แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สตูล
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1. บ้านทุ่งริ้น -
21 พฤษภาคม 2561
 188,900  สาคร
 2.นิคมซอย 10 -
30 ตุลาคม 2560
 268,000  ควนกาหลง
 3.นิคมพัฒนาผัง 120 -
15 พฤษภาคม 2561
 316,000  อบต.อุใดเจริญ
 4.นิคมพัฒนาผัง 20 -
7 พฤศจิกายน 2560
 624,000  อบต.นิคมพัฒนา
 5.นิคมพัฒนาผัง 42 -
1 พฤศจิกายน 2560
 181,380  อุใดเจริญ
 6.นิคมพัฒนาภาคใต้ 1 -
1 พฤศจิกายน 2561
 368,000  ควนกาหลง
 7.นิคมพัฒนาภาคใต้ 2 -
15 พฤษภาคม 2561
 250,000  อบต.อุใดเจริญ
 8.นิคมพัฒนาภาคใต้ 3 -
15 พฤษภาคม 2561
 680,000  อุใดเจริญ
 9.บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ -
16 พฤษภาคม 2561
 556,000  
 10.บ้านกาลันยีตัน -
15 พฤศจิกายน 2560
 378,000  อบต.เจ๊ะบิลัง
 11.บ้านกาลูบี -
0 พฤศจิกายน
 716,000  อบต.บ้านควน
 12.บ้านกาเนะ -
10 พฤศจิกายน 2560
 626,320  บ้านควน
 13.บ้านกาแบง -
7 มิถุนายน 2561
 182,000  
 14.บ้านกุบังจามัง -
13 พฤศจิกายน 2560
 455,000  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
 15.บ้านกุบังปะโหลด -
14 พฤศจิกายน 2560
 500,000  อบต.ควนสตอ
 16.บ้านขอนคลาน -
20 พฤษภาคม 2561
 584,000  อบต.ขอนคลาน
 17.บ้านคลองขุด -
22 พฤษภาคม 2561
 1,064,000  เทศบาลคลองขุด
 18.บ้านคลองน้ำเค็ม -
7 พฤศจิกายน 2560
 85,000  อบต.ละงู
 19.บ้านคลองสองปาก -
0 มิถุนายน 2561
 237,040  สาคร
 20.บ้านควน -
16 พฤษภาคม 2561
 1,739,660  บ้านควน
 21.บ้านควนขัน -
21 มิถุนายน 2561
 158,000  ควนขัน
 22.บ้านควนฟ้าแลบ -
4 มิถุนายน 2561
 508,000  อบต.กำแพง
 23.บ้านควนล่อน -
15 พฤษภาคม 2561
 209,420  ควนกาหลง
 24.บ้านควนสตอ -
14 พฤศจิกายน 2560
 331,586  ควนสตอ
 25.บ้านควนเก -
2 พฤศจิกายน 2560
 863,000  
 26.บ้านควนโต๊ะเหลง -
8 พฤษภาคม 2561
 272,000  272000
 27.บ้านค่ายรวมมิตร -
16 พฤษภาคม 2561
 484,000  อบต.ทุ่งนุ้ย
 28.บ้านคีรีวง -
25 พฤษภาคม 2561
 78,000  อบต.ทุ่งหว้า
 29.บ้านฉลุง -
16 พฤษภาคม 2561
 651,000  
 30.บ้านช่องไทร -
31 สิงหาคม 2560
 724,000  นาทอน
 31.บ้านดาหลำ -
21 พฤศจิกายน 2560
 674,000  อบต.เขาขาว
 32.บ้านดูสน -
8 พฤษภาคม 2561
 248,000  อบต.ควนโดน
 33.บ้านตะโละใส -
28 พฤษภาคม 2561
 510,000  ปากน้ำ
 34.บ้านตันหยงกลิง -
28 สิงหาคม 2561
 70,000  เกาะสาหร่าย
 35.บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา -
15 พฤษภาคม 2561
   ปูยู
 36.บ้านตันหยงละไน้ -
14 มิถุนายน 2561
 112,000  แหลมสน
 37.บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา -
23 พฤษภาคม 2561
 304,000  เกาะสาหร่าย
 38.บ้านตันหยงโป -
17 พฤษภาคม 2561
 202,000  ตันหยงโป
 39.บ้านตำมะลังเหนือ -
16 พฤษภาคม 2561
 764,000  อบต.ตำมะลัง
 40.บ้านตำมะลังใต้ -
8 มิถุนายน 2561
 177  อบต.ตำมะลัง
 41.บ้านตูแตหรำ -
1 มิถุนายน 2561
 416,000  
 42.บ้านทางงอ -
6 พฤศจิกายน 2560
 475,650  ควนสตอ
 43.บ้านทางยาง -
18 พฤษภาคม 2561
 154,800  องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร
 44.บ้านท่าชะมวง -
15 พฤษภาคม 2561
 350,000  อบต.ละงู
 45.บ้านท่าน้ำเค็มใต้ -
10 พฤษภาคม 2560
 504,000  อบต.ท่าแพ
 46.บ้านท่าพยอม -
4 มิถุนายน 2561
 70,000  อบต.ปากน้ำ
 47.บ้านท่ายาง -
30 พฤษภาคม 2561
 132,000  ปากน้ำ
 48.บ้านท่าศิลา -
11 มิถุนายน 2561
 260,000  อบต.นาทอน
 49.บ้านท่าหิน -
21 มิถุนายน 2561
 130,000  อบต.ควนขัน
 50.บ้านท่าแพ -
7 มิถุนายน 2561
 579,000  อบต.ท่าแพ
 51.บ้านท่าแลหลา -
7 พฤศจิกายน 2560
   กำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
 52.บ้านทุ่ง -
1 มิถุนายน 2561
 532,000  
 53.บ้านทุ่งดินลุ่ม -
18 พฤษภาคม 2561
 446,000  
 54.บ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์ -
15 พฤศจิกายน 2560
 563,000  ทุ่งนุ้ย
 55.บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 -
21 พฤษภาคม 2561
 466,000  ทุ่งนุ้ย
 56.บ้านทุ่งบุหลัง -
28 พฤษภาคม 2561
   ทุ่งบุหลัง
 57.บ้านทุ่งพัฒนา -
10 พฤศจิกายน 2560
 274,000  อบตควนสตอ
 58.บ้านทุ่งมะปรัง -
10 พฤศจิกายน 2560
 527,400  อบต.
 59.บ้านทุ่งวิมาน -
0 พฤษภาคม 2561
 349,320  อบต.บ้านควน
 60.บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550 -
18 พฤษภาคม 2561
 293,000  องค์การบริหารส่วนตำบลละงู
 61.บ้านทุ่งสะโบ๊ะ -
16 พฤษภาคม 2561
 40,000  40000
 62.บ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 -
3 พฤศจิกายน 2560
 90,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 63.บ้านทุ่งไหม้ -
5 กรกฏาคม 2561
 97,000  ตำบลน้ำผุด
 64.บ้านนาข่า -
21 พฤศจิกายน 2560
 340,000  เขาขาว
 65.บ้านนางแก้ว -
1 ตุลาคม 2560
 1,120,000  อบต.
 66.บ้านนาทอน -
6 มิถุนายน 2561
 162,500  นาทอน
 67.บ้านนาพญา -
18 พฤษภาคม 2561
 280,000  ละงู
 68.บ้านนาลาน -
21 มิถุนายน 2561
 270,000  อบต.ควนขัน
 69.บ้านนาแก้ว -
6 พฤศจิกายน 2561
 232,000  อบต.ท่าแพ
 70.บ้านนาแค -
6 กรกฏาคม 2561
 116,000  
 71.บ้านน้ำร้อน -
25 พฤษภาคม 2561
 254,000  อบตทุ่งนุ้ย
 72.บ้านน้ำหรา -
25 พฤษภาคม 2561
 272,000  
 73.บ้านบ่อหิน -
21 พฤศจิกายน 2560
 1,134,000  เขาขาว
 74.บ้านบ่อเจ็ดลูก -
3 พฤศจิกายน 2560
 378,000  ปากน้ำ
 75.บ้านบันนังปุเลา -
14 พฤศจิกายน 2560
 344,000  อบต.เจ๊ะบิลัง
 76.บ้านบากันโต๊ะทิด -
18 พฤษภาคม 2561
 100,000  อบต ละงู
 77.บ้านบารายี -
5 มิถุนายน 2561
 384,000  นาทอน
 78.บ้านบุโบย -
5 มิถุนายน 2561
 178,000  แหลมสน
 79.บ้านบูเกตยามู -
5 พฤษภาคม
 246,000  อบต.ควนโดน
 80.บ้านปลักหว้า -
13 พฤศจิกายน
   ท่าแพ
 81.บ้านปันจอร์ -
30 พฤษภาคม 2561
 1,168,000  ย่านซื่อ
 82.บ้านปากบาง -
0 พฤษภาคม
 361,000  อบต.ละงู
 83.บ้านปากบารา -
6 มิถุนายน 2561
 453,000  อบต.ปากนำ้ อ.ละงู จ.สตูล
 84.บ้านปากปิง -
7 พฤศจิกายน 2560
 248,000  กำแพง
 85.บ้านปากละงู -
19 กรกฏาคม 2561
 169,000  อบต.ละงู
 86.บ้านป่าฝาง -
11 มิถุนายน 2561
 736,000  อบต.กำแพง
 87.บ้านป่าพน -
14 พฤษภาคม 2561
 680,000  ปาล์มพัฒนา
 88.บ้านปาเต๊ะ -
17 พฤศจิกายน 2560
 516,800  เจ๊ะบิลัง
 89.บ้านป่าแก่บ่อหิน -
30 พฤษภาคม 2561
 656,000  อบต.ป่าแก่บ่อหิน
 90.บ้านปิใหญ่ -
31 พฤศจิกายน 2560
 484,000  กำแพง
 91.บ้านมะนัง -
31 ตุลาคม 2561
 260,000  ปาล์มพัฒนา
 92.บ้านมะหงัง -
2 พฤศจิกายน
 164,000  
 93.บ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 -
16 พฤษภาคม
 580,000  อบต
 94.บ้านราวปลา -
14 พฤศจิกายน 2560
 432,000  ทุ่งหว้า
 95.บ้านราไว -
16 พฤษภาคม 2561
 472,000  องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน
 96.บ้านลาหงา -
18 พฤษภาคม 2561
 628,000  อบต.ละงู
 97.บ้านวังตง -
7 มิถุนายน 2561
 692,000  นาทอน
 98.บ้านวังประจัน -
21 พฤษภาคม 2561
 484,000  
 99.บ้านวังปริง -
7 พฤศจิกายน 2560
 529,000  
 100.บ้านวังพระเคียน -
18 พฤษภาคม 2561
 540,000  นิคมพัฒนา
 101.บ้านวังพะเนียด -
28 พฤศจิกายน
 260,000  เกตรี
 102.บ้านวังสายทอง -
18 กรกฏาคม 2561
 437,920  
 103.บ้านสนกลาง -
25 กันยายน
 204,000  เเหลมสน
 104.บ้านสวนเทศ -
2 พฤศจิกายน 2560
 328,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแป-ระ
 105.บ้านสาคร -
6 สิงหาคม 2561
 438,880  อบต.สาคร
 106.บ้านสาครเหนือ -
30 ตุลาคม 2560
 541,400  สาคร
 107.บ้านสายควน -
8 มิถุนายน 2561
 124,000  อบต.ท่าแพ
 108.บ้านหนองหอยโข่ง -
6 กรกฏาคม 2561
 304,000  น้ำผุด
 109.บ้านห้วยน้ำดำ -
9 พฤษภาคม
   อบต.ควนกาหลง
 110.บ้านห้วยมะพร้าว -
16 พฤษภาคม 2561
 272,000  องค์การบริหารส่วนตำบลละงู
 111.บ้านห้วยไทร -
7 พฤศจิกายน 2560
 250,000  ละงู
 112.บ้านหัวกาหมิง -
23 พฤศจิกายน 2560
 276,400  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย
 113.บ้านหัวควน -
13 ธันวาคม 2560
 616,000  
 114.บ้านหาญ -
21 พฤศจิกายน 2560
 252,000  
 115.บ้านหาดทรายยาว -
18 พฤษภาคม 2561
 102,000  ตันหยงโป
 116.บ้านอุได -
15 พฤษภาคม 2561
 228,000  อุใดเจริญ
 117.บ้านอุไร -
0 พฤษภาคม
   
 118.บ้านเกตรี -
0 พฤษภาคม
   องค์การบริหารส่วนตำบลเกตรี
 119.บ้านเกาะบูโหลน -
30 พฤษภาคม 2561
 104,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ
 120.บ้านเกาะยวน -
18 พฤษภาคม 2561
 93,000  อบต.ละงู
 121.บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย -
7 มิถุนายน 2561
 80,000  อบต
 122.บ้านเกาะยาว -
21 มิถุนายน 2561
 148,000  ปูยู
 123.บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา -
9 มิถุนายน 2560
 1,001,000  เกาะสาหร่าย
 124.บ้านเกาะอาดัง -
8 มิถุนายน 2561
 836,000  อบต. เกาะสาหร่าย
 125.บ้านเขาจีน -
0 พฤษภาคม 2560
   คลองขุด
 126.บ้านเขาใคร -
16 พฤษภาคม 2561
 296,000  
 127.บ้านเจ๊ะบิลัง -
15 ธันวาคม 2560
 1,332,240  เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
 128.บ้านเนินสูง -
20 มิถุนายน 2561
 58,000  ควนขัน
 129.บ้านเหนือคลอง -
15 พฤษภาคม 2561
 402,000  ควนกาหลง
 130.บ้านแป-ระเหนือ -
14 พฤศจิกายน 2560
 1,052,000  
 131.บ้านแป-ระใต้ -
7 พฤศจิกายน 60
 358,000  อบต.ท่าเรือ ตำบลท่าแพ จังหวัดสตูล
 132.บ้านโกตา -
3 พฤศจิกายน 2560
 484,000  อบต.กำแพง
 133.บ้านโคกประดู่ -
8 ธันวาคม 2561
 597,000  ตำบลฉลุง จังหวัดสตูล
 134.บ้านโคกพะยอม -
7 พฤศจิกายน 2560
 352,000  อบต.ละงู
 135.บ้านโตนปาหนัน -
25 พฤษภาคม 2561
 193,200  ทุ่งนุ้ย
 136.บ้านในเมือง -
18 พฤษภาคม 2561
 319,000  อบต.ละงู
 137.บ้านใหม่ -
31 ตุลาคม 2560
 881,000  องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์
 138.บ้านไทรงาม -
21 มิถุนายน 2561
 604,000  ควนขัน
 139.บ้านไร่ -
31 พฤษภาคม 2561
 536,000  ท่าเรือ
 140.บ้านไสใหญ่ -
1 พฤศจิกายน 2560
 530,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง
 141.ผังปาล์ม 1 -
10 พฤษภาคม 2561
 648,000  อบต.ปาล์มพัฒนา
 142.ผังปาล์ม 2 -
5 พฤษภาคม 2561
 476,000  ปาล์มพัฒนา
 143.ผังปาล์ม 3 -
16 พฤษภาคม 2561
 373,000  อบต.ปาล์มพัฒนา
 144.ผังปาล์ม 4 -
1 พฤศจิกายน 2560
 357,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา
 145.ผังปาล์ม 7 -
31 ตุลาคม 2560
 545,000  ปาล์มพัฒนา
 146.วรรธนะสาร -
21 พฤษภาคม 2561
 262,000  ป่าแก่บ่อหิน
 147.วัดชมพูนิมิต -
20 พฤษภาคม 2561
 108  เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
 148.วัดหน้าเมือง -
18 มิถุนายน 2561
 204,000  ตำบลคลองขุด
 149.สมาคมเลขานุการสตรี 3 -
22 พฤษภาคม 2561
 356,420  สาคร
 150.อนุบาลควนกาหลง -
16 พฤษภาคม 2561
 480,800  ควนกาหลง
 151.อนุบาลควนโดน -
7 มิถุนายน 2561
 502,000  เทศบาลตำบลควนโดน
 152.อนุบาลท่าแพ -
5 มิถุนายน 2561
 1,704,000  ท่าแพ
 153.อนุบาลทุ่งหว้า -
16 มิถุนายน 2561
 902,000  เทศบาลตำบลทุ่งหว้า
 154.อนุบาลมะนัง -
18 พฤษภาคม 2561
 656,000  นิคมพัฒนา
 155.อนุบาลละงู -
22 พฤศจิกายน 2560
 1,460,000  เทศบาลตำบลกำแพง
 156.อนุบาลสตูล -
0 พฤศจิกายน
   เทศบาล
 157.อนุบาลเมืองสตูล -
22 มิถุนายน 2561
 326,000  เทศบาลตำบลฉลุง
 158.เพียงหลวง ๔ -
4 มิถุนายน 2561
 62,000  อบต.แหลมสน
 159.ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์) -
31 ตุลาคม 2560
 900,680  องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์

Powered By www.thaieducation.net