แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ลำปาง เขต 3
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ชุมชนบ้านสา -
16 พฤษภาคม 2561
 374,000  เทศบาลตำบลบ้านสา
 2.ชุมชนบ้านใหม่ -
12 พฤศจิกายน 2561
 524,000  ตำบลบ้านใหม่
 3.ทุ่งคาวิทยา -
8 มิถุนายน 2561
   แม่สุก
 4.ทุ่งฮั้ววิทยา -
2 ตุลาคม 2560
 594,040  ทุ่งฮั้ว
 5.บ้านกล้วย -
20 มิถุนายน 2561
 216,000  อบต.หัวเมือง
 6.บ้านก่อ -
5 กรกฏาคม 2561
 294,000  
 7.บ้านขอวิทยา - -
23 พฤศจิกายน 2561
 116,000  บ้านขอ
 8.บ้านขาม -
31 สิงหาคม 2561
 44,000  
 9.บ้านจ๋ง -
9 พฤษภาคม 2561
 68,000  
 10.บ้านช่อฟ้า -
16 สิงหาคม 2561
 80,000  ตำบลทุ่งผึ้ง
 11.บ้านช่อฟ้า สาขาแม่จอกฟ้า -
16 สิงหาคม 2561
 60,000  ตำบลทุ่งผึ้ง
 12.บ้านดอนแก้ว -
14 พฤษภาคม 2561
 180,000  เทศบาลเมืองปาน
 13.บ้านดอนแก้ว -
15 มิถุนายน 2561
 184,000  ร่องเคาะ
 14.บ้านดอนไชย -
 48,000  แจ้ซ้อน
 15.บ้านต้นงุ้น -
26 มิถุนายน 2561
 216,000  หัวเมือง
 16.บ้านถ้ำ -
9 พฤษภาคม 2561
 32,000  อบต.ทุ่งกว๋าว
 17.บ้านทัพป่าเส้า -
3 พฤศจิกายน 2561
 88,000  เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 18.บ้านทุ่ง -
29 พฤศจิกายน 2561
 67,840  แจ้ซ้อน
 19.บ้านทุ่งข่วง -
9 พฤษภาคม 2561
 27,000  
 20.บ้านทุ่งจี้ -
9 พฤษภาคม 2561
 28,000  อบต.ทุ่งกว๋าว
 21.บ้านทุ่งปง -
8 พฤษภาคม 2561
 78,000  ทุ่งกว๋าว
 22.บ้านทุ่งปี้ -
5 มิถุนายน 2561
 88,000  อบต.ทุ่งฮั้ว
 23.บ้านทุ่งผึ้ง -
8 มิถุนายน 2561
 68,000  ทุ่งผึ้ง
 24.บ้านทุ่งสะแกง -
11 มิถุนายน 2561
 69,700  อบต.บ้านขอ
 25.บ้านทุ่งส้าน -
10 พฤศจิกายน 2561
 84,000  บ้านขอ
 26.บ้านทุ่งฮ้าง -
15 มิถุนายน 2561
 138,000  ตำบลทุ่งผึ้ง
 27.บ้านทุ่งฮี -
16 พฤษภาคม 2561
 64,000  วังทรายคำ
 28.บ้านทุ่งโป่ง -
23 พฤษภาคม 2561
 126,480  
 29.บ้านนางาม -
15 พฤศจิกายน 2561
 56,000  เมืองมาย
 30.บ้านนาไหม้ -
15 พฤศจิกายน 2561
 68,000  เมืองมาย
 31.บ้านน้ำจำ -
21 พฤษภาคม 2561
 108,120  เทศบาลเมืองปาน
 32.บ้านปงคอบ -
18 มิถุนายน 2561
 60,000  อบต.วิเชตนคร
 33.บ้านปงดอน -
16 พฤษภาคม
   ปงดอน
 34.บ้านปงถ้ำ -
 450,000  
 35.บ้านปางดะ -
5 มิถุนายน 2561
 172,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
 36.บ้านป่าเหมี้ยง -
3 กรกฏาคม 2561
 15,360  แจ้ซ้อน
 37.บ้านป่าเหว -
10 พฤศจิกายน 2561
 218,000  บ้านขอ
 38.บ้านป่าแขม -
19 มิถุนายน 2561
 180,000  วังซ้าย
 39.บ้านม่วง -
15 พฤษภาคม 2561
 172,000  อบต.บ้านขอ
 40.บ้านม่วงงาม -
24 พฤษภาคม 2561
 20,000  อบต.แจ้ห่ม
 41.บ้านวังมน -
15 พฤษภาคม 2561
 206,560  อบต.ตำบลทุ่งฮั้ว
 42.บ้านวังโป่ง -
1 พฤศจิกายน 2560
 496,000  วังใต้
 43.บ้านวังใหม่ -
16 พฤษภาคม 2561
 468,000  ร่องเคาะ
 44.บ้านศรีบุญเรือง -
16 พฤษภาคม 2561
 304,000  แม่สุก
 45.บ้านสบฟ้า -
24 พฤษภาคม 2561
 100,000  อบต.แจ้ห่ม
 46.บ้านสบลี -
29 พฤศจิกายน 2561
 162,000  แจ้ซ้อน
 47.บ้านสวนดอกคำ -
6 ธันวาคม 2561
 76,000  วิเชตนคร
 48.บ้านสันมะเกลือ -
18 มิถุนายน 2561
 130,000  ิวิเชตนคร
 49.บ้านสาแพะ -
22 พฤษภาคม 2561
 184,000  เทศบาลตำบลบ้านสา
 50.บ้านหนอง -
5 มิถุนายน 2561
 22,000  องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
 51.บ้านหนองกอก -
0 พฤษภาคม
   แม่สุก
 52.บ้านหนองนาว -
21 พฤษภาคม 2561
 328,000  ตำบลแจ้ห่ม
 53.บ้านหลวงแจ้ซ้อน -
29 มิถุนายน 2561
 31,360  อบต. แจ้ซ้อน
 54.บ้านหัวทุ่ง -
 312,000  วังซ้าย
 55.บ้านหัวฝาย -
8 มิถุนายน 2561
 54,000  ตำบลทุ่งผึ้ง
 56.บ้านหัวเมือง -
21 มิถุนายน 2561
 152,000  หัวเมือง
 57.บ้านฮ่องลี่ -
14 มิถุนายน 2561
 252,000  อบต.แจ้ห่ม
 58.บ้านเปียงใจ - -
    -
 59.บ้านเมืองตึง -
16 พฤษภาคม 2561
 160,000  อบต.วังทอง
 60.บ้านเลาสู -
1 พฤศจิกายน 2561
 28,000  ปงดอน
 61.บ้านเฮี้ย -
8 พฤษภาคม 2561
 20,000  ทุ่งกว๋าว
 62.บ้านแป้น -
0 พฤษภาคม 2561
   เทศบาลบ้านสา
 63.บ้านแพะ -
30 พฤษภาคม 2561
 330,440  เทศบาลตำบลเมืองปาน
 64.บ้านแม่กองปิน -
5 มิถุนายน 2561
 22,000  องค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
 65.บ้านแม่ตา -
21 มิถุนายน 2561
 32,520  องค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน
 66.บ้านแม่ตาใน -
15 มิถุนายน 2561
 34,180  อบตปงดอน
 67.บ้านแม่พริก -
16 พฤษภาคม
 106,000  อบต.วังใต้
 68.บ้านแม่ม่า -
16 พฤษภาคม 2561
   อบต ทุ่งฮั้ว
 69.บ้านแม่สุก -
16 พฤษภาคม 2561
 43,000  บ้านแม่สุก
 70.บ้านแม่สุขวังเหนือ -
19 มิถุนายน 2561
 186,000  วังซ้าย
 71.บ้านแม่สุขใน -
20 มิถุนายน 2561
 120,000  วังซ้าย
 72.บ้านแม่หีด -
26 ธันวาคม 2561
 32,000  วังแก้ว
 73.บ้านแม่เบิน -
15 พฤศจิกายน 2561
 56,000  เมืองมาย
 74.บ้านแม่เย็น -
16 พฤษภาคม 2561
 94,000  วังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
 75.บ้านแม่แจ๋ม -
29 มิถุนายน 2561
 191,760  แจ้ซ้อน
 76.บ้านใหม่ผ้าขาว -
6 ธันวาคม 2561
 220,000  
 77.บ้านใหม่พัฒนา -
29 มิถุนายน 2561
 660,000  อบต.แจ้ซ้อน
 78.บ้านใหม่สามัคคี -
8 มิถุนายน 2561
   แม่สุก
 79.บ้านใหม่เหล่ายาว -
18 มิถุนายน 2561
   อบต.วิเชตนคร
 80.บ้านไร่ -
20 มิถุนายน 2561
 284,000  อบต.หัวเมือง
 81.บ้านไฮ -
20 มิถุนายน 2561
 37,540  อบต.ปงดอน
 82.ปลายนาวิทยา -
8 พฤษภาคม 2561
 222,000  ทุ่งกว๋าว
 83.ผาช่อวิทยา -
8 มิถุนายน 2561
 695,000  อบต.แม่สุก
 84.ร่องเคาะวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 418,000  ร่องเคาะ
 85.วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) -
17 กรกฏาคม 2561
 90,000  วังทรายคำ
 86.วังทองวิทยา -
3 พฤศจิกายน 2561
 206,000  วังทอง
 87.วังแก้ววิทยา -
26 ธันวาคม 2561
 274,000  วังแก้ว
 88.อนุบาลวังเหนือ -
15 มิถุนายน 2561
 1,688,000  เทศบาลตำบลวังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
 89.อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) -
9 พฤษภาคม 2561
 100,000  
 90.อนุบาลแจ้ห่ม -
18 พฤษภาคม 2561
 2,120,000  แจ้ห่ม
 91.แจ้คอนวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 293,760  ทุ่งผึ้ง
 92.แจ้ซ้อนวิทยา -
29 มิถุนายน 2561
 444,000  แจ้ซ้อน
 93.ไผ่งามวิทยา -
15 พฤศจิกายน 2560
 558,000  เมืองมาย

Powered By www.thaieducation.net