แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ยะลา เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ท่าละมัย -
28 พฤษภาคม 2561
 201,000  เทศบาลตำบลปะแต
 2.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1 -
5 มิถุนายน 2561
 302,000  
 3.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10 -
5 มิถุนายน 2561
 61,000  อบต
 4.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11 -
20 กรกฏาคม 2561
 107,000  ตลิ่งชันอ.บันนังสตาจ.ยะลา
 5.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13 -
24 พฤศจิกายน 2561
 60,000  ตาเนาะปูเต๊ะ
 6.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2 -
18 พฤษภาคม 2561
 218,000  ตะเนาะปูเต๊ะ
 7.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 -
12 มิถุนายน 2561
 94,000  ตาเนาะปูเต๊ะ
 8.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5 -
4 มิถุนายน 2561
 254,000  อบต.ตลิ่งชัน
 9.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6 -
4 มิถุนายน 2561
 181,000  ตลิ่งชัน
 10.นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9 -
15 พฤศจิกายน 2561
 60,000  เขื่อนบางลาง
 11.บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. -
17 พฤษภาคม 2561
 683,060  บันนังสตา
 12.บ้านกาตอง -
10 กรกฏาคม 2561
 222,000  กาตอง
 13.บ้านกาโสด -
12 มิถุนายน 2561
 223,000  บันนังสตา
 14.บ้านกือลอง -
16 มิถุนายน 2561
 348,000  ตลิ่งชัน
 15.บ้านคชศิลา -
1 พฤศจิกายน 2560
 416,000  อบต.บาละ
 16.บ้านคลองน้ำใส -
4 มิถุนายน 2561
 853,000  บาละ
 17.บ้านคีรีลาดพัฒนา -
7 มิถุนายน 2561
 312,000  ตลิ่งชัน
 18.บ้านฉลองชัย -
10 มิถุนายน 2561
 156,000  
 19.บ้านซีเยาะ -
20 มิถุนายน 2561
 974,000  อบต
 20.บ้านตะบิงติงงี -
7 มิถุนายน 2561
 7,480,000  ตลิ่งชัน
 21.บ้านตะบิงติงงีสามัคคี -
5 มิถุนายน 2561
 215,000  อบต
 22.บ้านตังกาเด็ง -
3 พฤษภาคม 2561
 334,000  ถ้ำทะลุ
 23.บ้านตันหยง -
5 มิถุนายน 2561
 888,000  อบตบาโร๊ะ
 24.บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง -
5 มิถุนายน 2561
 110,000  อบตบาโร๊ะ
 25.บ้านตาชี -
12 ธันวาคม 2560
 306,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตาชี
 26.บ้านตาเนาะปูเต๊ะ -
7 ธันวาคม 2561
   1,426,000 บาท
 27.บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน -
31 กรกฏาคม 2561
    อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ
 28.บ้านทรายแก้ว -
16 พฤษภาคม 2561
 1,336,000  อบต.
 29.บ้านทำนบ -
11 มิถุนายน 2561
 266,000  ตาเนะปูเต๊ะ
 30.บ้านธารทิพย์ -
20 กรกฏาคม 2561
 397,006  อบต.บันนังสตา
 31.บ้านนิบง -
13 มิถุนายน 2561
 799,000  อบต
 32.บ้านบันนังกูแว -
10 พฤษภาคม 2561
 4,680,000  อบต.บันนังสตา
 33.บ้านบันนังดามา -
27 พฤศจิกายน 2560
 1,417,000  อบต.กาบัง จังหวัดยะลา
 34.บ้านบางลาง -
16 พฤษภาคม 2561
 692,160  บาเจาะ
 35.บ้านบาจุ -
18 พฤษภาคม 2561
 256,000  เทศบาลปะต
 36.บ้านบายอ -
8 สิงหาคม 2561
 219,000  เทศบาลตำบลปะแต
 37.บ้านบาละ -
10 มิถุนายน 2561
 1,168,000  
 38.บ้านบาเจาะ -
16 พฤษภาคม 2561
 626,560  อบตบาเจาะ
 39.บ้านบาโงยซิแน -
1 พฤศจิกายน 2560
 1,464,000  อบต. บาโงยซิแน
 40.บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ -
15 มิถุนายน 2561
 128,000  กาตอง
 41.บ้านปะแต -
8 พฤศจิกายน 2560
 304,000  ตำบลปะแต
 42.บ้านป่าหวัง -
29 พฤศจิกายน 2560
 935,380  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
 43.บ้านปาแดรู -
10 พฤษภาคม 2561
 387,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง
 44.บ้านพงกูแว -
27 มิถุนายน 2561
 518,000  องค์การบริหารส่วนตำบล
 45.บ้านยะหา -
25 พฤษภาคม 2561
   เทศบาลตำบลยะหา
 46.บ้านยือนัง -
23 มิถุนายน 2561
 241,500  
 47.บ้านรัตนา -
16 พฤษภาคม 2561
 92,000  องค์การบริหารส่วนตำบลยะหา
 48.บ้านรานอ -
16 พฤศจิกายน 2560
 1,080,000  อบต.ตาเนาะปูเต๊ะ
 49.บ้านละแอ -
0 มิถุนายน
 171,000  
 50.บ้านลากอ -
22 พฤศจิกายน 2560
 2,104,000  
 51.บ้านลาแล -
28 มิถุนายน 2561
 1,032,000  
 52.บ้านลีตอ -
16 มิถุนายน 2561
 684,000  บาโร๊ะ
 53.บ้านลือเน็ง -
18 พฤษภาคม 2561
 264,000  ตำบลปะแต
 54.บ้านลูโบ๊ะปันยัง -
12 มิถุนายน 2561
 1,552,000  อบต.กาบัง
 55.บ้านวังสำราญ -
21 มิถุนายน 2561
 364,000  
 56.บ้านวังหิน -
12 มิถุนายน 2561
 263,400  บันนังสตา
 57.บ้านสันติ -
16 พฤษภาคม 2561
 291,000  เขื่อนบางลาง
 58.บ้านสาคู -
28 กรกฏาคม 2561
 263,160  อบต
 59.บ้านหลักเขต -
16 พฤษภาคม 2561
 410,000  ปะแต
 60.บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ) -
15 พฤศจิกายน 2560
 1,148,000  บาโร๊ะ
 61.บ้านเจาะตาแม -
10 กรกฏาคม 2561
 302,000  
 62.บ้านเจาะปันตัง -
0 กรกฏาคม
   
 63.บ้านเตรียมปัญญา -
22 มิถุนายน 2561
 284,000  อบต.ละแอ
 64.บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16) -
12 มิถุนายน 2561
 1,567,340  
 65.ราษฎร์อุทิศ (ปูแล) -
1 มิถุนายน 2561
 704,000  อบต.
 66.สามัคคี -
18 พฤษภาคม 2561
 242,000  เทศบาลตำบลปะแต
 67.อาสินศึกษา -
26 มิถุนายน 2561
 748,000  
 68.เขื่อนบางลาง -
0 มิถุนายน
   

Powered By www.thaieducation.net