แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ปัตตานี เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง -
8 พฤศจิกายน 2560
 928,000  เทศบาลบ่อทอง
 2.ชุมชนบ้านกรือเซะ -
23 กรกฏาคม 2561
 1,456,000  ตันหยงลุโละ
 3.ชุมชนบ้านกะมิยอ -
0 กรกฏาคม
   
 4.ชุมชนบ้านตะลุโบะ -
1 พฤศจิกายน 2561
 1,448,000  อบต.ตะลุโบะ
 5.ชุมชนบ้านตาแกะ -
1 พฤศจิกายน 2561
 430,000  
 6.ชุมชนบ้านปาตา -
13 พฤศจิกายน 2560
 1,820,000  อบต.ดะโละกาดปร์
 7.ชุมชนบ้านปูยุด -
11 มิถุนายน 2561
 1,286,000  อบต.ปูยุด อ.เมืองปัตตานี
 8.ชุมชนบ้านยูโย -
22 พฤศจิกายน 2560
 1,344,000  บานา
 9.ชุมชนบ้านสะนิง -
23 พฤษภาคม 2561
 800,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ
 10.ชุมชนบ้านสาบัน -
16 พฤษภาคม 2561
 349,000  สาบัน
 11.ชุมชนวัดป่าศรี -
16 พฤษภาคม 2561
 552,000  อบต.ตะโละ
 12.ชุมชนวัดปิยาราม -
18 กรกฏาคม 2561
 334,000  อบต.ปิยามุมัง
 13.บ้านกลาง -
25 มิถุนายน 2561
 222,400  อบต.บ้านกลาง
 14.บ้านกอแลบีเละ -
10 พฤศจิกายน 2560
 916,000  อบต.ปะกาฮะรัง
 15.บ้านกาหยี -
23 พฤษภาคม 2561
 188,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปุโละปุโย
 16.บ้านกาฮง -
23 พฤษภาคม 2561
 1,132,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบาราเฮาะ
 17.บ้านกาแลกุมิ -
16 มิถุนายน 2561
 346,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคออตันหยง
 18.บ้านกาแลบือซา -
1 มิถุนายน 2561
 436,000  436,000
 19.บ้านกือยา -
17 พฤศจิกายน 2560
 488,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง
 20.บ้านกูวิง -
17 พฤษภาคม 2561
 426,000  อบต.บานา
 21.บ้านคลองช้าง -
0 พฤษภาคม
 844,000  อบต.ยาบี
 22.บ้านคลองต่ำ -
14 มิถุนายน 2561
 94,000  ปะนาเระ
 23.บ้านคลองมานิง -
23 พฤษภาคม 2561
 586,000  อบต.คลองมานิง
 24.บ้านควนคูหา -
8 พฤศจิกายน 2560
   เทศบาลตำบลบ่อทอง
 25.บ้านควนดิน -
17 พฤษภาคม 2561
 374,000  บ่อทอง
 26.บ้านคอลอตันหยง -
6 มิถุนายน 2561
 471,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคอลอตันหยง
 27.บ้านค่าย - -
    -
 28.บ้านคาโต -
13 มิถุนายน 2561
 540,000  เทศบาล
 29.บ้านจะรัง -
7 มิถุนายน 2561
 300,000  อบต.จะรัง
 30.บ้านจะรังบองอ -
14 พฤษภาคม 2561
 404,000  ตะลุโบะ
 31.บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197 -
18 พฤษภาคม 2561
 1,036,000  บาโลย
 32.บ้านจือโระ -
15 พฤศจิกายน 2560
 402,000  บานา
 33.บ้านชะเอาะ -
15 พฤศจิกายน 2560
 801,460  อบต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
 34.บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) -
8 ธันวาคม 2560
 224,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
 35.บ้านดอนนา -
13 พฤศจิกายน 2560
 253,940  อบต.
 36.บ้านดอนรัก -
30 ตุลาคม 2560
   อบต
 37.บ้านดาลอ -
19 มิถุนายน 2561
 133,000  อบตมะนังหยง
 38.บ้านดาโต๊ะ -
4 มิถุนายน 2561
 46,200  แหลมโพธิ์
 39.บ้านดูซงปาแย -
13 กรกฏาคม 2561
 472,000  ตอหลัง
 40.บ้านตลาดนัดคลองขุด -
6 มิถุนายน 2561
 109,000  บางเขา
 41.บ้านตะโละ -
2 พฤศจิกายน 2560
 620,000  ตะโละ
 42.บ้านตะโละสะมีแล -
7 มิถุนายน 2561
 302,000  แหลมโพธิ์
 43.บ้านตันหยง -
24 พฤษภาคม 2561
 236,000  เทศบาลตำบลตันหยง
 44.บ้านตันหยงดาลอ -
7 มิถุนายน 2561
 352,000  ตันหยงดาลอ
 45.บ้านตันหยงลุโละ -
16 พฤษภาคม 2561
 1,668,000  
 46.บ้านตันหยงเปาว์ -
7 มิถุนายน 2561
 704,000  ท่ากำชำ
 47.บ้านตาลีอายร์ -
7 มิถุนายน 2561
 166,000  อบต.ตาลีอายร์
 48.บ้านตาหมน -
28 พฤศจิกายน 2560
 438,000  อบต.ปิยามุมัง
 49.บ้านตือระ -
16 ตุลาคม 2561
 244,000  อบต.ตันหยงดาลอ
 50.บ้านตูเวาะ -
2 พฤศจิกายน 2560
 953,300  จะรัง
 51.บ้านท่ากำชำ -
1 ธันวาคม 2560
 376,000  ตำบลท่ากำชำ
 52.บ้านท่ากุน -
17 พฤศจิกายน 2560
 429,255  ตะโละกาโปร์
 53.บ้านท่าข้าม -
24 มิถุนายน 2561
 880,000  อบต.ท่าข้าม
 54.บ้านท่าชะเมา -
23 พฤศจิกายน 2560
 198,000  บ้านกลาง
 55.บ้านท่าด่าน -
13 กันยายน 2561
 148,000  อบต
 56.บ้านท่าน้ำ -
18 พฤษภาคม 2561
 764,000  ท่าน้ำ
 57.บ้านท่าน้ำตะวันตก -
1 พฤศจิกายน 2561
 224,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ
 58.บ้านท่าน้ำตะวันออก -
19 กุมภาพันธ์ 2561
 568,000  อบต.ท่าน้ำ
 59.บ้านท่าพง -
0 พฤศจิกายน
 624,000  
 60.บ้านท่ายามู -
7 มิถุนายน 2561
 170,000  ท่ากำชำ
 61.บ้านท่าสู -
14 กันยายน 2561
 556,860  บ้านน้ำบ่อ
 62.บ้านทุ่ง -
27 ธันวาคม 2560
 188,000  อบต.ท่าข้าม
 63.บ้านทุ่งโพธิ์ -
28 พฤษภาคม 2561
 334,000  ลิปะสะโง
 64.บ้านนอก -
28 มิถุนายน 2561
 111,000  อบต.บ้านนอก
 65.บ้านน้ำดำ -
23 พฤษภาคม 2561
 242,000  ปุโละปุโย
 66.บ้านน้ำบ่อ -
14 พฤศจิกายน 2560
 868,460  บ้านน้ำบ่อ
 67.บ้านบ่ออิฐ -
15 พฤศจิกายน 2561
 230,000  อบต.
 68.บ้านบากง -
31 พฤษภาคม 2561
 322,000  อบต.ตาลีอายร์
 69.บ้านบางทัน -
1 พฤศจิกายน 2560
 300,000  อบต
 70.บ้านบางปลาหมอ -
2 ตุลาคม 2560
 384,000  รูสะมิแล
 71.บ้านบางปู -
13 กรกฏาคม 2561
 994,000  เทศบาล
 72.บ้านบางมะรวด -
15 พฤศจิกายน 2561
 1,090,000  อบต. บ้านกลาง
 73.บ้านบางราพา -
31 ตุลาคม 2560
 300,000  อบต.ท่ากำชำ
 74.บ้านบางหมู -
0 พฤศจิกายน
 380,780  อบต.บ้านน้ำบ่อ
 75.บ้านบานา -
1 มิถุนายน 2561
 296,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบานา
 76.บ้านบาราเฮาะ -
1 พฤษภาคม 2561
 296,000  ปูยุด
 77.บ้านบาโงกาเซาะ -
1 พฤศจิกายน 2561
 208,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดาโต๊ะ
 78.บ้านบาโลย -
2 พฤศจิกายน 2560
 320,000  อบต
 79.บ้านบือเจาะ -
10 มิถุนายน 2561
 352,000  
 80.บ้านบูดี -
25 พฤษภาคม 2561
 20  อบต.ตำบลแหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
 81.บ้านปรัง -
7 มิถุนายน 2561
 212,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากำชำ
 82.บ้านปะกาจินอ -
30 ตุลาคม 2560
 238,000  อบต.ดอนรัก
 83.บ้านปะกาลิมาปุโระ -
22 พฤษภาคม 2561
 408,000  บาราเฮาะ
 84.บ้านปะกาลือสง -
23 พฤษภาคม 2561
 517,340  อบต.ตุยง
 85.บ้านปะกาฮะรัง -
7 ธันวาคม 2560
 1,558,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปะกาฮะรัง
 86.บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ) -
13 มิถุนายน 2561
 1,096,000  ปะนาเระ
 87.บ้านปะแดลางา -
18 พฤษภาคม 2561
 204,000  ตำบลบ่อทอง
 88.บ้านปากบางตาวา -
9 มกราคม 2561
 400,000  บางตาวา
 89.บ้านปาเระ -
1 ธันวาคม 2560
 540,000  บาราโหม
 90.บ้านปุลากง -
30 พฤศจิกายน 2560
 708,000  อบต.ตะโละ
 91.บ้านปุลามาวอ -
2 กรกฏาคม 2561
 516,000  บ้านนอก
 92.บ้านฝาง -
3 กรกฏาคม 2561
 410,000  
 93.บ้านพ่อมิ่ง -
11 กรกฏาคม 2561
 312,000  ตำบลพ่อมิ่ง
 94.บ้านมะปริง -
7 พฤศจิกายน 2560
 6,172,000  อบต.จะรัง
 95.บ้านมะพร้าวต้นเดียว -
28 พฤษภาคม 2561
 242,000  ิลิปะสะโง
 96.บ้านมูหลง -
1 พฤศจิกายน 2561
 432,000  
 97.บ้านยาบี -
0 พฤศจิกายน
 925,000  ยาบี
 98.บ้านยามูเฉลิม -
7 พฤษภาคม 2561
 167,000  อบต.ราตาปันยัง
 99.บ้านยือริง -
27 มิถุนายน 2561
 76,000  ตันหยงดาลอ
 100.บ้านรามง -
14 พฤษภาคม 2561
 172,000  
 101.บ้านราวอ -
6 กรกฏาคม 2561
 288,000  ดอน
 102.บ้านรูสะมิแล -
1 มิถุนายน 2561
 1,300,000  รูสะมิแล
 103.บ้านลดา -
30 พฤศจิกายน 2560
 254,000  อบต.บาราเฮาะ
 104.บ้านลางา -
3 มกราคม 2561
 320,000  อบต.หนองแรต
 105.บ้านสระมาลา -
28 พฤษภาคม 2561
 377,000  อบต
 106.บ้านสะบารัง -
14 พฤศจิกายน 2560
 2,512,000  เทศบาลเมืองปัตตานี
 107.บ้านสายหมอ -
13 พฤศจิกายน 2560
 430,000  อบต.บางเขา
 108.บ้านหนองแรต -
18 มิถุนายน 2561
 430,000  หนองแรต
 109.บ้านหัวคลอง -
22 พฤศจิกายน 2560
 404,000  บ้านนอก
 110.บ้านเกาะหม้อแกง -
7 มิถุนายน 2561
 380,000  ท่ากำชำ
 111.บ้านเกาะเปาะ -
10 พฤษภาคม 2561
 864,000  อบต.เกาะเปาะ
 112.บ้านเคียน -
5 มิถุนายน 2561
 164,000  ตำบลพ่อมิ่ง
 113.บ้านเฑียรยา -
1 พฤศจิกายน 2561
   ตาแกะ
 114.บ้านเตราะหัก -
7 มิถุนายน 2561
 140,140  บ้านนำ้บ่
 115.บ้านเปียะ -
16 พฤษภาคม 2561
 928,000  อบต. ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
 116.บ้านแคนา -
13 พฤศจิกายน 2561
 200,000  อบต
 117.บ้านแบรอ -
16 มกราคม 2561
 420,000  หนองแรต
 118.บ้านโคกหมัก -
16 พฤษภาคม 2561
 552,000  ดาโต๊ะ
 119.บ้านโคกโตนด -
21 พฤศจิกายน 2560
 1,009,000  อบต.คอลอตันหยง
 120.บ้านโต๊ะตีเต -
18 พฤษภาคม 2561
 420,000  ตำบลบาโลย
 121.บ้านใหม่ -
5 มิถุนายน 2561
 194,000  อบต. ตาลีอายร์
 122.บ้านใหม่พัฒนวิทย์ -
14 พฤษภาคม 2561
 572,000  เกาะเปาะ
 123.บ้านไผ่มัน -
8 พฤศจิกายน 2561
 358,000  เทศบาลตำบลบ่อทอง
 124.ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง -
1 พฤศจิกายน 2561
 166,000  ตุยง
 125.พระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี -
23 พฤษภาคม 2561
 126,000  ปุโละปุโย
 126.พัฒนศึกษา -
22 พฤศจิกายน 60
 292,000  
 127.ยะหริ่ง -
13 มิถุนายน 2561
 3,280,000  เทศบาลตำบลยะหริ่ง
 128.รัชดาภิเษก -
31 พฤษภาคม 2561
 147,000  บางเขา
 129.วัดควน -
9 พฤศจิกายน 2561
 94,000  ควน
 130.วัดมหิงษาราม -
1 พฤศจิกายน 2561
 175,900  คอกกระบือ
 131.วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) -
18 ธันวาคม 2560
 2,509,000  เทศบาลตำบลหนองจิก
 132.วัดศรีสุดาจันทร์ -
25 มิถุนายน 2561
 1,420,000  อบต.บ้านกลาง
 133.วัดสถิตย์ชลธาร -
13 มิถุนายน 2561
 275,000  บางตาวา
 134.วัดสุวรรณากร -
22 พฤษภาคม 2561
 216,000  เทศบาลตำบลบ่อทอง
 135.อนุบาลปัตตานี -
24 พฤษภาคม 2561
 7,525,000  อบต. รูสะมิแล
 136.เมืองปัตตานี -
0 พฤษภาคม
   บานา

Powered By www.thaieducation.net