แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ภูเก็ต
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1. บ้านไม้ขาว -
5 มกราคม 61
 133,000  อบต
 2.ถลางพระนางสร้าง -
25 พฤษภาคม 2561
 1,750,000  เทศบาลเทพกระษัตรี
 3.ท่าฉัตรไชย -
27 มิถุนายน 2561
 568,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว
 4.บ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์) -
21 พฤศจิกายน 2560
 595,000  เทศบาลตำบลกะรน
 5.บ้านกะหลิม -
6 ธันวาคม 2560
   เทศบาลเมืองป่าตอง
 6.บ้านกู้กู -
23 พฤษภาคม 2561
 1  ตำบลรัษฎา
 7.บ้านคอเอน -
6 มิถุนายน 2561
 808,000  ไม้ขาว
 8.บ้านฉลอง -
12 ธันวาคม 2561
 2,200,000  เทศบาลฉลอง
 9.บ้านท่าเรือ -
1 มิถุนายน 2561
 498,040  เทศบาลศรีสุนทร
 10.บ้านทุ่งคา -
23 พฤษภาคม 2561
 1,676,000  เทศบาลตำบลรัษฎา
 11.บ้านบางคู -
8 มิถุนายน 2561
 887,000  อบต.เกาะแก้ว
 12.บ้านบางทอง -
8 พฤษภาคม 2561
   เมืองกะทู้
 13.บ้านบางเทา -
15 ธันวาคม 2560
 3,022,180  เชิงทะเล
 14.บ้านบางโรง -
27 กุมภาพันธ์ 2561
 720,000  เทศบาลป่าคลอก
 15.บ้านป่าครองชีพ -
18 พฤษภาคม 2561
 793,900  เทพกระษัตรี
 16.บ้านป่าคลอก -
14 ธันวาคม 2560
 1,219,000  เทศบาล
 17.บ้านพรุจำปา -
29 พฤศจิกายน 2560
 875,920  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี
 18.บ้านพารา -
14 มิถุนายน 2561
 896,000  เทศบาลตำบลป่าคลอก
 19.บ้านม่าหนิก -
31 พฤษภาคม 2561
 1,229,000  เทศบาลศรีสุนทร
 20.บ้านลิพอน -
7 ธันวาคม 2560
 926,000  เทศบาลตำบลศรีสุนทร
 21.บ้านสะปำ -
20 มิถุนายน 2561
 450,000  เกาะแก้ว
 22.บ้านสาคู -
31 พฤษภาคม 2561
 94,000  อบต สาคู
 23.บ้านหมากปรก -
22 กุมภาพันธ์ 2561
 1,080,000  บ้านไม้ขาว
 24.บ้านอ่าวน้ำบ่อ -
21 พฤษภาคม 2561
 1,171,600   เทศบาลวิชิต
 25.บ้านอ่าวปอ -
8 มิถุนายน 2561
 748,000  ตำบลป่าคลอก
 26.บ้านเชิงทะเล(ตันติวิท) -
12 ตุลาคม 2560
 972,820  เทศบาลตำบลเชิงทะเล
 27.บ้านแหลมทราย -
25 พฤษภาคม 2561
 152,000  เทพกระษัตรี
 28.บ้านโคกวัดใหม่ -
1 มิถุนายน 2561
 303,960  เทพกระษัตรี
 29.บ้านในทอน - -
    -
 30.วัดมงคลวราราม -
9 มกราคม 2561
 924,000  อบต.สาคู
 31.วัดลัฎฐิวนาราม -
25 มิถุนายน 2561
 1,172,000  ฉลอง
 32.วัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15) -
0 พฤษภาคม
 1,728,000  ตำบลศรีสุนทร
 33.วัดสว่างอารมณ์ -
8 มิถุนายน 2561
 15,300  เทศบาลราไวย์
 34.วัดสุวรรณคีรีวงก์ -
6 ธันวาคม 2560
 1,576,000  เทศบาลเมืองป่าตอง
 35.วัดสุวรรณคีรีเขต -
23 พฤศจิกายน 2560
 587,000  เทศบาล กะรน
 36.วัดเก็ตโฮ่ -
28 กุมภาพันธ์ 2561
 796,000  กะทู้
 37.วัดเทพกระษัตรี -
19 พฤษภาคม 2560
   
 38.วัดเทพนิมิตร -
16 พฤษภาคม 2561
 2,208,640  เทศบาลตำบลวิชิต
 39.วัดเมืองใหม่ -
7 พฤศจิกายน 2560
 123,000  เทพกระษัตรี
 40.วิชิตสงคราม -
24 เมษายน 2561
 367,620  เทศบาลตำบลวิชิต
 41.สิทธิ์สุนทรบำรุง -
13 มิถุนายน 2561
 480,000  เทศบาลตำบลป่าคลอก
 42.หงษ์หยกบำรุง -
20 ธันวาคม 2560
 1,720,000  ไม้ขาว
 43.อนุบาลภูเก็ต -
1 มิถุนายน 2561
 8,767,240  เทศบาลนครภูเก็ต
 44.เกาะนาคา -
12 ธันวาคม 2560
 112,000  ตำบลป่าคลอก
 45.เกาะมะพร้าว -
11 มิถุนายน 2561
 256,000  เกาะแก้ว
 46.เกาะสิเหร่ -
0 ธันวาคม
 2,772,000  รัษฎา
 47.เกาะโหลน -
30 กุมภาพันธ์ 2561
 12,000  เทศบาลตำบลราไวย์
 48.แหลมพันวา -
1 เมษายน 2561
 292,080  อบต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
 49.ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) -
26 มิถุนายน 2561
 1,832,000  เทศบาลเมืองกะทู้

Powered By www.thaieducation.net