แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ชัยภูมิ เขต 3
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.กันกงบ้านลี่สามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 100,000  ละหาน
 2.จอมแก้ววิทยา -
13 ธันวาคม 2561
 280,000  อบต.เกาะมะนาว
 3.จัตุรัสวิทยานุกูล -
5 กันยายน 2561
 2,348,000  เทศบาลตำบลจัตุรัส
 4.ชุมชนชวนวิทยา -
20 มิถุนายน 2561
 878,000  เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
 5.ชุมชนบัวบานสามัคคี -
0 มิถุนายน
   หนองบัวบาน
 6.ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว -
14 พฤษภาคม 2561
 382,000  หนองบัวระเหว
 7.ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) -
13 พฤศจิกายน 2561
   บ้านเพชร
 8.ชุมชนบ้านห้วยยายจิ๋ว -
10 พฤษภาคม 2561
 1,504,000  ห้วยยายจิ๋ว
 9.ชุมชนบ้านห้วยแย้ -
6 ธันวาคม 2560
 1,516,000  ตำบลห้วยแย้
 10.ชุมชนบ้านเพชร(วันครู 2500) -
25 มิถุนายน 2561
 2,381,080  เทศบาลตำบลบ้านเพชร
 11.ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) - -
    -
 12.ซับถาวรพัฒนา -
25 พฤษภาคม 2561
 189,000  วะตะแบก
 13.ซับมงคลวิทยา -
14 พฤศจิกายน 2560
 671,000  โป่งนก
 14.ซับใหญ่วิทยาคม -
22 ธันวาคม 2560
 1,432,000  องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
 15.ดอนเปล้าศึกษา - -
0 พฤษภาคม 2561
   
 16.ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร -
23 พฤษภาคม 2561
 228,000  ตาเนิน
 17.บ้านกลอยสามัคคี -
16 พฤษภาคม 2560
 148,000  อบต.บ้านเพชร
 18.บ้านกุดตาลาด -
17 พฤษภาคม 2561
 70,160  โคกเริงรมย์
 19.บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) -
19 ธันวาคม 2560
 336,000  อบต.กุดน้ำใส
 20.บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) -
23 พฤศจิกายน 2560
 328,380  หัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
 21.บ้านขามราษฎร์นุกูล - -
    -
 22.บ้านขี้เหล็ก -
17 พฤศจิกายน 2561
 351,000  กะฮาด
 23.บ้านงิ้ว -
22 พฤษภาคม 2561
 214,960  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
 24.บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) -
23 พฤษภาคม 2561
 114,000  เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
 25.บ้านช่องสำราญ -
7 พฤศจิกายน 2561
 53,000  
 26.บ้านซับยาง -
28 มิถุนายน 2561
 96,000  อบต.โคกเพชรพัฒนา
 27.บ้านซับหมี -
31 พฤษภาคม 2561
 239,000  วะตะแบก
 28.บ้านซับเจริญสุข -
19 ธันวาคม 2560
 292,000  ซับใหญ่
 29.บ้านซับใหม่ -
15 สิงหาคม 2561
 74,000  อบต.ตะโกทอง
 30.บ้านซับไทร -
15 พฤษภาคม 2561
 37,000  วะตะแบก
 31.บ้านดงลาน -
5 มิถุนายน 2561
 76,000  วะตะแบก
 32.บ้านดอนกอก -
20 พฤศจิกายน 2561
 106,000  เทศบาลตำบลโคกสะอาด
 33.บ้านดอนละนาม -
7 มิถุนายน 2561
 108,000  
 34.บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) -
15 พฤษภาคม 2561
 236,000  อบต.กุดน้ำใส
 35.บ้านตลุกคูณพัฒนา -
9 มกราคม 2561
 52,400  ซับใหญ่
 36.บ้านตะลอมไผ่ -
0 พฤษภาคม 2561
 296,000  ตำบลโคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
 37.บ้านตาล -
14 สิงหาคม 2561
 486,000  อบต.บ้านตาล
 38.บ้านทองคำพิงวิทยา -
23 พฤศจิกายน 2561
 56,000  อบต.บ้านเพชร
 39.บ้านท่ากูบ -
 574  องค์การบริหารส่วนตำบล
 40.บ้านทามจาน -
4 พฤษภาคม 2561
 34,000  อบต.ตำบลหนองบัวโคก
 41.บ้านท่าศิลา -
27 พฤศจิกายน 2561
 96,000  อบต.โสกปลาดุก
 42.บ้านท่าแตง -
4 พฤษภาคม 2561
 118,000  กุดน้ำใส
 43.บ้านท่าโป่ง - -
    -
 44.บ้านท่าโป่ง สาขาบ้านหลังสัน - -
    -
 45.บ้านทุ่งสว่างวัฒนา -
16 พฤษภาคม 2561
 142,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอก
 46.บ้านนา -
0 พฤศจิกายน
   อบต.บ้านขาม
 47.บ้านนาประชาสัมพันธ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 804,000  นายางกลัก
 48.บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาห้วยน้อย -
17 พฤษภาคม 2561
 60,000  นายางกลัก
 49.บ้านนาประชาสัมพันธ์ สาขาโคกอนุ -
1 ตุลาคม 2561
   ตำบลนายางกลัก
 50.บ้านน้ำลาด -
17 พฤษภาคม 2561
 252,000  นายางกลัก
 51.บ้านบะเสียว -
6 กุมภาพันธ์ 2561
 116,820  หนองฉิม
 52.บ้านบุ่งเวียนวิทยา -
6 มิถุนายน 2561
 159,000  โป่งนก
 53.บ้านบุฉนวน -
15 พฤษภาคม 2561
   ซับใหญ่
 54.บ้านประดู่งาม -
25 พฤษภาคม 2561
 66,000  ห้วยยายจิ๋ว
 55.บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) -
15 ธันวาคม 2560
 618,000  เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์
 56.บ้านปากค่ายช่องแมว -
16 พฤษภาคม 2561
 52,920  หนองบัวระเหว
 57.บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง) - -
    -
 58.บ้านมะเกลือโนนทอง -
29 พฤษภาคม 2561
 157,000  อบต.
 59.บ้านยางเกี่ยวแฝก -
24 พฤศจิกายน 2560
   
 60.บ้านยางเครือ -
0 พฤษภาคม
   ตำบลหนองโดน
 61.บ้านยางเตี้ยโคกรัง -
23 พฤษภาคม 2561
 28,200  ห้วยยายจิ๋ว
 62.บ้านยางเตี้ยโคกรัง สาขาบ้านหนองหินสามัคคี -
14 พฤษภาคม 2561
   อบต.วะตะแบก
 63.บ้านร่วมมิตร -
28 กันยายน 2561
 41,000  กุดน้ำใส
 64.บ้านร้านหญ้า -
20 มิถุนายน 2561
 336,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
 65.บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา) -
13 มิถุนายน 2561
 60,400  อบต.ละหาน
 66.บ้านละหานค่าย -
15 พฤษภาคม 2561
 70,000  ตำบลโคกสะอาด
 67.บ้านวังกะทะ -
28 พฤศจิกายน 2561
 1,071,000  
 68.บ้านวังกะทะ สาขาบ้านวังอุดม -
26 กรกฏาคม 2561
 40,000  
 69.บ้านวังกุง - -
23 กรกฏาคม 2561
 224,000  ท่ากูบ
 70.บ้านวังขอนสัก -
1 สิงหาคม 2561
 140,000  อบต.ท่ากูบ
 71.บ้านวังคมคาย -
22 พฤษภาคม 2561
 580,000  อบต.ห้วยยายจิ๋ว
 72.บ้านวังตะเฆ่ -
14 พฤษภาคม 2561
 706,960  
 73.บ้านวังตาท้าว -
28 กันยายน 2560
 688,000  
 74.บ้านวังตาลาดสมบูรณ์ -
16 พฤษภาคม 2561
   อบต.ห้วยยาจิ๋ว
 75.บ้านวังตาเทพ -
21 ธันวาคม 2561
 35,700  บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
 76.บ้านวังพง -
1 ตุลาคม 2561
 6,400  
 77.บ้านวังมน -
5 มิถุนายน 2561
 180,000  วะตะแบก
 78.บ้านวังอ้ายคง - -
    -
 79.บ้านวังอ้ายจีด -
15 พฤษภาคม 2561
 511,220  
 80.บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์) -
1 ธันวาคม 2560
 416,000  
 81.บ้านศิลาทอง -
28 มิถุนายน 2561
 114,000  โป่งนก
 82.บ้านส้มป่อย -
21 พฤษภาคม 2561
 286,000  ส้มป่อย
 83.บ้านสระสี่เหลี่ยม -
10 พฤษภาคม 2561
 183,000  
 84.บ้านสะพานยาว -
0 พฤษภาคม 2561
 684,000  โป่งนก
 85.บ้านสะพานหิน -
20 มิถุนายน 2561
 772,000  อบต.โป่งนก
 86.บ้านสามหลักพัฒนา -
1 ตุลาคม 2560
   ตาเนิน
 87.บ้านสำนักตูมกา -
22 พฤษภาคม 2561
 217,860  อบต.วังตะเฆ่
 88.บ้านสำนักตูมกา สาขาบ้านปากดง -
2 พฤษภาคม 2561
   วังตะเฆ่
 89.บ้านสำโรงโคก -
2 ตุลาคม 2560
 236,000  กุดน้ำใส
 90.บ้านหนองกองแก้ว -
9 กุมภาพันธ์ 2561
 210,000  
 91.บ้านหนองขาม -
25 พฤษภาคม 2561
 99,000  อบต.ตาเนิน
 92.บ้านหนองจะบก - -
    -
 93.บ้านหนองจาน -
26 มกราคม 2561
 168,000  เทศบาลตำบลโคกสะอาด
 94.บ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) -
9 กุมภาพันธ์ 2561
 1,462,000  หนองฉิม
 95.บ้านหนองดง -
17 สิงหาคม 2561
 39,200  หัวทะเล
 96.บ้านหนองดินดำ -
16 พฤษภาคม 2560
 575,000  กะฮาด
 97.บ้านหนองตอ -
6 ธันวาคม 2560
 234,620  รังงาม
 98.บ้านหนองตะครอง -
30 พฤษภาคม 2561
 142,000  โคกเพชรพัฒนา
 99.บ้านหนองตะไก้ -
28 พฤษภาคม 2561
 524,000  อบต.
 100.บ้านหนองตานา -
18 พฤษภาคม 2561
 509,000  โสกปลาดุก
 101.บ้านหนองนกเขียน -
22 มิถุนายน
 38,000  
 102.บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) -
0 พฤษภาคม
   ตำบลหนองบัวใหญ่
 103.บ้านหนองบัวใหญ่ -
2 มิถุนายน 2561
 452,000  เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่
 104.บ้านหนองผักชี -
13 กันยายน 2561
   
 105.บ้านหนองผักแว่น - -
    -
 106.บ้านหนองม่วง -
17 พฤษภาคม 2561
 500,000  อบตส้มป่อย
 107.บ้านหนองลุมพุก -
4 มิถุนายน 2561
 600,000  หนองบัวโคก
 108.บ้านหนองลูกช้าง -
16 พฤษภาคม 2561
 31  ตำบลบ้านขาม
 109.บ้านหนองหญ้าข้าวนก -
16 พฤษภาคม 2561
 190,000  
 110.บ้านหนองอีหล่อ -
4 มิถุนายน 2561
 83,000  บ้านตาล
 111.บ้านหนองแขม -
1 กุมภาพันธ์ 2561
 314,000  อบต.ตาเนิน
 112.บ้านหนองโจด -
1 ตุลาคม 2560
 592,000  หนองบัวระเหว
 113.บ้านหนองโดน -
20 พฤศจิกายน 2561
 62,000  หนองโดน
 114.บ้านหนองโสน -
5 มกราคม 2561
 416,000  หนองบัวโคก
 115.บ้านหนองใหญ่ -
7 มิถุนายน 2561
 103,000  บ้านไร่
 116.บ้านหนองไผ่ล้อม -
16 พฤษภาคม 2561
 170,000  เทศบาล
 117.บ้านหลุบงิ้ว -
8 สิงหาคม 2561
 50,000  
 118.บ้านห้วย -
20 พฤศจิกายน 2561
 58,000  หนองโดน
 119.บ้านห้วยทราย -
13 พฤศจิกายน 2560
 344,000  อบต.
 120.บ้านห้วยบง -
1 พฤศจิกายน 2561
 252,000  ส้มป่อย
 121.บ้านห้วยยาง -
0 พฤศจิกายน
   อบต ละหาน
 122.บ้านห้วยยางดี -
13 มิถุนายน 2561
 64,000  ตำบลห้วยแย้
 123.บ้านห้วยเกตุ -
17 พฤษภาคม 2561
   เทศบาลตำบลเทพสถิต
 124.บ้านห้วยไฮ -
16 พฤษภาคม 2561
   
 125.บ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) -
4 มิถุนายน 2561
 282,000  บ้านตาล
 126.บ้านหัวสะพาน( อ.หนองบัวระเหว) -
28 พฤศจิกายน 2560
 402,000  อบต
 127.บ้านหัวสะพาน( อ.เทพสถิต) -
17 พฤษภาคม 2561
 398,000  นายางกลัก
 128.บ้านหัวหนอง -
24 พฤศจิกายน 2561
 105,000  หนองบัวระเหว
 129.บ้านเกาะมะนาว -
7 มิถุนายน 2561
 164,000  เกาะมะนาว
 130.บ้านเขื่อนลั่น -
6 ธันวาคม 2560
 400,000  ตะโกทอง
 131.บ้านเดื่อ -
3 พฤษภาคม 2561
 82,000  กุดน้ำใส
 132.บ้านเทพพนาธรรมนิติอุปถัมภ์ -
27 ธันวาคม 2560
 53,000  บ้านไร่
 133.บ้านเสลาประชารัฐ -
1 ตุลาคม 2562
 232,000  อบต.บ้านชวน
 134.บ้านเสลี่ยงทอง -
17 พฤษภาคม 2561
 472,000  อบต.นายางกลัก
 135.บ้านแจ้งใหญ่ -
8 กุมภาพันธ์ 2561
 388,000  เทศบาลตำบลห้วยแย้
 136.บ้านโกรกกุลา -
8 มิถุนายน 2561
   
 137.บ้านโคกกระเบื้องไห -
21 ธันวาคม 2560
 340,000  บ้านไร่
 138.บ้านโคกคึม(สง่าประชาสรรค์) -
20 มิถุนายน
 111,000  
 139.บ้านโคกสว่าง(คุรุประชานุกูล) -
13 พฤศจิกายน 2561
 107,000  อบต.บ้านเพชร
 140.บ้านโคกสะอาด(อ.บำเหน็จณรงค์) - -
    -
 141.บ้านโคกสะอาด(อ.หนองบัวระเหว) -
11 มกราคม 2561
 490,000  เทศบาลตำบลโคกสะอาด
 142.บ้านโคกสะอาด(อ.เทพสถิต) -
17 พฤษภาคม 2561
 226,000  นายางกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 143.บ้านโคกแฝกดอนทะยิง -
14 มิถุนายน 2561
 133,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
 144.บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) - -
    -
 145.บ้านโคกแสว -
23 พฤศจิกายน 2560
 46,000  อบต.หัวทะเล
 146.บ้านโคกโต่งโต้น -
23 พฤศจิกายน 2560
 499,000  อบต.หนองบัวบาน
 147.บ้านโคกไค -
11 มิถุนายน 2561
 373,000  อบต.วะตะแบก
 148.บ้านโนนคร้อ -
8 มกราคม 2561
 184,331  อบต.บ้านขาม
 149.บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) -
0 มิถุนายน 2561
 332,000  ตำบลละหาน
 150.บ้านโนนฝาย -
3 กรกฏาคม 2560
 168,000  
 151.บ้านโนนมะกอกงาม - -
    -
 152.บ้านโนนสวรรค์ -
10 ตุลาคม 2561
 75,000  บ้านไร่
 153.บ้านโนนสะอาด -
0 ตุลาคม 2561
 32,000  อบต.ซับใหญ่
 154.บ้านโนนสำราญ -
4 มิถุนายน 2561
 318,000  อบต.บ้านไร่
 155.บ้านโนนเชือก -
16 พฤษภาคม 2561
 294,000  ส้มป่อย
 156.บ้านโป่งขุนเพชรพัฒนา -
16 พฤษภาคม 2561
 539,000  โป่งนก
 157.บ้านโป่งนกพิทยา -
19 มิถุนายน 2561
 611,000  อบตโป่งนก
 158.บ้านโป่งนกพิทยา สาขาบ้านคลองผักหวาน -
19 มิถุนายน 2561
 376,000   อบต.ตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต
 159.บ้านโป่งเกต -
26 มกราคม 2561
 164,000  ท่ากูบ
 160.บ้านโปร่งมีชัย -
24 พฤศจิกายน 2560
 169,180  อบต.โคกเริงรมย์
 161.บ้านโสกคร้อ -
12 กุมภาพันธ์ 2561
 252,000  หนองฉิม
 162.บ้านโสกปลาดุก -
20 มิถุนายน 2560
 161,000  โสกปลาดุก
 163.บ้านโสกรวกหนองซึก -
16 พฤษภาคม 2561
   
 164.บ้านใหม่นาดี - -
24 กันยายน 2561
 273,240  บ้านขาม
 165.บ้านใหม่สามัคคี -
6 มิถุนายน 2561
 28,000  ตำบลห้วยแย้
 166.บ้านไทรงาม -
25 มิถุนายน 2561
 315,000  อบต.โป่งนก
 167.บ้านไร่พัฒนา -
13 พฤษภาคม 2561
 326,000  อบต.บ้านไร่
 168.บุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี -
10 ธันวาคม 2560
 747,620  รังงาม
 169.ปากจาบวิทยา -
28 มิถุนายน 2561
 228,000  โคกเพชรพัฒนา
 170.ป่าไม้อุทิศ 3 (บ้านท่าช้าง) -
6 พฤษภาคม 2561
 392,000  อบต.โสกปลาดุก
 171.ร่วมราษฎร์วิทยานุกูล - -
    -
 172.รังงามวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 502,500  องค์การบริหารส่วนตำบลรังงาม
 173.วังกะอาม -
4 มิถุนายน 2561
 97,000  บ้านตาล
 174.วังโพธิ์สว่างศิลป์ -
9 ตุลาคม 2561
 49,000  บ้านไร่
 175.วังใหม่พัฒนา -
5 มิถุนายน 2561
 177,000  อบต.บ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
 176.หนองกกสามัคคี -
24 พฤศจิกายน 2560
 46,000  อบต.ตำบลบ้านเพชร
 177.หนองประดู่วิทยา -
22 พฤษภาคม 2561
 308,000  หัวทะเล
 178.หัวสระวิทยา -
1 พฤศจิกายน 2561
 474,600  หัวทะเล
 179.หินตั้งพิทยากร -
31 พฤษภาคม 2561
 78,000  
 180.หินฝนวิทยาคม -
15 พฤษภาคม 2560
 296,000  นายางกลัก
 181.อนุบาลเทพสถิต -
14 พฤษภาคม 2561
 3,525,260  เทศบาลตำบลวะตะแบก
 182.ออป.20 (สวนป่าเทพสถิต) -
15 พฤษภาคม 2560
 100,000  อบต.
 183.เขาดินพิทยารักษ์ -
24 พฤษภาคม 2561
 160,300  อบต.หัวทะเล
 184.โคกสำราญราษฎร์อำนวย -
 104,000  อบต.โคกเพชรพัฒนา -
 185.โคกหินตั้งศึกษาศิลป์ -
17 พฤษภาคม 2561
 434,420  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
 186.โคกเพชรวิทยาคาร -
29 มิถุนายน 2561
 360,000  โคกเพชรพัฒนา
 187.โคกเริงรมย์ศิลปาคาร -
18 พฤษภาคม 2561
 253,620  โคกเริงรมย์
 188.โป่งขุนเพชร -
27 มิถุนายน 2561
 212,000  เทศบาลตำบลโคกสะอาด

Powered By www.thaieducation.net