แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.อุทัยธานี เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ชุมชนบ้านทุ่งนา -
22 พฤษภาคม 2561
 722,000  เทศบาลตำบลเขาบางแกรก
 2.ชุมชนบ้านทุ่งนางาม -
18 มิถุนายน 2561
 278,000  อบต.ทุ่งนางาม
 3.ชุมชนบ้านประดู่ยืน -
4 มิถุนายน 2561
 234,000  อบต.ประดู่ยืน
 4.ชุมชนบ้านหนองงาแซง -
19 มิถุนายน 2561
 186,000  อบต.ทุ่งโพ
 5.ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52 -
16 พฤษภาคม 2561
 10,400  
 6.ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต -
20 มิถุนายน 2561
 134,000  สุขฤทัย
 7.บ้านกลาง -
26 มิถุนายน 2561
 316,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
 8.บ้านคลองชะนี -
8 มิถุนายน 2561
 280,000  อบต.ป่าอ้อ
 9.บ้านคลองตะขาบ -
3 กรกฏาคม 2561
 64,000  วังหิน
 10.บ้านคลองหวาย -
15 ธันวาคม 2560
 508,000  
 11.บ้านคลองแห้งวิทยา -
15 พฤษภาคม 2561
 250,000  ทองหลาง
 12.บ้านคลองโป่ง -
0 ธันวาคม
 176,000  อบต.เมืองการุ้ง
 13.บ้านงิ้วงาม -
6 กรกฏาคม 2561
 158,000  หนองยาง
 14.บ้านจัน -
16 พฤษภาคม 2561
 121,600  หนองจอก
 15.บ้านซับสุราษฎร์ -
18 มิถุนายน 2561
 158,000  
 16.บ้านดง -
7 มิถุนายน 2561
 244,000  อบต คอกควาย
 17.บ้านดงประดาพระ -
19 มิถุนายน 2561
 160,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
 18.บ้านตลิ่งสูง -
25 มิถุนายน 2561
 452,000  อบต.ทองหลาง
 19.บ้านตะกรุด -
22 มิถุนายน 2561
 44,000  
 20.บ้านทัพยายปอน -
8 มิถุนายน 2561
 134,000  ประดู่ยืน
 21.บ้านท่าชะอม -
17 พฤษภาคม 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
 22.บ้านทุ่งน้อย -
11 มิถุนายน 2561
 108,000  คอกควาย
 23.บ้านทุ่งนาสวน -
19 มิถุนายน 2561
 90,000  อบต.หนองบ่มกล้วย
 24.บ้านทุ่งสามแท่ง -
14 มิถุนายน 2561
 300,000  ประดู่ยืน
 25.บ้านทุ่งใหญ่ -
26 พฤศจิกายน 2561
 31,000  อบต.หนองยาง
 26.บ้านนาทุ่งเชือก -
22 พฤษภาคม 2561
 134,000  ห้วยแห้ง
 27.บ้านนาไร่เดียว -
23 พฤษภาคม 2561
 182,000  เทศบาลตำบลลานสัก
 28.บ้านน้ำพุ -
13 ธันวาคม 2560
 184,000  
 29.บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ -
12 ธันวาคม 2560
 62,000  อบต.ทุ่งโพ
 30.บ้านน้ำรอบ -
13 พฤศจิกายน 2560
 463,000  น้ำรอบ
 31.บ้านน้ำวิ่ง -
20 มิถุนายน 2561
 86,000  อบต.ทุ่งนางาม
 32.บ้านบ่อทับใต้ -
10 สิงหาคม 2561
 20,000  อบต
 33.บ้านบ่อทับใต้ - -
    -
 34.บ้านบุ่ง -
16 พฤษภาคม 2561
 176,000  เจ้าวัด
 35.บ้านบุ่งกะเซอร์ -
31 พฤษภาคม 2561
 68,000  น้ำรอบ
 36.บ้านบุ่งฝาง -
22 มิถุนายน 2561
 138,000  ทุ่งนางาม
 37.บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม -
1 มิถุนายน 2561
 603,000  ระบำ
 38.บ้านประดาหัก -
16 พฤษภาคม 2561
 248,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
 39.บ้านปางไม้ไผ่ -
18 พฤษภาคม 2561
 281,000  ระบำ
 40.บ้านป่าอ้อ -
28 พฤษภาคม 2561
 256,000  อบต.ป่าอ้อ
 41.บ้านป่าเลา -
14 พฤศจิกายน 2560
 248,000  เทศบาลตำบลเขาบางแกรก
 42.บ้านพุต่อ -
16 พฤษภาคม 2561
 106,000  ทัพหลวง
 43.บ้านพุบอน -
23 กุมภาพันธ์ 2561
 80,000  บ้านไร่
 44.บ้านร่องตาที -
12 มิถุนายน 2561
 956,000  อบต. ลานสัก
 45.บ้านร่องมะดูก -
19 มิถุนายน 2561
 82,000  อบต.หูช้าง
 46.บ้านล่อมเสือโฮก -
28 กันยายน 2561
 53,000  
 47.บ้านลานคา -
16 พฤศจิกายน 2560
 174,000  174000
 48.บ้านวังตอสามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 40,000  
 49.บ้านวังผาลาด -
14 พฤศจิกายน 2560
 49,000  เทศบาลตำบลเขาบางแกรก
 50.บ้านวังพง -
15 มิถุนายน 2561
 114,000  วังหิน
 51.บ้านวังหิน -
3 กรกฏาคม 2561
 292,000  อบต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 52.บ้านศาลาคลอง -
13 พฤศจิกายน 2560
 288,000  อบต.บ้านไร่
 53.บ้านสมอทอง -
0 กรกฏาคม
 418,000  ทองหลาง
 54.บ้านหนองกระทุ่ม -
18 พฤษภาคม 2561
 216,000  อบต.เขากวางทอง ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 55.บ้านหนองจอก -
11 มิถุนายน 2561
 404,000  หนองจอก
 56.บ้านหนองจิกยาว -
16 พฤศจิกายน 2560
 240,000  อบต.อุทัยเก่า
 57.บ้านหนองบ่มกล้วย -
19 มิถุนายน 2561
 234,000  
 58.บ้านหนองผักกาด -
4 มิถุนายน 2561
 250,000  ประดู่ยืน
 59.บ้านหนองผักแพว -
27 มิถุนายน 2561
 47,000  ทองหลาง
 60.บ้านหนองฝาง -
6 พฤศจิกายน 2561
 206,000  อบต หูช้าง
 61.บ้านหนองม่วง -
16 พฤษภาคม 2561
 48,000  
 62.บ้านหนองมะสัง -
12 มิถุนายน 2561
 238,000  สุขฤทัย
 63.บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง -
16 พฤษภาคม 2561
 162,000  อบต.สุขฤทัย
 64.บ้านหนองอาสา -
29 ธันวาคม 2560
 122,000  อบต
 65.บ้านหนองแกเชียงราย -
15 มกราคม 2561
 5,600  อบต
 66.บ้านหนองไม้แก่น -
16 พฤษภาคม 2561
 218,000  
 67.บ้านหน้าฝายบึงตาโพ -
30 ตุลาคม 2561
 212,000  อบต.บ้านบึง
 68.บ้านห้วยทราย -
16 พฤษภาคม 2561
 135,000  อบต.น้ำรอบ
 69.บ้านห้วยบง -
15 พฤษภาคม 2561
 96,000  บ้านบึง
 70.บ้านห้วยป่าปก -
23 กุมภาพันธ์ 2561
 148,000  บ้านไร่
 71.บ้านห้วยพลู -
16 พฤษภาคม 2561
 110,000  อบต.ห้วยแห้ง
 72.บ้านห้วยเปล้า -
1 มิถุนายน 2561
 799,000  ระบำ
 73.บ้านห้วยโศก -
18 มิถุนายน 2561
 136,000  ทุ่งนางาม
 74.บ้านห้วยไผ่ขุย -
0 มิถุนายน
 1,380  
 75.บ้านหินงามสามัคคี -
23 พฤศจิกายน 2560
 136,000  หนองบ่มกล้วย
 76.บ้านหินตุ้ม -
22 กุมภาพันธ์ 2561
 104,000  อบต.บ้านไร่
 77.บ้านหินโหง่น -
28 กุมภาพันธ์ 2561
 240,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
 78.บ้านหูช้าง -
19 มิถุนายน 2561
 550,000  หูช้าง
 79.บ้านอีมาดอีทราย -
27 พฤศจิกายน 2560
 190,000  อบต.
 80.บ้านเขากวางทอง -
24 พฤษภาคม 2561
 212,000  เขากวางทอง
 81.บ้านเขาน้อย -
18 มิถุนายน 2561
 18,000  เขากวางทอง
 82.บ้านเขาน้ำโจน -
0 มิถุนายน
 158,000  ทุ่งนางาม
 83.บ้านเขาลูกโล่ -
15 มิถุนายน 2561
 168,000  บ้านใหม่คลองเคียน
 84.บ้านเขาวง -
11 มิถุนายน 2561
 578,000  อบต.ป่าอ้อ
 85.บ้านเจ้าวัด -
16 พฤษภาคม 2561
 368,000  อบต.
 86.บ้านเนินพยอม -
19 มิถุนายน 2561
 128,000  ทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จ.อุทัยธานี
 87.บ้านเนินมะค่า -
30 พฤษภาคม 2561
 218,000  อบต. น้ำรอบ
 88.บ้านเนินสาธารณ์ -
19 มิถุนายน 2561
 101,600  อบต หนองฉาง
 89.บ้านเพชรน้ำผึ้ง -
15 มิถุนายน 2561
 131,000  อบต.ลานสัก
 90.บ้านโกรกลึก -
14 พฤศจิกายน 2560
 967,000  อบต.น้ำรอบ
 91.บ้านโป่งข่อย -
30 พฤศจิกายน 60
 117,000  ทองหลาง
 92.บ้านโป่งสามสิบ -
16 พฤษภาคม 2561
 260,000  อบต.ระบำ
 93.บ้านใหม่คลองอังวะ -
22 กุมภาพันธ์ 2561
 564,000  อบต.บ้านไร่
 94.บ้านใหม่คลองเคียน -
19 มิถุนายน 2561
 188,000  บ้านใหม่คลองเคียน
 95.บ้านใหม่ร่มเย็น -
16 พฤษภาคม 2561
 100,000  เจ้าวัด
 96.บ้านใหม่หนองแก -
21 พฤศจิกายน 2560
 276,460  อบต
 97.รัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี) -
1 กรกฏาคม 2561
 370,000  ป่าอ้อ
 98.วัดทองหลาง -
0 พฤศจิกายน
   อบต.คอกควาย
 99.วัดทัพคล้าย -
14 พฤศจิกายน 2560
 477,720  อบต.ทัพหลวง
 100.วัดทัพหมัน -
1 พฤศจิกายน 2561
 852,000  อบต.ทัพหลวง
 101.วัดทัพหลวง -
15 พฤศจิกายน 2560
 622,960  ทัพหลวง
 102.วัดทุ่งหลวง -
15 มิถุนายน 2561
 158,000  ทุ่งพง
 103.วัดทุ่งโพ -
26 พฤษภาคม 2561
 64,000  อบต.ทุ่งโพ
 104.วัดปทุมทอง -
16 พฤษภาคม 2561
 88,000  หนองนางนวล
 105.วัดผาทั่ง -
16 พฤษภาคม 2561
 129,000  ห้วยแห้ง
 106.วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม -
16 พฤษภาคม 2561
 86,000  เจ้าวัด
 107.วัดสะนำ -
1 พฤศจิกายน 2560
 76,000  อบต.บ้านไร่
 108.วัดหนองบัว -
6 กรกฏาคม 2561
 133,000  หนองยาง
 109.วัดหนองมะกอก -
16 พฤษภาคม 2561
   
 110.วัดหนองยาง -
3 พฤศจิกายน 2561
 67,000  อบต.หนองยาง
 111.วัดหนองเต่า -
2 พฤศจิกายน 2561
 13,000  
 112.วัดห้วยพระจันทร์ -
19 มิถุนายน 2561
 69,960  อบต.หนองฉาง
 113.วัดห้วยแห้ง -
23 พฤษภาคม 2561
 225,000  อบต.ห้วยแห้ง
 114.วัดหัวเมือง -
0 มิถุนายน
 124,000  ตำบลอุทัยเก่า
 115.วัดเขาฆ้องชัย -
11 มิถุนายน 2561
 386,000  อบต.ป่าอ้อ
 116.วัดเขาผาแรต -
1 มิถุนายน 2561
 46,000  อบต.น้ำรอบ
 117.วัดเขาพระยาสังฆาราม -
7 มิถุนายน
 305,000  
 118.วัดเทพนิมิต -
21 พฤษภาคม 2561
 76,000  ตำบลเขาบางแกรก
 119.สง่ารวมราษฎร์ -
19 มิถุนายน 2561
 90,000  บ้านใหม่คลองเคียน
 120.ห้วยขาแข้งวิทยาคม -
0 มิถุนายน 2561
 491,000  อบต
 121.อนุบาลบ้านไร่ -
0 มิถุนายน
 1,270,000  เทศบาลตำบลบ้านไร่
 122.อนุบาลลานสัก -
16 พฤศจิกายน 2561
 3,239,300  เทศบาลลานสัก
 123.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) -
28 เมษายน 2560
 5,158,040  อบต
 124.อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) -
29 มิถุนายน 2561
 414,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
 125.อนุบาลห้วยคต สาขาบ้านหนองจอกพัฒนา -
29 มิถุนายน 2561
 110,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต
 126.ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) -
26 มิถุนายน 2561
 382,000  ห้วยคต

Powered By www.thaieducation.net