แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.น่าน เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.จตุราษฎร์ศึกษา -
30 พฤษภาคม 2561
 256,140  สถาน
 2.จอมแจ้งวิทยาคาร -
9 พฤศจิกายน 2560
 282,000  อบต.วรนคร
 3.ชุมชนบ้านดอนตัน -
1 พฤษภาคม 2561
 207,405  ศรีภูมิ
 4.ชุมชนบ้านทุ่งช้าง -
16 พฤษภาคม 2561
 311,400  เทศบาล
 5.ชุมชนบ้านเฟือยลุง -
1 พฤศจิกายน 2560
 1,012,000  ตำบลทุ่งช้าง
 6.ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 -
16 พฤศจิกายน 2561
 864,000  เทศบาลตำบลเชียงกลาง
 7.ชุมชนศิลาเพชร -
22 พฤษภาคม 2561
 632,000  ศิลาเพชร
 8.ชุมชนศิลาแลง -
22 พฤษภาคม 2561
 707,000  ตำบลศิลาแลง
 9.ชุมชนเจดีย์เชียงโคม -
30 พฤษภาคม 2561
 164,000  เทศบาลตำบลเชียงกลาง
 10.ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง -
16 พฤษภาคม 2561
 452,000  ป่าคา
 11.ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 -
31 ตุลาคม 2560
 726,000  ตาลชุม
 12.ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน -
16 พฤษภาคม 2561
 71,400  ชนแดน
 13.ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ -
28 มิถุนายน 2561
 136,000  ภูฟ้า
 14.ธาราบรรพต -
14 พฤศจิกายน 2561
 238,000  พระธาตุ
 15.บรรณโศภิษฐ์ -
21 พฤศจิกายน 2561
 723,240  ชนแดน ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
 16.บ้านก๋ง (มงคลประชารังสรรค์) -
16 พฤษภาคม 2561
 260,000  อบต.ยม
 17.บ้านกอก -
16 พฤษภาคม 2561
 194,000  เชียงกลางพญาแก้ว
 18.บ้านกอกจูน -
16 พฤษภาคม 2561
 90,000  อบต.
 19.บ้านกิ่วจันทร์(เสรินทวัฒน์อุปถัมภ์) -
25 พฤษภาคม 2561
 12,200  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนน่าน
 20.บ้านขอน -
6 มิถุนายน 2561
 72,000  เทศบาลตำบลปัว
 21.บ้านขุนน้ำน่าน -
13 ธันวาคม 2560
 98,000  บ่อเกลือเหนือ
 22.บ้านคัวะ -
17 พฤษภาคม 2561
 122,000  ศรีภูมิ
 23.บ้านชี -
16 พฤษภาคม 2561
 156,000  เชียงกลางพญาแก้ว
 24.บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) -
6 พฤศจิกายน 2560
 291,000  ศิลาเพชร
 25.บ้านดอนมูล (แงง) -
15 พฤษภาคม 2560
 62,000  แงง
 26.บ้านดอนสบเปือ - -
25 มกราคม 2561
 53,040  อบต.เปือ
 27.บ้านดอนแก้ว -
16 พฤษภาคม 2561
 400,000  ตำบลพระธาตุ
 28.บ้านดอนแท่น -
16 พฤษภาคม 2561
 144,000  ตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
 29.บ้านดอยติ้ว -
6 พฤศจิกายน 2560
 1,018,000  ศรีภูมิ
 30.บ้านด่าน -
25 พฤษภาคม 2561
 444,000  อบต.ขุนน่าน
 31.บ้านตึ๊ด -
16 พฤษภาคม 2561
 44,000  ตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
 32.บ้านถ่อน -
11 มิถุนายน 2561
 106,000  จอมพระ
 33.บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) -
4 พฤษภาคม 2561
 306,000  ริม
 34.บ้านท่าวังผา -
16 พฤษภาคม 2561
 2,052,000  ต.ท่าวังผา
 35.บ้านทุ่งเฮ้า -
16 พฤษภาคม 2561
 200,000  อบต.
 36.บ้านนาก้อ -
1 ตุลาคม 2560
 62,000  อบตฬเจดีย์ชัย
 37.บ้านนาขวาง -
17 สิงหาคม 2561
 106,000  เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้
 38.บ้านนาบง -
16 พฤษภาคม 2561
 156,000  เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้
 39.บ้านนาฝ่า -
28 พฤศจิกายน 2560
 352,000  จอมพระ
 40.บ้านนาฝาง -
1 พฤศจิกายน 2561
 88,000  สถาน
 41.บ้านนาวงศ์ -
8 ธันวาคม 2560
 608,000  อบต.เจดีย์ชัย
 42.บ้านนาหนุน 1-ปิตุราษฎร์ -
15 พฤษภาคม 2561
 102,000  แสนทอง
 43.บ้านนาหนุนสอง -
16 พฤษภาคม 2561
 144,000  ผาตอ
 44.บ้านน้ำคา -
16 พฤศจิกายน 2561
 206,000  เทศบาลตำบลเชียงกลาง
 45.บ้านน้ำช้างพัฒนา -
16 มิถุนายน 2561
 244,000  ขุนน่าน
 46.บ้านน้ำปัวพัฒนา -
7 พฤศจิกายน 2560
 302,000  องค์การบริหารส่วนตำบลภูคา
 47.บ้านน้ำพิ -
25 พฤษภาคม 2561
 74,000  ทุ่งช้าง
 48.บ้านน้ำพุร้อน -
16 พฤษภาคม 2561
 73,000  อบต.
 49.บ้านน้ำยาว -
6 พฤศจิกายน 2560
 405,620  อบต.อวน
 50.บ้านน้ำรีพัฒนา -
20 มิถุนายน 2561
 134,000  ขุนน่าน
 51.บ้านน้ำลักใต้ -
10 พฤศจิกายน 2560
 127,000  ผาทอง
 52.บ้านน้ำลาด -
25 พฤษภาคม 2561
 86,000  เทศบาลตำบลงอบ
 53.บ้านน้ำสอด -
22 พฤษภาคม 2561
 297,160  องค์การบริหารส่วนตำบลและ
 54.บ้านน้ำฮาว -
28 พฤศจิกายน 2561
 152,000  อบต.จอมพระ
 55.บ้านน้ำเลียง -
14 พฤษภาคม 2561
 238,000  ปอน
 56.บ้านน้ำแป่ง -
22 พฤษภาคม 2561
 80,000  ่ผาทอง
 57.บ้านน้ำโมงปางสา -
16 พฤษภาคม 2561
 294,000  ผาตอ
 58.บ้านบวกหญ้า -
5 ธันวาคม 60
 146,000  อบต
 59.บ้านบ่อหยวก -
18 พฤษภาคม 2561
 481,000  บ่อเกลือเหนือ
 60.บ้านบ่อหลวง -
21 ธันวาคม 2561
 626,000  เทศบาลบ่อเกลือใต้
 61.บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง -
19 กรกฏาคม 2561
 320,000  อบต.
 62.บ้านปง -
16 พฤษภาคม 2561
 349,120  อบต.ตาลชุม
 63.บ้านปงสนุก -
18 ธันวาคม 2560
 336,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย
 64.บ้านปรางค์ -
20 พฤศจิกายน 2561
 2,430,000  เทศบาลปัว
 65.บ้านปอน -
16 พฤษภาคม 2561
 206,000  อบต.ปอน
 66.บ้านปางกอม -
21 พฤศจิกายน 2561
 215,920  ชนแดน
 67.บ้านปางปุก -
23 พฤษภาคม 2561
 338,000  นาไร่หลวง
 68.บ้านปางยาง -
7 พฤศจิกายน 2561
 270,000  ภูคา
 69.บ้านปางส้าน -
17 พฤษภาคม 2561
 38,000  เทศบาลยอด
 70.บ้านปางหก -
16 พฤษภาคม 2561
 90,000  อบต.
 71.บ้านปางแก -
3 พฤศจิกายน 2560
 1,142,000  ทุ่งช้าง
 72.บ้านป่าลาน -
22 พฤศจิกายน 2560
 240,000  เทศบาล
 73.บ้านป่าหัด -
17 พฤศจิกายน 2560
 268,000  เทศบาลตำบลปัว
 74.บ้านผักเฮือก -
3 สิงหาคม 2561
 282,000  ตำบลบ่อเกลือใต้
 75.บ้านผาน้ำย้อย -
15 พฤษภาคม 2561
 106,000  อบต.เชียงกลางพญาแก้ว
 76.บ้านผาสิงห์ -
16 พฤษภาคม 2561
 84,000  ยอด
 77.บ้านผาหลัก -
18 พฤษภาคม 2561
 142,000  ยอด
 78.บ้านผาเวียง -
1 มิถุนายน 2561
 138,000  อบต ภูคา
 79.บ้านพร้าว -
20 พฤศจิกายน 2560
 125,460  อบต.ยม
 80.บ้านพร้าวกลาง -
15 พฤษภาคม 2561
 122,000  พระธาตุ
 81.บ้านพาน -
30 พฤษภาคม 2561
 81,000  แงง
 82.บ้านยอดดอยวัฒนา -
0 พฤษภาคม 2561
 134,000  อบต.
 83.บ้านยู้ -
27 พฤศจิกายน 2561
 32,800  อบต.จอมพระ
 84.บ้านร้อง -
7 มิถุนายน 2561
 788,000  เทศบาลตำบลปัว
 85.บ้านวังว้า -
16 พฤษภาคม 2561
 660  ท่าวังผา
 86.บ้านสกาดใต้ -
18 พฤษภาคม 2561
 86,000  อบต
 87.บ้านสบกอน -
16 พฤษภาคม 2561
 789,000  เทศบาลตำบลเชียงกลาง
 88.บ้านสบขุ่น -
16 พฤษภาคม 2561
 412,000  ป่าคา
 89.บ้านสบปืน -
18 พฤษภาคม 2561
 94,000  อบต.ห้วยโก๋น
 90.บ้านสบมาง -
16 พฤษภาคม 2561
 380,000  อบต.ภูฟ้า
 91.บ้านสบสาย -
16 พฤษภาคม 2561
 41,000  ตาลชุม
 92.บ้านสบหนอง -
16 พฤษภาคม 2561
 104,000  ตาลชุม
 93.บ้านสบเป็ด -
15 พฤษภาคม 2561
 572,000  อบต.
 94.บ้านสว้า -
15 มิถุนายน 2561
 604,000  ดงพญา
 95.บ้านสองแคว -
23 พฤษภาคม 2561
 190,000  อบต
 96.บ้านส้อเด่นพัฒนา -
30 พฤศจิกายน 2561
 136,620  เปือ
 97.บ้านสะปัน -
7 มิถุนายน 2561
 344,000  ดงพญา
 98.บ้านสะเกิน -
16 พฤษภาคม 2561
 384,000  ตำบลยอด
 99.บ้านสันเจริญ -
24 พฤษภาคม 2561
 157,500  อบต.ผาทอง
 100.บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) -
25 พฤษภาคม 2561
 768,000  อบต.สถาน
 101.บ้านหนอง -
16 พฤษภาคม 2561
 220,320  อบต
 102.บ้านหนองบัว -
16 พฤศจิกายน 2560
 100,000  อบต.
 103.บ้านหนองผุก -
13 มิถุนายน 2561
 53,460  เปือพระธาตุ
 104.บ้านหนาด -
7 มิถุนายน 2561
 10,000  อบต.
 105.บ้านห้วยทรายขาว -
22 พฤษภาคม 2561
 124,000  ห้วนโก๋น
 106.บ้านห้วยท่าง -
10 พฤษภาคม 2561
 98,000  ไชยวัฒนา
 107.บ้านห้วยฟอง -
12 กรกฏาคม 2561
 628,000  อบต.ขุนน่าน
 108.บ้านห้วยโก๋น -
1 พฤษภาคม 2561
 181,000  ห้วยโก๋น
 109.บ้านห่างทางหลวง -
11 กรกฏาคม 2561
 102,000  อบต.
 110.บ้านเกวต -
30 ตุลาคม 2561
 188,000  เชียงกลางพญาแก้ว
 111.บ้านเชียงแล นาทราย(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) -
16 พฤษภาคม 2561
 126,000  ริม
 112.บ้านเปียงซ้อ -
25 พฤษภาคม 2561
 280,000  องค์การบริหารส่วนตำบลขุนน่าน
 113.บ้านเวียงสอง -
22 พฤษภาคม 2561
 180,600  อบต.และ
 114.บ้านเสี้ยว -
7 มิถุนายน 2561
 8,000  ไชยวัฒนา
 115.บ้านเสี้ยว -
1 ตุลาคม 2560
 322,000  ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 116.บ้านเหล่าอ้อ -
1 พฤศจิกายน 2560
 86,960  เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
 117.บ้านแดนพนา -
7 มิถุนายน 2561
 78,000  อบต.
 118.บ้านแพะกลาง -
15 พฤษภาคม 2561
 157,000  เทศบาลตำบลทุ่งช้าง
 119.บ้านแหน -
23 พฤษภาคม 2561
 154,000  อบต.
 120.บ้านใหม่ -
16 พฤษภาคม 2561
 196,000  ตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
 121.บ้านไร่ -
3 พฤศจิกายน 2560
 667,380  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลอวน
 122.ป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166) -
26 กันยายน 2560
 1,636,180  ป่ากลาง
 123.พนาสวรรค์ -
7 พฤศจิกายน 2561
 376,000  อบต. ภูคา
 124.พระพุทธบาทวิทยา -
1 พฤศจิกายน 2560
 512,000  เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน
 125.พัฒนานิคมวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 124,000  ศรีภูมิ
 126.ภูคาวิทยาคม -
30 พฤษภาคม 2561
 344,000  อบต
 127.มณีพฤกษ์ -
10 พฤศจิกายน 2561
 1,110,000  เทศบาลตำบลงอบ
 128.ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว -
26 ธันวาคม 260
 128,000  เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้
 129.ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ -
13 พฤศจิกายน 2561
 1,034,000  ตำบลท่าวังผา
 130.วรนคร -
30 พฤศจิกายน 2561
 2,284,000  เทศบาลตำบลปัว
 131.ศรีสระวงศ์ -
25 พฤษภาคม 2561
 80,000  ไชยวัฒนา
 132.สกาดพัฒนา -
17 พฤศจิกายน 2561
 804,000  สกาด
 133.สมาคมพยาบาลไทย -
6 พฤศจิกายน 2561
 1,651,660  นาไร่หลวง
 134.สหราษฎร์บำรุง -
17 พฤษภาคม 2561
 533,640  องค์การบริหารส่วนตำบลป่ากลาง
 135.หม่อมเจ้าเจริญใจ จิตรพงศ์ -
22 มิถุนายน 2561
 128,000  อบต.ขุนน่าน
 136.เพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี -
19 พฤษภาคม 2561
 196,000  เทศบาลตำบลงอบ
 137.แสนทองวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 237,000  อบต.แสนทอง
 138.โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง -
7 กรกฏาคม 2561
 322,000  อบต.
 139.ไตรคามวิทยา -
30 พฤษภาคม 2561
 54,000  เทศบาลตำบลเชียงกลาง
 140.ไตรประชาวิทยา -
30 พฤษภาคม 2561
 450,000  ศิลาแลง
 141.ไตรมิตรวิทยา -
25 พฤษภาคม 2561
 154,000  เทศบาลเชียงกลาง
 142.ไตรราษฎร์วิทยา -
1 ตุลาคม 2561
 75,000  ยม
 143.ไตรราษฎร์สามัคคี -
30 พฤษภาคม 2561
 360,000  เทศบาลตำบลเชียงกลาง
 144.ไทยรัฐวิทยา98(บ้านงอบ) -
15 ตุลาคม 2560
 148,000  เทศบาลตำบลงอบ
 145.ไลออนส์บ้านหนองปลา -
15 พฤษภาคม 2561
 29,000  อบต.พระธาตุ

Powered By www.thaieducation.net