายน 2561
 280,000  อบตบางปิด
 8.ชุมชนวัดอ่าวช่อ -
11 พฤษภาคม 2561
 304,000  อบต.อ่าวใหญ่
 9.ชุมชนวัดแสนตุ้ง -
16 พฤษภาคม 2561
 505,000  ตำบลแสนตุ้ง
 10.ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) -
11 พฤษภาคม 2561
 570,920  แหลมงอบ
 11.บ้านคลองจาก -
18 กรกฏาคม 2561
 636,000  คลองใหญ่
 12.บ้านคลองประทุน -
17 พฤษภาคม 2561
 1,472,000  แหลมกลัด
 13.บ้านคลองพร้าว -
13 พฤษภาคม 2561
 1,324,000  เทศบาลตำบลเกาะช้าง
 14.บ้านคลองมะขาม -
12 มิถุนายน 2561
 1,370,000  
 15.บ้านคลองมะนาว -
16 พฤษภาคม 2561
 325,000  อบต
 16.บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) -
2 พฤศจิกายน 2560
 549,240  อบต.ท่าโสม
 17.บ้านคลองเจ้า -
8 มิถุนายน 2561
 284,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะกูด
 18.บ้านคลองแอ่ง -
18 พฤษภาคม 2561
 196,000  
 19.บ้านคลองใหญ่ -
1 พฤศจิกายน 2561
 258,000  คลองใหญ่
 20.บ้านจัดสรร -
5 มิถุนายน 2561
 365,200  
 21.บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) -
16 พฤษภาคม 2561
 526,000  อบต ห้วยแร้ง
 22.บ้านดงกลาง -
16 พฤษภาคม 2561
 992,000  อบต. เขาสมิง
 23.บ้านดอนสูง -
7 มิถุนายน 2561
 522,160  ประณีต ต.ประณีต อ.เขาสมิง จ.ตราด
 24.บ้านด่านชุมพล -
10 มิถุนายน 2561
 488,000  ด่านชุมพล
 25.บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) -
16 พฤษภาคม 2561
 2,440  
 26.บ้านตาหนึก -
28 กุมภาพันธ์ 2561
 394,000  คลองใหญ่
 27.บ้านท่าประดู่ -
15 พฤษภาคม 2561
 230,000  
 28.บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) -
0 กุมภาพันธ์
 1,080,000  เทศบาลเมืองตราด
 29.บ้านทุ่งไก่ดัก -
5 กรกฏาคม 2561
 352,480  อบต.ท่ากุม
 30.บ้านธรรมชาติล่าง -
15 พฤษภาคม 2561
 8,000  อบต คลองใหญ่
 31.บ้านนาเกลือ -
16 พฤษภาคม 2561
   เทศบาลตำบลชำราก
 32.บ้านบางปรง -
18 พฤษภาคม 2561
 132,000  
 33.บ้านบางเบ้า -
9 พฤษภาคม 2561
 265,000  เกาะช้างใต้
 34.บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล -
8 มิถุนายน 2561
 376,000  ด่านชุมพล
 35.บ้านปะอา -
18 พฤษภาคม 2561
 436,000  อบต.บ่อพลอย
 36.บ้านปะเดา -
7 มิถุนายน 2561
 279,320  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านชุมพล
 37.บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว -
22 ธันวาคม 2560
 144,000  
 38.บ้านมณฑล -
14 มิถุนายน 2561
 208,000  เทพนิมิต
 39.บ้านมะนาว -
21 พฤษภาคม 2561
 146,000  บ่อพลอย
 40.บ้านสระใหญ่ -
30 พฤษภาคม 2561
 302,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์
 41.บ้านสวนใน -
1 พฤศจิกายน 2560
 340,000  วังกระแจะ
 42.บ้านหนองบอน -
2 กรกฏาคม 2561
 742,000  เทศบาลหนองบอน
 43.บ้านหนองบัว -
20 ธันวาคม 2560
 768,000  
 44.บ้านหนองม่วง -
3 พฤศจิกายน 2560
 358,000  อบต.ไม้รูด
 45.บ้านห้วงพัฒนา -
19 มิถุนายน 2561
 282,000  แสนตุ้ง
 46.บ้านหาดเล็ก -
12 มิถุนายน 2561
 340,000  หาดเล็ก
 47.บ้านอ่างกะป่อง -
16 พฤษภาคม 2561
   ท่าโสม
 48.บ้านอ่าวตาลคู่ -
4 มิถุนายน 2561
 50,000  อบต บางปิด
 49.บ้านอ่าวพร้าว -
2 กรกฏาคม 2561
 66,000  เกาะกูด
 50.บ้านเกษมสุข -
1 พฤศจิกายน 2560
 426,000  เทพนิมิต
 51.บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) -
4 มิถุนายน 2561
 75  เกาะหมาก
 52.บ้านเจียรพัฒนา -
14 มิถุนายน 2561
 602,000  เทพนิมิต
 53.บ้านเนินดินแดง -
30 ตุลาคม 2561
 65,000  อบต คลองใหญ่
 54.บ้านเนินตะบก -
1 ตุลาคม 2560
 908,000  แสนตุ้ง
 55.บ้านเนินตาล -
18 กรกฏาคม 2561
 1,900,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่
 56.บ้านเนินตาแมว -
14 พฤศจิกายน 2561
   
 57.บ้านเปร็ดใน -
15 พฤษภาคม 2561
 120,000  อบต.ห้วงนำ้ขาว
 58.บ้านแหลมพร้าว -
11 พฤษภาคม 2561
 110,000  
 59.บ้านโขดทราย -
18 มิถุนายน 2561
 138,000  ตำบลหาดเล็ก
 60.บ้านโป่ง -
15 พฤษภาคม 2561
 504,000  วังตะเคียน
 61.บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) -
15 พฤษภาคม 2561
 260,000  เนินทราบ
 62.บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) -
16 พฤษภาคม 2561
 491,940  ไม้รูด
 63.บ้านไร่ป่า -
15 พฤษภาคม 2561
 262,000  อบต.เนินทราย
 64.วัดคลองขุด -
13 พฤศจิกายน 2560
 578,000  อบต.ห้วยแร้ง
 65.วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) -
0 พฤศจิกายน
 861,000  
 66.วัดฆ้อ -
15 พฤษภาคม 2561
 292,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
 67.วัดช้างทูน -
16 พฤษภาคม 2561
 814,000  อบต.ช้างทูน
 68.วัดดินแดง -
1 พฤศจิกายน 2561
 60,480  ประณีต
 69.วัดตะกาง -
22 พฤษภาคม 2561
 132,000  เทศบาลตำบลตะกาง
 70.วัดตาพลาย -
4 มิถุนายน 2561
 270,480  สะตอ
 71.วัดทองธรรมชาติ -
15 พฤษภาคม 2561
 113,000  อบต คลองใหญ่
 72.วัดท่าหาด -
6 ธันวาคม 2560
 154,000  อบต.
 73.วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) -
17 พฤษภาคม 2561
 360,960  ท่าโสม
 74.วัดบางปรือ -
25 พฤษภาคม 2561
 256,000  ห้วยแร้ง
 75.วัดบางปิดบน -
4 มิถุนายน 2561
 60,000  อบต บางปิด
 76.วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) -
4 มิถุนายน 2561
 258,000  อบต บางปิด
 77.วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 -
31 ตุลาคม 2560
 332,000  อบต.วังกระแจะ
 78.วัดประณีต -
11 มิถุนายน 2561
 575,340  ประณีต
 79.วัดพนมพริก -
18 มิถุนายน 61
 444,000  อบต.แสนตุ้ง
 80.วัดวรุณดิตถาราม -
5 พฤศจิกายน 2560
 872,000  ท่ากุ่ม
 81.วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) -
15 พฤษภาคม 2561
 241,000  อบต.วังกระแจะ
 82.วัดวัชคามคชทวีป -
8 พฤศจิกายน 2560
 332,000  เกาะช้างใต้
 83.วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) -
11 มิถุนายน 2561
 408,000  
 84.วัดสลัก -
16 พฤษภาคม 2561
 122,200  อบต
 85.วัดสลักเพชร -
28 พฤษภาคม 2561
 178,000  อบต.เกาะช้างใต้
 86.วัดสะพานหิน -
17 พฤษภาคม 2561
 474,000  อบต.แหลมกลัด
 87.วัดสุวรรณมงคล -
17 พฤศจิกายน 2560
 344,000  เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
 88.วัดหนองคันทรง -
10 มิถุนายน 2561
 310,000  
 89.วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) -
17 พฤศจิกายน 2560
 1,004,000  เทศบาลตำบลหนองเสม็ด
 90.วัดห้วงน้ำขาว -
15 พฤษภาคม 2561
 202,000  ห้วงน้ำขาว
 91.วัดห้วงโสม -
3 พฤศจิกายน 2560
 267,000  อบต.ไม้รูด
 92.วัดอ่าวใหญ่ -
15 พฤษภาคม 2561
 348,000  อบต.อ่าวใหญ่
 93.วัดเสนาณรงค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 177,020  ประณีต
 94.วัดแหลมกลัด -
18 พฤษภาคม 2561
 499,000  แหลมกลัด
 95.วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) -
0 พฤษภาคม
 46,000  แหลมงอบ
 96.วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง -
31 พฤษภาคม 2561
 164,000  แหลมงอบ
 97.วัดแหลมหิน -
12 มิถุนายน 2561
 214,000  หนองคันทรง
 98.วัดไทรทอง -
22 ธันวาคม 2560
 892,000  อบต.หนองโสน
 99.อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) -
15 พฤษภาคม
 307,000  
 100.อนุบาลตราด -
5 กรกฏาคม 2561
 4  
 101.อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ -
17 พฤศจิกายน 2560
 1  เทศบาลตำบลบ่อพลอย
 102.อนุบาลวัดคลองใหญ่ -
16 พฤษภาคม 2561
 1,422,000  เทศบาลตำบลคลองใหญ่
 103.อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว -
9 พฤศจิกายน
 644,000  
 104.อนุบาลเกาะกูด -
6 มิถุนายน 2561
 600,000  อบต.เกาะกูด
 105.อนุบาลเกาะช้าง -
15 พฤษภาคม 2561
 410,000  เทศบาลตำบลเกาะช้าง
 106.อัมพรจินตกานนท์ -
2 กรกฏาคม 2561
 242,000  เทศบาลตำบลหนองบอน
 107.เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี -
6 พฤศจิกายน 2561
 659,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์
 108.ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) -
30 พฤษภาคม 2561
 206,000  นนทรีย์

Powered By www.thaieducation.net