แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ชุมชนบ้านนางกำ -
7 มิถุนายน 2561
 214,000  ดอนสัก
 2.ชุมชนบ้านใต้ -
14 พฤษภาคม 2561
   
 3.ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม -
16 มิถุนายน 2561
 772,000  เทศบาล
 4.ชุมชนวัดสุนทรนิวาส -
10 มิถุนายน 2561
 400,000  อบต
 5.นิคมสร้างตนเอง -
19 ธันวาคม 2560
 1,442,480  เทศบาล
 6.บ้านกงหนิง -
23 พฤษภาคม 2561
 144,000  ท่าอุแท
 7.บ้านกำสนประชาสรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 190,000  ป่าร่อน
 8.บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ -
7 กันยายน 2561
 341,000  เทศบาลกรูด
 9.บ้านคลองกรูด -
12 พฤษภาคม 2561
 40,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง
 10.บ้านคลองคราม -
2 กรกฏาคม 2561
 715,000  อบต.
 11.บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 -
16 พฤษภาคม 2561
 606,000  อบต.ท่าอุเเท
 12.บ้านคลองสระ -
17 พฤศจิกายน 2560
 1,367,000  อบต.คลองสระ
 13.บ้านคลองสุข -
30 มิถุนายน 2560
 286,400  บางชนะ
 14.บ้านควนนิมิต -
15 มิถุนายน 2561
 460,000  ทุ่งรัง
 15.บ้านควนยูง -
30 พฤศจิกายน 2560
 879,840  เทศบาลตำบลขุนทะเล
 16.บ้านควนราชา -
16 มิถุนายน 2561
   เทศบาล
 17.บ้านคอกช้าง -
29 มิถุนายน 2561
 152,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
 18.บ้านคีรีรอบ -
15 มิถุนายน 2561
 608,000  
 19.บ้านซอย 10 -
15 มิถุนายน 2561
 68,440  ขุนทะเล
 20.บ้านซอย 2 -
24 พฤษภาคม 2561
 91,520  เทศบาลตำบลขุนทะเล
 21.บ้านดอนธูป -
14 สิงหาคม 2561
 592,000  
 22.บ้านดอนสน -
16 มิถุนายน 2561
   
 23.บ้านดอนหลวง -
2 สิงหาคม 2561
 94,000  ท่าอุแท
 24.บ้านดอนเสาธง -
0 มิถุนายน
 240,000  อบต.ปสกแพรก
 25.บ้านดินแดงสามัคคี -
2 กรกฏาคม 2561
 215,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
 26.บ้านท้องนายปาน -
15 พฤษภาคม 2561
 67,000  เทศบาลตำบลบ้านใต้
 27.บ้านทอนหญ้าปล้อง -
25 พฤษภาคม 2561
 148,000  คลองน้อย
 28.บ้านทับท้อน -
14 พฤษภาคม 2561
 114,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกง
 29.บ้านท่าเพชร -
9 กรกฏาคม 2561
 636,000  มะขามเตี้ย
 30.บ้านท่าเสาเภา -
14 มิถุนายน 2561
 103,000  อบต.พลายวาส สุราษฎร์ธานี
 31.บ้านท่าโพธิ์ -
0 พฤษภาคม
 35,000  อบต.ท่าทอง สุราษฎร์ธานี
 32.บ้านน้ำฉา -
31 พฤษภาคม 2561
 400,000  
 33.บ้านบ่อน้ำร้อน -
21 มิถุนายน 2561
 81,000  ตำบลกรูด
 34.บ้านบ่อผุด -
10 พฤศจิกายน 2560
 2,259,000  นครเกาะสมุย
 35.บ้านบางรักษ์ -
10 ตุลาคม 2560
 1,088,000  เทศบาลนครเกาะสมุย
 36.บ้านบางสำโรง -
31 พฤษภาคม 2561
 1,584,000  ท่าทองใหม่
 37.บ้านบางใหญ่ -
1 มิถุนายน 2561
 562,660  เทศบาล
 38.บ้านปลายแหลม -
15 พฤษภาคม 2561
 2,172,000  เทศบาลนครเกาะสมุย
 39.บ้านปากกะแดะ -
16 พฤษภาคม 2561
 142,000  อบต.พลายวาส
 40.บ้านปากดอนสัก -
25 มิถุนายน 2561
 244,000  เทศบาลเมืองดอนสัก
 41.บ้านม่วงลีบ -
17 พฤษภาคม 2561
 123,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ
 42.บ้านมะม่วงหวาน -
10 มิถุนายน 2561
 36,000  เทศบาลตำบลช้างขวา
 43.บ้านมะเดื่อหวาน -
18 พฤษภาคม 2561
 620,000  เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
 44.บ้านวังทองสามัคคี -
15 พฤษภาคม 2561
 26,000  ท่าอุแท
 45.บ้านวังหวาย -
0 พฤษภาคม
 200,000  อบต.ทุ่งรัง
 46.บ้านศรีชัยคราม -
25 กรกฏาคม 2561
 534,640  ไชยคราม
 47.บ้านศรีธนู -
8 มิถุนายน 2561
 562,000  เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
 48.บ้านศิลางาม -
18 พฤษภาคม 2561
 148,000  ท่าอุแท
 49.บ้านสันติสุข -
16 พฤศจิกายน 2561
 606,840  เทศบาล
 50.บ้านสุชน -
12 มิถุนายน 2561
 389,080  เทศบาล
 51.บ้านหนองเปล -
16 พฤษภาคม 2561
 20,000  พลายวาส
 52.บ้านหน้าค่าย -
1 กันยายน 2561
   นครเกาะสมุย
 53.บ้านห้วยด่าน -
9 พฤษภาคม 2561
 374,000  เทศบาลตำบลช้างซ้าย
 54.บ้านห้วยเสียด -
5 มิถุนายน 2561
 86,000  ดอนสัก
 55.บ้านห้วยโศก -
0 มิถุนายน
 274,000  เทศบาลตำบลช้างขวา
 56.บ้านหัวหมากบน -
10 พฤษภาคม 2561
 322,000  เทศบาลตำบลช้างซ้าย
 57.บ้านหัวหมากล่าง -
15 พฤษภาคม 2561
 367,660  ตำบลช้างขวา
 58.บ้านหาดงาม -
16 พฤศจิกายน 2560
 1,951,000  เทศบาลเกาะสมุย
 59.บ้านหาดริ้น -
25 พฤษภาคม 2561
 214,000  เทศบาลตำบลบ้านใต้
 60.บ้านอ่างทอง -
16 พฤษภาคม 2561
 1,275,000  
 61.บ้านเกาะนกเภา -
0 พฤษภาคม 2561
 28,000  เทศบาลเมืองดอนสัก
 62.บ้านเกาะพลวย -
18 พฤษภาคม 2561
 65,280  เทศบาลนครเกาะสมุย
 63.บ้านเกาะเต่า -
12 มิถุนายน 2561
 568,000  เทศบาลเกาะเต่า
 64.บ้านแม่โมกข์ -
10 กันยายน 2561
 456,000  เทศบาลตำบลกรูด
 65.บ้านแหลมหอย -
9 พฤศจิกายน 2560
 1,041,000  นครเกาะสมุย
 66.บ้านโฉลกหลำ -
12 กุมภาพันธ์ 2561
 138,000  เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
 67.บ้านโพหวาย -
16 พฤษภาคม 2561
 1,512,000  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 68.บ้านใหม่สามัคคี -
20 กันยายน 2561
 23,000  อบต.ปากแพรก
 69.บ้านไสขาม -
11 พฤษภาคม 2561
   เทศบาลช้างซ้าย
 70.บ้านไสตอ -
4 มิถุนายน 2561
 1,075,000  เทศบาลตำบลช้างขวา
 71.บ้านไสใน -
14 มิถุนายน 2561
 64,000  
 72.วัดกงตาก -
11 พฤษภาคม 2561
 854,000  เทศบาลตำบลช้างซ้าย
 73.วัดกลาง -
16 พฤศจิกายน 2560
 1,441,000  เทศบาลนครเกาะสมุย
 74.วัดกลางใหม่ -
29 พฤศจิกายน 2560
 836,000  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 75.วัดกาญจนาราม -
16 พฤษภาคม 2561
 1,104,000  เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์
 76.วัดคงคาล้อม -
15 พฤษภาคม 2561
 340,000  คลองสระ
 77.วัดคีรีวง -
29 มิถุนายน 2561
 201,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
 78.วัดคีรีวงการาม -
17 พฤษภาคม 2561
 395,000  นครเกาะสมุย
 79.วัดคุณาราม -
16 พฤษภาคม 2561
 822,000  
 80.วัดชลคราม -
24 พฤษภาคม 2561
 121,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชลคราม
 81.วัดชลธาร -
17 พฤษภาคม 2561
 40,000  อบต.บางไทร
 82.วัดดอนยาง -
16 พฤษภาคม 2561
 324,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง
 83.วัดท่าทอง -
29 พฤศจิกายน 2560
 901,620  เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 84.วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) -
3 สิงหาคม 2561
 687,000  เทศบาลตำบลท่าทองใหม่
 85.วัดนทีคมเขต -
14 พฤษภาคม 2561
 140,000  
 86.วัดนทีวัฒนาราม -
15 พฤษภาคม 2561
 18,000  ชลคราม
 87.วัดนอก -
1 มิถุนายน 2561
 537,880  ไชยคราม
 88.วัดนาราเจริญสุข -
16 พฤษภาคม 2561
 537,000  เทศบาลนครเกาะสมุย
 89.วัดนิกรประสาท -
16 พฤษภาคม 2561
 308,000  ตะเคียนทอง
 90.วัดบางใบไม้ -
15 สิงหาคม 2561
 724,000  บางใบไม้
 91.วัดบ้านใน -
16 พฤษภาคม 2561
 404,000  ท่าอุแท
 92.วัดบุญบันเทิง -
0 พฤษภาคม
 46,000  คลองน้อย
 93.วัดบุณฑริการาม -
11 พฤศจิกายน 2560
 1,150,000  นครเกาะสมุย
 94.วัดประสพ -
15 พฤษภาคม 2561
 450,000  ท่าทอง
 95.วัดประเดิม -
17 พฤษภาคม 2561
 895,000  เทศบาลนครเกาะสมุย
 96.วัดปากคู -
11 พฤษภาคม 2561
 270,000  ช้างซ้าย
 97.วัดพ่วง -
14 มิถุนายน 2561
 178,000  พลายวาส
 98.วัดพุฒ -
4 มิถุนายน 2561
 222,000  เทศบาลตำบลช้างขวา
 99.วัดภูเขาทอง -
11 พฤษภาคม 2561
 2,603,000  เทศบาลนครเกาะสมุย
 100.วัดราษฎร์เจริญ -
12 มิถุนายน 2561
 1,273,000  เทศบาลตำบลเกาะพะงัน
 101.วัดวชิรประดิษฐ์ -
24 พฤษภาคม 2561
 766,000  ตะเคียนทอง
 102.วัดวังไทร -
20 มิถุนายน 2561
 1,526,000  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน
 103.วัดสมหวัง -
6 มิถุนายน 2561
 860,000  ตำบลวัดประดู่
 104.วัดสมัยคงคา -
27 ธันวาคม 2560
 500,000  ตำบลเพชรพะงัน
 105.วัดสว่างอารมณ์ -
15 พฤษภาคม 2561
 3,670,000  เทศบาลนครเกาะสมุย
 106.วัดสันติวราราม -
15 พฤษภาคม 2561
 127,600  เทศบาลนครเกาะสมุย
 107.วัดสิงขร -
31 พฤษภาคม 2561
 232,000  
 108.วัดอุทยาราม -
15 พฤษภาคม 2561
 84,000  ท่าอุแท
 109.วัดเขานางเภา -
5 กันยายน 2561
 121,000  กรูด
 110.วัดเขาพระนิ่ม -
8 พฤศจิกายน 2560
 708,000  ท่าทอง
 111.วัดเขาแก้ว -
16 พฤษภาคม 2561
 628,000  
 112.วัดแจ้ง -
15 สิงหาคม 2561
 436,000  เทศบาลนครเกาะสมุย
 113.วัดแสงประดิษฐ์ -
16 พฤษภาคม
 298,000  
 114.วัดแหลมทอง -
15 พฤษภาคม 2561
 226,000  คลองฉนาก
 115.วัดโพธิ์นิมิต -
11 มิถุนายน 2561
 1,038,940  
 116.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 -
13 มิถุนายน 2561
 125,000  ปากแพรก
 117.อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ -
15 พฤษภาคม 2561
 1,198,000  เทศบาลเมืองดอนสัก
 118.อนุบาลสุราษฎร์ธานี -
1 มิถุนายน 2561
 1,840,160  เทศบาล
 119.ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) -
18 พฤษภาคม 2561
 194,000  อบตท่าอุแท

Powered By www.thaieducation.net