แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ขุนยวม -
16 พฤศจิกายน 2560
 1,373,731  
 2.ชุมชนต่อแพวิทยา -
0 2561
   อบต.แม่เงา
 3.ชุมชนบ้านปางหมู -
27 ตุลาคม 2561
 408,000  อบต
 4.ชุมชนบ้านผาบ่อง -
16 มีนาคม 2561
 262,000  ผาบ่อง
 5.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ -
15 พฤษภาคม 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่
 6.ชุมชนบ้านเมืองปอน -
28 ธันวาคม 2560
 393,020  
 7.ชุมชนบ้านแม่ฮี้ -
4 กรกฏาคม 2561
 477,180  แม่ฮี้
 8.ตชด.บำรุงที่ 60 -
31 พฤษภาคม 2561
 111,000  แม่เงา
 9.บ้านกลาง -
2 ตุลาคม 2560
 108,000  อบต.ห้วยโป่ง
 10.บ้านกึ้ดสามสิบ -
1 พฤศจิกายน 2560
 178,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง
 11.บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 -
27 ตุลาคม 2561
 160,000  อบต.ปางหมู
 12.บ้านขุนสาใน -
26 มกราคม 2561
 302,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา
 13.บ้านคาหาน -
17 พฤษภาคม 2561
 202,000  อบต
 14.บ้านคำสุข -
16 พฤษภาคม 2561
 138,000  อบต.
 15.บ้านจ่าโบ่ -
14 พฤษภาคม 2561
 187,000  องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า
 16.บ้านซอแบะ -
0 กรกฏาคม
   นาปู่ป้อม
 17.บ้านดอยผีลู -
26 มีนาคม 2561
 352,000  อบต.แม่นาเติ
 18.บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ -
26 มีนาคม 2561
 184,000  อบต.แม่นาเติ
 19.บ้านถ้ำลอด -
6 มิถุนายน 2561
 143,000  อบตถ้ำลอด
 20.บ้านท่าหินส้ม -
21 พฤษภาคม 2561
 108,320  
 21.บ้านท่าโป่งแดง -
27 มีนาคม 2561
 369,000  ผาบ่อง
 22.บ้านทุ่งกองมู -
25 พฤษภาคม 2561
 113,000  ปางหมู
 23.บ้านทุ่งยาว -
25 พฤษภาคม 2561
 286,000  ทุ่งยาว
 24.บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร -
25 พฤษภาคม 2561
 180,000  อบต
 25.บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 -
4 มิถุนายน 2561
 175,000  ทุ่งยาว
 26.บ้านนางิ้ว -
24 พฤษภาคม 2561
 34,000  อบต.แม่อูคอ
 27.บ้านนาปลาจาด -
15 พฤษภาคม 2561
 116,000  ห้วยผา
 28.บ้านนาป่าแปก -
15 พฤษภาคม 2561
 405,000  
 29.บ้านนาปู่ป้อม -
8 มีนาคม 2561
 378,000  อบตนาปู่ป้อม
 30.บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล -
8 มีนาคม 2561
 50,000  อบตนาปู่ป้อม
 31.บ้านน้ำปลามุง -
9 กรกฏาคม 2561
 80,000  อบต.แม่นาเติง
 32.บ้านน้ำริน -
31 พฤษภาคม 2561
 146,000  อบต.สบป่อง
 33.บ้านน้ำส่อม -
28 มีนาคม 2561
 212,000  ผาบ่อง
 34.บ้านน้ำฮู -
16 พฤษภาคม 2561
 231,000  เวียงใต้
 35.บ้านน้ำฮูผาเสื่อ -
21 พฤศจิกายน 2560
 180,000  นาปู่ป้อม
 36.บ้านน้ำเพียงดิน -
16 มีนาคม 2561
 114,000  อบต ผาบ่อง
 37.บ้านปางคาม -
16 พฤษภาคม
 868,600  ปางมะผ้า
 38.บ้านปางตอง -
16 พฤษภาคม 2561
 2,760  
 39.บ้านปางบอนวัฒนาคาร -
21 พฤศจิกายน 2560
 92,000  นาปู่ป้อม
 40.บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง -
30 พฤษภาคม 2561
 27,000  
 41.บ้านปางแปก -
6 กรกฏาคม 2561
 116,000  
 42.บ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง -
0 มีนาคม 2561
 56,000  อบต.ผาบ่อง
 43.บ้านป่ายาง -
25 กุมภาพันธ์ 2561
 152,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
 44.บ้านป่าลาน -
18 ธันวาคม 2560
 560,000  อบต.
 45.บ้านผามอน -
3 สิงหาคม 2561
 103,900  ถ้ำลอด
 46.บ้านผาสำราญ -
14 มิถุนายน 2561
 122,000  
 47.บ้านพัฒนา -
31 ตุลาคม 2561
 46,000  แม่อูคอ
 48.บ้านมะหินหลวง -
1 พฤษภาคม 2561
 247,700  
 49.บ้านยอดดอยวิทยา -
19 มีนาคม 2561
 492,000  ห้วยโป่ง
 50.บ้านยาป่าแหน -
22 พฤศจิกายน 2560
 265,000  
 51.บ้านรักไทย -
11 พฤษภาคม 2561
   อบต.หมอกจำแป่
 52.บ้านลุกป่าก๊อ -
1 มิถุนายน 2561
 148,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง
 53.บ้านวนาหลวง -
13 พฤษภาคม 2561
 234,000  อบต.ถ้ำลอด
 54.บ้านสบป่อง -
27 ตุลาคม 2560
 480,000  อบต.ปางหมู
 55.บ้านสบสอย -
1 ตุลาคม 2560
   ปางหมู
 56.บ้านสบสา -
17 พฤศจิกายน 2561
 82,000  เมืองแปง
 57.บ้านสบแพม -
1 สิงหาคม 2561
 24,000  ตำบลทุ่งยาว
 58.บ้านหนองเขียว -
16 พฤษภาคม 2561
 396,000  อบต.ห้วยโป่ง
 59.บ้านหนองแห้ง -
22 พฤษภาคม 2561
 171,100  อบต.เมืองปอน
 60.บ้านหมอแปง -
6 มีนาคม 2561
 512,000  แม่นาเติง
 61.บ้านห้วยขาน -
10 พฤศจิกายน 2560
 521,000  อบต.หมอกจำแป่
 62.บ้านห้วยช่างคำ -
8 มกราคม 2561
 200,000  ห้วยโป่ง
 63.บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก -
25 มกราคม 2561
 124,000  ห้วยโป่ง
 64.บ้านห้วยตอง -
28 พฤษภาคม 2561
 147,000  อบต.ห้วยปูลิง
 65.บ้านห้วยนา -
 205,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา
 66.บ้านห้วยปมฝาด -
1 กุมภาพันธ์ 2561
 92,000  อบต
 67.บ้านห้วยปูลิง -
25 พฤษภาคม 2561
 139,000  อบต.ห้วยปูลิง
 68.บ้านห้วยปูเลย -
25 พฤษภาคม 2561
 64,500  ห้วยปูลิง
 69.บ้านห้วยผา -
16 พฤษภาคม 2561
 332,000  ห้วยผา
 70.บ้านห้วยผึ้ง -
16 พฤษภาคม 2561
 332,000  ห้วยผา
 71.บ้านห้วยมะเขือส้ม -
30 ตุลาคม 2561
 282,000  อบต.หมอกจำแป่
 72.บ้านห้วยส้าน -
21 มิถุนายน 2561
 130,000  อบต.แม่กิ๊
 73.บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ -
14 มิถุนายน 2561
 82,000  เมืองแปง
 74.บ้านห้วยเดื่อ -
26 มีนาคม 2561
   อบต.ผาบ่อง
 75.บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) -
4 มกราคม 2561
 388,000  อบต.
 76.บ้านห้วยเฮี๊ยะ -
22 พฤศจิกายน 2560
 322,000  ปางมะผ้า
 77.บ้านห้วยแห้ง -
6 มิถุนายน 2561
 148,000  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด
 78.บ้านห้วยโป่ง -
23 มีนาคม 2561
 168,000  อบต.ห้วยโป่ง
 79.บ้านห้วยโป่งอ่อน -
16 พฤษภาคม 2561
 30,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่
 80.บ้านหว่าโน -
13 มิถุนายน 2561
 114,600  อบต.แม่ยวมน้อย
 81.บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน -
28 พฤษภาคม 2561
 32,000  ห้วยปูลิง
 82.บ้านหัวปอน -
6 มิถุนายน 2561
 47,000  แม่ยวมน้อย
 83.บ้านหัวแม่สุริน -
30 พฤษภาคม 2561
 224,000  แม่อูคอ
 84.บ้านเมืองแปง -
0 พฤษภาคม
   
 85.บ้านเมืองแพม -
7 มิถุนายน 2561
 50,040  อบต.
 86.บ้านเวียงเหนือ -
0 พฤษภาคม
   เวียงเหนือ
 87.บ้านแกงหอม -
8 ธันวาคม 2560
 152,000  อบต.เมิงแปง
 88.บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง -
16 พฤษภาคม 2561
 230,000  เมืองแปง
 89.บ้านแก่นฟ้า -
23 มีนาคม 2561
 24,800  ห้วยโป่ง
 90.บ้านแพมบก -
 72,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
 91.บ้านแม่กิ๊ -
 144,000  แม่กิ๊
 92.บ้านแม่จ๋า -
3 มกราคม 2561
 200,000  ห้วยโป่ง
 93.บ้านแม่นาเติง -
18 สิงหาคม 2561
 296,000  แม่นาเติง
 94.บ้านแม่ปิง -
4 ธันวาคม 2560
 595,920  แม่ฮี้
 95.บ้านแม่ละนา -
16 พฤษภาคม 2561
 356,000  อบต.ปางมะผ้า
 96.บ้านแม่ลาก๊ะ -
16 พฤษภาคม 2561
 79,840  เมืองปอน
 97.บ้านแม่สะงา -
15 พฤษภาคม 2561
 106,000  หมอกจำแป่
 98.บ้านแม่สะเป่ใต้ -
28 พฤศจิกายน 2560
 392,000  ขุนยวม
 99.บ้านแม่สุริน -
12 มิถุนายน 2561
 90,000  อบต.ขุนยวม
 100.บ้านแม่หาด -
29 พฤศจิกายน 2560
 62,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย
 101.บ้านแม่ออ -
1 กันยายน 2561
 64,000  แม่ยวมน้อย
 102.บ้านแม่อีแลบ -
18 พฤษภาคม 2561
 32,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
 103.บ้านแม่อูคอ -
0 กันยายน
 179,120  แม่อูคอ
 104.บ้านแม่อูคอหลวง -
16 พฤษภาคม
 61,000  อบต.แม่อูคอ
 105.บ้านแม่เหมืองหลวง -
14 พฤษภาคม 2561
 148,000  โป่งสา
 106.บ้านแม่แจ๊ะ -
21 สิงหาคม 2560
 168,000  แม่ยวมน้อย
 107.บ้านแม่โกปี่ -
24 พฤศจิกายน 2561
 57,000  
 108.บ้านแม่โข่จู -
29 พฤศจิกายน 2560
 178,960  เมืองปอน
 109.บ้านโป่งสา -
2 กรกฏาคม 2561
 172,000  โป่งสา
 110.บ้านในสอย -
27 ตุลาคม 2560
 852,000  อบต.ปางหมู
 111.บ้านใหม่ -
25 พฤษภาคม 2561
 123,000  ปางหมู
 112.บ้านใหม่สหสัมพันธ์ -
23 พฤศจิกายน 2560
 264,000  อบตเวียงใต้
 113.บ้านใหม่ห้วยหวาย -
25 ธันวาคม 2561
 188,000  อบต.ห้วยโป่ง
 114.บ้านไทรงาม -
24 กรกฏาคม 2561
 108,000  
 115.บ้านไม้ซางหนาม -
3 มกราคม 2561
 100,000  อบต
 116.บ้านไม้สะเป่ -
23 ตุลาคม 2560
 184,000  อบต.ปางหมู
 117.ปางตองประชาสรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 172,000  โป่งสา
 118.ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ -
28 พฤศจิกายน 2560
 292,000  หมอกจำแป่
 119.ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ -
6 พฤศจิกายน 2561
 89,000  ตำบลสบป่อง
 120.สังวาลย์วิทย์ 3 -
16 พฤษภาคม 2561
 628,000  เวียงเหนือ
 121.ห้วยต้นนุ่นวิทยา -
27 พฤศจิกายน 2560
 185,000  
 122.อนุบาลขุนยวม -
16 พฤษภาคม 2561
 509,600  เทศบาลตำบลขุนยวม
 123.อนุบาลปางมะผ้า -
4 ธันวาคม 2560
 2,533,820  อบต.สบป่อง
 124.อนุบาลปาย (เวียงใต้) -
25 พฤษภาคม 2561
 1,367,000  เทศบาลตำบลปาย
 125.อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) -
16 มีนาคม 2561
 342,000  ผาบ่อง
 126.อนุบาลแม่ฮ่องสอน -
5 กรกฏาคม 2561
 2,665,040  เทศบาล
 127.เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม -
1 มิถุนายน 2561
 368,000  องค์การบริหารส่วนตำบล
 128.เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า -
27 พฤศจิกายน 2561
 677,520  สบป่อง , ปางมะผ้า, นาปู่ป้อม
 129.เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย -
7 มิถุนายน 2561
 374,000  
 130.เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน -
14 พฤษภาคม 2561
 176,000  
 131.เสรีวิทยา -
0 พฤษภาคม 2561
 364,000  อบต.ต.ห้วยโป่ง
 132.ไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ) -
23 พฤษภาคม 2561
 182,000  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา

Powered By www.thaieducation.net