แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ตรัง เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.กมลศรี -
17 พฤศจิกายน 2560
 464,000  กะลาเส
 2.ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) -
16 มิถุนายน 2561
 328,000  ตำบลท่างิ้ว
 3.บ้านกลิ้งกลอง -
15 พฤษภาคม 2561
 261,100  ตำบลนาเมืองเพชร
 4.บ้านคลองคุ้ย -
10 มิถุนายน
 1,080,000  ปากแจ่ม
 5.บ้านคลองชีล้อม -
0 มิถุนายน
 223,920  อบต.คลองชีล้อม
 6.บ้านคลองมวน -
27 พฤศจิกายน 2560
 1,008,000  อบต.หนองปรือ
 7.บ้านคลองลุ -
8 ธันวาคม 2560
   
 8.บ้านคลองโตน -
0 ธันวาคม
 760,000  
 9.บ้านควนตัง -
15 พฤศจิกายน 2561
 522,000  เขาปูน
 10.บ้านควนตุ้งกู -
1 มิถุนายน 2561
 213,000  บางสัก
 11.บ้านควนพญา -
1 ธันวาคม 2560
 210,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง
 12.บ้านควนหนองกก -
25 พฤษภาคม 2561
 158,000  อบต. คลองปาง
 13.บ้านควนหนองยาง -
6 พฤศจิกายน 2561
 38,400  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 14.บ้านควนอารี -
24 พฤศจิกายน 2560
 517,000  อบต.บางดี
 15.บ้านควนเลียบ -
5 มิถุนายน 2561
 551,000  อบต.หนองช้างแล่น
 16.บ้านจิจิก -
17 พฤศจิกายน 2560
 291,000  ท่าสะบ้า
 17.บ้านฉางหลาง - -
    -
 18.บ้านช่องลม -
7 ธันวาคม 2560
 272,000  อบต.วังมะปราง
 19.บ้านช่องหาร - -
    -
 20.บ้านซา -
27 พฤศจิกายน 2560
 290,000  บางดี
 21.บ้านดุหุน -
16 พฤษภาคม 2561
 360,000  อบต
 22.บ้านต้นปรง -
25 พฤษภาคม 2561
 4,440,000  เทศบาลตำบลวังวิเศษ
 23.บ้านต้นไทร -
22 ธันวาคม 2560
 618,800  อบต. หนองบัว
 24.บ้านตะเคียนหลบฟ้า -
12 มกราคม 2561
 318,000  บางหมาก
 25.บ้านทอนเหรียน -
14 พฤษภาคม 2561
 420,000  เขาไพร
 26.บ้านท่าปาบ -
19 พฤศจิกายน 2561
 300,000  อบต.บ่อน้ำร้อน
 27.บ้านท่ามะปราง - -
    -
 28.บ้านท่าส้ม -
18 มิถุนายน 2561
   ตำบลบ่อน้ำร้อน
 29.บ้านท่าโต๊ะเมฆ - -
    -
 30.บ้านทุ่งขี้เหล็ก -
1 พฤศจิกายน 2561
 172,000  เขาไม้แก้ว
 31.บ้านทุ่งต่อ -
31 พฤษภาคม 2561
 178,000  ทุ่งต่อ
 32.บ้านทุ่งยาง -
16 พฤษภาคม 2561
 268,000  ท่าสะบ้า
 33.บ้านทุ่งยางงาม -
1 มิถุนายน 2561
 443,000  บางดี
 34.บ้านทุ่งศาลา -
4 ตุลาคม 2560
 700,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกุ้ง
 35.บ้านทุ่งสมอ -
5 สิงหาคม 2562
 54,000  ควนเมา
 36.บ้านทุ่งอิฐ -
5 กรกฏาคม 2561
 142,000  ย่านซื่อ
 37.บ้านนาเกลือ -
31 พฤษภาคม 2561
 648,000  อบต.นาเกลือ
 38.บ้านนาเมืองเพชร -
15 พฤษภาคม 2561
 847,480  
 39.บ้านน้ำฉา -
20 พฤศจิกายน 2561
 130,000  อบต.โคกยาง อ.กันตัง จ.ตรัง
 40.บ้านน้ำพราย -
15 พฤษภาคม 2561
 358,080  ปากคม
 41.บ้านน้ำราบ -
22 พฤษภาคม 2561
 548,000  บางสัก
 42.บ้านบ่อหิน -
12 พฤศจิกายน 2561
 342,000  เทศบาลตำบลสิเกา
 43.บ้านบางคราม -
24 พฤษภาคม 2561
 304,000  ตำบลอ่าวตง
 44.บ้านบางค้างคาว -
1 พฤศจิกายน
 254,000  
 45.บ้านบางพระ -
15 มิถุนายน 2561
 376,000  อบต.วังมะปราง
 46.บ้านบางสัก -
31 ตุลาคม 2561
 706,000  บางสัก
 47.บ้านบางหมาก - -
    -
 48.บ้านบางเตา -
27 มิถุนายน 2561
 186,000  คลองลุ
 49.บ้านบางเป้า -
17 พฤศจิกายน 2560
 324,000  บางเป้า
 50.บ้านบาตูปูเต๊ะ -
28 พฤษภาคม
 558,000  เกาะลิบง
 51.บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา -
15 มิถุนายน 2561
 60,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง
 52.บ้านป่ากอ -
16 พฤษภาคม 2561
 492,000  อบต.นาวง
 53.บ้านปาเต -
14 พฤษภาคม 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน
 54.บ้านป่าเตียว -
22 พฤศจิกายน 2560
 152,080  บางเป้า
 55.บ้านผมเด็น -
10 พฤษภาคม 2561
 130,000  ไม้ฝาด
 56.บ้านพระม่วง -
5 กรกฏาคม 2561
 274,000  อบตนาเกลือ
 57.บ้านพรุจูด -
15 พฤษภาคม 2561
 352,000  บ่อหิน
 58.บ้านพรุเตย -
23 พฤษภาคม 2561
 230,000  กะลาเส
 59.บ้านพรุใหญ่ -
8 มกราคม 2561
 568,000  อบต.บางหมาก
 60.บ้านมดตะนอย -
4 มิถุนายน 2561
 250,000  เกาะลิบง
 61.บ้านย่านซื่อ -
16 พฤศจิกายน 2560
 82,000  อบต.ย่านซื่อ
 62.บ้านลำช้าง -
25 พฤษภาคม 2561
 280,000  อบต.เขาไพร
 63.บ้านลำภูรา -
15 พฤษภาคม 2561
 1,600,000  เทศบาลตำบลลำภูรา
 64.บ้านลำแพะ -
6 มิถุนายน 2561
 400,000  ปากแจ่ม
 65.บ้านวังลำ -
18 มิถุนายน 2561
 1,148,000  วังคีรี
 66.บ้านวังหลาม -
2 พฤศจิกายน 2561
 868,000  ห้วยนาง
 67.บ้านสายควน -
17 พฤษภาคม 2561
 354,000  เขาไม้แก้ว
 68.บ้านหนองคล้า -
1 พฤศจิกายน 2561
 516,000  
 69.บ้านหนองชุมแสง -
4 มิถุนายน 2561
 1,010,000  
 70.บ้านหนองบัว -
24 กรกฏาคม 2561
   
 71.บ้านหนองบัวน้อย -
9 พฤศจิกายน 2560
 506,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
 72.บ้านหนองปรือ -
12 มิถุนายน 2561
 154,000  เขากอบ
 73.บ้านหนองมวง -
16 พฤษภาคม 2561
 280,000  อบต.ควนเมา
 74.บ้านหนองราโพ - -
    -
 75.บ้านหนองศรีจันทร์ -
15 พฤษภาคม 2561
 464,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 76.บ้านหนองสองพี่น้อง -
15 พฤศจิกายน 2560
 561,000  อบต.หนองช้างแล่น
 77.บ้านหนองหมอ -
2 พฤศจิกายน 2561
   อบต.นาวง
 78.บ้านหนองเสม็ด -
15 พฤษภาคม 2561
 719,400  คลองชีล้อม
 79.บ้านหน้าเขา -
1 พฤศจิกายน 2561
 200,000  เขาวิเศษ
 80.บ้านหลังเขา -
31 พฤษภาคม 2561
 2,077,600  อบต.เขาวิเศษ
 81.บ้านห้วยต่อ -
10 พฤษภาคม
 534,000  อบต ไม้ฝาด
 82.บ้านห้วยน้ำเย็น -
10 พฤษภาคม
 130,000  หนองช้างแล่น
 83.บ้านห้วยไทร -
10 พฤษภาคม 2561
 149,660  ตำบลนาเมืองเพชร
 84.บ้านหัวหิน -
15 พฤษภาคม 2561
 242,000  อบต.
 85.บ้านหาดยาว - -
    -
 86.บ้านเกาะมุกด์ -
16 พฤษภาคม 2561
 526,000  เกาะลิบง
 87.บ้านเกาะลิบง -
25 พฤษภาคม 2561
 300,000  อบต เกาะลิบง
 88.บ้านเกาะเคี่ยม -
7 พฤศจิกายน 2561
 936,660  กันตังใต้
 89.บ้านเขากอบ -
14 พฤศจิกายน 2561
 1,294,000  อบต.
 90.บ้านเขาพรุเสม็ด -
0 พฤษภาคม
 195,000  วังคีรี
 91.บ้านเขาโอน -
13 พฤศจิกายน 2560
 286,200  เขาวิเศษ
 92.บ้านเขาไม้แก้ว -
15 พฤษภาคม 2561
 154,000  เขาไม้แก้ว
 93.บ้านเหนือคลอง -
9 ธันวาคม 2560
 357,000  
 94.บ้านแหลม -
11 พฤษภาคม 2561
 337,000  วังวน
 95.บ้านแหลมมะขาม -
16 พฤษภาคม 2561
 232,000  เขาไม้แก้ว
 96.บ้านแหลมไทร -
15 พฤษภาคม 2561
 396,000  อบต.เขาไม้แก้ว
 97.บ้านโคกยาง -
24 สิงหาคม 2561
 388,000  อบต.โคกยาง
 98.บ้านโตน -
23 พฤษภาคม 2561
 258,000  
 99.บ้านโพธิ์น้อย -
25 พฤษภาคม 2561
 400,000  คลองปาง
 100.บ้านในปง -
5 มิถุนายน 2561
 412,000  อบต. อ่าวตง
 101.บ้านไชยภักดี -
14 พฤษภาคม 2561
 798,000  อบต.อ่าวตง
 102.บ้านไทรบ่วง -
5 มิถุนายน 2561
 545,620  อบต.หนองปรือ
 103.บ้านไร่ออก -
15 พฤษภาคม 2561
 322,000  อบต.บ่อหิน
 104.บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) -
15 มิถุนายน 2561
 284,000  บางหมาก
 105.บ้านไร่ใหญ่(รัษฎา) -
14 พฤษภาคม 2560
 34,000  ควนเมา
 106.บ้านไสต้นวา -
15 พฤษภาคม 2561
 288,000  อบต.บ่อหิน
 107.บ้านไสบ่อ -
21 พฤษภาคม 2561
   
 108.บ้านไสมะม่วง -
5 มิถุนายน 2561
 520,000  เทศบาลตำบลท่างิ้ว
 109.วัดกาญจนบริรักษ์ -
15 พฤษภาคม 2561
 169  เขาขาว
 110.วัดควนธานี -
0 ธันวาคม 2561
 78,000  อบต.
 111.วัดควนเมา -
2 พฤศจิกายน 2560
 1,376,000  
 112.วัดควนไทร -
18 พฤษภาคม 2561
 160,160  ปากคม
 113.วัดคีรีวิหาร -
13 มิถุนายน 2561
 376,000  เขากอบ
 114.วัดถ้ำพระพุทธ -
15 พฤษภาคม 2561
 238,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 115.วัดทุ่งใหญ่ -
12 มิถุนายน 2561
 148,000  ื้่ท่าสะบ้า
 116.วัดนาวง -
30 พฤษภาคม 2561
 396,000  เทศบาลตำบลนาวง
 117.วัดน้ำฉ่า - -
    -
 118.วัดบางดี - -
    -
 119.วัดปากแจ่ม - -
    -
 120.วัดวารีวง -
27 พฤศจิกายน 2560
 527,000  
 121.วัดศรีรัตนาราม -
6 มิถุนายน 2561
 139,000  หนองช้างแล่น
 122.วัดสิทธิโชค -
9 พฤษภาคม 2561
 136,000  เทศบาลตำบลลำภูรา
 123.วัดสีหราษฎร์ศรัทธา -
0 พฤษภาคม
 508,000  องค์การบริหารส่วตำบลบางเป้า
 124.วัดห้วยนาง (วันครู2501) -
10 พฤษภาคม 2561
 1,289,700  ห้วยนาง
 125.วัดเขา -
11 กรกฏาคม 2561
 396,000  เทศบาลตำบลท่างิ้ว
 126.วัดเขาพระ -
0 พฤษภาคม
   อบต.คลองปาง
 127.วัดเขาวิเศษ -
14 พฤศจิกายน 2560
 2,464,000  อบต. เขาวิเศษ
 128.วัดเจริญร่มเมือง -
14 พฤษภาคม 2561
 1,288,000  
 129.วัดโคกเลียบ -
17 พฤษภาคม 2561
 820,000  เทศบาลตำบลคลองปาง
 130.วัดไตรสามัคคี -
30 พฤษภาคม 2561
 822,000  ตำบลนาวง
 131.วัดไม้ฝาด -
31 ตุลาคม 2560
 514,000  อบต.ไม้ฝาด
 132.สวนป่าประชาอุปถัมภ์ - -
    -
 133.ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) -
   เทศบาลห้วยยอด -
 134.หาดปากเมง -
28 เมษายน 2561
 278,000  ไม้ฝาด
 135.ไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า) -
11 พฤษภาคม 2561
 433,000  อบต

Powered By www.thaieducation.net