แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.พัทลุง เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1. วัดดอนศาลา -
8 มิถุนายน 2561
 608,000  เทศบาลตำบลบ้านสวน
 2. วัดเขาป้าเจ้ -
1 พฤศจิกายน 2561
 116,000  เทศบาลตำบลแพรกหา
 3.ชุณหะวัณ -
23 พฤศจิกายน 2560
 232,000  เขาปู่
 4.ชุมชนบ้านควนปริง -
7 มิถุนายน 2561
 87,000  
 5.ทุ่งยางเปล -
6 พฤศจิกายน 2561
 386,000  พนมวังก์
 6.บ้านขัน -
27 พฤศจิกายน 2561
 660,000  ตำบลชุมพล
 7.บ้านขันหมู่ -
12 กุมภาพันธ์ 2561
 139,000  ตำบลนาขยาด
 8.บ้านควนกุฎ -
8 มิถุนายน 2561
 163,000  องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว
 9.บ้านควนขนุน -
16 พฤษภาคม 2561
 317,000  เทศบาลตำบลควนขนุน
 10.บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) -
16 พฤษภาคม 2561
 202,000  เทศบาลตำบลชุมพล
 11.บ้านควนดินแดง -
21 พฤษภาคม 2561
 391,000  ตำบลดอนทราย
 12.บ้านควนพนางตุง (สินประชา) -
1 ธันวาคม 2561
 1,072,000  เทศบาลตำบลพนางตุง
 13.บ้านควนพลี -
17 พฤษภาคม 2561
 340,000  เทศบาลตำบลหนองพ้อ
 14.บ้านชายคลอง -
23 พฤศจิกายน 2561
 166,000  เทศบาลตำบลพนางตุง
 15.บ้านต้นไทร -
12 มิถุนายน 2561
 140,000  เทศบาลตำบลนาโหนด
 16.บ้านตลิ่งชัน -
16 พฤศจิกายน 2561
 830,880  เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
 17.บ้านถ้ำลา -
16 พฤษภาคม 2561
 458,000  ตำบลลานข่อย
 18.บ้านท่าช้าง -
19 พฤศจิกายน 2561
 80,000  พนางตุง
 19.บ้านทุ่งชุมพล -
21 พฤษภาคม 2561
 215,220  เทศบาลตำบลลานข่อย
 20.บ้านธรรมเถียร -
6 ธันวาคม 2560
 344,000  เทศบาลตำบลพนางตุง
 21.บ้านนาวง -
1 มิถุนายน 2561
 258,400  เทศบาลตำบลบ้านนา
 22.บ้านนาโหนด -
20 พฤศจิกายน 2561
 460,000  เทศบาลนาโหนด
 23.บ้านบ่อทราย -
31 พฤษภาคม 2561
 409,780  เทศบาลตำบลบ้านพร้าว
 24.บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) -
6 มิถุนายน 2561
 173,000  เทศบาลตำบลปรางหมู่
 25.บ้านปากสระ -
16 พฤษภาคม 2561
 170,000  ปันแต
 26.บ้านปากเหมือง -
12 มิถุนายน 2561
 37,800  เกาะเต่า
 27.บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) -
16 พฤษภาคม 2561
 142,000  ชัยบุรี
 28.บ้านระหว่างควน -
7 มิถุนายน 2561
 126,000  พนมวังก์
 29.บ้านลานข่อย -
16 พฤษภาคม 2561
 458,000  เทศบาลตำบลลานข่อย
 30.บ้านศาลาน้ำ -
16 พฤศจิกายน 2560
 449,340  บ้านพร้าว
 31.บ้านสวนโหนด -
15 พฤษภาคม 2561
 216,000  อบต.ตะแพน
 32.บ้านสํานักกอ -
16 พฤษภาคม 2561
 576,000  ปันแต
 33.บ้านหยีในสามัคคี -
6 มิถุนายน 2561
 242,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
 34.บ้านห้วยกรวด -
16 พฤษภาคม 2561
 11,800  เกาะเต่า
 35.บ้านห้วยน้ำดำ -
0 พฤษภาคม
 944,000  เทศบาลลานข่อย
 36.บ้านหัวป่าเขียว -
15 พฤษภาคม 2561
 88,000  เทศบาลตำบลทะเลน้อย
 37.บ้านหัสคุณ -
16 พฤษภาคม 2561
 291,000  ตะแพน
 38.บ้านอ่างทอง -
22 พฤศจิกายน 2560
 340,000  เทศบาลตำบลอ่างทอง
 39.บ้านเขาปู่ -
25 พฤษภาคม 2561
 309,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปู่
 40.บ้านเตง -
14 มิถุนายน 2561
 176,000  ตำบลแหลมโตนด
 41.บ้านเตาปูน -
16 พฤษภาคม 2561
 58,000  ลำปำ
 42.บ้านเนินทราย -
4 ธันวาคม 2560
 153,580  บ้านพร้าว
 43.บ้านเหรียงงาม -
25 พฤษภาคม 2561
 552,000  เขาปู่
 44.บ้านแหลมยาง -
12 มิถุนายน 2561
 42,000  เทศบาลตำบลปรางหมู่
 45.บ้านโคกโดน -
16 พฤศจิกายน 2561
 485,000  โตนดด้วน
 46.บ้านโตน -
20 มิถุนายน 2561
 516,000  เทศบาลตำบลลำสินธุ์
 47.บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) -
24 พฤศจิกายน 2560
 416,000  เกาะเต่า
 48.บ้านโหละหนุน -
5 มิถุนายน 2561
 301,380  เทศบาลตำบลอ่างทอง
 49.บ้านโหล๊ะเร็ด -
7 มิถุนายน 2561
   
 50.บ้านใสอ้อย -
16 พฤษภาคม 2561
 236,820  เทศบาล
 51.บ้านไทรทอง -
15 พฤษภาคม 2561
 92,000  อบต.เขาย่า
 52.บ้านไสกุน -
10 พฤษภาคม 2561
 262,000  ป่าพะยอม
 53.บ้านไสถั่ว -
10 พฤศจิกายน 2560
 141,640  เทศบาลตำบลท่าแค
 54.บ้านไสเลียบ -
26 มิถุนายน 2561
 146,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า
 55.ประชารัฐบำรุง 2 -
19 มิถุนายน 2561
 374,000  เกาะเต่า
 56.วัดกลาง -
11 มิถุนายน 2561
 58,000  เทศบาลตำบลร่มเมือง
 57.วัดคลองใหญ่ -
1 พฤศจิกายน 2561
 514,000  อบต.เกาะเต่า
 58.วัดควนถบ -
17 กรกฏาคม 2561
 408,000  เทศบาลตำบลพญาขัน
 59.วัดควนปันตาราม -
24 พฤษภาคม 2561
 384,000  ปันแต
 60.วัดควนอินทร์นิมิตร -
31 พฤษภาคม 2561
 20  เทศบาลตำบลท่ามิหรำ
 61.วัดควนแพรกหา -
31 ตุลาคม 2560
 308,300  ตำบลแพรกหา
 62.วัดควนแร่ -
17 พฤศจิกายน 2561
 849,000  เทศบาลเมืองพัทลุง
 63.วัดตะแพน -
1 ตุลาคม 2561
 924,000  อบต.ตะแพน
 64.วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) -
28 มิถุนายน 2561
 158,000  องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน
 65.วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร) -
11 พฤษภาคม 2561
 598,000  ตำบลทะเลน้อย
 66.วัดท่าสำเภาเหนือ -
15 พฤษภาคม 2561
 132,000  อบต.ชัยบุรี
 67.วัดท่าสำเภาใต้ -
1 พฤศจิกายน 2560
 568,920  ชัยบุรี
 68.วัดทุ่งขึงหนัง -
6 พฤศจิกายน 2560
 114,000  พนมวังก์
 69.วัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) -
24 พฤศจิกายน 2561
 832,000  ตำบลชุมพล
 70.วัดนาท่อม -
8 ธันวาคม 2561
 296,000  เทศบาลตำบลนาท่อม
 71.วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์ -
30 พฤศจิกายน 2560
 678,000  เทศบาลตำบลร่มเมือง
 72.วัดบ่วงช้าง -
12 มิถุนายน 2561
 208,000  เทศบาลตำบลนาโหนด
 73.วัดบ้านนา -
1 มิถุนายน 2561
 426,240  เทศบาลตำบลบ้านนา
 74.วัดบ้านสวน -
4 ธันวาคม 2560
 210,000  อบต.ควนมะพร้าว
 75.วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) -
1 พฤศจิกายน 2561
 354,000  ตำบลบ้านสวน
 76.วัดประจิมทิศาราม -
9 กรกฏาคม 2561
 108,000  
 77.วัดประดู่ทอง -
15 พฤศจิกายน 2561
 104,000  อบต.ควนมะพร้าว
 78.วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) -
31 ตุลาคม 2561
 418,000  เทศบาลตำบลทะเลน้อย
 79.วัดประดู่เรียง -
26 มิถุนายน 2561
 130,000  บ้านสวน
 80.วัดปากประ -
20 มิถุนายน 2561
 76,000  อบต.ลำปำ
 81.วัดปากสระ -
14 พฤศจิกายน 2560
 270,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรี
 82.วัดป่าตอ -
16 พฤษภาคม 2561
 64,000  โตนดด้วน
 83.วัดพังดาน -
23 พฤศจิกายน 2560
 332,000  เทศบายตำบลนาขยาด
 84.วัดพิกุลทอง -
6 มิถุนายน 2561
 911,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง
 85.วัดร่มเมือง -
28 พฤษภาคม 2561
 339,000  ตำบลอ่างทอง
 86.วัดลานแซะ -
16 พฤษภาคม 2561
 977,000  นาขยาด
 87.วัดลำใน -
19 มิถุนายน 2561
 163,400  บ้านนา
 88.วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) -
9 พฤษภาคม 2561
 102,080  
 89.วัดสุนทราวาส -
9 พฤศจิกายน 2560
 343,400  อบต.ปันแต
 90.วัดสุวรรณวิหารน้อย -
16 พฤษภาคม 2561
 116,000  ชัยบุรี
 91.วัดหรังแคบ -
21 พฤษภาคม 2561
    ดอนทราย
 92.วัดหัวหมอน -
12 มิถุนายน 2561
 274,000  เทศบาลตำบลนาโหนด
 93.วัดอภยาราม -
10 พฤศจิกายน 2560
 280,920  เทศบาลตำบลท่าแค
 94.วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) -
10 มิถุนายน 2561
 294,500  ท่ามิหรำ
 95.วัดเกษตรนิคม -
16 พฤษภาคม 2561
 450,000  เทศบาลตำบลลำสินธุ์
 96.วัดเกาะยาง -
15 พฤษภาคม 2561
 76,000  เทศบาลตำบลนาขยาด
 97.วัดเขาทอง -
15 พฤษภาคม 2561
 420,000  เทศบาล
 98.วัดเขาอ้อ -
7 มิถุนายน 2561
 22,000  เทศบาลตำบลบ้านสวน
 99.วัดเขาแดง -
16 มิถุนายน 2561
 476,000  เทศบาลตำบลพญาขัน
 100.วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) -
13 พฤศจิกายน 2560
 138,000  อบต.ชัยบุรี
 101.วัดแหลมโตนด -
11 มิถุนายน
 696,000  เทศบาลตำบลแหลมโตนด
 102.วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) -
25 มิถุนายน 2561
 418,400  เขาเจียก
 103.วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) -
16 พฤษภาคม 2561
 118,000  เทศบาลตำบลทะเลน้อย
 104.วัดโคกแย้ม -
16 พฤษภาคม 2561
 245,520  ตำบลนาท่อม
 105.วัดโงกน้ำ -
15 พฤษภาคม 2561
 569,000  ตำบลนาขยาด
 106.วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) -
10 พฤศจิกายน 2561
 187,640  เทศบาลตำบลท่าแค
 107.วัดโพรงงู -
7 มิถุนายน 2561
 24,200  
 108.วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) -
29 มิถุนายน 2561
 222,000  ลำปำ
 109.วัดใสประดู่ -
29 พฤศจิกายน 2560
 405,000  เขาปู่
 110.วัดไทรงาม -
0 พฤษภาคม
 460,000  ตำบลพนางตุง
 111.วัดไทรโกบ -
16 พฤษภาคม 2561
 468,000  ชะมวง
 112.อนุบาลควนขนุน -
15 พฤษภาคม 2561
 1,900,000  เทศบาลตำบลโตนนดด้วน
 113.อนุบาลป่าพะยอม -
16 พฤษภาคม 2560
   ตำบลป่าพะยอม
 114.อนุบาลพัทลุง -
10 สิงหาคม 2561
 3,563,440  เทศบาลเมืองพัทลุง
 115.อนุบาลศรีนครินทร์ -
19 มีนาคม 2561
 64,000  ตำบลชุมพล
 116.อนุบาลศรีบรรพต -
21 พฤษภาคม 2561
 596,000  อบต.เขาย่า
 117.อนุบาลเมืองพัทลุง -
3 สิงหาคม 2561
 443,000  เทศบาลเมืองพัทลุง

Powered By www.thaieducation.net