แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.หนองคาย เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ครุราษฎร์รังสรรค์ -
14 มิถุนายน 2561
 448,000  ตำบลเวียงคุก
 2.ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา -
28 พฤษภาคม 2561
 131,000  อบต.ต่ายบกหวาน
 3.คุรุศิษย์วิทยา -
18 พฤษภาคม 2561
 279,000  อบต.
 4.จันทราราม - -
    -
 5.ฉันทนาวัณรถ -
23 มกราคม 2561
 460,880  
 6.ชุมชนบ้านถ่อน -
25 พฤษภาคม 2561
 640,000  เทศบาลตำบลบ้านถ่อน
 7.ชุมชนบ้านปะโค -
20 มิถุนายน 2561
 1,230,000  เทศบาลตำบบลปะโค
 8.ชุมชนบ้านพวก -
15 พฤษภาคม 2561
   บ้านเดื่อ
 9.ชุมชนบ้านหม้อ -
 330,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ -
 10.ชุมชนบ้านโพนสา -
16 พฤษภาคม 2561
   อบต.โพนสา
 11.ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 -
16 มิถุนายน 2561
 700,000  เทศบาลตำบลสังคม
 12.ดงเว้นดงเจริญวิทยา -
10 พฤษภาคม 2561
 27,600  อบต.โพนสว่าง
 13.ดอนก่อโนนสวรรค์ -
7 กุมภาพันธ์ 2561
   เทศบาลหนองปลาปาก
 14.ดาวเรืองสมสะอาด -
16 พฤษภาคม 2561
 116,000  อบต.โพนสว่าง
 15.ธนากรสงเคราะห์ -
21 พฤษภาคม 2561
 162,000  
 16.นาฮีนุเคราะห์ -
1 พฤศจิกายน 2561
   ค่ายบกหวาน
 17.บ้านกวดโคกสว่าง -
21 พฤษภาคม 2561
 126,000  นาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
 18.บ้านกองนาง -
15 พฤษภาคม 2561
 70,000  เทศบาลตำบลกองนาง
 19.บ้านขุมคำ -
16 พฤษภาคม 2561
 108,080  หนองปลาปาก
 20.บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา -
18 กรกฏาคม 2561
 44,000  ค่ายบกหวาน
 21.บ้านคุยนางขาว -
16 พฤษภาคม 2561
 245,520  อบต.หนองกอมเกาะ
 22.บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย -
15 พฤษภาคม 2561
 186,000  อบต.นางิ้ว
 23.บ้านดงต้อง -
20 พฤษภาคม 2561
   อบต.ผาตั้ง
 24.บ้านดงนาคำ - -
    -
 25.บ้านดงบัง -
16 พฤษภาคม 2561
 38,000  หนองปลาปาก
 26.บ้านดงเจริญ -
29 มิถุนายน 2561
 48,000  อบต.หินโงม
 27.บ้านดอนขนุนพัฒนา -
16 พฤษภาคม 2561
 1,440  ด่านศรีสุข
 28.บ้านตอแก -
15 พฤษภาคม 2561
 161,020  บ้านฝาง
 29.บ้านตาดเสริม -
11 มิถุนายน 2561
 65,340  บ้านม่วง
 30.บ้านถิ่นทอนเหนือ -
15 พฤศจิกายน 2560
 232  พระพุทธบาท
 31.บ้านท่ากฐิน - -
    -
 32.บ้านท่ามะเฟือง -
0 พฤศจิกายน
 90,000  โพนสา
 33.บ้านท่าสำราญ -
16 พฤษภาคม 2561
 496,000  อบต.
 34.บ้านทุ่มฝาง -
28 พฤศจิกายน 2560
 186,000  น้ำโมง อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย
 35.บ้านน้อย -
2 กุมภาพันธ์ 2561
 251,920  บ้านเดื่อ
 36.บ้านนากอ -
16 พฤศจิกายน 2560
 309,580  อบต.คอกช้าง
 37.บ้านนาคลอง -
21 พฤศจิกายน 2560
 240,440  เทศบาลตำบลวัดธาตุ
 38.บ้านนางิ้ว -
10 พฤษภาคม 2561
 440,000  อบต
 39.บ้านนาช้างน้ำ - -
    -
 40.บ้านนาดง -
16 พฤษภาคม 2561
 134,000  หนองนาง
 41.บ้านนาน้ำพาย - -
    -
 42.บ้านนาบง -
23 มีนาคม 2561
   
 43.บ้านนาอ่างสร้างอ่าง -
2 พฤศจิกายน 2561
 448,000  อบต.โพนสว่าง
 44.บ้านนาโคก -
16 สิงหาคม 2561
 79,380  ผาตั้ง
 45.บ้านนาโพธิ์ -
1 สิงหาคม 2561
 87,360  หนองปลาปาก
 46.บ้านน้ำทอน - -
    -
 47.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 -
15 พฤศจิกายน 2560
 126,000  สระใคร
 48.บ้านน้ำโมง -
16 พฤษภาคม 2561
 240,000  เมืองท่าบ่อ
 49.บ้านบงวิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
   สีกาย
 50.บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา -
0 พฤศจิกายน
   องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน
 51.บ้านปากมาง - -
    -
 52.บ้านปากโสม -
25 พฤษภาคม 2561
 120,000  อบต.ผาตั้ง
 53.บ้านป่าสัก -
28 สิงหาคม 2561
 23,000  
 54.บ้านผาตั้ง -
25 พฤษภาคม 2561
   
 55.บ้านฝางวิทยา -
17 พฤษภาคม 2561
 333,240  อบต.บ้านฝาง
 56.บ้านพร้าวเหนือ -
16 พฤษภาคม 2561
   กวนวัน
 57.บ้านพานพร้าว -
14 พฤษภาคม 2560
 246,000  พานพร้าว
 58.บ้านฟ้าประทาน -
27 มีนาคม 2561
   อบต.สังคม
 59.บ้านม่วง -
11 มิถุนายน 2561
 208,880  บ้านม่วง
 60.บ้านม่วงน้ำไพร -
4 เมษายน 2561
 14,000  
 61.บ้านวังน้ำมอก -
14 พฤษภาคม 2560
   องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท
 62.บ้านวังมน -
11 มิถุนายน 2561
 65,340  บ้านม่วง
 63.บ้านวังยาง -
17 พฤศจิกายน 2560
 254,000  เทศบาลตำบลวัดธาตุ
 64.บ้านว่าน -
17 พฤษภาคม 2561
 145,000  อบต.บ้านว่าน
 65.บ้านศรีเชียงใหม่ -
7 พฤษภาคม 2561
 765,000  อำเภอศรีเชียงใหม่
 66.บ้านศูนย์กลาง -
16 พฤษภาคม 2561
 94,000  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข
 67.บ้านสมสนุกดงหนองบอน -
11 กรกฏาคม 2561
 56,400  บ้านฝาง
 68.บ้านสร้างพอก -
17 พฤษภาคม 2561
 48,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
 69.บ้านสวยหลง -
0 พฤษภาคม
 10,800  โพนสว่าง
 70.บ้านสังกะลีนาขาม -
23 พฤษภาคม 2561
 260,000  แก้งไก่
 71.บ้านสาวแล -
23 พฤษภาคม 2561
 190,000  อบต. โพธิ์ตาก
 72.บ้านหงส์ทองสามขา -
16 พฤษภาคม 2561
 66,000  เทศบาลตำบลกองนาง
 73.บ้านหนอง -
12 มิถุนายน 2561
 206,940  บ้านม่วง
 74.บ้านหนองนาง -
4 มิถุนายน 2561
 494,000  อบต.หนองนาง
 75.บ้านหนองบ่อ -
25 มิถุนายน 2561
   เทศบาลตำบลปะโค
 76.บ้านหนองบัววิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 323,080  บ้านฝาง
 77.บ้านหนองบัวเงิน -
28 พฤษภาคม 2561
 566,280  อบต.สระใคร
 78.บ้านหนองผือ -
10 พฤศจิกายน 2561
 268,000  อบต.โคกคอน
 79.บ้านหนองหมื่น -
29 พฤศจิกายน 2560
 422,000  อบต.ค่ายบกหวาน
 80.บ้านหนองเดิ่น -
12 มิถุนายน 2561
 302,000  หนองกอมเกาะ
 81.บ้านหนองแวง -
16 พฤษภาคม 2561
 304,000  อบต. น้ำโมง
 82.บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ -
17 พฤษภาคม 2561
 206,040  เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
 83.บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) -
22 พฤศจิกายน 2560
 362,000  บ้านหม้อ
 84.บ้านหมากก่องฝายแตก -
20 มิถุนายน 2561
 310,000  เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
 85.บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก -
16 พฤษภาคม 2561
 289,060  อบต.บ้านฝาง
 86.บ้านห้วยไซงัว -
28 พฤษภาคม 2561
 203,000  ผาตั้ง
 87.บ้านหัวทราย -
21 พฤษภาคม 2561
 85,000  พานพร้าว
 88.บ้านอุ่มเย็น -
8 สิงหาคม 2561
 30,000  น้ำโมง อ. ท่าบ่อ จ. หนองคาย
 89.บ้านเดื่อ -
15 สิงหาคม 2561
   อบต.
 90.บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ -
16 พฤษภาคม 2560
 350,660  บ้านฝาง
 91.บ้านเดื่อใต้ -
6 มิถุนายน 2561
 252,000  เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ
 92.บ้านเทพประทับ -
24 พฤษภาคม 2561
 246  นางิ้ว
 93.บ้านเทวีดอนขม -
31 ตุลาคม 2560
 84,000  อบต.บ้านเดื่อ
 94.บ้านเทา-นาบอน -
17 พฤษภาคม 2561
 528,000  อบต.นางิ้ว
 95.บ้านเบิดวิทยา - -
    -
 96.บ้านเป้า -
16 พฤศจิกายน 2560
 137,000  บ้านว่าน
 97.บ้านเมืองบาง -
28 พฤศจิกายน 2560
 933,880  เทศบาลตำบลวัดธาตุ
 98.บ้านเมืองหมี -
14 มิถุนายน 2561
 184,000  เทศบาลตำบลกวนวัน
 99.บ้านเวียงคุก -
14 มิถุนายน 2561
 276,000  ตำบลเวียงคุก
 100.บ้านเสียว -
17 พฤษภาคม 2561
 133,600  เทศบาล
 101.บ้านเหมือดแอ่ -
1 ตุลาคม 2560
 561,140  คอกช้าง
 102.บ้านแก้งใหม่ - -
11 พฤษภาคม 2561
 162,000  อบต.สังคม
 103.บ้านแสนสุข -
15 พฤษภาคม 2561
 200,000  อบต.บ้านว่าน
 104.บ้านโคกก่อง -
0 มิถุนายน
 130,680  พระธาตุบังพวน
 105.บ้านโคกคอน -
6 มิถุนายน 2561
 712,000  อบต.โคกคอน
 106.บ้านโคกป่าฝาง -
8 มกราคม 2561
 384,000  ตำบลปะโค