แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.คลองขวาง -
18 พฤษภาคม 2561
 176,000  หนองจอก
 2.คลองพานทอง -
17 พฤษภาคม 2561
 137,800  ท่าข้าม
 3.จันทร์เจริญ -
21 พฤษภาคม 2561
 112,000  อบต.ท่าสะอ้าน
 4.ตลาดคลอง 16 -
14 มิถุนายน 2561
 1,052,000  เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี
 5.ตลาดเปร็ง -
20 มิถุนายน 2561
 144,000  อบต.คลองเปรง
 6.บ้านคลอง 21 -
15 พฤษภาคม 2561
 157,000  เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
 7.บ้านคลองเจ้า(เสนะวัตราษฎร์วิทยา) -
21 พฤษภาคม 2561
 214,000  คลองหลวงแพ่ง
 8.บ้านดอนเกาะกา -
25 พฤษภาคม 2561
 317,000  เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
 9.บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ -
17 พฤษภาคม 2561
 367,000  เทศบาลตำบลท่าข้าม
 10.บ้านบางข้าว -
16 พฤษภาคม
 108,000  บางผึ้ง
 11.บ้านบางแก้ว -
6 พฤศจิกายน 2560
 400,000  บางแก้ว
 12.บ้านบึงพระอาจารย์ -
24 พฤษภาคม 2561
 89,000  
 13.บ้านปลายคลอง 20 -
3 พฤศจิกายน 2560
 1,242,000  ดอนเกาะกา
 14.บ้านวนท่าแครง - -
3 พฤศจิกายน 2560
 187,000  อบต.บางตีนเป็ด
 15.บ้านวังตะเคียน -
3 เมษายน 2561
 320,000  อบต.วังตะเคียน
 16.บ้านสีล้ง -
15 พฤษภาคม 2561
 383,000  องค์การบริหารส่นตำบลสองคลอง
 17.บ้านเกาะดอน -
21 มิถุนายน 2561
 164,000  คลองเปรง
 18.บ้านแขวงกลั่น -
30 พฤษภาคม 2561
 148,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
 19.บึงสิงโต -
17 พฤษภาคม 2561
 556,000  หมอนทอง
 20.บึงเทพยา -
15 พฤษภาคม 2560
 188,000  อบต.บางน้ำเปรี้ยว
 21.ประกอบราษฎร์บำรุง -
24 พฤษภาคม 2561
 632,000  เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน
 22.ประชาฤกษ์สมบูรณ์ -
8 มิถุนายน 2561
 435,000  บางน้ำเปรี้ยว4
 23.ปากคลองบางขนาก -
8 พฤศจิกายน 2560
 658,270  บางขนาก
 24.ปากบึงสิงโต -
15 พฤษภาคม 2561
 254,000  สิงโตทอง
 25.พรหมานุเคราะห์ -
31 ตุลาคม 2560
 1,223,000  เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
 26.พระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) -
11 พฤษภาคม 2561
 199,000  เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์
 27.วัดกระทุ่ม -
16 พฤษภาคม 2561
 180,000  สนามจันทร์
 28.วัดกลางราษฎร์บำรุง -
8 ธันวาคม 2560
 164,000  อบต.เทพราช
 29.วัดคลอง 18 -
17 พฤษภาคม 2561
 229,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง
 30.วัดคลองต้นหมัน -
31 ตุลาคม 2560
 144,000  คลองบ้านโพธิ์
 31.วัดคลองบ้านโพธิ์ -
1 มิถุนายน 2561
 176,000  คลองบ้านโพธิ์
 32.วัดคลองสวน -
0 มิถุนายน
 370,000  เทศบาลตำบลเทพราช
 33.วัดคลองเจ้า -
7 พฤศจิกายน 2561
 977,000  อบต.ศาลาแดง
 34.วัดคู้เกษมสโมสร -
28 มิถุนายน 2561
 454,000  คลองอุดมชลจร
 35.วัดจรเข้น้อย -
25 กรกฏาคม 2561
 212,000  คลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 36.วัดจุกเฌอ -
10 พฤษภาคม 2561
 386,000  อบต.คลองจุกกระเฌอ
 37.วัดชนะสงสาร -
13 พฤศจิกายน 2560
 1,452,100  อบต.คลองนครเนื่องเขต
 38.วัดญาณรังษาราม -
10 พฤศจิกายน 2560
 564,000  อบต.โพรงอากาศ
 39.วัดดอนทราย -
15 พฤษภาคม 2561
 234,000  ดอนทราย
 40.วัดดอนทอง -
30 ตุลาคม 2560
 13,521,000  อบต.บางตีนเป็ด
 41.วัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง) -
14 มิถุนายน 2561
 146,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 42.วัดตะพังคลี -
14 พฤศจิกายน 2560
 328,000  อบต.โพรงอากาศ
 43.วัดทด -
21 พฤษภาคม 2561
 388,000  อบต.บางไผ่
 44.วัดท่าสะอ้าน -
6 กรกฏาคม 2561
 410,000  อ.บ.ต.ท่าสะอ้าน
 45.วัดนครเนื่องเขต -
24 พฤศจิกายน 2560
 1,228,460  อบต.วังตะเคียน
 46.วัดนิโครธาราม -
24 พฤศจิกายน 2561
 248,000  อบต.ท่าไข่
 47.วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง -
30 พฤษภาคม 2561
 134,000  โพรงอากาศ
 48.วัดบน -
24 พฤษภาคม 2561
 250,000  เทศบาลตำบลบางปะกง
 49.วัดบางปรง -
0 พฤศจิกายน
 354,000  
 50.วัดบางปลานัก -
30 พฤษภาคม 2561
 694,000  อบต.บางเตย
 51.วัดบางผึ้ง -
0 พฤศจิกายน
   
 52.วัดบางพระ -
1 มิถุนายน 2561
 364,000  อบต.
 53.วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) -
1 มิถุนายน 2561
 758,000  บางวัวคณารักษ์
 54.วัดบางสมัคร -
1 พฤศจิกายน 2560
 1,398,000  เทศบาลตำบลบางสมัคร
 55.วัดบางสาย(บางสายประชาสรรค์) -
30 พฤษภาคม 2561
 400,000  โพรงอากาศ
 56.วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) -
10 พฤศจิกายน 2560
 188,000  บางเกลือ
 57.วัดบางแสม -
15 พฤษภาคม 2561
 868,000  เทศบาลท่าข้าม
 58.วัดบางไทร -
18 พฤษภาคม 2561
 156,000  อบต.โยธะกา
 59.วัดบ้านนา -
5 มิถุนายน 2561
 260,000  บางกะไห
 60.วัดบึงตาหอม -
15 พฤษภาคม 2561
 216,000  
 61.วัดบึงทองหลาง -
15 พฤษภาคม 2561
 132,000  ศาลาแดง
 62.วัดบึงน้ำรักษ์ -
3 พฤศจิกายน 2560
 317,200  อบต
 63.วัดประชาบำรุง -
0 พฤษภาคม
   เทศบาลตำบลคลอ
 64.วัดประชาบำรุงกิจ -
20 กรกฏาคม 2561
 224,000  สิิบเอ็ดศอก
 65.วัดประตูน้ำท่าไข่ -
6 มิถุนายน 2561
 612,000  อบต.ท่าไข่
 66.วัดประศาสน์โสภณ -
14 มิถุนายน 2561
 202,000  หนองบัว
 67.วัดผาณิตาราม -
9 พฤศจิกายน 2560
 130,000  บางกรูด
 68.วัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่ 74 -
14 พฤษภาคม 2561
 20  
 69.วัดพรหมสุวรรณ -
10 มกราคม 2561
 452,000  คลองนา
 70.วัดพิพิธประสาทสุนทร -
4 มิถุนายน 2561
 358  ลาดขวาง
 71.วัดพิมพาวาส -
1 พฤศจิกายน 2560
 1,169,000  เทศบาลตำบลพิมพา
 72.วัดพุทธอุดมวิหาร -
1 พฤศจิกายน 2560
 144,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง
 73.วัดรามัญ -
31 ตุลาคม 2560
 206,000  อบต.ดอนฉิมพลี
 74.วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ - -
    -
 75.วัดราษฎร์ศรัทธาทำ -
31 ตุลาคม 2560
 732,920  บางขวัญ
 76.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม -
23 กุมภาพันธ์ 2561
 127,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด
 77.วัดล่าง -
16 มิถุนายน 2561
 1,120,000  เทศบาลตำบลบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
 78.วัดลาดบัว -
14 พฤศจิกายน 2560
 218,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด
 79.วัดลาดยาว -
18 เมษายน 2561
 276,000  บางเกลือ
 80.วัดศรีมงคล -
17 พฤษภาคม 2561
 552,000  แหลมประดู่
 81.วัดสนามจันทร์ -
16 พฤศจิกายน 2560
 878,000  ตำบลบ้านโพธิ์
 82.วัดสมานรัตนาราม -
16 พฤษภาคม 2561
 208,000  บางแก้ว
 83.วัดสว่างอารมณ์ -
8 พฤศจิกายน 2560
 1,928,000  อบต.
 84.วัดสองคลอง -
8 มิถุนายน 2561
 271,000  สองคลอง
 85.วัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์) -
20 มิถุนายน 2561
 88,000  อบต.สิบเอ็ดศอก
 86.วัดสุขาราม -
15 พฤษภาคม 2561
 127,000  หนองจอก
 87.วัดสุคันธศีลาราม(หอมศีลวิทยาคาร) -
19 กรกฏาคม 2561
 832,000  ตำบลหอมศีล
 88.วัดหนองกระสังสามัคคี -
30 พฤษภาคม 2561
 130,000  อบต.แหลมประดู่
 89.วัดหนามแดง -
15 พฤษภาคม 2561
 520,000  อบต.หนามแดง
 90.วัดหลวงแพ่ง -
7 พฤศจิกายน 2560
 496,000  ศาลาแดง
 91.วัดอรัญญิการาม -
30 พฤษภาคม 2561
 82,000  แหลมประดู่
 92.วัดอินทาราม -
19 มิถุนายน 2561
 206,000  อบต
 93.วัดเกตุสโมสร -
1 มิถุนายน 2561
 601,960  คลองแสนแสบ
 94.วัดเกาะ -
4 มิถุนายน 2561
 322,000  อบต.บางเตย
 95.วัดเกาะจันทาราม - -
    -
 96.วัดเขาดิน -
11 พฤษภาคม 2561
 540,000  อบต.เขาดิน
 97.วัดเทพนิมิตร -
21 พฤศจิกายน 2560
 381,000  อบต.ท่าไข่
 98.วัดเทพราช -
29 มิถุนายน 2561
 254,000  เทศบาลตำบลเทพราช
 99.วัดเที่ยงพิมลมุข -
8 พฤษภาคม 2561
 393,680  อบต.บางขวัญ
 100.วัดแพรกนกเอี้ยง -
31 ตุลาคม 2561
 146,000  บางเตย
 101.วัดแสนภูดาษ -
21 พฤษภาคม 2561
 549,000  ตำบลแสนภูดาษ
 102.วัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง) มิตรภาพที่ 62 -
1 พฤศจิกายน 2560
 592,000  บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
 103.วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ -
3 พฤศจิกายน 2560
 176,000  เทศบาลตำบลดอนเกาะกา
 104.วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ -
1 ตุลาคม 2561
 3,620,000  อบต.สิงโตทอง อ.บางน้ำเปรี้ยว
 105.วัดใหม่ประเวศ -
6 พฤศจิกายน 2560
 444,000  คลองประเวศ
 106.วัดไชยธารา -
28 มิถุนายน 2561
 510,000  คลองอุดมชลจร
 107.วัดไผ่ดำ -
31 ตุลาคม 2560
 1,135,000  ตำบลศาลาแดง
 108.สกัด 80 -
11 มิถุนายน 2561
 86,000  
 109.สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) -
19 มิถุนายน 2561
 480,000  อบต.หอมศีล
 110.สกุลดีประชาสรรค์ -
28 พฤษภาคม 2561
 366,600  บึงน้ำรักษ์
 111.สะแกโดดประชาสรรค์ -
18 พฤษภาคม 2561
 1,098,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา
 112.สามัคคีราษฎร์บำรุง - -
    -
 113.สิทธิสุนทรอุทิศ -
31 พฤษภาคม 2561
 74,000  
 114.สุเหร่าคลอง 14 -
28 พฤษภาคม 2561
 295,160  อบต.บึงน้ำรักษ์
 115.สุเหร่าคลอง 15 -
3 พฤศจิกายน 2560
 577,340  บึงน้ำรักษ์
 116.สุเหร่าคลอง 18 -
15 พฤษภาคม 2561
 741,000  หมอนทอง
 117.สุเหร่าคลอง 19 -
16 พฤษภาคม 2561
 149,000  หมอนทอง
 118.สุเหร่าคลอง 20 -
25 ตุลาคม
 28,400  อบต.สิงโตทอง
 119.สุเหร่าคลองหกวา -
6 พฤศจิกายน 2560
 662,800  บึงน้ำรักษ์
 120.สุเหร่าคลองใหญ่ -
25 กรกฏาคม 2561
 782,000  คลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
 121.สุเหร่าคู้ -
16 พฤษภาคม 2561
 646,000  ดอนฉิมพลี
 122.สุเหร่าจรเข้น้อย - -
    -
 123.สุเหร่าดอนกลาง -
31 ตุลาคม 2560
 646,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี
 124.สุเหร่าดอนเกาะกา - -
    -
 125.สุเหร่าดารุลนาอีม -
28 พฤษภาคม 2561
 769,920  บึงน้ำรักษ์
 126.สุเหร่าปากคลอง 20 -
31 ตุลาคม 60
 543,000  อบต.
 127.สุเหร่าลาดน้ำขาว -
27 พฤศจิกายน 2560
 629,000  คลองเปรง
 128.สุเหร่าลำชะล่า(ลำชะล่าประชาสรรค์) -
16 พฤษภาคม 2561
 343,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี
 129.สุเหร่าสมอเซ -
0 พฤษภาคม 2561
 746,000  
 130.สุเหร่าสมอเอก -
31 ตุลาคม 2560
 222,000  ดอนฉิมพลี
 131.สุเหร่าหลวงแพ่ง -
21 พฤษภาคม 2561
 180,000  คลองหลวงแพ่ง
 132.สุเหร่าเกาะไร่ -
26 กรกฏาคม 2561
 42,000  
 133.สุเหร่าแคราย -
15 พฤษภาคม 2561
 389,000  บางน้ำเปรี้ยว
 134.สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 -
15 พฤษภาคม 2561
 241,000  อบต.ฉะเชิงเทรา
 135.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ -
25 กุมภาพันธ์ 2562
 5,578,000  เมืองฉะเชิงเทรา
 136.เฉลิมช่วงวิทยาทาน -
16 พฤษภาคม 2561
 497,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี
 137.แพ่งพิทยาภูมิ -
15 พฤษภาคม 2561
 318,000  คลองหลวงแพ่ง
 138.แสมขาววิทยาคาร - -
    -

Powered By www.thaieducation.net