แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.กฤษณา -
21 พฤษภาคม 2561
 226,000  กฤษณา
 2.บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) -
0 มกราคม 2561
 416,000  เทศบาลตำบลโคกคราม
 3.บรรหารแจ่มใสวิทยา 4 -
6 มิถุนายน 2561
 80,000  สนามชัย
 4.บางปลาม้า -
23 พฤษภาคม 2561
 228,000  ตะค่า
 5.บางแม่หม้าย -
16 พฤษภาคม 2561
 344,000  อบต
 6.บ้านคลองชะอม -
19 มิถุนายน 2561
 270,000  ปลายนา
 7.บ้านคลองชะโด -
22 มกราคม 2562
 31,000  ตำบลวังหว้า
 8.บ้านดอนโพ - -
    -
 9.บ้านท่าเสด็จ -
16 พฤษภาคม 2561
 6,320  
 10.บ้านบางกุ้ง -
0 พฤษภาคม
   เทศบาลตำบลบางกุ้ง
 11.บ้านรางกะทุ่ม -
9 พฤษภาคม 2561
 276,000  อบต.ไผ่ขวาง
 12.บ้านรางทอง -
0 ตุลาคม 2560
 332,660  บางใหญ่
 13.บ้านรางหางม้า -
1 พฤศจิกายน 2561
 20  ปลายนา
 14.บ้านหนองขาม -
23 พฤษภาคม 2561
 326,000  
 15.บ้านหนองบอน -
17 พฤศจิกายน 2560
 145,400  เทศบาลตำบลท่าเสด็จ
 16.บ้านหนองปรือ -
16 พฤษภาคม
   
 17.บ้านหนองสรวง -
14 พฤศจิกายน 2560
 650,000  เทศบาลตำบลปลายนา
 18.บ้านหนองเพียน -
15 พฤษภาคม 2561
 80,000  บางงาม
 19.บ้านห้วยเจริญ -
8 สิงหาคม 2561
 156,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ
 20.บ้านโพธิ์ศรี -
0 สิงหาคม 2561
   จระเข้ใหญ่
 21.บ้านไผ่แปลกแม่ -
24 พฤษภาคม 2561
 56,000  อบต.สวนแตง
 22.วัดกระทุ่มทอง -
20 มิถุนายน 2561
 152,000  
 23.วัดคลองโมง -
0 สิงหาคม
   
 24.วัดคันทด -
16 พฤษภาคม 2561
 2,220,000  ท่าระหัด
 25.วัดคูบัว -
8 พฤษภาคม
 206,000  วัดดาว
 26.วัดจระเข้ใหญ่ -
10 มิถุนายน 2561
 474,000  อบต.จระเข้ใหญ่
 27.วัดจำปี -
23 พฤษภาคม 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี
 28.วัดช่องลม -
19 มิถุนายน 2561
 980,000  
 29.วัดชีปะขาว -
22 พฤษภาคม 2561
 102,000  เทศบาลตำบลตะค่า
 30.วัดดงขี้เหล็ก -
6 พฤศจิกายน 2560
 389,000  ตำบลวังหว้า
 31.วัดดอนกระเบื้อง -
23 พฤษภาคม 2561
 134,000  บางใหญ่
 32.วัดดอนกลาง -
15 พฤษภาคม 2561
 300,000  อบต.ไผ่ขวาง
 33.วัดดอนขาด -
1 มิถุนายน 2561
 92,000  วัดโบสถ์
 34.วัดดอนตาจีน -
8 พฤษภาคม 2561
 98,000  อบต.วัดดาว อ. บางปลาม้า จ. สุพรรณบุรี
 35.วัดดอนตาล -
15 พฤษภาคม 2561
 67,000  อบต.ดอนตาล
 36.วัดดอนบุบผาราม -
7 ธันวาคม 2560
 274,000  เทศบาลตำบลบ้านกร่าง
 37.วัดดอนสุทธาวาส - -
   
 38.วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ -
7 พฤศจิกายน 2660
 119,000  ดอนมะสังข์
 39.วัดดอนโพธิ์ทอง -
1 มิถุนายน 2561
   ดอนโพธิ์ทอง
 40.วัดดอนไข่เต่า -
30 พฤษภาคม 2561
 132,000  อบต วัดโบสถ์
 41.วัดดารา -
2 พฤศจิกายน 2561
 108,000  เทศบาลตำบลตะค่า
 42.วัดดาว -
8 พฤษภาคม 2561
 262,000  วัดดาว
 43.วัดตปะโยคาราม -
0 พฤษภาคม
   องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
 44.วัดตะลุ่ม -
1 พฤศจิกายน 2560
 546,000  มะขามล้ม
 45.วัดทรงกระเทียม -
8 กุมภาพันธ์ 2561
 118,000  สาลี
 46.วัดนิเวศน์ธรรมาราม -
11 พฤษภาคม 2560
 354,000  อบต.ดอนกำยาน
 47.วัดบรรไดทอง - -
    -
 48.วัดบางจิก -
25 พฤษภาคม 2561
 140,000  อบต.วัดโบสถ์
 49.วัดบางเลน -
22 พฤษภาคม 2561
 224,000  กฤษณา
 50.วัดบางใหญ่ -
15 พฤษภาคม 2561
 180,000  อบต.บางใหญ่
 51.วัดบ้านกร่าง -
0 พฤษภาคม
 278,000  
 52.วัดบ้านกล้วย -
21 พฤษภาคม 2561
 172,000  เทศบาลตำบลบ้านกร่าง
 53.วัดบ้านหมี่ -
17 พฤษภาคม 2561
 151,000  
 54.วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก -
26 มิถุนายน 2561
 38,480  
 55.วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก -
27 มิถุนายน 2561
 46,000  ตำบลบ้านโพธิ์
 56.วัดบึงคา -
16 พฤษภาคม 2561
 640  สาลี
 57.วัดประชุมชน -
16 พฤษภาคม 2561
   บ้านโพธิ์
 58.วัดปลายนา -
1 พฤศจิกายน 2561
 149,000  เทศบาลตำบลวังน้ำซับ
 59.วัดปากคลองกุ่ม -
23 พฤษภาคม 2561
 77,080  เทศบาลต้นคราม
 60.วัดป่าพระเจ้า -
19 มิถุนายน 2561
 280,000  เทศบาบตำบลปลายนา
 61.วัดป่าพฤกษ์ -
0 พฤศจิกายน
 582,000  เทศบาลบ้านแหลมพัฒนา
 62.วัดปู่เจ้า -
0 พฤศจิกายน 2561
   ตำบลบ้านกร่าง
 63.วัดพระธาตุ -
0 มิถุนายน
 918,000  ตำบลสวนแตง
 64.วัดพร้าว -
20 กุมภาพันธ์ 2561
 37,000  เทศบาลโพธิ์พระยา
 65.วัดพังม่วง -
15 พฤษภาคม 2561
 97,000  วังน้ำซับ
 66.วัดพันตำลึง -
10 พฤษภาคม 2561
 19,200  ดอนกำยาน
 67.วัดพิหารแดง -
5 มิถุนายน 2561
 234,000  พิหารแดง
 68.วัดม่วงเจริญผล - -
    -
 69.วัดมเหยงคณ์ -
14 พฤศจิกายน 2560
 364,000  ท่าระหัด
 70.วัดยาง -
29 พฤศจิกายน 2560
 553,000  เทศบาลตำบลศรีประจันต์
 71.วัดราษฎร์บำรุง -
1 มิถุนายน 2561
 174,000  
 72.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม -
0 มิถุนายน
   องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว
 73.วัดลาดกระจับ -
30 ตุลาคม 2561
 436,000  อบต.ศาลาขาว
 74.วัดลาดตาล -
15 พฤษภาคม 2561
 203,000  ดอนมะสังข์
 75.วัดลาดน้ำขาว -
31 พฤษภาคม 2561
 72,000  อบต.สาลี
 76.วัดลาดปลาเค้า -
15 พฤษภาคม 2561
 262,000  ศรีประจันต์
 77.วัดลานคา -
23 พฤษภาคม 2561
 421,580  ต้นคราม
 78.วัดวรจันทร์ -
0 พฤษภาคม
 1,253,000  เทศบาล
 79.วัดวังกุ่ม -
10 พฤษภาคม 2561
 744,000  เทศบาลห้วยวังทอง
 80.วัดวังน้ำเย็น - -
    -
 81.วัดวังพระนอน -
15 พฤษภาคม 2561
 176,000  อบต.ดอนกำยาน
 82.วัดวังพลับเหนือ -
5 พฤศจิกายน 2561
 100,000  อบต
 83.วัดวังพลับใต้ -
6 มิถุนายน 2561
 137,240  มดแดง
 84.วัดศาลาท่าทราย -
15 มิถุนายน 2561
 140,000  อบต.จรเข้ใหญ่
 85.วัดศีรษะเกษ -
4 ธันวาคม 2560
 76,000  เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
 86.วัดศุขเกษม -
30 พฤษภาคม 2561
 100,000  ตำบลบ้านแหลมพัฒนา
 87.วัดสกุณปักษี -
31 พฤษภาคม 2561
 152,000  ตลิ่งชัน
 88.วัดสระประทุม -
28 พฤษภาคม 2561
 275,000  อบต.ตลิ่งชัน
 89.วัดสวนแตง -
3 พฤศจิกายน 2560
 2,346,000  เทศบาลสวนแตง
 90.วัดสว่างอารมณ์ -
25 พฤษภาคม 2561
 110,000  พิหารแดง
 91.วัดสังฆจายเถร -
15 พฤษภาคม 2561
   สวนแตง
 92.วัดสัปรสเทศ -
1 พฤศจิกายน 2561
 86,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง
 93.วัดสามจุ่น -
14 พฤศจิกายน 2560
 458,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนปรู
 94.วัดสามทอง -
28 พฤษภาคม
 234,000  อบต.ตลิ่งชัน
 95.วัดสามัคคีธรรม -
19 มิถุนายน 2561
 257,560  เทศบาลตำบลท่าเสด็จ
 96.วัดสาลี -
27 สิงหาคม 2561
 142,000  อบต.สาลี
 97.วัดสำนักตะฆ่า -
28 พฤษภาคม 2561
 242,000  
 98.วัดสุขเกษม -
16 พฤษภาคม 2561
   
 99.วัดสุวรรณนาคี -
30 พฤษภาคม 2561
 93,000  ตลิ่งชัน
 100.วัดหนองโสน -
23 พฤษภาคม 2561
 112,000  อบต.สนามคลี
 101.วัดหน่อสุวรรณ -
15 พฤษภาคม 2561
   อบต.โคก
 102.วัดห้วยสุวรรณวนาราม -
28 พฤษภาคม 2561
 342,000  ดอนปรู
 103.วัดองครักษ์ -
20 มิถุนายน 2561
 248,000  องครักษ์
 104.วัดอุทุมพราราม -
1 มิถุนายน 2561
 194,000  
 105.วัดอู่ยา -
15 พฤษภาคม 2561
 244,000  ดอนกำยาน
 106.วัดเกาะ -
16 พฤษภาคม 2561
 124,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า
 107.วัดเขาดิน -
18 มิถุนายน 2561
 383,520  ท่าเสด็จ
 108.วัดเถรพลาย -
15 พฤษภาคม 2561
 244,000  วังน้ำซับ
 109.วัดเทพสุธาวาส -
7 มิถุนายน 2561
 124,000  มดแดง
 110.วัดเสาธง -
18 พฤษภาคม 2561
 183,000  บางปลาม้า
 111.วัดเสาธงทอง - -
    -
 112.วัดเสาธงทอง -
6 มิถุนายน 2561
 159,800  
 113.วัดแก้ว -
1 พฤศจิกายน 2560
 438,000  ทับตีเหล็ก
 114.วัดโคกโคเฒ่า -
15 พฤษภาคม 2561
 520,000  
 115.วัดโคกโพธิ์ -
17 พฤษภาคม 2561
 133,000  กฤษณา
 116.วัดโบสถ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 149,000  อบต
 117.วัดโพธิ์ตะควน -
0 พฤษภาคม
 90,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว
 118.วัดโพธิ์ท่าทราย -
29 มิถุนายน 2561
 242,000  เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
 119.วัดโพธิ์นฤมิตร - -
    -
 120.วัดโพธิ์ศรี -
16 พฤษภาคม 2561
 90,000  บางปลาม้า
 121.วัดใหม่รัตนเจดีย์ -
1 มิถุนายน 2561
 50,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ทอง
 122.วัดไก่เตี้ย -
1 พฤศจิกายน 2561
 60,000  เทศบาลตำบลวังยาง
 123.วัดไผ่ขวาง -
16 พฤษภาคม 2561
 98,000  ไผ่ขวาง
 124.วัดไผ่มุ้ง -
13 มิถุนายน 2561
 112,000  วังน้ำเย็น
 125.วัดไผ่ลูกนก -
24 พฤษภาคม 2561
 60,000  อบต.สวนแตง
 126.วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม -
30 ตุลาคม 2561
 143,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาล
 127.วัดไผ่เดี่ยว -
29 ตุลาคม 2561
 180,000  อบต.วัดโบสถ์
 128.สุพรรณภูมิ -
28 มิถุนายน 2561
 8,784,000  เมืองสุพรรณบุรี
 129.อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ -
28 ธันวาคม 2560
 1,662,000  เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 130.อนุบาลวัดสวนหงส์ -
16 พฤษภาคม 2561
 336,000  บางปลาม้า
 131.อนุบาลศรีประจันต์ -
29 พฤศจิกายน 2560
 554,000  เทศบาล
 132.อนุบาลสุพรรณบุรี -
0 พฤษภาคม
   เมืองสุพรรณบุรี
 133.อินทร์ศรัทธาราษฎร์ -
28 พฤษภาคม 2561
 261,000  ตลิ่งชัน
 134.เมืองสุพรรณบุรี -
15 พฤษภาคม 2561
 1,276,000  ตลิ่งชัน
 135.โรงเรียนวัดลำบัว -
0 พฤษภาคม
 146,000  

Powered By www.thaieducation.net