แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1. นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 -
17 พฤษภาคม 2561
 248,000  นิคมกระเสียว
 2. บ้านวังยาว -
25 มิถุนายน 2561
 344,000  วังยาว
 3.นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 -
30 ตุลาคม 2561
 576,000  อบต.ห้วยขมิ้น
 4.บ้านกกเชียง -
30 ตุลาคม 2561
 53,000  ห้วยขมิ้น
 5.บ้านกล้วย -
14 พฤศจิกายน 2559
 810,000  วังยาว
 6.บ้านดงเชือก -
5 มิถุนายน 2561
 246,000  แจงงาม
 7.บ้านดงเสลา -
16 พฤษภาคม 2561
 308,000  องค์พระ
 8.บ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา -
16 พฤษภาคม 2561
 26,000  องค์พระ
 9.บ้านทับกระดาษ -
16 พฤษภาคม 2561
 50,000  นิคมกระเสียว
 10.บ้านทับละคร -
21 ธันวาคม 2560
 268,000  วังคัน
 11.บ้านทัพตาแทน -
24 พฤศจิกายน 2561
 328,640  อบต.ทัพหลวง
 12.บ้านทัพหลวง -
16 พฤษภาคม 2561
 741,920  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
 13.บ้านทุ่งนาตาปิ่น -
16 พฤษภาคม 2561
 234,000  อบต.ด่านช้าง
 14.บ้านทุ่งมะกอก -
24 พฤษภาคม 2561
 118,000  องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
 15.บ้านทุ่งหนองแก้ว -
12 มิถุนายน 2561
 324,000  อบต.ทัพหลวง
 16.บ้านทุ่งใหญ่ -
15 มิถุนายน 2561
 456,000  
 17.บ้านปากดง -
8 พฤษภาคม 2561
 122,000  อบต.หัวเขา
 18.บ้านพุน้ำร้อน -
11 พฤษภาคม 2561
 1,016,000  ด่านช้าง
 19.บ้านพุบ่องป่าขี -
11 พฤษภาคม 2561
 178,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
 20.บ้านมาบพะยอม -
1 ตุลาคม 2560
 336,800  หนองราชวัตร
 21.บ้านรังงาม -
21 ธันวาคม 2560
 582,000  อบต. วังคัน ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 22.บ้านราษฎร์บำรุง -
15 พฤษภาคม 2561
 38,000  อบต.หนองขาม
 23.บ้านละว้าวังควาย -
15 ธันวาคม 2560
 278,000  วังยาว
 24.บ้านลาด -
20 มิถุนายน 2561
 174,000  อบต.บ่อกรุ
 25.บ้านวังน้ำเขียว -
15 พฤษภาคม 2561
 120,000  อบต
 26.บ้านสระบัวก่ำ -
16 พฤษภาคม 2561
 93,000  หนองมะค่าโมง
 27.บ้านสระเตย -
5 มิถุนายน 2561
 965,000  
 28.บ้านหนองกระดี่ -
17 พฤษภาคม 2561
 285,000  นิคมกระเสียว
 29.บ้านหนองกระถิน -
0 พฤษภาคม 2561
 356,000  ทัพหลวง
 30.บ้านหนองขาม -
16 พฤษภาคม 2561
 266,000  อบต.หนองขาม
 31.บ้านหนองจิกยาว -
15 มิถุนายน 2561
 150,000  องค?การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
 32.บ้านหนองตาแก้ว -
12 ธันวาคม 2560
 484,000  อบต.โคกช้าง
 33.บ้านหนองนา -
14 มิถุนายน 2561
 144,000  เทศบาล
 34.บ้านหนองบัวทอง -
31 พฤษภาคม 2561
 128,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว
 35.บ้านหนองผือ -
9 พฤษภาคม 2561
 278,000  ด่านช้าง
 36.บ้านหนองยาว -
15 พฤษภาคม 2561
 462,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
 37.บ้านหนองราชวัตร -
11 พฤษภาคม 2561
 105,000  อบต.หนองราชวัตร
 38.บ้านหนองสำโรง -
29 พฤศจิกายน 2561
 214,000  อบต.หนองหญ้าไซ
 39.บ้านหนองห้าง -
16 พฤษภาคม 2561
 396,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
 40.บ้านหนองหิน -
12 มิถุนายน 2561
 40,000  เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
 41.บ้านหนองอิงพิง -
15 พฤษภาคม 2560
 242,000  หนองกระทุ่ม
 42.บ้านหนองอุโลก -
29 พฤศจิกายน 2560
 281,000  หนองมะค่าโมง
 43.บ้านหนองแขม -
13 พฤษภาคม 2561
 146,000  อบต.ย่านยาว
 44.บ้านหนองแหน -
1 พฤศจิกายน 2560
 524,000  หนองขาม
 45.บ้านหนองโก -
29 พฤศจิกายน 2560
 409,980  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
 46.บ้านห้วยหินดำ -
10 พฤศจิกายน 2561
 344,000  วังยาว
 47.บ้านเขาดิน -
10 กรกฏาคม 2561
 104,000  นางบวช
 48.บ้านแจงงาม -
21 พฤษภาคม 2561
 89,000  แจงงาม
 49.บ้านแหลมสะแก -
16 พฤษภาคม 2561
 112,000  เทศบาลตำบลเดิมบาง
 50.บ้านโป่งคอม -
1 พฤศจิกายน 2561
 56,000  ด่านช้าง
 51.บ้านใหม่กิโล 8 -
15 มิถุนายน 2561
 258,000  อบต.หนองมะค่าโมง
 52.บ้านใหม่ไร่อ้อย -
9 พฤศจิกายน 2560
 184,000  หนองโพธิ์
 53.บ้านไผ่สีทอง -
24 พฤษภาคม 2561
 193,000  อบต.องค์พระ
 54.พัฒนาปากน้ำ -
11 ธันวาคม 2560
 240,000  เทศบาลตำบลปากน้ำ
 55.วัดกกตาด -
11 พฤษภาคม 2561
 242,000  ห้วยขมิ้น
 56.วัดกกเต็น -
29 ตุลาคม 2561
 338,720  ห้วยขมิ้น
 57.วัดกร่างสามยอด -
7 มิถุนายน 2561
 160,000  เทศบาล
 58.วัดกาบบัว -
15 พฤษภาคม 2561
 244,000  ตำบลเขาดิน
 59.วัดกำมะเชียร -
11 พฤศจิกายน 2560
 484,000  เทศบาลตำบลเขาพระ
 60.วัดกุ่มโคก -
4 ธันวาคม 2560
 386,000  ตำบลทุ่งคลี
 61.วัดคลองขอม -
31 ตุลาคม 2560
 448,100  เทศบาลตำบลสามชุก
 62.วัดคอกช้าง -
6 พฤศจิกายน 2561
 506,000  องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
 63.วัดคูเมือง -
30 ตุลาคม 2561
 120,000  เทศบาลทุ่งคลี
 64.วัดฉวาก -
4 พฤษภาคม 2561
 61,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเขา
 65.วัดดงพิกุล -
16 พฤษภาคม 2561
 36,000  อบต.ยางนอน
 66.วัดดอนตาล -
25 ธันวาคม 2560
 168,000  อบต.หัวนา
 67.วัดดอนประดู่ -
15 พฤษภาคม 2561
 162,000  ด่านช้าง
 68.วัดดอนสำโรง -
27 มิถุนายน 2561
 300,960  
 69.วัดดอนไร่ -
11 กรกฏาคม 2561
 608,000  อบต.หนองสะเดา
 70.วัดด่านช้าง -
4 มิถุนายน 2561
 3,917,320  เทศบาลตำบลด่านช้าง
 71.วัดทับผึ้งน้อย -
22 ธันวาคม 2560
 600,000  วังคัน
 72.วัดท่าทอง -
15 มิถุนายน 2561
 190,000  เทศบาล
 73.วัดท่ามะนาว -
5 มิถุนายน 2561
 630,000  อบต.ยางนอน
 74.วัดท่าเตียน -
16 พฤษภาคม 2561
 56,000  
 75.วัดทุ่งกฐิน -
12 มิถุนายน 2561
 272,000  เทศบาล
 76.วัดทุ่งแฝก -
23 พฤษภาคม 2561
 818,000  วังลึก
 77.วัดนางบวช -
21 มิถุนายน 2561
 61,000  เทศบาลนางบวช
 78.วัดนางพิมพ์ -
24 พฤษภาคม 2561
 89,000  วังลึก
 79.วัดน้ำพุ -
3 พฤษภาคม 2561
 264,000  อบต.หัวเขา
 80.วัดบ่อกรุ -
12 มิถุนายน 2561
 1,192,000  เทศบาลตำบลบ่อกรุ
 81.วัดบัลลังก์ -
27 มิถุนายน 2561
 102,000  หนองหญ้าไซ
 82.วัดบางขวาก -
15 พฤษภาคม 2561
 416,640  เทศบาลตำบลสามชุก
 83.วัดบ้านทึง -
15 พฤษภาคม 2561
 470,660  เทศบาล
 84.วัดบ้านสระ -
30 พฤศจิกายน 2561
 682,060  
 85.วัดประชุมสงฆ์ -
30 พฤษภาคม 2561
 172,000  เทศบาลตำบลปากน้ำ
 86.วัดปากดงท่าศาล -
16 พฤษภาคม 2561
 664,000  ตำบลเขาดิน
 87.วัดปากน้ำ -
14 ตุลาคม 2560
 112,000  เทศบาลตำบลปากน้ำ
 88.วัดป่าสะแก -
1 พฤศจิกายน 2560
 310,000  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก
 89.วัดยางนอน -
4 มิถุนายน 2561
 334,000  ตำบลยางนอน
 90.วัดลาดสิงห์ -
22 กุมภาพันธ์ 2561
 75,000  
 91.วัดลำพันบอง -
8 พฤศจิกายน 2560
 464,000  หนองโพธิ์
 92.วัดวังกุลา -
15 พฤษภาคม 2561
 210,000  อบต
 93.วัดวังคัน -
21 ธันวาคม 2560
 598,000  วังคัน
 94.วัดวังจิก -
8 พฤศจิกายน 2560
 787,000  วังลึก
 95.วัดวังสำเภาล่ม -
25 มิถุนายน 2561
 140,000  ตำบลนางบวช
 96.วัดวังหว้า -
14 พฤศจิกายน 2560
 314,000  ย่านยาว
 97.วัดวังหิน -
5 มิถุนายน 2561
 152,000  อบต.ย่านยาว
 98.วัดวุ้งสุทธาวาส -
7 ธันวาคม 2560
 190,000  เทศบาลตำบลทุ่งคลี
 99.วัดสามชุก -
15 พฤษภาคม 2561
 6,568,000  สามชุก
 100.วัดสามัคคีธรรม -
15 พฤศจิกายน 2561
 796,000  หนองโพธิ์
 101.วัดสามเอก -
15 มิถุนายน 2561
 106,000  อบต.โคกช้าง
 102.วัดสุวรรณตะไล -
15 พฤศจิกายน 2560
 134,000  หนองสะเดา
 103.วัดหนองกรด -
15 มิถุนายน 2561
 90,000  โคกช้าง
 104.วัดหนองกระทุ่ม -
15 มิถุนายน 2561
 150,000  หนองกระทุ่ม
 105.วัดหนองทราย -
1 พฤศจิกายน 2560
 832,000  หนองราชวัตร
 106.วัดหนองผักนาก -
12 พฤศจิกายน 2561
 254,000  หนองผักนาก
 107.วัดหนองสะเดา -
11 กรกฏาคม 2561
 250,000  หนองสะเดา
 108.วัดหนองสังข์ทอง -
28 พฤษภาคม 2561
 208,000  หนองผักนาก
 109.วัดหนองเปาะ -
15 พฤษภาคม 2561
 154,000  ด่านช้าง
 110.วัดหนองโรง -
28 พฤษภาคม 2561
 472,000  
 111.วัดหนองไผ่ -
1 พฤศจิกายน 2560
 578,800  หนองผักนาก
 112.วัดหัวนา -
22 มิถุนายน 2561
 108,000  หัวนา
 113.วัดหัวเขา -
4 พฤษภาคม 2561
 136,000  หัวเขา
 114.วัดอู่ตะเภา -
1 พฤศจิกายน 2560
 468,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
 115.วัดเขาพระ -
6 กรกฏาคม 2561
 58,080  อบต.เขาพระ
 116.วัดเดิมบาง -
30 พฤศจิกายน 2560
 343,000  
 117.วัดเนินมหาเชษฐ -
11 กรกฏาคม 2561
 88,000  หนองสะเดา
 118.วัดโคกพระ -
4 มิถุนายน 2561
 107,000  แจงงาม
 119.วัดโคกหม้อ -
16 พฤษภาคม 2561
 222,000  
 120.วัดโป่งแดง -
28 พฤษภาคม 2561
 148,000  
 121.วัดใหม่สระพลอย -
21 กุมภาพันธ์ 2561
 382,000  บ้านสระ
 122.วัดไทร -
21 พฤษภาคม 2561
 160,000  หัวเขา
 123.สวนป่าองค์พระ -
16 พฤษภาคม 2561
 190,000  ด่านช้าง
 124.อนุบาลด่านช้าง -
1 มิถุนายน 2561
 6,018,840  เทศบาลตำบลด่านช้าง
 125.อนุบาลสมเด็จพระวันรัต -
1 พฤศจิกายน 2561
 1,776,800  เทศบาลสามชุก
 126.อนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) -
15 พฤศจิกายน 2561
 1,969,940  หนองหญ้าไซ
 127.อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) -
16 พฤษภาคม 2561
 4,038,000  เขาพระ
 128.ไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) -
30 ตุลาคม 2561
 492,000  อบต.หนองมะค่าโมง

Powered By www.thaieducation.net