แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ระนอง
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1. บ้านท่าฉาง -
12 พฤศจิกายน 2561
 570,000  ห
 2. บ้านห้วยเสียด - -
    -
 3.กระบุรี -
0 พฤศจิกายน
 1,496,000  เทศบาล
 4.ชนม์พัฒนา -
2 พฤษภาคม 2561
   อบต
 5.ชาติเฉลิม -
4 มิถุนายน 2561
 876,000  เมืองระนอง
 6.ทับหลีสุริยวงศ์ -
8 มิถุนายน 2561
 153,000  มะมุ
 7.ทับไชยาพัฒนา -
1 มิถุนายน 2561
 208,000  อบตบางแก้ว
 8.ทุ่งตาพลวิทยา - -
    -
 9.นิคมสงเคราะห์ -
30 พฤษภาคม 2561
 1,104,000  จ.ป.ร.
 10.บ้านกำพวน -
23 พฤษภาคม 2561
 604,000  เทศบาลตำบลกำพวน
 11.บ้านขจัดภัย -
20 พฤศจิกายน 2560
 976,000  เทศบาลตำบลราชกรูด
 12.บ้านคลองของ -
22 พฤศจิกายน 2560
 257,000  เทศบาล
 13.บ้านคลองเงิน - -
    -
 14.บ้านควนไทรงาม -
29 ธันวาคม 2561
 1,013,000  นาคา
 15.บ้านชาคลี -
31 พฤษภาคม 2561
 354,000  บางหิน
 16.บ้านดอนกลาง - -
    -
 17.บ้านทรายแดง -
16 พฤษภาคม 2561
 433,000  อบต
 18.บ้านทองหลาง -
8 มิถุนายน 2561
 294,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 19.บ้านทะเลนอก -
17 พฤษภาคม 61
 112,000  เทศบาล
 20.บ้านทับจาก -
5 กรกฏาคม 2561
   บางมหญ่
 21.บ้านทุ่งมะพร้าว -
4 มิถุนายน 2561
 336,000  จ.ป.ร.
 22.บ้านทุ่งหงาว -
1 มิถุนายน 2561
 1,094,000  เทศบาลตำบลหงาว
 23.บ้านนกงาง -
18 พฤษภาคม 2561
   เทศบาลราชกรูด
 24.บ้านนา -
11 มิถุนายน 2561
 311,000  บ้านนา
 25.บ้านน้ำขาว -
0 มิถุนายน
 249,000  จ.ป.ร.
 26.บ้านน้ำจืดน้อย -
0 พฤศจิกายน
 604,000  น้ำจืดน้อย
 27.บ้านบกกราย -
4 ธันวาคม 2560
 214,000  น้ำจืด
 28.บ้านบางกล้วยนอก -
30 พฤษภาคม 2561
 676,000  ตำบลนาคา
 29.บ้านบางกลาง - -
    -
 30.บ้านบางกุ้ง -
15 พฤษภาคม 2561
 162,000  อบต.น้ำจืด
 31.บ้านบางขุนแพ่ง -
30 พฤศจิกายน 2560
 510,000  บางพระเหนือ
 32.บ้านบางนอน -
5 กรกฏาคม 2561
 80,000  เทศบาลตำบลบางนอน
 33.บ้านบางปรุ -
25 พฤษภาคม 2521
 292,000  กะเปอร์
 34.บ้านบางมัน -
26 กันยายน 2561
 220,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาคา
 35.บ้านบางริ้น -
5 พฤศจิกายน 2561
 268,000  เมืองบางริ้น
 36.บ้านบางสองรา - -
    -
 37.บ้านบางสีกิ้ม - -
    -
 38.บ้านบางหิน -
25 มิถุนายน 2561
 486,000  
 39.บ้านบางเบน -
21 สิงหาคม 2561
 266,000  
 40.บ้านปลายคลอง -
26 กรกฏาคม 2561
 81,000  
 41.บ้านปลายคลองวัน - -
    -
 42.บ้านปากน้ำ -
14 มิถุนายน 2561
 194,000  ปากน้ำ
 43.บ้านปากแพรก - -
    -
 44.บ้านภูเขาทอง -
22 พฤษภาคม 2561
 1,478,000  เทศบาลตำบลกำพวน
 45.บ้านราชกรูด -
18 พฤษภาคม 2561
 244,000  ตำบลราชกรูด
 46.บ้านละอุ่นใต้ -
10 มกราคม 2561
 388,000  ตำบลละอุ่น
 47.บ้านลำเลียง - -
    -
 48.บ้านสองพี่น้อง -
8 มิถุนายน 2561
 127,000  มะมุ
 49.บ้านสองแพรก -
16 พฤษภาคม 2561
 1,162,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง
 50.บ้านสองแพรก - -
    -
 51.บ้านสำนัก -
4 มิถุนายน 2561
 353,000  อบต.ม่วงกลวง
 52.บ้านสุขสำราญ -
0 พฤษภาคม
 362,000  กำพวน
 53.บ้านหนองจิก -
21 พฤษภาคม 2561
 136,000  ปากจั่น
 54.บ้านหาดจิก -
10 พฤษภาคม 2561
 414,000  อบต.ปากจั่น
 55.บ้านหาดทรายดำ -
15 มิถุนายน 2561
 98,000  หงาว
 56.บ้านหาดทรายดำ (สาขาบ้านหน้านอก) -
15 มิถุนายน 2561
 68,000  หงาว
 57.บ้านหินช้าง -
31 พฤษภาคม 2561
 1,573,000  ตำบลปากน้ำท่าเรือ
 58.บ้านหินดาด -
3 พฤศจิกายน 2560
 66,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง
 59.บ้านหินวัว -
0 พฤษภาคม
 36,000  เทศบาลตำบล จ.ป.ร.
 60.บ้านเกาะช้าง -
13 มิถุนายน 2561
 158,000  เกาะพยาม
 61.บ้านเกาะพยาม -
0 มิถุนายน
   เกาะพยาม
 62.บ้านเกาะสินไห -
1 มิถุนายน 2561
 1,004,000  สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำ
 63.บ้านเกาะเหลา -
15 พฤษภาคม 2561
 64,000  
 64.บ้านเขานางหงส์ - -
    -
 65.บ้านเขาฝาชี -
4 มิถุนายน 2561
 250,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
 66.บ้านเชี่ยวเหลียง -
11 มิถุนายน 2561
 159,000  อบต.บ้านนา
 67.บ้านแหลมนาว -
8 มกราคม 2561
 145,000  นาคา
 68.ประชาอุทิศ -
16 พฤษภาคม 2561
 147,000  อบต.กะเปอร์
 69.มัชฌิมวิทยา -
14 มิถุนายน 2561
 438,000  มะมุ
 70.ระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 -
28 มิถุนายน 2561
 972,000  เทศบาลบางริ้น
 71.ระวิราษฎร์บำรุง - -
    -
 72.วัดช่องลม -
1 พฤศจิกายน 2560
 212,000  บางแก้ว
 73.วัดสุวรรณคีรี -
15 พฤษภาคม 2561
 378,000  ปากจั่น
 74.วัดหาดส้มแป้น - -
    -
 75.อนุบาลบ้านด่าน - -
    -
 76.อนุบาลระนอง -
11 มิถุนายน 2561
 2,266,000  ระนอง
 77.เพียงหลวง ๑๕ (บ้านรังแตน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี -
22 พฤษภาคม 2561
 917,000  เทศบาลตำบลจ.ป.ร.
 78.เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา -
28 มิถุนายน 2561
 98,000  ตำบลบางนอน
 79.ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) -
15 พฤษภาคม 2561
 1,100,000  นาคา
 80.ไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) -
0 มิถุนายน
 360,000  อบต.ลำเลียง

Powered By www.thaieducation.net