แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.พะเยา เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ชุมชนบ้านตุ้มท่า -
16 พฤษภาคม 2561
 154,000  ท่าจำปี
 2.ชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี -
18 มิถุนายน 2561
 170,000  ป่าแฝก
 3.ชุมชนบ้านห้วยลาน -
25 มิถุนายน 2561
 196,340  ห้วยลาน
 4.ชุมชนบ้านแม่สุก -
15 พฤษภาคม 2561
 136,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก
 5.ชุมชนบ้านแม่ใส -
10 มิถุนายน 2561
 280,000  อบต.แม่ใส
 6.ตำบลสันป่าม่วง -
16 พฤษภาคม 2561
 80,960  ตำบลสันป่าม่วง
 7.บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์) -
20 มิถุนายน 2561
 119,480  ตำบลดงเจน
 8.บ้านกาดถี -
4 กรกฏาคม 2561
 63,000  อบต.ห้วยแก้ว
 9.บ้านค่า -
18 พฤษภาคม 2561
 142,000  ป่าซาง
 10.บ้านค่าบน -
17 พฤษภาคม 2561
 414,000  องค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลป่าซาง
 11.บ้านจำป่าหวาย -
1 มิถุนายน 2561
 198,000  อบต.จำป่าหวาย
 12.บ้านจำไก่ -
22 มิถุนายน 2561
 772,000  อบต.สันโค้ง
 13.บ้านดง -
16 พฤษภาคม 2561
 230,000  อบต.ดงสุวรรณ
 14.บ้านดงบุญนาค - -
    -
 15.บ้านดงอินตา -
14 มิถุนายน 2561
 366,680  ตำบลบ้านเหล่า
 16.บ้านดอกคำใต้ -
19 มิถุนายน 2561
 54,480  
 17.บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์) -
29 ตุลาคม 2560
 52,000  ท่าวังทอง
 18.บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) -
17 พฤษภาคม 2560
 578,320  บ้านตุ่น
 19.บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) -
20 มีนาคม 2561
 134,000  อบต.จำป่าหวาย
 20.บ้านต๋อม -
15 พฤษภาคม 2561
 320,000  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม
 21.บ้านต๊ำดอนมูล - -
    -
 22.บ้านต๊ำพระแล -
13 มิถุนายน 2561
 186,000  เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
 23.บ้านต๊ำม่อน -
12 มิถุนายน 2561
 46,000  ตำบลบ้านต๊ำ
 24.บ้านต๊ำเหล่า -
16 พฤษภาคม 2561
 46,000  เทศบาลตำบลท่าจำปี
 25.บ้านถ้ำประชานุเคราะห์ -
16 พฤษภาคม 2561
 936,000  เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
 26.บ้านถ้ำประชาบำรุง -
16 พฤษภาคม 2561
 236,000  เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
 27.บ้านทุ่งต้นศรี -
6 กรกฏาคม 2561
 183,000  ห้วยลาน
 28.บ้านทุ่งป่าข่า -
20 มิถุนายน 2561
 106,000  ตำบลศรีถ้อย
 29.บ้านทุ่งหลวง -
24 พฤษภาคม 2561
 187,380  ดอนศรีชุม
 30.บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์) -
19 มิถุนายน 2561
 92,560  เทศบาลดอกคำใต้
 31.บ้านป่าคา -
16 พฤศจิกายน 2560
 240,000  เทศบาลตำบลแม่ปืม
 32.บ้านปาง -
26 มิถุนายน 2561
 82,000  คือเวียง
 33.บ้านปางงุ้น -
24 ตุลาคม 2560
 248,000  ตำบลหนองหล่ม
 34.บ้านป่าตึง -
16 พฤษภาคม 2561
 346  เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
 35.บ้านป่าสักสามัคคี -
20 มิถุนายน 2561
 122,000  เทศบาลตำบลศรีถ้อย
 36.บ้านป่าแฝกเหนือ -
21 มิถุนายน 2561
 96,000  เทศบาลตำบลป่าแฝก
 37.บ้านป่าแฝกใต้ - -
    -
 38.บ้านปิน -
2 พฤศจิกายน 2560
 560,040  บ้านปิน
 39.บ้านภูเงิน -
12 มิถุนายน 2561
 286,000  เทศบาลตำบลแม่ปืม
 40.บ้านม่วงคำ -
28 ธันวาคม 2561
 194,000  ห้วยแก้ว
 41.บ้านร่องคำ -
18 พฤษภาคม 2561
 164,000  อบต.แม่นาเรือ
 42.บ้านร่องจว้า -
19 พฤษภาคม 2561
 274,920  เมืองดอกคำใต้
 43.บ้านร่องปอ -
25 พฤษภาคม 2561
 122,000  ดงเจน
 44.บ้านร่องห้า -
16 พฤษภาคม 2561
 251,000  เทศบาลตำบลบ้านต๋อม
 45.บ้านวังขอนแดง - -
    -
 46.บ้านศาลา -
29 ตุลาคม 2560
 267,000  ท่าวังทอง
 47.บ้านสันจกปก -
14 มิถุนายน 2561
 88,000  อบต.ดอกคำใต้
 48.บ้านสันต้นผึ้ง -
4 มิถุนายน 2561
 50,000  แม่อิง
 49.บ้านสันต้นม่วง -
30 พฤษภาคม 2561
 94,000  เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์
 50.บ้านสันเวียงใหม่ -
16 พฤษภาคม 2561
 344,000  ตำบลบ้านสาง
 51.บ้านสาง -
8 มิถุนายน 2561
 212,000  เทศบาลตำบลบ้านสาง
 52.บ้านหนองลาว -
11 กรกฏาคม 2561
 12,000  อบท
 53.บ้านหนองสระ -
18 มิถุนายน 2561
 185,000  เทศบาลตำบลป่าแฝก
 54.บ้านหนองหล่ม -
20 ตุลาคม 2560
 352,000  เทศบาลตำบลหนองหล่ม
 55.บ้านห้วยทรายขาว -
5 กรกฏาคม 2561
 132,700  ห้วยแก้ว
 56.บ้านห้วยบง -
18 มิถุนายน 2561
 150,000  ตำบลแม่ปืม
 57.บ้านห้วยเคียน -
28 มิถุนายน 2561
 182,000  เทศบาลตำบลแม่กา
 58.บ้านห้วยเจริญราษฏร์ -
25 พฤษภาคม 2561
 140,000  เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์
 59.บ้านห้วยแก้ว -
11 กรกฏาคม 2561
 40,000  อบท.
 60.บ้านอิงโค้ง -
16 พฤษภาคม 2561
 168,000  ห้วยแก้ว
 61.บ้านเจน(เจนจันทรานุกูล) -
16 พฤษภาคม 2561
 253,380  ดงเจน
 62.บ้านเนินสมบูรณ์ -
0 กรกฏาคม
 247,000  ห้วยลาน
 63.บ้านเหล่า -
14 มิถุนายน 2561
 267,800  เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 64.บ้านแม่กา -
29 มิถุนายน 2561
 236,000  เทศบาลตำบลแม่กา
 65.บ้านแม่จว้า -
15 พฤษภาคม 2561
 134,000  อบต.แม่สุก
 66.บ้านแม่จว้าใต้ -
14 พฤษภาคม 2561
 60,000  แม่สุก
 67.บ้านแม่ต๋ำบุญโยง -
29 มิถุนายน 2561
 56,000  เทศบาลแม่กา
 68.บ้านแม่นาเรือใต้ -
24 พฤษภาคม 2561
 210,000  แม่นาเรือ
 69.บ้านแม่พริก -
28 กุมภาพันธ์ 2561
 84,000  ตำบลหนองหล่ม
 70.บ้านแม่อิง -
21 มิถุนายน 2561
 111,240  ดงเจน
 71.บ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ) -
3 เมษายน 2561
 282,000  แม่ใจ
 72.บ้านโป่ง -
15 พฤษภาคม 2561
 84,460  บ้านใหม่
 73.บ้านโพธิ์ทอง -
29 มิถุนายน 2561
 68,000  คือเวียง
 74.บ้านใหม่(อ.ดอกคำใต้) -
24 ตุลาคม 2560
 332,000  เทศบาลตำบลหนองหล่ม
 75.บ้านใหม่(อ.เมืองพะเยา) -
15 พฤษภาคม 2561
 146,260  บ้านใหม่
 76.บ้านไร่ -
24 พฤษภาคม 2561
 48,000  แม่นาเรือ
 77.บ้านไร่อ้อย -
16 พฤษภาคม 2561
 594,340  อบต. บ้านเหล่า
 78.อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) -
19 มิถุนายน 2561
 258,120  เทศบาลเมืองดอกคำใต้
 79.อนุบาลพะเยา -
11 พฤษภาคม 2561
 2,805,680  สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา
 80.อนุบาลภูกามยาว -
1 ธันวาคม 2560
 531,480  ตำบลดงเจน
 81.อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก -
25 มิถุนายน 2561
 270,000  เทศบาลแม่กา
 82.อนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) -
14 พฤษภาคม 2561
 248,000  ศรีถ้อย
 83.เจริญใจ -
20 มิถุนายน 2561
 58,000  
 84.ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้) -
19 มิถุนายน 2561
 1,186,000  เมืองดอกคำใต้

Powered By www.thaieducation.net