แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.จันทบุรี เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.บ้านคลองกะพง -
31 ตุลาคม 2561
 346,180  ตำบลเขาบายศรี
 2.บ้านคลองครก -
4 พฤษภาคม 2561
 359,000  เทศบาลตำบลพวา
 3.บ้านคลองน้ำใส -
2 พฤษภาคม 2561
 446,000  ท่าช้าง
 4.บ้านคลองลาว -
4 มิถุนายน 2561
 1,671,800  วังใหม่
 5.บ้านช่องกะพัด -
10 มิถุนายน 2561
 1,036,000  แก่งหางแมว
 6.บ้านชำโสม -
3 พฤษภาคม 2561
 308,000  ตำบลแสลง
 7.บ้านซอยสอง -
23 พฤษภาคม 2561
 598,000  สามพี่น้อง
 8.บ้านต้นกระบก -
28 พฤศจิกายน 2560
 494,000  เทศบาลตำบลนายายอาม
 9.บ้านตาเลียว -
15 พฤษภาคม 2561
 167,000  เขาแก้ว
 10.บ้านท่าแฉลบ -
13 พฤศจิกายน 2560
 200,000  เทศบาลตำบลบางกะจะ
 11.บ้านบ่อไฟไหม้ -
1 พฤศจิกายน 2560
 601,000  ตำบลพวา
 12.บ้านประแกต -
28 พฤษภาคม 2561
 280,000  สามพี่น้อง
 13.บ้านมาบโอน -
31 พฤษภาคม 2561
 112,200  เขาบายศรี
 14.บ้านยางระหง -
16 พฤษภาคม 2561
 292,000  อบต
 15.บ้านวังปลา -
15 พฤษภาคม 2561
 363,000  เขาแก้ว
 16.บ้านวังอีแอ่น -
1 พฤศจิกายน 2560
 1,440,000  พวา
 17.บ้านวังไม้แดง -
30 พฤษภาคม 2560
 538,000  
 18.บ้านศรัทธาตะพง -
15 พฤษภาคม 2561
   อบต.เขาแก้ว
 19.บ้านสะพานเลือก -
16 พฤษภาคม 2561
 194,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเบญจา
 20.บ้านสังข์ทอง -
9 พฤศจิกายน 2560
 90,000  ตะกาดเง้า
 21.บ้านหนองบัวทอง -
5 มิถุนายน
   แก่งหางแมว
 22.บ้านหนองเจ๊กสร้อย -
1 พฤศจิกายน 2561
 185,000  อบต.เขาวงกต
 23.บ้านห้วงกระแจะ -
16 พฤศจิกายน 2560
   
 24.บ้านเขามะปริง -
31 ตุลาคม 2561
 118,000  นายายอาม
 25.บ้านเขาแก้ววิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 868,000  
 26.บ้านเจ้าหลาว -
1 ตุลาคม 2560
 240,000  คลองขุด
 27.บ้านเตาหม้อ -
31 พฤษภาคม 2561
 17,400  คลองขุด
 28.บ้านเนินจำปา -
4 พฤษภาคม 2561
 212,500  พวา
 29.บ้านเนินดินแดง -
15 พฤษภาคม 2561
   เขาบายศรี
 30.บ้านแก่งน้อย -
31 ตุลาคม 2560
 303,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว
 31.บ้านแก้ว -
2 พฤศจิกายน 2561
 1,264,000  เทศบาลท่าช้าง
 32.บ้านโคกวัด -
1 พฤศจิกายน 2561
 182,000  ขุนซ่อง
 33.บ้านโป่งวัว -
12 มิถุนายน 2561
 202,000  แก่งหางแมว
 34.วัดขุนซ่อง -
31 พฤษภาคม 2561
 828,400  ขุนซ่อง
 35.วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ -
31 พฤษภาคม 2561
 209,000  ขุนซ่อง
 36.วัดคมบาง -
19 มิถุนายน 2562
 197,880  คมบาง
 37.วัดคลองขุด -
30 พฤศจิกายน 2560
 168,000  คลองขุด
 38.วัดจันทนาราม -
22 พฤษภาคม 2561
 1,211,300  เทศบาลเมืองจันทนิมิต
 39.วัดช้างข้าม -
16 พฤษภาคม 2561
 146,000  เทศบาล ตำบลช้างข้าม
 40.วัดดอนตาล -
26 มิถุนายน 2561
 700,000  เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
 41.วัดตะกาดเง้า -
9 พฤศจิกายน 2560
 74,000  อบต.ตะกาดเง้า
 42.วัดทองทั่ว -
16 พฤษภาคม 2561
 860,000  เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
 43.วัดท่าศาลา -
9 พฤศจิกายน 2560
 202,000  อบต.รำพัน
 44.วัดท่าแคลง -
23 พฤศจิกายน 2560
 296,000  เทศบาลตำบลสนามไชย
 45.วัดทุ่งเบญจา -
1 พฤศจิกายน 2561
 171,360  
 46.วัดนาซา -
16 พฤษภาคม 2561
 88,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกระแจะ
 47.วัดนายายอาม -
14 มิถุนายน 2561
 333,000  นายายอาม
 48.วัดบูรพาพิทยาราม -
16 พฤษภาคม 2561
 287,640  เขาวัว
 49.วัดพลับ -
16 พฤษภาคม 2561
 136,000  บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี
 50.วัดพลับพลา -
30 พฤษภาคม 2561
 1,451,000  เทศบาลตำบลพลับพลา
 51.วัดรำพัน -
9 พฤศจิกายน 2561
 488,000  อบต.รำพัน
 52.วัดวังหิน -
4 มิถุนายน 2561
   อบต.วังโตนด
 53.วัดวังเวียน -
16 พฤษภาคม 2561
 38,318  วังโตนด
 54.วัดสามผาน -
16 พฤษภาคม 2561
 216,000  เทศบาลสองพี่น้อง
 55.วัดสิงห์ -
22 พฤษภาคม 2561
 780,000  เทศบาล
 56.วัดหนองคัน -
15 พฤษภาคม 2561
 660,000  ตะกาดเง้า
 57.วัดหนองบัว -
30 พฤศจิกายน 2561
 264,000  เทศบาลตำบลหนองบัว
 58.วัดหนองสีงา -
1 มกราคม 2562
 31,720  วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
 59.วัดหนองแหวน -
15 พฤษภาคม 2561
 355,800  กระแจะ
 60.วัดหนองไทร -
1 พฤศจิกายน 2560
 488,000  เทศบาลตำบลช้างข้าม
 61.วัดหมูดุด -
16 พฤษภาคม 2561
   คลองขุด
 62.วัดเกาะขวาง -
11 พฤษภาคม 2561
 332,000  เทศบาลตำบลเกาะขวาง
 63.วัดเกาะตะเคียน -
31 ตุลาคม 2561
 310,000  เทศบาลตำบลเกาะขวาง
 64.วัดเกาะโตนด -
10 พฤษภาคม 2561
 164,000  เกาะขวาง
 65.วัดเขาน้อย -
19 มิถุนายน 2561
 263,660  ตำบลคมบาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
 66.วัดเขาวงกต -
16 พฤษภาคม 2561
 564,000  เขาวงกต
 67.วัดเนินยาง -
19 มิถุนายน 2561
 126,480  คมบาง
 68.วัดเนินสูง -
28 มิถุนายน 2561
 145,000  
 69.วัดเนินโพธิ์ -
23 พฤษภาคม 2561
 136,680  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
 70.วัดเสม็ดงาม -
23 พฤษภาคม 2561
 156,000  หนองบัว
 71.วัดเสม็ดโพธิ์ศรี -
18 มิถุนายน 2561
 128,000  อบต.โขมง
 72.วัดแก่งหางแมว -
28 พฤษภาคม 2561
 1,300,000  แก่งหางแมว
 73.วัดแขมหนู -
31 ตุลาคม 2560
 24,000  อบต.ตะกาดเง้า
 74.วัดแสลง -
1 พฤษภาคม 2561
 430,000  ตำบลแสลง
 75.วัดโขดหอย -
21 พฤษภาคม 2561
 45,000  กระแจะ
 76.วัดโขมง -
6 ธันวาคม 2560
 149,740  อบต.โขมง
 77.วัดโป่งแรด -
4 กรกฏาคม 2561
 172,000  เทศบาลตำบลพลับพลา
 78.วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 -
28 พฤษภาคม 2561
 1,962,000  นายายอาม
 79.วัดไผ่ล้อม -
16 พฤษภาคม 2561
 840,000  เทศบาลตำบลจันทนิมิต
 80.สฤษดิเดช -
15 พฤษภาคม 2561
 13,028,000  เทศบาลเมืองจันทบุรี
 81.อนุบาลจันทบุรี -
27 กุมภาพันธ์ 62
 3,134,000  เมืองจันทบุรี
 82.อนุบาลบ้านหนองคล้า -
12 มิถุนายน 2561
 2,375,520  ตำบลหนองคล้า
 83.ไทยรัฐวิทยา 14 -
1 พฤศจิกายน 2560
 188,000  เทศบาลตำบลสองพี่น้อง

Powered By www.thaieducation.net