แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ชุมพร เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) -
30 พฤษภาคม 2561
 308,000  
 2.ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ -
10 กรกฏาคม 2561
 194,000  
 3.ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ -
28 พฤศจิกายน 2560
 884,000  ทะเลทรัพย์
 4.ชุมชนบ้านนาชะอัง -
9 มกราคม 2561
 734,000  ตำบลนาชะอัง
 5.ชุมชนประชานิคม -
23 พฤษภาคม 2561
 1,176,000  ท่าแซะ
 6.ชุมชนมาบอำมฤต -
28 กันยายน 2561
 2,490,000  มาบอำมฤต
 7.ชุมชนวัดหาดพันไกร -
16 พฤษภาคม 2561
 132,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร
 8.บ้านกลาง -
30 พฤษภาคม 2561
 180,000  หงษ์เจริญ
 9.บ้านคลองสูบ -
21 มิถุนายน 2561
 220,000  วิสัยเหนือ
 10.บ้านคอกม้า -
20 มิถุนายน 2561
 128,520  บางสน
 11.บ้านคอสน -
20 พฤศจิกายน 2561
 116,000  ท่ายาง
 12.บ้านคอเตี้ย -
21 พฤษภาคม 2561
 132,000  ตำบลบางหมาก
 13.บ้านคันธทรัพย์ -
0 พฤษภาคม
 1,216,000  
 14.บ้านงาช้าง -
5 มิถุนายน 2561
 176,000  สองพี่น้อง
 15.บ้านจันทึง -
22 พฤษภาคม 2561
 326,000  หินแก้ว
 16.บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา -
21 พฤษภาคม 2561
 180,000  ทุ่งคา
 17.บ้านชุมโค -
16 พฤษภาคม 2561
 170,000  ตำบลชุมโค
 18.บ้านดอนตะเคียน -
20 มิถุนายน 2561
 292,520  บ้านบางสน
 19.บ้านดอนทราย -
22 มิถุนายน 2561
 160,000  เทศบาลตำบลชุมโค
 20.บ้านดอนเคี่ยม -
3 กรกฏาคม 2561
 211,000  รับร่อ
 21.บ้านดอนไทรงาม -
14 พฤศจิกายน 2561
 515,000  บางหมาก
 22.บ้านตาหงษ์ -
7 มิถุนายน 2561
 274,000  หงษ์เจริญ
 23.บ้านถ้ำธง -
16 พฤษภาคม 2561
 16,200  ปากคลอง
 24.บ้านทรัพย์สมบูรณ์ -
22 มิถุนายน 2561
 32,000  
 25.บ้านทรายขาว -
4 มิถุนายน 2561
 268,000  อบต.สองพี่น้อง
 26.บ้านทรายแก้ว -
16 พฤษภาคม 2561
 124,000  
 27.บ้านท่ามะปริง -
30 พฤษภาคม 2561
 15,000  อบต.บ้านนา
 28.บ้านท่าลานทอง -
24 พฤษภาคม 2561
   
 29.บ้านท่าไม้ลาย -
16 พฤษภาคม 2561
 442,000  ตำบลวังใหม่
 30.บ้านทุ่งมะขาม -
29 มิถุนายน 2561
 290,000  เทศบาลตำบลหาดทรายรี
 31.บ้านทุ่งหงษ์ -
18 พฤษภาคม 2561
   
 32.บ้านทุ่งเรี้ย -
1 มิถุนายน 2561
 156,000  อบต
 33.บ้านธรรมเจริญ -
25 พฤษภาคม 2561
 566,000  หงษ์เจริญ
 34.บ้านนาแซะ -
6 มิถุนายน 2561
 228,000  เทศบาล
 35.บ้านน้ำพุ -
16 พฤษภาคม 2561
 80,000  
 36.บ้านน้ำเย็น -
30 พฤษภาคม 2561
 577,880  อบต หินแก้ว
 37.บ้านบ่ออิฐ -
16 พฤษภาคม 2561
 126,000  เทศบาลชุมโค
 38.บ้านบางคอย -
22 พฤศจิกายน 2560
 528,000  เทศบาลตำบลท่ายาง
 39.บ้านบางจาก -
0 พฤษภาคม
 280,000  เทศบาลตำบลชุมโค
 40.บ้านบางหลง -
23 พฤษภาคม 2561
 186,000  เทศบาลตำบลท่ายาง
 41.บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 1,724,000  อบต.รับร่อ
 42.บ้านบึงลัด -
6 มิถุนายน 2561
 204,000  อบต หงษ์เจริญ
 43.บ้านปากคลอง -
31 พฤษภาคม 2561
 496,000  อบต.ปากคลอง
 44.บ้านปากน้ำ (เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) -
1 มิถุนายน 2561
 1,040,000  เทศบาล
 45.บ้านพรุตะเคียน -
25 พฤษภาคม 2561
 311,800  อบต.สลุย
 46.บ้านยายไท -
31 ตุลาคม 2560
 180,000  หงษ์เจริญ
 47.บ้านรับร่อ -
7 กุมภาพันธ์ 2561
 75,200  รับร่อ
 48.บ้านร้านตัดผม -
15 พฤษภาคม 2561
   
 49.บ้านละมุ -
6 พฤศจิกายน 2560
 130,000  นากระตาม
 50.บ้านวังช้าง -
22 มิถุนายน 2561
 394,000  
 51.บ้านศาลาลอย -
1 มิถุนายน 2561
 92,000  เทศบาล
 52.บ้านสวนทรัพย์ -
22 พฤษภาคม 2561
 38,000  สลุย
 53.บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) -
6 มิถุนายน 2561
 712,000  
 54.บ้านสามเสียม -
16 พฤษภาคม 2561
 91,000  เทศบาลตำบลนาชะอัง
 55.บ้านหนองเนียน -
7 มิถุนายน 2560
 164,000  เทศบาลตำบลบางลึก
 56.บ้านหนองเรือ -
2 พฤษภาคม 2561
 447,000  ท่าข้าม
 57.บ้านห้วยรากไม้ -
1 มิถุนายน 2561
   อบต.ดอนยาง
 58.บ้านหัวถนน -
11 มิถุนายน 2561
 271,000  ปากน้ำชุมพร
 59.บ้านหัวว่าว -
8 พฤศจิกายน 2560
 144,000  ท่าข้าม
 60.บ้านหาดทรายรี -
15 มิถุนายน 2561
 254,000  เทศบาลตำบลหาดทรายรี
 61.บ้านหาดภราดรภาพ -
18 ธันวาคม 2560
 374,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
 62.บ้านหาดส้มแป้น -
2 พฤษภาคม 2561
   อบต.ท่าข้าม
 63.บ้านหาดหงส์ -
16 พฤษภาคม 2561
 107,000  ท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
 64.บ้านหาดใน -
6 กรกฏาคม 2561
 434,000  รับร่อ
 65.บ้านหินกบ -
22 มิถุนายน 2561
 164,000  เทศบาลตำบลชุมโค
 66.บ้านหินแก้ว -
23 พฤษภาคม 2561
 276,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหินแก้ว
 67.บ้านเขาชันโต๊ะ -
15 พฤษภาคม 2561
 231,000  วิสัยเหนือ
 68.บ้านเขาบ่อ -
16 พฤษภาคม 2561
 236,000  อบต.ทุ่งคา
 69.บ้านเขาพาง -
8 พฤศจิกายน 2561
 159,000  ท่าข้าม
 70.บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา -
25 มิถุนายน 2561
 223,380  อบต.วิสัยเหนือ
 71.บ้านเขาวง -
25 พฤษภาคม 2561
 246,000  บ้านนา
 72.บ้านเนินทอง -
15 พฤษภาคม 2561
 1,280,000  สลุย
 73.บ้านเหมืองทอง -
24 พฤษภาคม 2561
 131,000  สลุย
 74.บ้านแก่งเพกา -
1 มิถุนายน 2561
 206,000  
 75.บ้านในห้วย -
1 ธันวาคม 2560
 234,000  อบต.ตากแดด
 76.บ้านใหม่พัฒนา -
16 พฤษภาคม 2561
 137,000  อบต.คุริง
 77.บ้านใหม่สมบูรณ์ -
30 พฤษภาคม 2561
 241,440  อบต.สลุย
 78.บ้านไชยราช -
12 มิถุนายน 2561
 131,000  เขาไชยราช
 79.ประชานิคม 2 -
21 พฤษภาคม 2561
 375,000  
 80.ประชานิคม 4 -
5 มิถุนายน 2561
 560,000  หงษ์เจริญ
 81.ประชาพัฒนา -
16 พฤษภาคม 2561
 360  อบต.สองพี่น้อง
 82.วัดขุนกระทิง -
22 มิถุนายน 2561
 202,000  เทศบาลตำบลขุนกระทิง
 83.วัดควนมณี -
6 พฤศจิกายน 2560
 20,000  นากระตาม
 84.วัดคูขุด -
25 พฤษภาคม 2561
 340,000  ตำบลบางหมาก
 85.วัดดอนทรายแก้ว -
22 พฤษภาคม 2561
 294,000  เทศบาลท่ายาง
 86.วัดดอนมะม่วง -
18 พฤษภาคม 2561
 123,000  อบต.ทุ่งคา
 87.วัดดอนยาง -
2 พฤษภาคม 2561
 158,800  ดอนยาง
 88.วัดดอนรวบ -
16 พฤษภาคม 2516
 678,000  บางหมาก
 89.วัดดอนเมือง -
11 พฤษภาคม 2561
 304,560  304560
 90.วัดทุ่งคา -
21 พฤษภาคม 2561
   อบต.ทุ่งคา
 91.วัดน้อมถวาย -
0 พฤษภาคม
   เทศบาลตำบลวังใหม่
 92.วัดนาทุ่ง -
30 ตุลาคม 2561
 172,000  อบต.นาทุ่ง
 93.วัดบางลึก -
7 ธันวาคม 2560
 321,000  เทศบาลตำบลบางลึก
 94.วัดบางแหวน -
25 พฤษภาคม 2561
 280,000  ปากคลอง
 95.วัดพิชัยยาราม -
22 พฤษภาคม 2561
 918,000  
 96.วัดวังไผ่ -
1 ตุลาคม 2560
 240,000  เทศบาลวังไผ่
 97.วัดหัวกรูด -
7 มิถุนายน 2561
 236,000  
 98.วัดหาดทรายแก้ว -
25 พฤษภาคม 2561
 546,000  ตากแดด
 99.วัดหูรอ -
4 สิงหาคม 2561
 262,000  ตำบลนาชะอัง
 100.วัดเชิงกระ -
8 ธันวาคม 2561
 429,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยเหนือ
 101.อนุบาลชุมพร -
0 ธันวาคม
 20  เทศบาลเมืองชุมพร
 102.อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) -
0 ตุลาคม 2561
 1,106,000  เทศบาลตำบลท่าแซะ
 103.อนุบาลบ้านเนินสำลี -
16 พฤษภาคม 2561
 198,000  สะพลี
 104.อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง) -
24 พฤษภาคม 2561
 1,948,000  ตำบลปะทิว
 105.อนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร -
0 พฤษภาคม
   เทศบาลเมืองชุมพร
 106.เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม -
16 พฤษภาคม 2561
 1,288,000  เทศบาลตำบลวังไผ่
 107.ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) -
16 พฤษภาคม 2561
 240,000  เทศบาลตำบลวังใหม่
 108.ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) -
11 มิถุนายน 2561
 534,060  อบต.เขาไชยราช
 109.ไทยรัฐวิทยา ๗๗ (บ้านเนินสันติ) -
16 พฤษภาคม
   ตำบลเนินสันติ
 110.ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) -
16 พฤษภาคม 2561
 852,000  เทศลบาลตำบลสะพลี

Powered By www.thaieducation.net