แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สงขลา เขต 3
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1. ชุมชนบ้านปาดัง -
4 ธันวาคม 2560
 4,656,560  
 2. บ้านกระอาน -
31 พฤษภาคม 2561
 398,000  อบต.ท่าม่วง
 3. บ้านหนองสาหร่าย -
31 พฤษภาคม 2561
 138,000  อบต.ท่าม่วง
 4. บ้านเก่า(สะบ้าย้อย) -
8 มิถุนายน 2561
 454,000  อบต.เปียน
 5. บ้านเมาะลาแต -
20 มิถุนายน 2561
 824,000  ทุ่งพอ
 6. บ้านโมย -
27 มิถุนายน 2560
 362,000  
 7. วัดคลองยอ -
10 มิถุนายน 2561
 295,000  อบต.วังใหญ่
 8. วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล) -
10 กรกฏาคม 2561
 124,000  ทุ่งหมอ
 9.กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์ ฯ -
16 พฤศจิกายน 2560
 467,000  อบต.ท่าหมอไทร
 10.ชาติตระการโกศล -
8 ธันวาคม 2560
 43,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ
 11.ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา -
24 พฤษภาคม 2561
 694,000  อบต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา
 12.ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222 -
17 กรกฏาคม 2561
 104,000  องค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
 13.ชุมชนบ้านทางควาย -
0 พฤษภาคม
 448,000  
 14.ชุมชนบ้านนากัน -
6 กรกฏาคม 2561
 318,000  อบต
 15.ชุมชนบ้านนาทับ -
16 กรกฏาคม 2561
 566,000  เทศบาลตำบลนาทับ
 16.ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503) -
31 พฤษภาคม 2561
 453,920  อบต.สะท้อน
 17.ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่น -
1 พฤศจิกายน 2561
 492,000  อบต.สะพานไม้แก่น
 18.ชุมชนวัดควนมีด -
8 พฤษภาคม 2560
 1  คลองเปียะ
 19.ชุมชนวัดน้ำขาว -
17 พฤษภาคม 2561
 161,000  น้ำขาว
 20.ชุมชนวัดปลักชะเมา -
31 พฤษภาคม 2561
 202,000  
 21.ทองอยู่นุตกุล -
16 มิถุนายน 2561
 118,000  ประกอบ
 22.ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1 -
13 มิถุนายน 2561
 286,000  บาโหย
 23.นิคมสร้างตนเองเทพา 2 -
31 พฤษภาคม 2561
 261,000  ท่าม่วง
 24.นิคมสร้างตนเองเทพา 3 -
17 พฤศจิกายน 2560
 275,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
 25.นิคมสร้างตนเองเทพา 4 -
1 พฤศจิกายน 2561
 34,000  อบต
 26.บ่อเกดวิจิตรวิทยา -
10 มิถุนายน 2561
 180,000  ทุ่งหมอ
 27.บ้านกรงอิตํา -
16 พฤษภาคม 2561
   
 28.บ้านกะทิง -
15 พฤษภาคม 2561
 10,120,000  อบต.ทับช้าง
 29.บ้านคลองกวางเขาวัง -
11 มิถุนายน 2561
 562,000  อบต.คลองกวาง
 30.บ้านคลองขุด -
16 พฤษภาคม 2561
 278,000  อบต.ปากบาง
 31.บ้านคลองประดู่ -
16 พฤษภาคม 2561
 260,000  อบต.ปากบาง
 32.บ้านคลองแงะ(จะนะ) -
8 กุมภาพันธ์ 2561
 144,000  น้ำขาว
 33.บ้านคลองแงะ(สะเดา) -
0 กุมภาพันธ์
 1,310,000  เทศบาลตำบลคลองแงะ
 34.บ้านควนขี้แรด -
1 พฤศจิกายน 2561
 74,000  ตำบลนาหว้า
 35.บ้านควนตานี -
7 กรกฏาคม 2561
 468,000  สำนักแต้ว
 36.บ้านควนตีหมุน -
15 พฤษภาคม 2561
 186,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง
 37.บ้านควนหมาก -
16 พฤศจิกายน 2560
 875,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
 38.บ้านควนหรัน(สะบ้าย้อย) -
6 มิถุนายน 2561
 388,000  อบต.เปียน
 39.บ้านควนหรัน(เทพา) -
7 สิงหาคม 2561
 104,000  อบต.ท่าม่วง
 40.บ้านควนหัวช้าง -
0 มิถุนายน
 180,000  คลองเปียะ
 41.บ้านควนเจดีย์ -
31 พฤษภาคม 2561
 270,000  
 42.บ้านควนเสม็ด -
11 มิถุนายน 2561
 503,000  อบต.ปริก
 43.บ้านคอลอมุดอ -
28 พฤษภาคม
 1,617,000  
 44.บ้านคูนายสังข์ -
11 มิถุนายน 2561
 254,000  แค
 45.บ้านคูศักดิ์สิทธิ์ -
16 พฤษภาคม
 438,000  คู
 46.บ้านคูหา -
8 มิถุนายน 2561
 546,000  อบต.
 47.บ้านฉลุง -
16 พฤษภาคม 2561
 380,000  อบต
 48.บ้านช้างคลอด -
18 พฤษภาคม 2561
 150,000  
 49.บ้านตลิ่งชัน -
24 พฤษภาคม 2561
 516,000  ตลิ่งชัน
 50.บ้านตะเคียนทอง -
16 พฤษภาคม 2561
 332,000  ทุ่งพอ
 51.บ้านตะเคียนเภา -
0 พฤษภาคม
 181,000  ปริก
 52.บ้านตาแปด -
15 พฤษภาคม 2561
   อบต.ปากบาง
 53.บ้านตูหยง -
29 ตุลาคม 2561
 20  อบต.ปากบาง อ.เทพา
 54.บ้านถํ้าตลอด -
12 มิถุนายน 2561
 338,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
 55.บ้านทรายขาว -
3 สิงหาคม 2561
 902,000  อบต.สะพานไม้แก่น
 56.บ้านทับยาง -
13 มิถุนายน 2561
 705,000  อบต.คูหา
 57.บ้านทับโกบ -
26 มิถุนายน 2561
 95,000  สำนักขาม
 58.บ้านทัพหลวง -
11 มิถุนายน 2561
 243,000  อบต.คูหา
 59.บ้านท่า -
5 ตุลาคม 2560
   อบต. เปียน
 60.บ้านท่าข่อย -
14 มิถุนายน 2561
 84,000  เทศบาลตำบลปาดังเบซาร์
 61.บ้านท่าคลอง -
16 กรกฏาคม 2561
 448,000  เทศบาลตำบลนาทับ
 62.บ้านท่าม่วง -
15 พฤษภาคม 2561
 263,000  อบต.ท่าม่วง
 63.บ้านท่าหมาก -
18 พฤษภาคม 2561
 147,000  อบต.ท่าหมอไทร
 64.บ้านท่าโพธิ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 816,000  ท่าโพธิ์
 65.บ้านท่าไทร -
6 ธันวาคม 60
 486,000  เทศบาลตำบลลำไพล
 66.บ้านทุ่งครก -
14 พฤศจิกายน 2561
 28,000  แค
 67.บ้านทุ่งนาเคียน -
0 พฤศจิกายน
 166,000  ขุนตัดหวาย
 68.บ้านทุ่งนํ้าขาว -
31 ตุลาคม 2561
   เทศบาล
 69.บ้านทุ่งโพธิ์ -
31 พฤษภาคม 2561
 226,000  เทศบาบตำบลลำไพล
 70.บ้านทุ่งไพล -
28 พฤศจิกายน 2560
 2,204,000  อบต
 71.บ้านทุ่งไม้ด้วน ๑ -
1 พฤศจิกายน 2561
 168,000  เทศบาลปาดังเบซาร์
 72.บ้านทําเนียบ -
4 มิถุนายน 2561
 328,000  ท่าพระยา
 73.บ้านนนท์ -
4 มิถุนายน 2561
 128,000   ตลิ่งชัน
 74.บ้านนา -
1 มิถุนายน 2561
 2,478,000  ตำบลจะนะ
 75.บ้านนาจวก -
1 มิถุนายน 2561
 310,000  ท่าม่วง
 76.บ้านนาจะแหน -
8 มิถุนายน 2561
 576,000  องค์การบริหารส่วนตำบลจะแหน
 77.บ้านนาทวี -
25 มิถุนายน 2561
 1,772,000  ตำบลนาทวี
 78.บ้านนาปรัง -
11 มิถุนายน 2561
 959,000  คลองกวาง
 79.บ้านนาม่วง -
20 มิถุนายน 2561
 16,400  อบต.
 80.บ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ) -
1 พฤศจิกายน 2560
 160,000  อบต
 81.บ้านนํ้าลัด -
12 กรกฏาคม 2561
 422,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักแต้ว
 82.บ้านนํ้าเค็ม -
16 มิถุนายน 2561
 3,860  เทศบาลตำบลบ้านนา
 83.บ้านบ่อทอง -
25 พฤษภาคม 2561
 272,000  เทศบาลตำบลท่าพระยา
 84.บ้านบ่อนํ้าส้ม -
15 พฤษภาคม 2561
 148,000  เกาะสะบ้า
 85.บ้านบ่อเตย -
15 พฤษภาคม 2561
 250,000  ปากบาง
 86.บ้านบ่อโชน -
12 มิถุนายน 2561
   อบต
 87.บ้านบาโหย -
21 มิถุนายน 2561
 870,000  บาโหย
 88.บ้านประกอบ -
1 มิถุนายน 2561
 372,000  
 89.บ้านปริก(กุก่องวิทยาคาร) -
22 พฤศจิกายน 2560
 710,000  ตำบลปริก
 90.บ้านปริกใต้(นำราษฎร์สามัคคี) -
5 มิถุนายน 2561
 88,440  เทศบาล
 91.บ้านปลักบ่อ -
15 พฤษภาคม 2561
 458,000  เทศบาลท่าพระยา
 92.บ้านป็อง -
20 มิถุนายน 2561
 264,000  อบต.สะท้อน
 93.บ้านปากช่อง -
30 พฤษภาคม
 42,000  จะโหนง
 94.บ้านปากบาง -
16 พฤษภาคม 2561
 452,000  สะกอม
 95.บ้านปากบางนาทับ -
13 กรกฏาคม 2561
 658,000  
 96.บ้านปากบางสะกอม -
12 มิถุนายน 2561
 246,000  ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จ.สงขลา
 97.บ้านป่ากอ -
1 พฤศจิกายน 2560
 532,000  อบต.เทพา
 98.บ้านป่างาม -
24 พฤษภาคม 2561
 440,000  ตลิ่งชัน
 99.บ้านป่าชิง -
14 พฤษภาคม 2561
 122,000  ตำบลป่าชิง
 100.บ้านป่าเร็ด -
11 พฤษภาคม 2561
 620,000  ปลักหนู
 101.บ้านป่าโอน -
30 พฤษภาคม 2561
 516,000  อบต.เทพา
 102.บ้านพระพุทธ -
1 ตุลาคม 2560
   
 103.บ้านพรุชิง -
31 พฤษภาคม 2561
 311,000  ท่าม่วง
 104.บ้านพรุตู -
31 สิงหาคม 2561
 221,000  อบต.เกาะสะบ้า
 105.บ้านพรุหลุมพี -
31 พฤษภาคม 2561
 27,800  อบต
 106.บ้านพรุหวา -
16 พฤษภาคม 2561
 740,000  ประกอบ
 107.บ้านพรุเตียว -
26 มิถุนายน 2561
 126,000  เทศบาลตำบลสำนักขาม
 108.บ้านพอบิด -
10 พฤษภาคม 2561
 104,000  อบต.ท่าประดู่
 109.บ้านพังลา -
29 มีนาคม 2561
 76,000  พังลา
 110.บ้านม่วง -
10 กรกฏาคม 2561
 412,000  สำนักแต้ว
 111.บ้านม่วงถํ้า -
7 มิถุนายน 2561
 142,000  อบต.สะกอม อ.เทพา
 112.บ้านม้างอน -
13 กันยายน 2561
 38,400  เทศบาล
 113.บ้านมุนี -
8 มิถุนายน 2561
 147,000  อบต
 114.บ้านยางเกาะ -
1 พฤศจิกายน 2561
 572,000  ปริก
 115.บ้านระตะ -
19 มีนาคม 2561
 192,000  พังลา
 116.บ้านล่องควน -
12 มิถุนายน 2561
 513,000  อบต.คูหา
 117.บ้านลางา -
0 กันยายน
 1,520,000  
 118.บ้านลำชิง -
24 พฤษภาคม 2561
 272,000  272000
 119.บ้านลำเปา -
17 พฤศจิกายน 2560
 980,000  ตำบลลำไพล
 120.บ้านลำไพล -
1 มิถุนายน 2561
 305,000  เทศบาลตำบลลำไพล
 121.บ้านลําลอง -
16 พฤษภาคม 2561
 710,000  เทศบาลนาทวีนอก
 122.บ้านวังบวบ -
21 มิถุนายน 2556
 128,000  อบต.ฉาง
 123.บ้านวังใหญ่ -
17 พฤษภาคม 2561
 481,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่
 124.บ้านวังใหญ่ปลายรํา -
22 พฤษภาคม 2561
 213,000  เทศบาลตำบลนาทวีนอก
 125.บ้านสม็อง -
9 กรกฏาคม 2561
 264,000  ปลักหนู
 126.บ้านสวรรค์ -
12 มิถุนายน 2561
 182,000  สะกอม
 127.บ้านสะกอม -
2 พฤศจิกายน 2561
 478,000  สะกอม
 128.บ้านสะพานหัก -
31 ตุลาคม 2561
 141,000  อบต.ท่าหมอไทร
 129.บ้านสะพานเคียน -
16 พฤษภาคม 2561
 268,000  
 130.บ้านสุเหร่า -
15 พฤษภาคม 2561
 1,220,000  อบต.ตลิ่งชัน
 131.บ้านสุโสะ -
15 มิถุนายน 2561
 671,000  อบต.ธารคีรี
 132.บ้านสํานักขาม -
27 มิถุนายน 2561
 130,000  เทศบาลตำบลสำนักขาม
 133.บ้านสํานักหว้า -
15 พฤษภาคม 2560
 101,000  เขามีเกียรติ
 134.บ้านหน่ำฮั้ว -
16 พฤษภาคม 2561
 528,000  เทศบาลตำบลสำนักขาม
 135.บ้านห้วยบอน -
29 มิถุนายน 2561
 800,000  อบต ต.บ้านโหนด
 136.บ้านห้วยเต่า -
11 มิถุนายน 2561
 358,000  อบต.คูหา
 137.บ้านหว้าหลัง -
21 พฤษภาคม 2561
 61,980  อบต.นาหว้า
 138.บ้านหัวถนน -
28 พฤษภาคม 2561
 262,000  อบต.ปริก
 139.บ้านเก่า(นาทวี) -
15 พฤษภาคม 2561
 388,000  คลองกวาง
 140.บ้านเกาะค่าง -
0 พฤษภาคม
   
 141.บ้านเกาะทาก -
15 พฤษภาคม 2560
 492,000  
 142.บ้านเกาะแลหนัง -
1 พฤศจิกายน 2561
 288,000  ปากบาง
 143.บ้านเขาจันทร์ -
20 สิงหาคม 2561
 79,000   อบต.จะโหนง
 144.บ้านเขาน้อย -
20 มิถุนายน 2561
 172,000  สะกอม
 145.บ้านเคลียง -
1 พฤศจิกายน 2561
 176,000  เทศบาลตำบลนาทวีนอก
 146.บ้านเทพา -
1 พฤศจิกายน 2560
 1,000,000  เทศบาลตำบลเทพา
 147.บ้านเลียบ -
5 พฤศจิกายน 2561
 234,000  อบต.สะกอม
 148.บ้านแค -
10 พฤศจิกายน 2560
 814,000  แค
 149.บ้านแซะ -
7 มิถุนายน 2561
 96,000  อบต.สะกอม
 150.บ้านแพร้ว -
16 พฤษภาคม 2560
 376,000  ท่าหมอไทร
 151.บ้านแม่ที -
31 พฤษภาคม 2561
 417,000  เทศบาลตำบลลำไพล
 152.บ้านโคกกอ -
1 พฤศจิกายน 2561
   ท่าม่วง
 153.บ้านโคกตก -
25 มิถุนายน 2561
 528,000  
 154.บ้านโคกพยอม -
16 พฤษภาคม 2561
 115,000  เกาะสะบ้า
 155.บ้านโคกม้า -
0 พฤษภาคม
 123,000  
 156.บ้านโคกสิเหรง -
16 พฤษภาคม 2561
 416,000  ทุ่งพอ
 157.บ้านโต้นนท์ -
15 พฤษภาคม 2561
 264,000  อบต.เทศบาลตำบลคลองทราย
 158.บ้านโหนด -
18 พฤษภาคม 2561
 202,000  อบต.คู
 159.บ้านใหม่(สะเดา) -
16 พฤษภาคม 2561
 346,000  
 160.บ้านใหม่(เทพา) -
10 มิถุนายน 2561
 2,700,000  
 161.บ้านไร่(สะบ้าย้อย) -
5 กุมภาพันธ์ 2561
 624,000  เทศบาลตำบลท่าพระยา
 162.บ้านไร่(สะเดา) -
29 พฤศจิกายน 2561
 449,000  เทศบาลตำบลปาดัง
 163.ประสิทธิ์ทวีสิน 2 -
14 มิถุนายน 2561
 283,040  อบต.สะท้อน
 164.มหิดล -
18 พฤษภาคม 2561
   อบต.
 165.ลําไพลราษฎร์อุทิศ -
0 พฤษภาคม 2561
 476,000  ตำบลลำไพล
 166.วัดขุนตัดหวาย -
23 มิถุนายน 2560
 72,000  ขุนตัดหวาย
 167.วัดคงคาสวัสดิ์ -
31 ตุลาคม 2561
 87,000  อบต.สะกอม
 168.วัดช่องเขา -
2 พฤศจิกายน 2561
   อบต คลองเปี้ยะ
 169.วัดท่าประดู่ -
15 พฤษภาคม 2561
 300,000  ท่าประดู่
 170.วัดทุ่งข่า -
16 พฤษภาคม 2561
 140,000  ท่าประดุ๋
 171.วัดทุ่งพระ -
15 พฤษภาคม 2561
 244,000  อบต.ป่าชิง
 172.วัดนาปรือ -
16 พฤษภาคม 2561
 166,000  คู
 173.วัดนาหมอศรี -
27 มิถุนายน 2561
 130,000  นาหมอศรี
 174.วัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149 -
16 พฤษภาคม 2561
 892,000  เกาะสะบ้า
 175.วัดบ้านลุ่ม -
16 พฤษภาคม 2561
 632,000  ทับช้าง
 176.วัดบ้านไร่ -
15 พฤษภาคม 2561
 242,000  ป่าชิง
 177.วัดประจ่า -
7 พฤศจิกายน 2561
 232,000  นาหว้า
 178.วัดปริก -
15 พฤษภาคม 2561
 144,000  ลำไพล
 179.วัดม่วงก็อง -
17 สิงหาคม 2561
 162,000  พังลา
 180.วัดลําพดจินดาราม -
0 พฤศจิกายน
   อบต
 181.วัดวังไทร -
22 เมษายน 2561
 658,000  
 182.วัดศรีวิเทศสังฆาราม -
15 พฤษภาคม 2561
   เทศบาลตำบลสำนักขาม
 183.วัดสองพี่น้อง -
11 กรกฏาคม 2561
 798,000  อบต.ท่าโพธิ์
 184.วัดห้วยคู -
29 มิถุนายน 2561
 248,000  สำนักแต้ว
 185.วัดเกษมรัตน์ -
8 มิถุนายน 2561
 84,000  อบต.สะพานไม้แก่น
 186.วัดเขามีเกียรติ -
16 พฤษภาคม 2561
 509,000  อบต.เขามีเกียรติ
 187.วัดเทพาไพโรจน์ -
1 มิถุนายน 2561
 118,000  เทพา
 188.สมาคมไทยผลิตยา 2 -
16 พฤษภาคม 2561
 212,000  เทศบาลตำบลปาดัง
 189.สะบ้าย้อย -
17 พฤศจิกายน 2560
 3,976,000  เทศบาลตำบลท่าพระยา
 190.สังวาลย์วิท ๒ -
13 มิถุนายน 2561
 24,600  เทศบาลตำบลปาดัง
 191.อุทยานอุทิศ -
4 มิถุนายน 2561
 644,000  เปียน
 192.เหมืองควนกรด -
22 พฤษภาคม 2561
 161,000  อบต.ท่าหมอไทร
 193.ไทยรัฐวิทยา ๘๐ (วังปริงเพ็ชรไพศาล) -
10 มิถุนายน 2561
 5,000  เขามีเกียรติ

Powered By www.thaieducation.net