แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.เชียงใหม่ เขต 4
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.กรป.กลางอุปถัมภ์ -
23 พฤษภาคม 2561
 234,000  ดอยหล่อ
 2.กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา -
7 มิถุนายน 2561
 281,440  เทศบาลตำบลบ้านแม
 3.ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา -
25 พฤษภาคม 2561
 104,000  เทศบาลตำบลยุหว่า
 4.ชุมชนวัดปากกอง -
16 พฤษภาคม 2561
 128,000  
 5.ชุมชนวัดศรีคำชมภู -
0 พฤษภาคม
 426,000  เทศบาลตำบลป่าบง
 6.บ้านกาด(เขมวังส์ฯ) -
21 มิถุนายน 2561
 622,000  เทศบาลตำบลแม่วาง
 7.บ้านดง -
14 มีนาคม 2561
 132,000  แม่ท่าช้าง
 8.บ้านดงป่าหวาย -
16 พฤษภาคม 2561
 210,000  อบต ดอยหล่อ
 9.บ้านดอยหล่อ -
15 พฤษภาคม 2561
 144,000  อบต ดอยหล่อ
 10.บ้านตองกาย -
0 พฤษภาคม
 357,000  เทศบาลตำบลหนองควาย
 11.บ้านทรายมูล -
6 กรกฏาคม 2561
 536,000  เทศบาลหางดง
 12.บ้านท้าวบุญเรือง -
6 มิถุนายน 2561
 228,000  ตำบลบ้านแหวน
 13.บ้านทุ่งหลวง -
28 มิถุนายน 2561
 174,000  
 14.บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) -
12 พฤษภาคม 2561
 728,000  เทศบาลบ้านกลาง
 15.บ้านน้ำแพร่ -
15 พฤษภาคม 2561
 398,000  เทศบาลน้ำแพร่
 16.บ้านปง -
0 พฤษภาคม 2561
 544,000  ตำบลบ้านปง
 17.บ้านปากเหมือง -
1 พฤศจิกายน 2560
 841,000  เทศบาลตำบลขัวมุง
 18.บ้านป่าตาล -
15 พฤษภาคม 2561
 466,000  เทศบาลสันผักหวาน
 19.บ้านพันตน -
16 พฤษภาคม 2561
 190,000  ทุ่งปีี
 20.บ้านฟ่อน -
15 พฤษภาคม 2561
 255,000  ตำบลหนองควาย อ.หางดง
 21.บ้านม่วงพี่น้อง -
1 พฤศจิกายน 2560
 430,000  องค์การบริหารส่วนตำบลมะขุนหวาน
 22.บ้านร่องน้ำ -
2 พฤศจิกายน 2560
 190,180  อบต.มะขามหลวง
 23.บ้านวังศรี -
0 พฤศจิกายน
   อบต.สบแม่ข่า
 24.บ้านสันทราย(สารภี) -
29 มิถุนายน 2561
 246,560  สันทรายเจ้ามหาวงศ์
 25.บ้านสันทราย(หางดง) -
13 มิถุนายน 2561
 454,000  หนองแก๋ว
 26.บ้านสันป่าสัก -
17 พฤษภาคม 2561
   เทศบาลตำบลหนองควาย
 27.บ้านสันผักหวาน -
9 พฤษภาคม 2561
 350,000  เทศบาลตำบลสันผักหวาน
 28.บ้านสามหลัง -
27 มิถุนายน 2561
   ตำบลสองแคว
 29.บ้านหนองตอง -
10 พฤษภาคม 2561
 86,000  หนองตองพัฒนา
 30.บ้านหนองเต่า -
28 มิถุนายน 2561
 576,000  อบต.
 31.บ้านห้วยข้าวลีบ -
28 พฤษภาคม 2561
 352,000  ตำบลแม่วิน
 32.บ้านห้วยตอง -
0 พฤษภาคม
 632,000  
 33.บ้านห้วยน้ำขาว -
25 พฤษภาคม 2561
 113,000  ตำบลยางคราม
 34.บ้านห้วยส้ม -
6 พฤศจิกายน 2560
 720,000  อบต.สันกลาง
 35.บ้านหัวข่วง -
28 มิถุนายน 2561
 118,000  ตำบลสองแคว
 36.บ้านหัวริน -
16 พฤษภาคม 2561
 240,000  ทุ่งสะโตก
 37.บ้านเปียง -
1 มิถุนายน 2561
 117,000  
 38.บ้านเหล่าป่าฝาง -
22 พฤศจิกายน 2560
 264,000  ดอนเปา
 39.บ้านเหล่าเป้า -
23 พฤษภาคม 2561
 337,900  อบต ดอยหล่อ
 40.บ้านแม่กุ้งหลวง -
15 มกราคม 2561
 163,980  เทศบาลตำบลทุ่งต้อม
 41.บ้านแม่ขาน -
31 พฤษภาคม 2561
 92,000  ตำบลสันติสุข
 42.บ้านแสนตอ -
16 พฤษภาคม 2561
 142,000  น้ำแพร่พัฒนา
 43.บ้านใหม่สวรรค์ -
20 สิงหาคม 2561
 167,000  อบต.ดอนเปา
 44.บ้านใหม่หนองหอย -
22 พฤษภาคม 2561
 386,000  สันติสุข อ.ดอยหล่อ
 45.บ้านไร่ -
6 มิถุนายน 2561
   เทศบาลตำบลสันผักหวาน
 46.พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง -
1 มิถุนายน 2561
   
 47.วัดกองทราย -
8 พฤศจิกายน 2560
 636,000  เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
 48.วัดกู่คำ -
25 พฤษภาคม 2561
 412,000  เทศบาลตำบลยุหว่า
 49.วัดคีรีเขต -
24 พฤษภาคม 2561
 272,000  เทศบาลบ้านปง
 50.วัดจอมทอง -
8 มิถุนายน 2561
 244,400  เทศบาลตำบลบ้านแหวน
 51.วัดช่างกระดาษ -
4 มิถุนายน 2561
 312,000  เทศบาลตำบลสันป่าตอง
 52.วัดช่างคำ -
6 มิถุนายน 2561
 268,000  เทศบาลตำบลบ้านแหวน
 53.วัดดงป่างิ้ว -
17 พฤษภาคม 2561
   อบต.มะขุนหวาน
 54.วัดดอนชื่น -
23 พฤษภาคม 2561
 83,400  ดอยหล่อ
 55.วัดท่ากาน -
16 พฤษภาคม 2560
 336,000  อบต.บ้านกลาง
 56.วัดท่าต้นกวาว -
1 พฤษภาคม 2561
 504,000  เทศบาลชมภู
 57.วัดทุ่งศาลา -
23 สิงหาคม 2561
 302,000  อบต.
 58.วัดนันทาราม -
10 พฤษภาคม 2561
 452,000  
 59.วัดน้ำบ่อหลวง -
8 พฤษภาคม 2561
 240,000  น้ำบ่อหลวง
 60.วัดบวกครกเหนือ -
17 พฤษภาคม 2561
 551,500  เทศบาลท่าวังตาล
 61.วัดประชาเกษม -
0 พฤษภาคม 2561
 496,000  บ้านปง
 62.วัดพญาชมภู -
16 พฤษภาคม 2561
 219,240  เทศบาลตำบลชมภู
 63.วัดพระนอนหนองผึ้ง -
14 พฤษภาคม 2561
   ตำบลหนองผึ้ง
 64.วัดพระเจ้าเหลื้อม -
11 พฤษภาคม 2561
 1,167,660  ตำบลหนองตอง
 65.วัดมะกับตองหลวง -
4 มิถุนายน 2561
 76,000  ทุ่งปี๊
 66.วัดวังขามป้อม -
16 พฤษภาคม 2561
 198,000  ดอยหล่อ
 67.วัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) -
24 พฤษภาคม 2561
 432,000  เทศบาลตำลยางคราม
 68.วัดศรีดอนชัย(สารภี) -
25 มิถุนายน 2561
 146,000  เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์
 69.วัดศรีล้อม -
4 มิถุนายน 2561
   เทศบาลตำบลหารแก้ว
 70.วัดศรีสว่าง -
31 พฤษภาคม 2561
 346,000  เทศบาลตำบลหารแก้ว
 71.วัดศรีโพธาราม -
30 พฤษภาคม 2561
 269,000  เทศบาลยางเนิ้ง
 72.วัดศิริชัยนิมิตร -
5 มิถุนายน 2561
 107,000  เทศบาลตำบลแม่วาง
 73.วัดสันดอนมูล -
8 มิถุนายน 2561
 112,000  ตำบลท่ากว้าง
 74.วัดสามหลัง -
3 พฤศจิกายน 2560
 340,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 75.วัดหนองหลั้ว -
31 พฤษภาคม 2561
 98,700  ยางคราม
 76.วัดห้วยแก้ว -
1 มิถุนายน 2561
 48,000  ดอนเปา
 77.วัดอุเม็ง -
28 พฤษภาคม 2561
 108,000  เทศบาลตำบลยุหว่า
 78.วัดเทพาราม -
15 พฤษภาคม 2560
 528,000  เทศบาลตำบลป่าบง
 79.วัดเวฬุวัน -
16 พฤษภาคม 2561
 2,772,000  เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 80.วัดแม่สะลาบ -
15 พฤษภาคม 2561
 492,000  เทศบาลตำบลชมภู
 81.วัดโรงวัว -
19 มิถุนายน 2561
 332,000  
 82.สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) -
1 มิถุนายน 2561
 1,135,000  เทศบาลสันป่าตอง
 83.สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ -
28 มิถุนายน 2561
 13,800  
 84.หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง -
25 พฤษภาคม 61
 532  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน จังหวัดเชียงใหม่
 85.เวียงเศรษฐีวิทยา -
6 พฤศจิกายน 2560
 362,920  ตำบลหนองแฝก
 86.แม่วินสามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 440,000  
 87.แม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย -
16 พฤษภาคม 2561
 0  อบต.แม่วิน
 88.ไตรมิตรวิทยา -
13 มิถุนายน
   

Powered By www.thaieducation.net