แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.พิษณุโลก เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) -
25 พฤษภาคม 2561
 102,000  วังทอง
 2.ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ -
15 พฤษภาคม
 188,000  ท่าตาล
 3.ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง -
21 มิถุนายน 2561
 606,000  บ้านกลาง
 4.ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง -
1 มิถุนายน 2561
 1,084,000  ดินทอง
 5.ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) -
16 พฤษภาคม
 1,340,000  เนินกุ่ม
 6.ชุมชนบ้านไทรย้อย -
21 พฤศจิกายน 2560
 663,760  ตำบลไทรย้อย
 7.บ้านกลาง -
24 พฤษภาคม 2561
 140,000  บ้านกลาง
 8.บ้านคลองเป็ด -
11 มิถุนายน 2561
 206,000  วังพิกุล
 9.บ้านคลองเมือง -
7 มิถุนายน 2561
 396,000  วังพิกุล
 10.บ้านชมภู -
0 มิถุนายน 2561
 422,000  
 11.บ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) -
3 กรกฏาคม 2561
 226,000  อบต
 12.บ้านซำรัง -
14 มิถุนายน 2561
 316,000  อบต.ชมพู
 13.บ้านซำหวาย -
0 มิถุนายน
 258,000  บ้านกลาง
 14.บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) -
16 พฤษภาคม 2561
 190,000  ดินทอง
 15.บ้านดงพลวง -
21 พฤศจิกายน 2560
 310,000  วังพิกุล
 16.บ้านดินทอง -
16 พฤษภาคม 2561
 260,000  ดินทอง
 17.บ้านตอเรือ -
20 มิถุนายน 2561
 218,000  วังนกแอ่น
 18.บ้านถ้ำเต่า -
17 พฤษภาคม 2561
 74,880  แม่ระกา
 19.บ้านท่าข้าม -
16 พฤษภาคม 2561
 310,000  วังนกแอ่น
 20.บ้านท่ายาง -
30 พฤศจิกายน 2560
 216,000  เทศบาล
 21.บ้านทุ่งน้อย -
18 พฤษภาคม 2561
 204,000  
 22.บ้านทุ่งยาว -
2 พฤษภาคม 2561
   
 23.บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี -
7 พฤศจิกายน 2560
 78,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 24.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก -
8 มิถุนายน 2561
 456,000  อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
 25.บ้านนาพราน -
22 พฤษภาคม 2561
 300,000  
 26.บ้านน้ำปาด -
0 พฤษภาคม
 172,000  
 27.บ้านน้ำพรม -
15 มิถุนายน 2561
 218,000  วังนกแอ่น
 28.บ้านน้ำยาง -
9 มิถุนายน 2561
 244,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 29.บ้านน้ำริน -
28 พฤษภาคม 2561
   บ้านกลาง
 30.บ้านบึงพร้าว -
30 พฤษภาคม 2561
 768,000  ชัยนาม
 31.บ้านบุใหญ่ -
6 มิถุนายน 2561
 86,000  ท่าตาล
 32.บ้านปากยาง -
15 พฤศจิกายน 2561
 450,000  แก่งโสภา
 33.บ้านป่าขนุน -
25 พฤษภาคม 2561
 168,000  บ้านกลาง
 34.บ้านป่ามะกรูด -
15 มิถุนายน 2561
 42,000  
 35.บ้านผาท่าพล -
11 มิถุนายน 2561
 182,000  บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
 36.บ้านผารังหมี -
12 ธันวาคม 2560
 245,180  ตำบลไทรย้อย
 37.บ้านพัฒนาดงน้อย -
7 มิถุนายน 2561
 129,000  บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
 38.บ้านพุกระโดน -
23 พฤษภาคม 2561
 180,000  ตำบลไทรย้อย
 39.บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) -
14 พฤศจิกายน 2560
 697,000  แก่งโสภา
 40.บ้านยางโทน -
25 พฤษภาคม 2561
 90,000  อบต ไผ่ล้อม
 41.บ้านลำภาศ -
20 มิถุนายน 2561
 188,000  เทศบาลตำบลบ้านมุง
 42.บ้านวังขวัญ -
2 พฤษภาคม 2561
 194,000  วังโพรง
 43.บ้านวังดินสอ -
18 มิถุนายน 2561
 96,000  อบต.วังนกแอ่น
 44.บ้านวังดินเหนียว -
15 พฤษภาคม 2561
 150,000  วังยาง
 45.บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ -
15 มิถุนายน 2561
 252,000  วังนกแอ่น
 46.บ้านวังนกแอ่น -
22 มิถุนายน 2561
 124,000  
 47.บ้านวังพรม -
0 มิถุนายน
 468,060  
 48.บ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) -
7 มิถุนายน 2561
 306,000  
 49.บ้านวังสาร -
17 พฤษภาคม 2561
 192,000  ท่าตาล
 50.บ้านวังโพรง -
23 พฤษภาคม 2561
 4,156,000  วังโพรง
 51.บ้านวังไม้ตอก -
4 มิถุนายน 2561
 4,500  พันชาลี
 52.บ้านสะเดา -
14 พฤษภาคม 2561
 435,300  หนองพระ
 53.บ้านหนองกลด -
0 พฤษภาคม
   เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
 54.บ้านหนองขมิ้น -
21 พฤษภาคม 2561
 194,000  
 55.บ้านหนองขอนประชาสรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 160,000  เนินมะปราง
 56.บ้านหนองงา -
8 มิถุนายน 2561
 300,000  อบต.พันชาลี
 57.บ้านหนองดู่ -
2 พฤษภาคม
   
 58.บ้านหนองปรือ -
16 พฤษภาคม 2561
 3,700  อบต.บ้านกลาง
 59.บ้านหนองพระ -
21 พฤษภาคม 2561
 317,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
 60.บ้านหนองสระพัง -
0 พฤษภาคม
   เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
 61.บ้านหนองไม้ยางดำ -
11 มิถุนายน 2561
 90,000  อบต.บ้านน้อยซุุ้มขี้เหล็ก
 62.บ้านห้วยบ่อทอง -
16 พฤษภาคม 2562
 98,000  เทศบาลตำบลบ้านมุง
 63.บ้านหินประกาย -
25 พฤษภาคม 2561
 374,000  อบต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
 64.บ้านเข็ก -
0 พฤษภาคม
 745,520  
 65.บ้านเขาดิน -
21 พฤศจิกายน 2560
 468,240  ไทรย้อย
 66.บ้านเขาน้อย -
16 พฤษภาคม 2561
 466,000  แก่งโสภา
 67.บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) -
0 พฤษภาคม
 926,000  อบต วังทอง
 68.บ้านเขาเขียว -
23 พฤษภาคม 2561
 74,000  อบต.วังโพรง
 69.บ้านเจริญผล -
21 พฤษภาคม 2561
 474,000  อบต.หนองพระ
 70.บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา -
15 พฤษภาคม 2561
 99,000  พันชาลี
 71.บ้านเนินมะปราง -
17 มิถุนายน 2561
 2,208,000  อำเภอเนินมะปราง
 72.บ้านเนินสะอาด -
2 กรกฏาคม 2561
 455,000  ท่าหมื่นราม
 73.บ้านเนินไม้แดง -
4 มิถุนายน 2561
 95,000  พันชาลี
 74.บ้านแก่งกุลาสามัคคี -
0 กรกฏาคม
   แก่งโสภา
 75.บ้านแก่งจูงนาง -
25 พฤษภาคม 2561
   วังนกแอ่น
 76.บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ -
15 มิถุนายน 2561
 190,000  
 77.บ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) -
0 มิถุนายน
 319,000  อบต.แม่ระกา
 78.บ้านแม่ระกา -
15 พฤษภาคม 2561
 807,040  อบต.แม่ระกา
 79.บ้านโคกวังสาร -
1 ตุลาคม 2560
 128,000  ไทรย้อย
 80.บ้านโป่งปะ -
11 พฤศจิกายน 2560
 589,000  อบต
 81.บ้านใหม่ชัยเจริญ -
25 พฤษภาคม 2561
 380,000  บ้านกลาง
 82.บ้านใหม่ทองประเสริฐ -
11 พฤษภาคม 2561
 400,000  อบต.เนินมะปราง
 83.บ้านใหม่พนมทอง -
28 พฤษภาคม 2561
 154,000  ตำบลบ้านกลาง
 84.บ้านใหม่สามัคคี -
25 มิถุนายน 2561
 252,000  เทศบาลตำบลบ้านมุง
 85.บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 -
16 พฤษภาคม 2561
 46,000  ตำบลเนินกุ่ม
 86.บ้านไทรดงยั้ง -
15 พฤษภาคม 2561
 208,000  อบต.วังยาง
 87.บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) -
29 มิถุนายน 2561
 90,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
 88.บึงราชนก -
24 พฤษภาคม 2561
 118,000  
 89.ประชาสรรค์วิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 136,000  บ้านไร่
 90.ประชาสามัคคี -
18 พฤษภาคม 2561
 415,000  
 91.ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) -
18 พฤษภาคม 2561
 202,000  แก่งโสภา
 92.พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 -
18 พฤษภาคม 2561
 2,468,000  วังทอง
 93.รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ -
0 มิถุนายน 2533
 352,000  ชมพู
 94.รัฐราษฎร์บำรุง -
0 พฤษภาคม
   
 95.ราษฎร์ดำริ -
15 พฤษภาคม 2561
 102,000  โคกสลุด
 96.ราษฎร์อุปถัมภ์ -
30 พฤษภาคม 2561
 208,000  ชัยนาม
 97.ราษฎร์เจริญ -
11 พฤษภาคม 2561
 226,000  โคกสลุด
 98.วัดกรุงศรีเจริญ -
16 พฤษภาคม 2561
 288,000  นครป่าหมาก
 99.วัดดงข่อย -
24 พฤศจิกายน 2560
 274,000  วังพิกุล
 100.วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) -
0 พฤษภาคม
   เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
 101.วัดตายม -
18 พฤษภาคม 2561
 66,000  เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
 102.วัดท่านา -
25 พฤษภาคม 2561
 110,000  ไผ่ล้อม
 103.วัดท่ามะขาม -
28 พฤษภาคม 2561
 306,000  ไผ่ล้อม
 104.วัดท่าหมื่นราม -
28 มิถุนายน 2561
 265,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
 105.วัดบางกระทุ่ม -
23 พฤษภาคม 2561
 644,000  เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
 106.วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ -
0 มิถุนายน
 177,000  อบต.วังทอง
 107.วัดบ้านมุง -
11 มิถุนายน 2561
 300,000  เทศบาลตำบลบ้านมุง
 108.วัดบึงลำ -
0 มิถุนายน
   นครป่าหมาก
 109.วัดปลวกง่าม -
13 มิถุนายน 2561
 330,000  ชมพู
 110.วัดพันชาลี -
31 พฤษภาคม 2561
 445,000  พันชาลี
 111.วัดย่านยาว -
15 พฤษภาคม 2561
 48,000  โคกสลุด
 112.วัดราษฎร์สโมสร -
5 มิถุนายน 2561
 308,000  
 113.วัดวังพิกุล -
27 มิถุนายน 2561
 590,000  วังพิกุล
 114.วัดสนามคลีตะวันตก -
1 พฤศจิกายน
 80,000  
 115.วัดสนามคลีตะวันออก -
28 พฤษภาคม 2561
 65,000  เทศบาลตำบลสนามคลี
 116.วัดสิริสุทธาวาส -
1 ตุลาคม 2560
 215,000  บ้านไร่
 117.วัดสุพรรณพนมทอง -
5 มิถุนายน 2561
 800,000  พันชาลี
 118.วัดแหลมพระธาตุ -
1 มิถุนายน 2561
 136,000  นครป่าหมาก
 119.วัดโคกสลุด -
16 พฤษภาคม 2561
 134,000  บ้านไร่
 120.วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม -
16 พฤษภาคม 2561
 4,400  บ้านไร่
 121.ศึกษาลัย -
18 พฤษภาคม 2561
 991,000  เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
 122.สามัคคีธรรม -
1 มิถุนายน 2561
 100,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี
 123.สามัคคีประชาราษฎร์ -
7 มิถุนายน 2561
 28,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
 124.ห้วยพลู -
25 พฤษภาคม 2561
 172,000  อบต.แก่งโสภา
 125.หัวเขาราษฎร์บำรุง -
19 มิถุนายน 2561
 104,000  เทศบาลตำบลบ้านมุง
 126.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 -
18 พฤษภาคม 2561
 107,000  แก่งโสภา
 127.เนินดินราษฎร์อุทิศ -
7 มิถุนายน 2561
 174,000  อบต.เนินมะปราง

Powered By www.thaieducation.net