แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ยะลา เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.คีรีบูรวัฒนา (ตีบุ) -
1 มิถุนายน 2561
 202,960  อบต.ตำบลยะต๊ะ
 2.คุรุชนพัฒนา -
13 มิถุนายน 2561
 846,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง
 3.คุรุประชาสรรค์ -
8 ธันวาคม 2560
 543,000  เกะรอ
 4.ธารแร่ -
11 มิถุนายน 2561
 58,000  
 5.นิบงชนูปถัมภ์ -
26 มิถุนายน 2561
 4,470,000  เทศบาล
 6.บ้านกรงปินัง -
10 กรกฏาคม 2561
 818,000  กรงปินัง
 7.บ้านกอตอตือระ -
2 พฤศจิกายน 2560
 952,000  อบต.กอตอตือร๊ะ
 8.บ้านกะตูปะ -
30 พฤศจิกายน 2560
 563,000  บันนังสาเรง
 9.บ้านกาดือแป -
15 พฤษภาคม 2561
 164,000  กอตอตือร๊ะ
 10.บ้านกาลอ -
20 พฤศจิกายน 2560
 218,000  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลกาลอ
 11.บ้านกาลูปัง -
17 ตุลาคม 2561
 831,000  อบต.กาลูปัง
 12.บ้านกำปงบือแน -
3 กรกฏาคม 2561
 784,000  จะกว๊ะ
 13.บ้านกือเม็ง -
19 มิถุนายน 2561
 246,000  อบต
 14.บ้านกือแล -
16 พฤษภาคม 2561
 610,000  เนินงาม
 15.บ้านกูวา -
27 มิถุนายน 2561
 412,000  ห้วยกระทิง
 16.บ้านคลองทราย -
15 พฤษภาคม 2561
 32,000  เทศบาลตำบลยุโป
 17.บ้านคูวอ -
15 พฤษภาคม 2561
   กอตอตือร๊ะ
 18.บ้านจะกว๊ะ -
1 พฤศจิกายน 2560
 20  
 19.บ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ 175 -
12 เมษายน 2562
 448,000  อบตท่าธง
 20.บ้านจาหนัน -
21 พฤษภาคม 2561
 260,000  พร่อน
 21.บ้านจำปูน -
3 พฤศจิกายน 2560
 354,793  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
 22.บ้านจือนือแร -
24 พฤษภาคม 2561
 434,000  เทศบาลตำบลบุดี
 23.บ้านต้นหยี -
1 พฤศจิกายน 2560
 20  อบต.ลำพะยา
 24.บ้านต้นแซะ -
2 กรกฏาคม 2561
 648,000  อบต.จะกว๊ะ
 25.บ้านตลาดลำใหม่ -
19 มิถุนายน 2561
 812,000  เทศบาล
 26.บ้านตะโละ -
3 มิถุนายน 2561
 376,000  
 27.บ้านตะโละซูแม -
23 พฤศจิกายน 2560
 1,090,000  อบต. กรงปินัง
 28.บ้านตะโละสดาร์ -
8 ธันวาคม 2560
 254,000  อาซ่อง
 29.บ้านตะโละหะลอ -
30 พฤษภาคม 2561
 580,000  ตะโล๊ะหะลอ
 30.บ้านตาสา -
22 พฤษภาคม 2561
 544,000  
 31.บ้านตาเซะ -
20 พฤษภาคม 2561
 200,000  อบต
 32.บ้านตาโละ -
8 มิถุนายน 2561
 564,000  
 33.บ้านท่าสาป -
17 พฤศจิกายน 2560
 652,000  เทศบาลตำบลท่าสาป
 34.บ้านทุ่งคา -
4 มิถุนายน 2561
 212,000  อบต.ลำใหม่
 35.บ้านทุ่งเหรียง -
13 มิถุนายน 2561
 158,000  เทศบาลตำบลยุโป
 36.บ้านธารน้ำผึ้ง -
20 ธันวาคม 2561
 370,000  เมืองสะเตงนอก
 37.บ้านนาเตย -
16 พฤษภาคม 2561
 196,000  โกตาบารู
 38.บ้านนิบงพัฒนา -
26 กรกฏาคม 2561
 2,604,000  
 39.บ้านบันนังบูโย -
1 ธันวาคม 2560
 1,300,000  บันนังสาเรง
 40.บ้านบันนังลูวา -
21 มิถุนายน 2561
 348,000  
 41.บ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์) -
0 มิถุนายน
   
 42.บ้านบาโงย -
17 พฤศจิกายน 2561
 210,000  อบต.
 43.บ้านบาโด -
31 ตุลาคม 2561
 46,000  เทศบาลยุโป
 44.บ้านบึงน้ำใส -
11 พฤศจิกายน 2561
 584,000  อบต.ตะโละหะลอ
 45.บ้านบือมัง -
9 พฤศจิกายน 2560
 835,000  บือมัง
 46.บ้านบือยอง -
1 ธันวาคม 2560
 758,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ
 47.บ้านบือเล็ง -
28 พฤษภาคม 2561
 318,000  ตะโล๊ะหะลอ
 48.บ้านบุดี -
1 พฤศจิกายน 2560
 918,000  เทศบาลตำบลบุดี
 49.บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) -
8 มิถุนายน 2561
 135,000  อบต.ลิดล
 50.บ้านบุเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์) -
18 พฤษภาคม 2561
 248,000  
 51.บ้านบูเกะจือฆา -
15 พฤษภาคม 2561
 756,000  วังพญา
 52.บ้านบูเกะบือราแง -
10 ตุลาคม 2560
 64,000  
 53.บ้านปงตา -
16 พฤษภาคม 2561
 153,000  อบต.บือมัง ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา
 54.บ้านปอเยาะ -
24 พฤษภาคม 2561
 364,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่
 55.บ้านปาดาฮัน -
17 พฤษภาคม 2560
 188,000  ตะโละหะลอ
 56.บ้านป่าพ้อ -
1 พฤศจิกายน 2561
 380,000  
 57.บ้านปาแตรายอ -
12 กันยายน 2560
 725,000  อบต เกะรอ
 58.บ้านปาโจ -
31 ตุลาคม 2560
 614,000  อบต.ยะลา
 59.บ้านปุโรง -
16 พฤษภาคม 2561
 131,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง
 60.บ้านปูลัย -
23 พฤศจิกายน 2560
 388,000  เทศบาลตำบลบาลอ
 61.บ้านพงยือไร -
19 มิถุนายน 2561
 277,000  อบต.บัันนังสาเรง
 62.บ้านพร่อน -
1 มิถุนายน 2561
 346,000  อบต.พร่อน
 63.บ้านพรุ -
15 พฤศจิกายน 2560
 389,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
 64.บ้านพอแม็ง -
27 มิถุนายน 2561
 280,000  อบต.กายูบอเกาะ
 65.บ้านพะปูเงาะ -
15 พฤษภาคม 2561
 388,000  เกะรอ
 66.บ้านมาแฮ -
16 พฤษภาคม 2561
 271,000  
 67.บ้านยะต๊ะ -
6 มิถุนายน 2561
 241,560  อบต
 68.บ้านยะลา -
16 พฤษภาคม 2561
 564,000  อบต.ยะลา
 69.บ้านยือโระ -
19 มิถุนายน 2561
 274,000  
 70.บ้านยุโป (รุ่งวิทยา) -
17 พฤศจิกายน 2560
 250,000  เทศบาลตำบลยุโป
 71.บ้านรั้วตะวัน -
21 พฤษภาคม 2561
 290,000  
 72.บ้านรามัน -
26 มิถุนายน 2561
 994,000  เมืองรามันห์
 73.บ้านละแอ -
24 พฤษภาคม 2561
 120,000  เทศบาล
 74.บ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์) -
17 พฤศจิกายน 2560
 504,000  เทศบาลตำบลท่าสาป
 75.บ้านลือมุ -
10 กรกฏาคม 2561
 716,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
 76.บ้านวังพญา -
15 พฤษภาคม 2561
 91,000  วังพญา
 77.บ้านสะเอะ -
26 มิถุนายน 2561
 813,780  สะเอะ
 78.บ้านสะเอะใน -
28 มิถุนายน 2561
 340,000  อบต.สะเอะ
 79.บ้านสะโต - -
    -
 80.บ้านสาคอ -
6 มิถุนายน 2561
 157,000  เทศบาลท่าสาป
 81.บ้านอาเหอูโต๊ะ -
1 สิงหาคม 2561
 336,600  อบต.
 82.บ้านอูเป๊าะ -
24 พฤษภาคม 2561
 402,000  402000
 83.บ้านเกะรอ -
1 พฤศจิกายน 2561
 912,000  
 84.บ้านเกียรติ -
28 มิถุนายน 2561
 280,000  
 85.บ้านเจาะบือแม -
0 พฤศจิกายน
 125,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง
 86.บ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) -
1 มิถุนายน 2561
 413,000  อบต
 87.บ้านเบอเส้ง -
10 กรกฏาคม 2561
 294,000  
 88.บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2) -
30 พฤษภาคม 2561
 172,000  ลำพะยา
 89.บ้านแบหอ -
1 ตุลาคม 2560
 842,000  
 90.บ้านแหลมทราย -
8 ธันวาคม 2560
 416,000  อบต.เกะรอ
 91.บ้านโกตาบารู -
16 พฤษภาคม 2561
 944,000  โกตาบารู
 92.บ้านโฉลง -
7 มิถุนายน 2561
 621,000  
 93.บ้านโต๊ะปาแก๊ะ -
0 มิถุนายน
   
 94.บ้านโต๊ะพราน -
6 กรกฏาคม 2561
 421,000  อบต.ท่าธง
 95.บ้านไทรงาม -
15 พฤษภาคม 2561
 498,300  องค์การบริหารตำบลเปาะเส้ง อ.เมือง จ. ยะลา
 96.บ้านไม้แก่น -
28 มิถุนายน 2561
 390,000  อบต
 97.บือดองพัฒนา -
16 พฤษภาคม 2561
 290,000  เนินงาม
 98.ประชาอุทิศ -
19 มิถุนายน 2561
 546,000  บันนังสาเรง
 99.พัฒนาบาลอ -
23 พฤศจิกายน 2560
 894,000  เทศบาลตำบลบาลอ
 100.วังธราธิปวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 176,000  
 101.วัดชมพูสถิต - -
    -
 102.วัดรังสิตาวาส -
16 พฤษภาคม 2561
 159,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
 103.วัดลำพะยา -
13 มิถุนายน 2561
 264,000  
 104.วัดลำใหม่ -
7 มิถุนายน 2561
 256,000  อบต.ลำใหม่
 105.วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์) -
11 พฤษภาคม 2561
 128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำ
 106.ศรีพัฒนาราม -
2 พฤศจิกายน 2561
 601,000  ตำบลตาเซะ
 107.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ 134 -
22 มิถุนายน 2561
 125,000  อบต.เปาะเส้ง
 108.สันติวิทยา - -
    -
 109.สามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) -
13 มิถุนายน 2561
 691,000  เปาะเส้ง
 110.อนุบาลยะลา -
26 มิถุนายน 2561
 6,368,000  นครยะลา
 111.ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด) -
15 พฤษภาคม 2561
 254,000  เทศบาล

Powered By www.thaieducation.net