แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.บึงกาฬ
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.กัลยาณิวัฒนา 2 -
14 พฤศจิกายน 2560
 584,760  ตำบลนาแสง
 2.ชุมชนบ้านซาง -
8 มิถุนายน 2561
 305,280  เทศบาลตำบลซาง
 3.ชุมชนบ้านตูม -
30 ตุลาคม 2561
 180,000  อบต.บัวตูม
 4.ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา -
0 ตุลาคม 2561
 191,000  
 5.ชุมชนบ้านหนองหิ้ง -
16 พฤษภาคม 2561
 365,360  ท่ากกแกง
 6.ชุมชนบ้านโคกอุดม -
16 พฤษภาคม 2561
 744,880  เทศบาลพรเจริญ
 7.ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) -
21 ธันวาคม 2561
 1,880,000  โนนสมบูรณ์
 8.ชุมชนสมสนุก -
10 มกราคม 2561
 1,084,000  
 9.ท่าไร่วิทยา -
15 พฤศจิกายน 2560
 588,000  อบต.ป่งไฮ
 10.ธเนตรวิทยา -
18 พฤษภาคม 2561
 382,000  เทศบาลตำบลหอคำ
 11.บ้านกำแพงเพชร -
15 มีนาคม 2561
 420,000  โนนสมบูรณ์
 12.บ้านกุดสิม -
10 พฤศจิกายน 2560
   องค์การบริหารส่นตำบล
 13.บ้านขามเปี้ย -
17 พฤศจิกายน 2561
 680,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
 14.บ้านคลองทิพย์ -
23 พฤษภาคม 2561
 920  เหล่าทอง
 15.บ้านคลองเค็ม -
26 มกราคม 2561
 584,000  เทศบาลตำบลหนองเลิง
 16.บ้านคำบอน -
1 ตุลาคม 2560
 4,060  อบต.น้ำจั้น
 17.บ้านคำภู -
31 ตุลาคม 2561
 166,000  ชัยพร
 18.บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ -
8 มีนาคม 2561
 70,000  บึงงาม
 19.บ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" -
15 พฤษภาคม 2561
 376,000  ตำบลไคสี
 20.บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง -
0 พฤษภาคม
   
 21.บ้านคำแก้วโนนสามัคคี -
11 เมษายน 2561
 268,800  คำแก้ว
 22.บ้านคำแวง -
11 เมษายน 2561
 120,000  คำแก้ว
 23.บ้านคำไชยวาล -
17 พฤศจิกายน 2560
 88,000  นาแสง
 24.บ้านคำไผ่ -
9 พฤษภาคม 2561
 992,000  ศรีชมภู
 25.บ้านชุมภูทอง -
23 พฤษภาคม 2561
 257,460  คำนาดี
 26.บ้านชุมภูพรโสกก่าม -
22 พฤศจิกายน 2560
 81,000  ชุมภูพร
 27.บ้านซ่อมกอก -
15 พฤษภาคม 2561
 920,660  ตำบลซาง
 28.บ้านซำบอน -
15 พฤษภาคม 2561
 124,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าทอง
 29.บ้านดงกะพุงหนองนาแซง -
18 พฤษภาคม 2561
 288,900  น้ำจั้น
 30.บ้านดงชมภู - -
    -
 31.บ้านดงบัง - -
    -
 32.บ้านดงสว่าง -
0 พฤษภาคม
 248,000  โสกก่าม
 33.บ้านดงเสียด -
14 พฤศจิกายน 2560
 240,000  ศรีชมภู
 34.บ้านดงโทน -
0 พฤศจิกายน
 120,000  ดงบัง
 35.บ้านดอนปอ -
16 พฤษภาคม 2561
 314,680  โนนสว่าง
 36.บ้านดอนหญ้านาง -
31 ตุลาคม 2560
 1,057,480  เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง
 37.บ้านดอนเสียด -
22 พฤศจิกายน 2560
 1,392,000  บ้านต้อง
 38.บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง -
24 พฤษภาคม 2561
 160,460  คำนาดี
 39.บ้านดอนแพง -
22 พฤศจิกายน 2560
 216,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า
 40.บ้านดาลบังบด -
23 พฤษภาคม 2561
 131,060  นาดง
 41.บ้านต้องโคกกระแซ -
24 เมษายน 2561
 167,000  บ้านต้อง
 42.บ้านต้าย -
4 มิถุนายน 2561
 144,000  นากั้ง
 43.บ้านตาลเดี่ยว -
28 พฤษภาคม 2561
 77,000  ท่าสะอาด
 44.บ้านถ้ำเจริญ -
9 พฤศจิกายน 2560
 547,460  ถ้ำเจริญ
 45.บ้านทรัพย์วังทอง -
28 พฤษภาคม 2561
 22,000  ศรีพนา
 46.บ้านทองสาย -
20 มิถุนายน 2561
 1,069,000  โนนสมบูรณ์
 47.บ้านท่ากกต้อง -
16 พฤษภาคม 2561
 288,040  ท่ากกแดง
 48.บ้านท่ากกแดง -
8 พฤศจิกายน 2561
 20,340  ท่ากกแดง
 49.บ้านท่าคำรวม - -
    -
 50.บ้านท่าดอกคำ -
17 พฤษภาคม 2561
 89,000  อบต.ตำบลท่าดอกคำ
 51.บ้านท่าศรีชมชื่น -
15 พฤษภาคม 2561
 178,000  หนองหัวช้าง
 52.บ้านท่าส้มโฮง -
23 พฤษภาคม 2561
 131,000  โคกกว้าง
 53.บ้านท่าสวาทท่าลี่ -
15 พฤษภาคม 2561
 672,000  อบต.โซ่
 54.บ้านท่าสะอาด -
16 พฤษภาคม 2561
 608,000  เทศบาลตำบลท่าสะอาด
 55.บ้านท่าสำราญ -
15 พฤษภาคม 2561
 246,660  เทศบาลตำบลซาง
 56.บ้านท่าสีไค -
2 ตุลาคม 2560
   ดงบัง
 57.บ้านท่าอินทร์แปลง -
10 พฤศจิกายน 2560
 53,000  
 58.บ้านท่าเชียงเครือ -
17 พฤศจิกายน 2560
 586,000  ป่งไฮ
 59.บ้านท่าโพธิ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 120,000  บึงกาฬ
 60.บ้านท่าไคร้ -
16 พฤษภาคม 2561
 188,000  บึงกาฬ
 61.บ้านท่าไร่ไทยเจริญ -
15 พฤษภาคม 2561
 394,000  ท่าดอกคำ
 62.บ้านทุ่งทรายจก -
15 พฤศจิกายน 2560
 568,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อง
 63.บ้านนากั้ง -
1 ธันวาคม 2560
 1,078,000  นากั้ง
 64.บ้านนาขาม -
0 ธันวาคม
 476,000  บึงงาม
 65.บ้านนาขาม -
1 พฤศจิกายน 2561
 936,000  อบต.ศรีชมภู
 66.บ้านนาคำ -
10 พฤศจิกายน 2560
 452,000  โคกก่อง
 67.บ้านนาคำนาใน -
9 พฤศจิกายน 2561
 571,000  เทศบาลตำบลศรีสำราญ
 68.บ้านนาคำแคน -
16 พฤศจิกายน 2560
 986,480  ตำบลนาเเสง
 69.บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม -
10 เมษายน 2561
 244,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคำแก้ว
 70.บ้านนางัวสายปัญญา -
28 พฤษภาคม 2561
 618,000  เซกา
 71.บ้านนาจาน -
19 พฤษภาคม 2561
 344,000  บุ่งคล้า
 72.บ้านนาซาว -
16 พฤษภาคม 2561
 640,000  หนองหัวช้าง
 73.บ้านนาดง -
16 พฤษภาคม 2561
 115,000  นาดง
 74.บ้านนาต้อง - -
   
 75.บ้านนาทราย -
16 พฤศจิกายน 2560
 1,050,000  นาสิงห์
 76.บ้านนาป่าน -
3 สิงหาคม 2561
 66,000  เทศบาลตำบลวิศิษฐ์
 77.บ้านนาสวรรค์ -
13 กันยายน 2560
 411,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวรรค์
 78.บ้านนาสะแบง -
10 พฤษภาคม 2561
 345,000  อบต.นาสะแบง
 79.บ้านนาสิงห์ -
1 พฤศจิกายน 2561
 700,000  นาสิงห์
 80.บ้านนาอ่าง -
18 มิถุนายน 2561
 400,000  โพธิ์หมากแข้ง
 81.บ้านนาเจริญ -
24 มกราคม 2561
 1,026,000  เทศบาลตำบลหนองเลิง
 82.บ้านนาเจริญวิทยา -
15 พฤศจิกายน 2560
 5,222,540  คำนาดี
 83.บ้านนาเหว่อโนนอุดม -
17 พฤษภาคม 2561
 916,000  บัวตูม
 84.บ้านนาแสง -
23 พฤษภาคม 2561
 896,760  นาแสง
 85.บ้านบ่อพนา -
5 มกราคม 2561
 400,000  โสกก่าม
 86.บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ -
18 พฤษภาคม 2561
 136,000  หนองยอง
 87.บ้านบัวโคก -
12 มิถุนายน 2561
 302,000  โพธิ์หมากแข้ง
 88.บ้านบึงกาฬ -
10 มกราคม 2561
 1,580,000  บึงกาฬ
 89.บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี -
1 ตุลาคม 2561
 1,164,000  อบต.ป่งไฮ
 90.บ้านปรารถนาดี -
8 พฤษภาคม 2561
 345,000  ป่าแฝก
 91.บ้านป่าไร่โนนม่วง -
17 พฤษภาคม 2561
 108,000  อบต
 92.บ้านพรสวรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 376,000  โนนศิลา
 93.บ้านพันลำ -
23 กรกฏาคม 2561
 151,000  เทศบาลตำบลวิศิษฐ์
 94.บ้านวังยาว -
11 พฤษภาคม 2561
 457,920  อบต. วังชมภู
 95.บ้านศรีชมภู -
16 พฤษภาคม 2561
 426,000  ศรีชมภู
 96.บ้านศรีนาวา - -
    -
 97.บ้านศรีสว่างพัฒนา -
18 พฤษภาคม 2561
 100,000  
 98.บ้านศิริพัฒน์ -
25 พฤษภาคม 2561
 269,600  บ้านต้อง
 99.บ้านสรรเสริญ -
1 พฤษภาคม 2561
 228,000  หนองเลิง
 100.บ้านสร้างคำ -
0 พฤษภาคม 2561
   อบต.วังชมภู
 101.บ้านสะง้อ -
1 พฤศจิกายน 2560
 211,000  หอคำ
 102.บ้านสามหนอง -
17 พฤษภาคม 2561
 616,000  บัวตูม
 103.บ้านสุขสำราญ -
0 พฤษภาคม
   เทศบาลตำบลหนองเลิง
 104.บ้านหนองจันทน์ -
21 พฤษภาคม 2561
 598,000  ตำบลศรีวิไล
 105.บ้านหนองจิก -
15 พฤษภาคม 2561
 160,000  หนองทุ่ม
 106.บ้านหนองจิก -
5 มิถุนายน 2561
 123,000  นาสะแบง
 107.บ้านหนองชัยวาน -
15 พฤศจิกายน 2560
 543,000  ่ป่งไฮ
 108.บ้านหนองตอ -
27 กุมภาพันธ์ 2561
 521,200  นาสวรรค์
 109.บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา -
1 พฤศจิกายน 2560
 948,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่
 110.บ้านหนองนาแซง -
31 พฤษภาคม 2561
 121,000  เทศบาลตำบลวิศิษฐ์
 111.บ้านหนองบัว -
1 ธันวาคม 2560
 236,000  นากั้ง
 112.บ้านหนองบัวงาม -
5 มิถุนายน 2561
 122,000  นาสะแบง
 113.บ้านหนองบัวแดง -
1 พฤศจิกายน 2560
 232,760  ท่ากกแดง
 114.บ้านหนองผักแว่น -
11 พฤษภาคม 2561
 415,000  ศรีชมภู
 115.บ้านหนองพันทา -
28 พฤษภาคม 2561
   หนองพันทา
 116.บ้านหนองยาว - -
    -
 117.บ้านหนองหมู -
1 พฤษภาคม 2561
 966,000  เทศบาลตำบลหนองเลิง
 118.บ้านหนองหัวช้าง -
0 พฤษภาคม
   อบต.หนองหัวช้าง
 119.บ้านหนองฮูฝอยลม -
15 พฤษภาคม 2561
 186,000  อบต.ท่าดอกคำ
 120.บ้านหนองเข็ง -
16 พฤษภาคม 2561
 194,000  เทศบาล
 121.บ้านหนองเดิ่นท่า -
15 พฤศจิกายน 2560
 293,000  อบต.หนองเดิ่น
 122.บ้านหนองเดิ่นทุ่ง -
13 พฤศจิกายน 2560
 522,000  อบต.หนองเดิ่น
 123.บ้านหนองแก่งทราย -
10 สิงหาคม 2561
 814,391  ป่งไฮ
 124.บ้านหนองแวง -
16 พฤษภาคม 2561
 137,600  ถ้ำเจริญ
 125.บ้านหนองแวงประชาสรรค์ -
9 พฤษภาคม 2561
 40,000  ศรีชมภู
 126.บ้านหนองโดดอนเสียด -
16 พฤษภาคม 2561
 336,000  ตำบลคำแก้ว
 127.บ้านห้วยก้านเหลือง -
8 ธันวาคม 2561
 145,000  ตำบลปากคาด
 128.บ้านห้วยคอม -
28 พฤษภาคม 2561
 51,000  อบต.เซกา
 129.บ้านห้วยดอกไม้ -
16 พฤษภาคม 2561
 74,000  ตำบลโคกก่อง
 130.บ้านห้วยทราย -
1 พฤศจิกายน 2560
 628,000  โซ่
 131.บ้านห้วยผักขะ -
16 พฤษภาคม 2561
 216,000  เซกา
 132.บ้านห้วยลึก(ศรีวิไล) -
8 มิถุนายน 2561
 406,000  ชุมภูพร
 133.บ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย) -
17 พฤษภาคม 2561
 442,000  อบต.หนองพันทา
 134.บ้านห้วยสามยอดเทวกุล - -
    -
 135.บ้านห้วยเชือมใต้ -
16 พฤษภาคม 2561
 87,000  ชัยพร
 136.บ้านห้วยเซือมเหนือ -
8 พฤศจิกายน 2560
 666,000  ไคสี
 137.บ้านห้วยเรือ -
16 พฤษภาคม 2561
 58,000  อบต.เซกา
 138.บ้านห้วยเล็บมือ -
14 พฤศจิกายน 2560
 565,000  หนองเดิ่น
 139.บ้านห้วยไม้ซอด -
6 มิถุนายน 2561
 960,000  960,000
 140.บ้านหัวแฮต -
11 มิถุนายน 2561
 362,000  เทศบาล
 141.บ้านหาดแฮ่ -
23 พฤษภาคม 2561
 210,000  โคกกว้าง
 142.บ้านเหล่าคาม -
13 ธันวาคม 2560
 700,000  ตำบลน้ำจั้น
 143.บ้านเหล่าถาวร -
28 พฤษภาคม 2561
 320,000  วิศิษฐ์
 144.บ้านเหล่าทองหลาง -
16 พฤษภาคม 2561
 828,240  เหล่าทอง
 145.บ้านเหล่าหนองยาง -
15 พฤศจิกายน 2560
 250,000  อบต.หนองทุ่ม
 146.บ้านเหล่าหมากผาง -
10 พฤษภาคม 2561
 41,000  ท่าดอกคำ
 147.บ้านเหล่าใหญ่ -
0 พฤษภาคม
 108,000  ตำบลศรีสำราญ
 148.บ้านแสงอรุณ -
1 พฤศจิกายน 2561
 632,000  ศรีชมภู
 149.บ้านแสนสำราญ -
12 พฤษภาคม 2561
 211,200  บึงกาฬ
 150.บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย -
30 พฤษภาคม 2561
 344,440  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ
 151.บ้านโคกกลาง -
10 พฤษภาคม 2561
 984,000  ศรีชมภู
 152.บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 -
15 พฤษภาคม 2561
 448,000  
 153.บ้านโคกนิยม -
15 พฤษภาคม 2561
 296,000  
 154.บ้านโคกบริการสันกำแพง -
15 พฤษภาคม 2561
 23,460  เทศบาลตำบลซาง
 155.บ้านโคกสวาง -
16 พฤษภาคม 2561
   
 156.บ้านโคกสว่าง -
30 ตุลาคม 2560
 454,240  เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง
 157.บ้านโคกสะอาด -
16 พฤษภาคม 2561
   โซ่
 158.บ้านโคกสะอาด -
14 พฤศจิกายน 2560
 820,000  หอคำ
 159.บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 156,000  องค์การบริหารส่วนตำบลชุมภูพร
 160.บ้านโคกหนองลาด -
9 พฤศจิกายน 2560
 556,000  ศรีสำราญ
 161.บ้านโนน -
16 พฤษภาคม 2561
 220,000  ศรีชมภู
 162.บ้านโนนจำปา -
15 ธันวาคม 2560
   
 163.บ้านโนนประเสริฐ -
7 พฤษภาคม 2561
 92,000  ศรีชมภู
 164.บ้านโนนม่วง -
16 พฤษภาคม 2561
 98,000  อบต.ชุมภูพร
 165.บ้านโนนยาง -
18 พฤษภาคม 2561
 80,000  
 166.บ้านโนนยางคำ -
16 พฤษภาคม 2561
 280,000  
 167.บ้านโนนวังเยี่ยม -
24 พฤษภาคม 2561
 128,000  
 168.บ้านโนนสวรรค์ -
15 พฤษภาคม 2561
 150,000  อบต.หนองหัวช้าง
 169.บ้านโนนสว่าง -
2 ตุลาคม 2561
 1,409,540  เทศบาลตำบลโนนสว่าง
 170.บ้านโนนสวาง -
22 พฤศจิกายน 2560
 840,760  ถ้ำเจริญ
 171.บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ -
1 พฤศจิกายน 2560
 645,000  คำแก้ว
 172.บ้านโนนสา -
20 กรกฏาคม 2561
 233,000  เทศบาลตำบลโคกก่อง
 173.บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน -
5 มกราคม 2561
 760,000  โสกก่าม
 174.บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ -
28 พฤษภาคม 2561
 141,000  อบต.เซกา
 175.บ้านโนนเสถียร -
14 พฤศจิกายน 2560
 1,720,000  โนนศิลา
 176.บ้านโนนเหมือดแอ่ -
15 มิถุนายน 2561
 188,000  เซกา
 177.บ้านโนนแก้วโพนทอง -
25 พฤษภาคม 2561
 496,000  อบต
 178.บ้านโป่งเปือย -
22 ธันวาคม 2560
 1,628,000  อบต.โป่งเปือย
 179.บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม -
16 พฤษภาคม 2561
 380,000  
 180.บ้านโสกก่ามนาตาไก้ -
16 พฤษภาคม 2561
   
 181.บ้านโสกบง -
24 พฤษภาคม 2561
 306,780  นาดง
 182.บ้านโสกโพธิ์โสกพอก -
5 มิถุนายน 2561
 504,000  เทศบาลตำบลบึงงาม
 183.บ้านใหม่ศรีชมภู -
22 พฤศจิกายน 2560
 305,000  อบต.ป่าแฝก
 184.บ้านใหม่สามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 140,000  อบต
 185.บ้านไคสี -
18 พฤษภาคม 2561
 332,000  ไคสี
 186.บ้านไทรงามโนนภูดิน -
9 พฤศจิกายน 2560
 844,000  
 187.บ้านไร่สุขสันต์ -
25 พฤษภาคม 2561
 531,000  โคกก่อง
 188.บ้านไร่โนนสำราญ -
16 พฤษภาคม 2561
 213,140  นาดง
 189.บึงของหลงวิทยา -
27 พฤศจิกายน 2560
 1,576,000  บึงโขงหลง
 190.ประวิตร (หนองบ่อ) -
1 พฤศจิกายน 2560
 240,000  โคกกว้าง
 191.ประสานมิตรวิทยา -
0 พฤศจิกายน
 138,700  
 192.สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา -
17 พฤษภาคม 2561
 204,000  สมสนุก
 193.สังวาลย์วิทย์ 1 -
22 พฤศจิกายน 2560
 930,280  ถ้ำเจริญ
 194.สันติสุขเจริญราษฎร์ -
31 ตุลาคม 2561
 383,800  เทศบาลตำบลดอนหญ้านาง
 195.สิริภัทรวิทยา -
15 พฤษภาคม 2561
 482,000  อบต.หนองยอง
 196.หนองทุ่มวิทยา -
8 มิถุนายน 2561
 336,000  อบต.หนองทุ่ม
 197.หนองสิมโนนสวรรค์ -
8 มิถุนายน 2561
 422,000  เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
 198.หนองแสงประชาสรรค์ -
18 พฤษภาคม 2561
 496,000  ท่าดอกคำ
 199.หอคำพิทยาสรรค์ -
14 พฤศจิกายน 2560
 237,000  สำนักงานเทศบาลตำบลหอคำ
 200.อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ -
22 พฤษภาคม 2561
 2,177,560  ตำบลบึงกาฬ
 201.อนุบาลบุ่งคล้า -
24 พฤษภาคม 2561
 1,064,000  บุ่งคล้า
 202.อนุบาลปากคาด -
7 มิถุนายน 2561
   เทศบาลตำบลปากคาด
 203.อนุบาลพรเจริญ -
1 พฤศจิกายน 2560
 2,006,960  เทศบาลตำบลพรเจริญ
 204.อนุบาลศรีวิไล -
25 พฤษภาคม 2561
 2,082,000  
 205.อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย -
4 มิถุนายน 2561
 1,238,000  เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
 206.อนุบาลเซกา -
31 ตุลาคม 2561
 1,110,000  ตำบลศรีพนา
 207.อนุบาลโซ่พิสัย -
7 ธันวาคม 2560
 4,120,307  เทศบาลตำบลโซ่พิสัย
 208.เลิดสิน -
23 พฤษภาคม 2561
 245,440  คำนาดี
 209.แก่งอาฮง -
17 พฤศจิกายน 2560
 369,000  ไคสี
 210.โนนสาสวรรค์ -
10 พฤษภาคม 2561
 234,000  ท่าดอกคำ
 211.ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) -
16 พฤษภาคม 2561
 271,000  อบต.โคกกว้าง

Powered By www.thaieducation.net