แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.พัทลุง เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.บ้านคลองใหญ่ -
20 มิถุนายน 2561
 538,000  
 2.บ้านควนนกหว้า -
1 ธันวาคม 2560
 606,000  เทศบาลตำบลหารเทา
 3.บ้านควนประกอบ -
8 ธันวาคม 2560
 1,178,000  
 4.บ้านควนพระสาครินทร์ -
7 พฤศจิกายน 2561
 238,000  
 5.บ้านควนยวน -
16 พฤษภาคม 2561
 542,000  เทศบาลตำบลโคกม่วง
 6.บ้านควนหมอทอง -
31 ตุลาคม 2561
 301,000  เทศบาลตำบลโคกม่วง
 7.บ้านควนหินแท่น -
16 พฤษภาคม 2561
 505,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
 8.บ้านควนอินนอโม -
22 พฤษภาคม 2561
 871,000  เทศบาลเขาหัวช้าง
 9.บ้านควนแหวง -
16 พฤษภาคม 2561
 989,000  โคกทราย
 10.บ้านควนโคกยา -
5 มิถุนายน 2561
 244,000  เขาชัยสน
 11.บ้านคู -
28 มิถุนายน 2561
 579,080  คลองเฉลิม
 12.บ้านช่องฟืน -
15 พฤษภาคม 2561
 108,000  เกาะหมาก
 13.บ้านดอนประดู่ -
25 พฤษภาคม 2561
 163,000  ตำบลดอนประดู่
 14.บ้านด่านโลด -
13 พฤษภาคม 2561
 818,000  ตำบลควนเสาธง
 15.บ้านต้นประดู่ -
8 มิถุนายน 2561
 1,280,000  เทศบาลตำบลชะรัด
 16.บ้านต้นสน -
16 พฤษภาคม 2561
 208,000  โคกสัก
 17.บ้านทอนตรน -
22 พฤษภาคม 2561
 1,105,860  เทศบาลตำบลคลองทรายขาว
 18.บ้านทะเลเหมียง -
24 พฤษภาคม 2561
 558,000  ตำบลหารเทา
 19.บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) -
18 พฤษภาคม 2561
 206,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
 20.บ้านท่าลาด -
23 พฤษภาคม 2561
 251,000  อบต.ควนขนุน
 21.บ้านท่าวา -
7 มิถุนายน 2561
 73,000  อบต.เกาะหมาก
 22.บ้านท่าเชียด -
14 มิถุนายน 2561
 322,000  เทศบาลตำบลคลองใหญ่
 23.บ้านท่าเนียน -
18 พฤษภาคม 2561
 84,000  ตำบลเกาะนางคำ
 24.บ้านทุ่งคลองควาย -
24 มกราคม 2561
 381,000  ทุ่งนารี
 25.บ้านทุ่งนารี -
4 ธันวาคม 2560
 1,342,000  ทุ่งนารี
 26.บ้านทุ่งหนองสิบบาท -
18 กรกฏาคม 2561
 52,000  เทศบาลตำบลคลองใหญ่
 27.บ้านนาทุ่งโพธิ์ -
12 ธันวาคม 2560
 1,127,900  คลองเฉลิม
 28.บ้านน้ำตก -
24 พฤษภาคม 2561
 318,000  วังใหม่
 29.บ้านบางมวง -
31 พฤษภาคม 2561
 268,000  อบต.ฝาละมี
 30.บ้านปากบางนาคราช -
26 มิถุนายน 2561
 366,000  อบต.เกาะหมาก
 31.บ้านปากพล -
26 มิถุนายน 2561
 170,000  นาปะขอ
 32.บ้านป่าแก่ -
0 มกราคม
 742,000  
 33.บ้านพน -
29 มิถุนายน 2561
 318,000  เทศบาลตำบลกงหรา
 34.บ้านพรุนายขาว -
23 พฤศจิกายน 2560
 780,000  เทศบาลตำบลคลองใหญ่
 35.บ้านพูด กรป.กลาง -
28 มิถุนายน 2561
 576,000  คลองเฉลิม
 36.บ้านม่วงทวน -
13 มิถุนายน 2561
 314,000  เทศบาลตำบลหารเทา
 37.บ้านยางขาคีม -
29 ธันวาคม 2561
 490,000  ทุ่งนารี
 38.บ้านร่มโพธิ์ไทร -
21 มิถุนายน 2561
 470,000  ตำบลควนเสาธง
 39.บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45 -
30 เมษายน 2561
   
 40.บ้านวังปริง -
1 พฤศจิกายน 2560
 188,000  เทศบาลตำบลชะรัด
 41.บ้านหนองธง -
27 พฤษภาคม 2561
 1,506,000  อบต.หนองธง
 42.บ้านหน้าวัง -
22 พฤษภาคม 2561
 565,000  เทศบาลตำบลคลองทรายขาว
 43.บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) -
14 พฤษภาคม 2561
 545,000  สำนักงานเทศบาลตำบลป่าบอน
 44.บ้านหัวช้าง -
23 พฤษภาคม 2561
 134,000  ตำบลเขาหัวช้าง
 45.บ้านหาดไข่เต่า -
21 มิถุนายน 2561
 644,000  นาปะขอ
 46.บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) -
13 มิถุนายน 2561
 896,000  เทศบาลตำบลหารเทา
 47.บ้านเกาะทองสม -
16 กรกฏาคม 2561
 222,000  ตำบลโคกม่วง
 48.บ้านเกาะนางคำ -
16 พฤษภาคม 2561
 284,000  เทศบาลตำบลเกาะนางคำ
 49.บ้านเกาะนางคำเหนือ -
10 พฤษภาคม 2561
 286,000  เกาะนางคำ
 50.บ้านเกาะหมาก -
31 ตุลาคม 2561
   
 51.บ้านเกาะเสือ -
16 พฤษภาคม 2561
 320,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 52.บ้านเกาะโคบ -
1 พฤศจิกายน 2561
 0  
 53.บ้านเทพราช -
16 พฤษภาคม 2561
 238,000  อบต.เขาชัยสน
 54.บ้านเหมืองตะกั่ว -
16 พฤษภาคม 2561
 286,000  หนองธง
 55.บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) -
0 พฤษภาคม
   
 56.บ้านแหลม -
31 พฤษภาคม 2561
 108,780  ฝาละมี
 57.บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) -
22 พฤษภาคม 2561
 380,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์
 58.บ้านโคกทราย -
17 พฤษภาคม 2561
 266,000  ตำบลดอนทราย
 59.บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) -
25 พฤษภาคม 2561
 387,000  ตำบลโคกม่วง
 60.บ้านโคกสัก -
17 พฤษภาคม 2561
 936,000  โคกสัก
 61.บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) -
1 มิถุนายน 2561
 310,000  ตำบลอ่าวพะยูน
 62.บ้านโหล๊ะหาร -
0 พฤษภาคม 2561
 1,066,000  ทุ่งนารี
 63.บ้านไสนายขัน -
22 พฤษภาคม 2561
 181,000  ควนขนุน
 64.ปากพะยูน -
5 กุมภาพันธ์ 2561
 428,000  เทศบาลตำบลปากพะยูน
 65.มิตรมวลชน 1 -
31 พฤษภาคม 2561
 112,000  อบต.หนองธง
 66.วัดควนขี้แรด -
8 มิถุนายน 2561
 400,000  เทศบาลตำบลชะรัด
 67.วัดควนนางพิมพ์ -
1 มิถุนายน 2561
 64,680  ฝาละมี
 68.วัดควนสามโพธิ์ -
1 พฤศจิกายน 2560
 266,000  ควนขนุน
 69.วัดควนเคี่ยม -
24 พฤษภาคม 2561
 484,000  วังใหม่
 70.วัดควนเผยอ -
7 มิถุนายน 2561
 298,000  ตำบลดอนประดู่
 71.วัดควนเพ็ง -
23 พฤษภาคม 2561
 647,000  โคกทราย
 72.วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) -
30 พฤษภาคม 2561
 106,000  หานโพธิ์
 73.วัดชุมประดิษฐ์ -
25 พฤษภาคม 2561
 448,000  ควนขนุน
 74.วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) -
25 มิถุนายน 2561
 320  ตำบลตะโหมด
 75.วัดท่าควาย -
24 มกราคม 2561
 224,000  ตำบลโคกม่วง
 76.วัดท่าดินแดง -
10 พฤษภาคม 2561
 300,000  วังใหม่
 77.วัดท่านางพรหม -
23 พฤษภาคม 2561
 43,000  อบต.ควนขนุน
 78.วัดนาปะขอ -
0 พฤษภาคม
   นาปะขอ
 79.วัดนาหม่อม (เชนวิทยา) -
28 ธันวาคม 2560
 240,000  อบต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
 80.วัดบางขวน -
16 พฤษภาคม 2561
 320,000  ฝาละมี
 81.วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) -
15 พฤษภาคม 2561
 704,000  
 82.วัดปลักปอม -
19 มิถุนายน 2561
 98,000  เทศบาลตำบลควนเสาธง
 83.วัดปัณณาราม -
1 พฤศจิกายน 2560
 273,300  ตำบลบางแก้ว
 84.วัดป่าบอนต่ำ (ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) - -
16 พฤศจิกายน 2561
 1,092,000  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
 85.วัดฝาละมี -
31 พฤษภาคม 2561
 344,000  ฝาละมี
 86.วัดพระเกิด -
31 พฤษภาคม 2561
 540,980  ฝาละมี
 87.วัดพรุพ้อ -
15 พฤษภาคม 2561
 706,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย
 88.วัดพังกิ่ง -
15 พฤษภาคม 2561
 436,000  เทศบาลตำบลสมหวัง
 89.วัดรัตนวราราม -
2 พฤษภาคม 2561
 210,000  ตำบลท่ามะเดื่อ
 90.วัดลอน -
16 พฤษภาคม 2561
 746,000  โคกสัก
 91.วัดสังฆวราราม -
31 พฤษภาคม 2561
 94,000  ตำบลบางแก้ว
 92.วัดสุภาษิตาราม -
15 พฤษภาคม 2561
 196,000  ตำบลเกาะนางคำ
 93.วัดหวัง -
1 พฤศจิกายน 2561
 562,000  สมหวัง
 94.วัดหัวควน -
16 พฤศจิกายน 2561
 196,000  เทศบาลตำบลดอนประดู่
 95.วัดหัวเขาชัยสน -
16 พฤษภาคม 2561
 13,600  อบต.เขาชัยสน
 96.วัดหานโพธิ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 84,000  อบต.หานโพธิ์
 97.วัดเขาวงก์ -
27 มิถุนายน 2561
 274,000  เทศบาลตำบลกงหรา
 98.วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) -
5 ตุลาคม 2561
 63,000  ตำบลจองถนน
 99.วัดแหลมจองถนน -
10 มิถุนายน 2561
 130,000  เทศบาลตำบลจองถนน
 100.วัดแหลมดินสอ -
16 พฤษภาคม 2561
 244,000  เกาะนางคำ
 101.วัดโคกตะเคียน -
22 ธันวาคม 2560
 349,920  โคกทราย
 102.วัดโตนด -
21 มิถุนายน 2561
 224,000  นาปะขอ
 103.วัดโพธิยาราม -
30 พฤษภาคม 2561
 323,000  ควนขนุน
 104.วัดโรจนาราม -
7 พฤศจิกายน 2561
 78,000  
 105.วัดโหล๊ะจันกระ -
20 สิงหาคม 2561
 137,000  เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง
 106.วัดไทรพอน -
24 พฤษภาคม 2561
 220,000  ตำบลดอนประดู่
 107.สามัคคีอนุสรณ์ -
22 กุมภาพันธ์ 2561
 447,000  ตำบลกงหรา
 108.สำนักสงฆ์ห้วยเรือ -
14 ธันวาคม 2560
 616,000  เทศบาลตำบลหารเทา
 109.อนุบาลกงหรา -
0 พฤษภาคม 2561
 448,000  คลองทรายขาว
 110.อนุบาลบางแก้ว -
1 ธันวาคม 2560
 395,000  เทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ
 111.อนุบาลปากพะยูน -
18 กันยายน 2561
 1,012,020  ตำบลปากพะยูน
 112.อนุบาลป่าบอน -
14 พฤษภาคม 2561
 3,605,660  ตำบลป่าบอน
 113.อนุบาลเขาชัยสน -
2 พฤศจิกายน 2561
 310,000  เทศบาลเขาชัยสน
 114.ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) -
1 มิถุนายน 2561
 208,000  หานโพธิ์

Powered By www.thaieducation.net