แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.กระบี่
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.คลองท่อมมิตรภาพที่160 -
16 พฤษภาคม 2561
 171,000  คลองท่อมใต้
 2.คลองพน -
16 พฤษภาคม 2561
 1,226,000  
 3.ชุมชนบ้านทุ่ง -
17 พฤศจิกายน 2560
 1,284,000  อบต.เขาคราม
 4.ชุมชนบ้านศาลาด่าน -
20 พฤษภาคม 2561
 1,883,060  ศาลาด่าน
 5.ชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ -
15 มิถุนายน 2561
 815,000  เทศบาลอ่าวลึกใต้
 6.ชุมชนบ้านเขากลม -
1 พฤศจิกายน
 1,424,000  อบต.หนองทะเล
 7.ชุมชนวัดนาเหนือ -
0 พฤศจิกายน
 254,780  
 8.ชุมชนวัดหาดถั่ว -
12 มิถุนายน 2561
 552,000  ตำบลปลายพระยา
 9.ทุ่งต้นปีก -
5 มิถุนายน 2561
 306,000  เขาคราม
 10.ทุ่งพะยอม -
26 มกราคม 2561
 214,000  กระบี่น้อย
 11.บ้านกลางมิตรภาพที่44 -
25 พฤษภาคม
 532,000  บ้านกลาง
 12.บ้านกอตง -
16 พฤษภาคม 2561
 102,000  อบต.เขาดิน
 13.บ้านคลองกำ -
22 พฤษภาคม 2561
 438,000  อบต.คลองประสงค์
 14.บ้านคลองชะมวง -
29 ธันวาคม 2560
 235,000  อบต.พรุดินนา
 15.บ้านคลองทราย ประชาอุทิศ -
15 พฤษภาคม 2561
 132,680  อบต
 16.บ้านคลองท่อมเหนือ -
16 พฤษภาคม 2561
 332,000  อบต คลองท่อมเหนือ
 17.บ้านคลองนิน -
0 พฤษภาคม
   
 18.บ้านคลองประสงค์ -
3 พฤษภาคม 2561
 232,000  อบต/คลองประสงค์
 19.บ้านคลองปัญญา -
16 พฤษภาคม 2561
 147,000  
 20.บ้านคลองปิ้ง -
16 พฤษภาคม 2561
 249,280  เทศบาล
 21.บ้านคลองพระยา -
7 มิถุนายน 2561
 556,000  อบต.ปลายพระยา
 22.บ้านคลองพวนประทีปบำรุง -
6 มิถุนายน 2561
 724,000  อบต.ปลายพระยา
 23.บ้านคลองม่วง -
4 ตุลาคม 2560
 709,000  อบต.หนองทะเล
 24.บ้านคลองยวน -
10 กรกฏาคม 2561
   
 25.บ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) -
0 ตุลาคม
 102,000  คลองยา
 26.บ้านคลองยาง -
8 พฤษภาคม 2561
 254,000  อบต.คลองยาง
 27.บ้านคลองย่าหนัด -
17 มิถุนายน 2561
 504,000  อบต
 28.บ้านคลองรั้ว -
29 กรกฏาคม 2561
 51,000  ตำบลตลิ่งชัน
 29.บ้านคลองหมาก -
16 พฤษภาคม 2561
 218,000  อบต.คลองขนาน
 30.บ้านคลองหวายเล็ก -
16 มิถุนายน 2561
 148,000  
 31.บ้านคลองหิน(อ่าวลึก) -
8 มิถุนายน 2561
 740,000  อบต.คลองหิน
 32.บ้านคลองหิน(เกาะลันตา) -
24 พฤษภาคม 2561
 314,000  เกาะลันตาใหญ่
 33.บ้านคลองเขม้า -
4 มิถุนายน 2561
 52,000  คลองเขม้า
 34.บ้านคลองเตาะ -
15 พฤษภาคม 2561
 158,000  อบต.เกาะศรีบอยา
 35.บ้านคลองแรด(คลองท่อม) -
15 พฤษภาคม 2561
 330,000  คลองพนพัฒนา
 36.บ้านคลองแรด(อ่าวลึก) -
10 มิถุนายน 2561
 224,000  
 37.บ้านคลองแห้ง -
25 มิถุนายน 2561
 358,000  องค์การบริหารตำบลอ่าวนาง
 38.บ้านคลองโตนด -
3 พฤษภาคม 2561
 662,000  อบต.
 39.บ้านคลองใหญ่ -
12 ธันวาคม 2560
 1,048,000  อบต.ทับปริก
 40.บ้านคลองไคร -
3 พฤศจิกายน 2561
 1,279,760  คลองพนพัฒนา
 41.บ้านควน -
21 พฤษภาคม 2561
 126,000  
 42.บ้านควนกลาง -
11 มิถุนายน 2561
 267,120  อบต
 43.บ้านควนต่อ -
4 มิถุนายน 2561
 179,000  คลองเขม้า
 44.บ้านควนนกหว้า -
28 พฤษภาคม 2561
 132,000  โคกยาง
 45.บ้านควนม่วง -
10 พฤษภาคม 2561
 390,000  อบต.เขาดิน
 46.บ้านควนเกาะจันทร์ -
30 พฤศจิกายน 2560
 586,000  โคกยาง
 47.บ้านควนแดง -
5 มิถุนายน 2561
 105,000  อบต.ดินอุดม
 48.บ้านควนโอ -
1 กันยายน 2560
 29,100  อ่าวลึกน้อย
 49.บ้านควนใต้ -
26 ธันวาคม 2560
 382,000  อบต.ห้วยน้ำขาว ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่
 50.บ้านช่องไม้ดำ -
15 ธันวาคม
 184,000  คลองหิน
 51.บ้านดินนา -
16 พฤษภาคม 2561
 561,000  คลองพนพัฒนา
 52.บ้านดินแดง - -
    -
 53.บ้านดินแดงน้อย -
16 พฤษภาคม 2561
 134,000  อบต
 54.บ้านตลิ่งชัน -
16 กรกฏาคม 2561
 100,000  ตลิ่งชัน
 55.บ้านติงไหร -
10 พฤศจิกายน 2561
 513,000  ต.เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
 56.บ้านถ้ำเสือ -
21 พฤษภาคม 2561
 168,000  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
 57.บ้านถ้ำโกบ -
30 พฤษภาคม 2561
 982,000  
 58.บ้านทรายขาว -
25 พฤษภาคม 2561
 1,040,000  ตำบลทรายขาว
 59.บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ -
18 มิถุนายน 2561
 278,000  ปลายพระยา
 60.บ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านควนเขียว -
16 พฤษภาคม 2561
 170,000  อบต.ปลายพระยา
 61.บ้านทับปริก -
12 ธันวาคม 2560
 430,000  อบต.ทับปริก
 62.บ้านทับพล -
11 พฤษภาคม 2561
 164,000  เทศบาลตำบลเขาพนม
 63.บ้านทับไทร -
22 ธันวาคม 2560
 409,000  พรุดินนา
 64.บ้านท่านุ่น -
15 พฤษภาคม 2561
 129,780  เหนือคลอง
 65.บ้านท่าประดู่ -
20 ธันวาคม 2561
 613,000  ห้วยน้่ำขาว
 66.บ้านท่ามะพร้าว -
16 พฤษภาคม 2561
 289,320  ตำบลคลองพนพัฒนา
 67.บ้านท่ายาง -
18 มิถุนายน 2561
 96,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาน
 68.บ้านทุ่ง -
22 มิถุนายน 2561
 68,000  
 69.บ้านทุ่งครก -
16 พฤษภาคม 2561
 682,000  คลองพนพัฒนา
 70.บ้านทุ่งคา -
0 พฤษภาคม
 104,000  เทศบาลตำบลทรายขาว
 71.บ้านทุ่งนุ้ย -
18 มกราคม 2561
 47,000  พรุดินนา
 72.บ้านทุ่งประสาน -
0 พฤษภาคม
 92,000  อบต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
 73.บ้านทุ่งปรือ -
7 มิถุนายน 2561
 342,000  พรุเตียว
 74.บ้านทุ่งวิทยพัฒน์ -
1 พฤศจิกายน 2560
 816,000  อบต.เกาะลันตาน้อย
 75.บ้านทุ่งสาคร -
0 พฤศจิกายน
   อบต.ปกาสัย
 76.บ้านทุ่งสูง -
31 พฤษภาคม 2561
 250,740  เขาใหญ่
 77.บ้านทุ่งหยีเพ็ง -
18 พฤษภาคม 2561
 351,480  อบต.ศาลาด่าน
 78.บ้านทุ่งเสม็ด -
25 กรกฏาคม 2561
 582,920  ห้วยน้ำขาว
 79.บ้านนางรอง -
18 ธันวาคม 2560
 75,000  บ้านพรุดินนา
 80.บ้านนาทุ่งกลาง -
20 พฤศจิกายน 2561
 956,400  อบต.เกาะกลาง
 81.บ้านนานอก -
26 มกราคม 2561
 504,600  กระบี่น้อย
 82.บ้านนาปง -
18 มิถุนายน 2561
 2,600,000  อบต.ห้วยยูง
 83.บ้านนาพรุ -
9 พฤศจิกายน 2560
 261,480  ตำบลลำทับ
 84.บ้านนาวง -
20 พฤษภาคม 2561
 552,000  คลองเขม้า
 85.บ้านนาออก -
1 มิถุนายน
 103,000  องค์การบริหารส่สนตำบลเหนือคลอง
 86.บ้านนาเทา -
16 พฤษภาคม 2561
 117,000  องคการบริหารส่วนตำบลเขาเขน
 87.บ้านน้ำจาน -
7 ธันวาคม 2560
 542,000  ตำบลกระบี่น้อย
 88.บ้านน้ำร้อน -
19 กรกฏาคม 2561
 564,000  อบต
 89.บ้านบกห้อง -
15 มิถุนายน 2561
 174,000  อบต.ห้วยยูง
 90.บ้านบกเก้าห้อง -
26 มิถุนายน 2561
 369,000  อบต.คีรีวง
 91.บ้านบ่อมะม่วง -
7 ธันวาคม 2560
 1,178,000  
 92.บ้านบากัน -
30 เมษายน 2561
 229,000  อบต อ่าวลึกน้อย
 93.บ้านบางขนุน -
22 มิถุนายน 2561
   
 94.บ้านบางคราม -
16 พฤษภาคม 2561
 812,000  อบต
 95.บ้านบางหอย -
31 พฤษภาคม 2561
 563,800  เขาต่อ
 96.บ้านบางเจริญ -
11 พฤษภาคม 2561
 2,460  นาเหนือ
 97.บ้านบางเตียว -
15 พฤษภาคม 2561
 330,000  คลองท่อมเหนือ
 98.บ้านบางเหรียง -
30 พฤษภาคม 2561
 330,000  พรุเตียว
 99.บ้านบางเหียน -
13 กรกฏาคม 2561
 1,494,000  ตำบลปลายพระยา
 100.บ้านบางโสก -
14 พฤศจิกายน 2561
 236,640  เขาต่อ
 101.บ้านปากคลอง -
21 พฤศจิกายน 2560
 101,800  อบต.เกาะกลาง
 102.บ้านปากหยา -
16 พฤษภาคม 2561
 188,000  
 103.บ้านปากหรา -
1 พฤศจิกายน 2560
 424,000  ตลิ่งชัน
 104.บ้านพระแอะ -
22 พฤศจิกายน 2560
 1,930,940  อบต.ศาลาด่าน
 105.บ้านพรุดินนา -
22 มิถุนายน 2561
 936,000  บ้านพรุดินนา
 106.บ้านพรุพี -
16 พฤษภาคม 2561
 297,000  เทศบาลทรายขาว
 107.บ้านพรุเตย -
1 มิถุนายน 2561
 988,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา
 108.บ้านมะม่วงเอน -
0 พฤศจิกายน 2561
 1,036,360  สินปุน
 109.บ้านย่านอุดม -
16 พฤษภาคม 2561
 249,000  อบต.ลำทับ
 110.บ้านร่าปู -
16 พฤษภาคม 2561
   
 111.บ้านร่าหมาด -
16 พฤษภาคม 2561
 780,000  เกาะกลาง
 112.บ้านลำทับ -
30 พฤษภาคม 2561
 4,902,800  เทศบาลตำบลลำทับ
 113.บ้านลิกี -
22 พฤศจิกายน 2560
 560,400  อบต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตาจ.กระบี่
 114.บ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง -
15 พฤษภาคม 2561
 336,000  อบต.ปลายพระยา
 115.บ้านศาลาพระม่วง -
18 มิถุนายน 2561
 220,000  คลองหิน
 116.บ้านสะพานพน -
25 ตุลาคม 2560
 323,000  ทุ่งไทรทอง
 117.บ้านสังกาอู้ -
30 กันยายน 2560
 213,000  อบต.เกาะลันตาใหญ่
 118.บ้านหนองกก -
23 พฤษภาคม 2561
 484,000  ไสไทย
 119.บ้านหนองจิก -
16 พฤษภาคม 2561
 138,000  เขาคราม
 120.บ้านหนองจูด -
6 มิถุนายน 2561
 716,000  
 121.บ้านหนองทะเล -
25 พฤษภาคม 2561
 376,000  หนองทะเล186
 122.บ้านหนองน้ำแดง -
0 พฤษภาคม
 327,000  อบต.เขาพนม
 123.บ้านหนองหลุมพอ -
15 พฤษภาคม 2561
 358,000  อบต
 124.บ้านหลังสอด -
13 พฤษภาคม 2561
   เกาะลันตาน้อย
 125.บ้านหลังโสด -
7 พฤษภาคม 2561
 188,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง
 126.บ้านห้วยน้ำขาว -
3 มกราคม 2561
 777,000  
 127.บ้านห้วยน้ำแก้ว -
30 พฤษภาคม 2561
 360,000  
 128.บ้านห้วยปริศนา -
15 พฤษภาคม 2561
 228,000  อ่าวลึกใต้
 129.บ้านห้วยพลูหนัง -
25 พฤษภาคม 2561
 67,000  ตำบลทรายขาว
 130.บ้านห้วยยูง -
10 พฤษภาคม 2561
 76,000  ห้วยยูง
 131.บ้านห้วยลึก -
16 พฤษภาคม 2561
 633,000  เทศบาลตำบลทรายขาว
 132.บ้านห้วยสาร -
22 มิถุนายน 2561
 312,000  สินปุน
 133.บ้านห้วยสารสาขาบ้านช่องฉันทนา -
22 มิถุนายน 2561
 84,000  สินปุน
 134.บ้านห้วยเสียด -
30 พฤศจิกายน 2560
 3,440,000  เทศบาลตำบลเขาพนม
 135.บ้านหว่างคลอง -
5 กุมภาพันธ์ 2561
 239,000  กระบี่น้อย
 136.บ้านหาดยาว -
29 กรกฏาคม 2561
 49,000  ตำบลตลิ่งชัน
 137.บ้านหินลูกช้าง -
16 พฤษภาคม 2561
 500,000  โคกหาร
 138.บ้านหินเพิง -
15 พฤษภาคม 2561
 764,000  ตำบลคลองพนพัฒนา
 139.บ้านหินเพิงสาขาพรุใหญ่ -
3 พฤศจิกายน 2560
 141,200  คลองพนพัฒนา
 140.บ้านอ่าวนาง -
0 พฤศจิกายน
 472,000  
 141.บ้านอ่าวน้ำ -
28 พฤษภาคม 2561
 130,000  แหลมสัก
 142.บ้านอ่าวน้ำเมา -
0 พฤษภาคม
   
 143.บ้านอ่าวลึกน้อย -
15 พฤษภาคม 2561
 397,000  อบต
 144.บ้านเกาะกลาง -
16 พฤษภาคม 2561
 1,091,000  คลองประสงค์
 145.บ้านเกาะจำ -
5 มิถุนายน 2561
 301,000  เกาะศรีบอยา
 146.บ้านเกาะปอ -
14 มีนาคม 2561
 124,000  อบต.เกาะลันตาใหญ่
 147.บ้านเกาะปู -
6 มิถุนายน 2561
 341,000  เกาะศรีบอยา
 148.บ้านเกาะศรีบอยา -
18 พฤษภาคม 2561
 120,000  บ้านเกาะศรีบอยา
 149.บ้านเกาะฮั่ง -
5 มิถุนายน 2561
 113,000  เกาะศรีบอยา
 150.บ้านเกาะไทร -
25 ตุลาคม 2561
 540,000  อบต.
 151.บ้านเกาะไทร(เหนือคลอง) -
25 พฤษภาคม
 128,000  
 152.บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ) -
25 พฤษภาคม 2561
 65,000  
 153.บ้านเขางาม -
25 พฤษภาคม 2561
 165,000  อบต.บ้านกลาง
 154.บ้านเขาดิน -
30 พฤษภาคม 2561
 520,000  
 155.บ้านเขาดินประชาพัฒน์ -
16 พฤษภาคม 2561
 680,000  อบต.ดินอุดม
 156.บ้านเขาตั้ง -
7 ธันวาคม 2560
   580,000
 157.บ้านเขาทอง -
0 พฤษภาคม
   
 158.บ้านเขาฝาก -
8 พฤษภาคม 2560
 1,134,000  คลองยาง
 159.บ้านเขาพนม -
24 พฤษภาคม 2561
 183,000  เขาพนม
 160.บ้านเขาล่อม -
31 พฤษภาคม 2561
 114,820  
 161.บ้านเขาสามหน่วย -
15 ธันวาคม 2560
 120,000  พรุดินนา
 162.บ้านเขาเทียมป่า -
28 พฤษภาคม 2561
 1,780  เขาทอง
 163.บ้านเขาแก้ว -
28 พฤษภาคม 2561
 228,000  
 164.บ้านเจ๊ะหลี -
16 พฤษภาคม 2561
   
 165.บ้านเสม็ดจวน -
8 พฤศจิกายน 2560
 158,000  ดินอุดม
 166.บ้านเหนือ -
16 พฤษภาคม 2561
 128,000  คลองท่อมใต้
 167.บ้านแชงเปิง -
16 พฤษภาคม 2561
 289,000  คลองท่อมใต้
 168.บ้านแหลมกรวด -
27 มิถุนายน 2561
 204,000  คลองขนาน
 169.บ้านแหลมตง -
6 มิถุนายน 2561
 33,000  อบต.
 170.บ้านแหลมสัก -
27 มิถุนายน 2561
 634,000  เทศบสล
 171.บ้านแหลมโพธิ์ -
6 มิถุนายน 2561
 118,000  อบต
 172.บ้านโคกกลาง -
8 มิถุนายน 2561
 237,000  
 173.บ้านโคกคา -
22 มิถุนายน 2561
 406,000  อบต.สินปุน
 174.บ้านโคกยอ -
7 มิถุนายน 2561
 68,000  เขาต่อ
 175.บ้านโคกยูง -
0 มิถุนายน 2561
   อบต.
 176.บ้านโคกหาร -
16 พฤษภาคม 2561
 322,000  อบต.ตำบลโคกหาร
 177.บ้านโละใหญ่ -
16 พฤษภาคม 2561
 288,000  เกาะลันตาน้อย
 178.บ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 -
13 ธันวาคม 2560
 236,000  อบต.ทับปริก
 179.บ้านในยวน -
6 ธันวาคม 2560
 309,000  ต.อ่าวลึกเหนือ
 180.บ้านไร่พัฒนา -
15 พฤษภาคม 2561
 622,000  ลำทับ
 181.บ้านไร่ใหญ่ -
27 พฤศจิกายน
 616,000  616000
 182.บ้านไสโป๊ะ -
11 พฤษภาคม 2561
 508,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง
 183.บ้านไหนหนัง -
22 พฤศจิกายน 2560
 166,000  เขาคราม
 184.พระราชทานบ้านเกาะพีพี -
15 มิถุนายน 2561
 504,000  อ่าวนาง
 185.ราชประชานุเคราะห์ ๑ -
10 พฤษภาคม
 4,100,000  ตำบลเหนือคลอง
 186.ราชประชานุเคราะห์2 -
1 ธันวาคม 2560
 2,022,000  
 187.วัดช่องแบก -
16 พฤษภาคม 2561
 20,000  
 188.วัดธรรมาวุธสรณาราม -
10 มิถุนายน 2561
 620,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย
 189.วัดนทีมุขาราม -
15 มิถุนายน 2561
 230,000  ปลายพระยา
 190.วัดบางเหลียว -
19 มิถุนายน 2561
 129,000  คีรีวง
 191.วัดบางโทง -
4 มิถุนายน 2561
 136,680  นาเหนือ
 192.วัดบ้านนา -
11 มิถุนายน 2561
 311,980  เขาต่อ
 193.วัดพรุเตียว -
0 มิถุนายน 2561
 127,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว
 194.วัดภูมิบรรพต -
16 พฤษภาคม 2561
 262,000  อบต.เขาดิน
 195.วัดสถิตโพธาราม -
0 พฤษภาคม
 224,000  เทศบาบตำบลแหลมสัก
 196.วัดห้วยโต้ -
15 ธันวาคม 2560
 133,000  อบต.ทับปริก
 197.วัดเกาะลันตา - -
    -
 198.วัดเขาต่อ -
8 มิถุนายน 2561
 485,320  เขาต่อ
 199.วัดโคกยาง -
28 พฤษภาคม 2561
 137,000  โคกยาง
 200.วัดโพธิ์เรียง -
1 พฤศจิกายน 2560
 1,091,400  
 201.วัดไพรสณฑ์ -
22 พฤศจิกายน 2560
 463,820  เขาใหญ่
 202.วิทยาประชาคม -
11 พฤศจิกายน 2560
 473,000  เขาเขน
 203.สหกรณ์นิคมอ่าวลึก2 -
24 สิงหาคม 2561
 414,000  อบต.คลองยา
 204.สหกรณ์นิคมอ่าวลึก3 -
24 สิงหาคม 2561
 48,000  อบต.คลองยา
 205.สหกรณ์ประชาอุทิศ -
12 กันยายน 2561
 22,000  อบต.คีรีวง
 206.อนุบาลกระบี่ -
30 พฤศจิกายน 2560
 7,999,000  เมืองกระบี่
 207.อนุบาลคลองท่อม -
0 พฤศจิกายน
   
 208.อ่าวลึก -
0 พฤศจิกายน
 2,560,000  อ่าวลึกใต้
 209.อุตรกิจ -
30 พฤศจิกายน 2560
 3,522,000  เทศบาล
 210.ไทยรัฐวิทยา53(บ้านคลองขนาน) -
16 พฤษภาคม 2561
 910,000  คลองท่อมใต้

Powered By www.thaieducation.net