แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.อุบลราชธานี เขต 3
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) -
6 เมษายน 2561
 836,000  ดอนจิก
 2.ชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพา -
24 มิถุนายน 2561
 224,000  ดอนใหญ่
 3.ชุมชนบ้านระเว -
21 พฤษภาคม 2561
 1,106,000  ระเว
 4.ชุมชนบ้านวังสะแบง -
15 พฤษภาคม 2561
 168,000  หนองแสงใหญ่
 5.ชุมชนบ้านเชียงแก้ว -
30 พฤษภาคม 2561
 499,520  จิกเทิง
 6.ชุมชนห้วยไผ่ -
23 มิถุนายน 2561
 670,000  อบต.ห้วยไผ่
 7.นางาม(ผลแก้วอุปถัมภ์) -
15 พฤษภาคม 2561
 103,000  โพธิ์ไทร
 8.นิคมสร้างตนเอง 2 -
1 ตุลาคม 2561
 1,204,000  
 9.นิคมสร้างตนเอง 3 -
16 พฤษภาคม 2561
 292,000  นิคมสร้างตนเอง3
 10.นิคมสร้างตนเอง 5 -
6 มิถุนายน 2561
 354,000  อบต.คำเขื่อนแก้ว
 11.นิคมสร้างตนเอง 6 -
25 พฤษภาคม 2561
 272,000  คำเขื่อนแก้ว
 12.บ้านกุดก่วยโนนเจริญ -
8 พฤศจิกายน 2560
 252,000  อบต
 13.บ้านกุดชมภู -
16 มกราคม 2561
 663,000  กุดชมภู
 14.บ้านกุดเรือคำ -
15 พฤษภาคม 2561
 53,000  หนองแสงใหญ่
 15.บ้านกุ่ม -
8 ธันวาคม 2560
 612,000  อบต.ห้วยไผ่ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
 16.บ้านขัวแคน -
15 พฤษภาคม 2561
 183,000  คำไหล
 17.บ้านคันท่าเกวียน -
31 พฤษภาคม 2561
 196,000  นาโพธิ์กลาง
 18.บ้านคันเปือย -
0 พฤษภาคม
 2,380  คำเขื่อนแก้ว
 19.บ้านคันไร่(อาภากโรครุราษฎร์) -
16 พฤษภาคม 2561
 360,000  อบต.คันไร่
 20.บ้านคำก้อม -
16 พฤษภาคม 2561
 304,000  องค์การบริหารส่วนตำบลฝางคำ
 21.บ้านคำบง -
20 พฤษภาคม 2561
 91,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง
 22.บ้านคำผ่าน -
18 พฤษภาคม 2561
 295,000  องค์การบริหารส่วนตำบลระเว
 23.บ้านคำหนามแท่ง -
0 พฤษภาคม
   นาคาย
 24.บ้านคำหมาไนร่องเข -
23 พฤษภาคม 2561
 280,000  นาเลิน
 25.บ้านคำหว้า(วิบูลราษฎร์สามัคคี) -
15 พฤศจิกายน 2560
 560,000  คำหว้า
 26.บ้านคำเขื่อนแก้ว -
16 พฤษภาคม 2561
 168,000  อบต.คำเขื่อนแก้ว
 27.บ้านคำเตย -
7 มิถุนายน 2561
 132,000  หนองกุง
 28.บ้านคำเตย(ศรีเมืองใหม่) -
7 มิถุนายน 2561
 146,000  นาคำ
 29.บ้านคำเม็กห้วยไผ่ -
9 พฤษภาคม 2561
 25,000  กุดชมภู
 30.บ้านคำไหล -
14 พฤษภาคม 2561
 218,000  คำไหล
 31.บ้านงิ้ว -
6 พฤศจิกายน 2560
 230,000  อบต
 32.บ้านจันทัย -
28 ธันวาคม 2560
 692,000  อบต.วาริน
 33.บ้านจิกลุ่ม -
15 พฤษภาคม 2561
   จิกเทิง
 34.บ้านจิกเทิง(วินัยสารประชานุกูล) -
31 พฤษภาคม 2561
 103,400  อบต.จิกเทิง
 35.บ้านจุการ -
10 พฤษภาคม 2561
 208,000  คำไหล
 36.บ้านชาด -
1 มิถุนายน 2561
 474,000  อบต
 37.บ้านชาด -
2 พฤศจิกายน 2560
 318,000  ทรายมูล
 38.บ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์) -
15 มกราคม 2561
 610,000  นาโพธิ์
 39.บ้านซะซอม -
30 พฤษภาคม 2561
 123,000  อบต.นาโพธิ์กลาง
 40.บ้านดงดิบ -
15 พฤษภาคม 2561
 324,000  อบต.ห้วยยาง
 41.บ้านดงนา -
25 พฤษภาคม 2561
 130,000  อบต.
 42.บ้านดงบาก -
27 เมษายน 2561
 86,000  หนองแสงใหญ่
 43.บ้านดงมะไฟ -
8 พฤษภาคม 2561
 102,000  
 44.บ้านดงแถบ -
0 พฤษภาคม
   
 45.บ้านดอนก่อ -
16 พฤษภาคม 2561
 275,000  อบต.อ่างศิลา
 46.บ้านดอนขวาง -
29 พฤศจิกายน 2560
 245,000  อบต.นาคาย
 47.บ้านดอนงัว -
14 มิถุนายน 2561
 236,000  หนองบัวฮี
 48.บ้านดอนชี -
15 พฤษภาคม 2561
 335,000  อบต.คันไร่
 49.บ้านดอนตะลี -
1 ตุลาคม 2560
 788,000  ตาลสุม
 50.บ้านดอนน้ำคำ -
7 พฤษภาคม 2561
 234,000  อบต.คำไหล
 51.บ้านดอนพันชาด -
20 พฤศจิกายน 2560
 282,320  ตาลสุม
 52.บ้านดอนโด่โคกเลียบ -
6 มิถุนายน 2561
 489,000  โนนกาหลง
 53.บ้านดอนโพธิ์ -
12 มีนาคม 2561
 116,000  วาริน
 54.บ้านด่าน -
15 กันยายน 2558
 75,000  เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม
 55.บ้านดูกอึ่ง -
6 มิถุนายน 2561
 313,000  หนองบัวฮี
 56.บ้านตามุย -
20 มิถุนายน 2561
 276,000  อบต.ห้วยไผ่
 57.บ้านตุงลุง -
18 พฤษภาคม 2561
 344,000  อบต.โขงเจียม
 58.บ้านตุงลุงเหนือ -
17 พฤษภาคม 2561
 480,000  ตะบ่าย
 59.บ้านถิ่นสำราญ -
14 พฤษภาคม 2561
 218,000  
 60.บ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์) -
17 กรกฏาคม 2561
 377,000  ทรายมูล
 61.บ้านท่าช้าง -
31 ตุลาคม 2560
 441,000  เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
 62.บ้านท่าเสียวคันลึม -
24 พฤษภาคม 2561
 948,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
 63.บ้านทุ่งนาเมือง -
30 พฤษภาคม 2561
 145,000  อบต.นาโพธิ์กลาง
 64.บ้านทุ่งหนองบัว -
18 พฤษภาคม 2561
 165,000  
 65.บ้านนกเต็น -
16 พฤษภาคม 2561
 1,518,400  
 66.บ้านนาคอ -
20 พฤษภาคม 2561
 432,000  หนามแท่ง
 67.บ้านนาคาย -
22 พฤษภาคม 2561
 424,000  อบต.นาคาย
 68.บ้านนาจาน -
16 พฤษภาคม 2561
 660,000  อบต.ระเว
 69.บ้านนาชุม -
16 พฤษภาคม 2561
 304,000  อบตบ้านแขม
 70.บ้านนาดี -
0 พฤษภาคม
 268,000  
 71.บ้านนาทม -
17 พฤศจิกายน 2560
 364,000  คำหว้า
 72.บ้านนาทอย -
4 มิถุนายน 2561
 154,000  อบต
 73.บ้านนาบัว -
15 พฤษภาคม 2561
 330,000  อบต.ห้วยยาง
 74.บ้านนามน(สามัคคีวิทยาคาร) -
17 ตุลาคม 2561
 396,000  เทศบาล
 75.บ้านนาห้วยแคน -
15 มิถุนายน 2561
 567,400  เทศบาลตาลสุม
 76.บ้านนาห้วยแดงดงสำโรง -
15 พฤษภาคม 2561
 839,000  คำไหล
 77.บ้านนาหว้า -
24 พฤษภาคม 2561
 329,000  ตำบลโพธิ์ศรี
 78.บ้านนาเจริญ -
11 พฤษภาคม 2561
 1,160,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก
 79.บ้านนาเลิน -
12 กรกฏาคม 2561
 112,000  นาเลิน
 80.บ้านนาเอือด -
6 มิถุนายน 2561
 658,000  เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่
 81.บ้านนาแก -
18 พฤษภาคม 2561
 58,000  อบต.ระเว
 82.บ้านนาแค - -
    -
 83.บ้านนาโป่งโพน -
7 มิถุนายน 2561
 164,000  ลาดควาย
 84.บ้านนาโพธิ์ -
4 พฤษภาคม 2561
 701,000  
 85.บ้านนาโพธิ์กลาง -
17 พฤศจิกายน 2561
 1,463,000  อบต.นาโพธิ์กลาง
 86.บ้านนาโพธิ์ใต้ -
30 พฤษภาคม 2561
 369,000  นาโพธิ์กลาง
 87.บ้านบะไห -
15 พฤษภาคม 2561
 312,000  อบต.ห้วยยาง
 88.บ้านบัวทอง -
25 พฤษภาคม 2561
 231,000  หนองบัวฮี
 89.บ้านบัวแดง -
17 มกราคม 2561
 17,200  อบต.หนองบัวฮี
 90.บ้านบากชุม -
16 พฤษภาคม 2561
 604,000  องค์การบริหารส่วนตำบลดนนก่อ
 91.บ้านบุ่งคำ -
8 ตุลาคม 2561
 86,400  อบต.ดอนจิก
 92.บ้านบุ่งคำสาขาดอนใหญ่ - -
    -
 93.บ้านปากบุ่ง -
15 พฤษภาคม 2561
 273,000  อบต.คันไร่
 94.บ้านป่ากุงน้อย -
7 มิถุนายน 61
 344,000  
 95.บ้านป่ากุงใหญ่ -
7 มิถุนายน 2561
 242,000  อบต.ลาดควาย
 96.บ้านป่าเลา -
0 พฤษภาคม
 432,000  โนนก่อ
 97.บ้านผักหย่า -
1 พฤศจิกายน 2560
 364,000  องค์กาารบริิหารส่วนตำบลไร่ใต้
 98.บ้านฝางคำสามัคคี -
14 พฤษภาคม 2561
 407,000  อบต.ฝางคำ
 99.บ้านพลาญชัย - -
    -
 100.บ้านฟ้าห่วน -
5 มิถุนายน 2561
 564,000  นาคำ
 101.บ้านภูมะหรี่ - -
    -
 102.บ้านภูหล่น -
21 พฤษภาคม 2561
 717,000  สงยาง
 103.บ้านม่วงฮี -
0 พฤษภาคม
 312,000  ดอนจิก
 104.บ้านม่วงโคน -
16 มิถุนายน 2561
 242,000  อบต.ตาลสุม
 105.บ้านยอดดอนชี -
7 พฤษภาคม 2561
 110,000  กุดชมภู
 106.บ้านราษฎร์เจริญ -
16 พฤษภาคม 2561
 409,000  อ่างศิลา
 107.บ้านลาดควาย -
7 มิถุนายน 2561
 78,000  ลาดควาย
 108.บ้านลาดวารี -
16 พฤษภาคม 2561
   คำเขื่อนแก้ว
 109.บ้านวังพอก -
21 พฤษภาคม 2561
 136,720  ตำบลโพธิ์ศรี
 110.บ้านวังแคน -
31 ตุลาคม 2560
 216,000  เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
 111.บ้านสงยาง -
10 พฤษภาคม 2561
 46,000  สงยาง
 112.บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) -
15 พฤษภาคม 2561
 256,000  โพธิ์ไทร
 113.บ้านสระคำ -
18 พฤษภาคม 2561
 201,000  อบต.สงยาง
 114.บ้านสร้างถ่อ -
1 มิถุนายน 2561
 104,000  หนามแท่ง
 115.บ้านสร้างแก้ว -
15 พฤษภาคม 2561
 294,000  เทศบาลโพธิ์ทไร
 116.บ้านสวาสดิ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 309,000  นาเลิน
 117.บ้านสะพือท่าค้อ -
22 พฤษภาคม 2561
   
 118.บ้านสะพือใต้ -
22 พฤษภาคม 2561
 74,000  เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี
 119.บ้านสัน -
31 พฤศจิกายน 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งกอก
 120.บ้านสำโรง -
16 พฤษภาคม 2561
 1,353,880  อบต.สำโรง
 121.บ้านสิม -
17 พฤษภาคม 2560
 63,000  สงยาง
 122.บ้านสุวรรณวารี -
14 พฤศจิกายน 2560
 594,000  คำเขื่อนแก้ว
 123.บ้านหนองกอก -
7 พฤศจิกายน 2560
 362,000  
 124.บ้านหนองกุง -
12 มิถุนายน 2561
 406,000  
 125.บ้านหนองกุงน้อย -
6 มิถุนายน 2561
 148,000  
 126.บ้านหนองขุ่น -
29 ธันวาคม 2560
 544,000  อบต.วาริน
 127.บ้านหนองคูณ -
16 พฤษภาคม 2561
 146,000  บ้านแขม
 128.บ้านหนองชาด -
5 กุมภาพันธ์ 2561
 301,000  อบต.คำเขื่อนแก้ว
 129.บ้านหนองบัวฮี -
5 มิถุนายน 2561
 125,000  
 130.บ้านหนองผักแพว -
7 มิถุนายน 2561
 38,000  
 131.บ้านหนองผือ -
12 มิถุนายน 2561
 205,000  นาโพธิ์กลาง
 132.บ้านหนองสองห้อง -
5 มิถุนายน 2561
 125,000  หนองบัวฮี
 133.บ้านหนองสองห้องดอนตูม -
9 พฤษภาคม 2561
 323,000  คำไหล
 134.บ้านหนองหอย -
29 ธันวาคม 2561
 174,000  วาริน
 135.บ้านหนองห้าง -
6 มิถุนายน 2561
 142,000  อบต.นาคำ
 136.บ้านหนองเชือก -
15 พฤศจิกายน 2560
 920,000  คำไหล
 137.บ้านหนองเม็ก -
16 พฤษภาคม 2561
   ตำบลช่องเม็ก
 138.บ้านหนองแสง-วังอ่าง -
9 พฤษภาคม 2561
 156,000  หนองแสงใหญ่
 139.บ้านหนองแสงใหญ่ -
27 เมษายน 2561
 66,000  หนองแสงใหญ่
 140.บ้านหนองโน -
28 พฤษภาคม 2561
 60,000  
 141.บ้านหนองโพธิ์ -
21 พฤษภาคม 2561
 404,000  เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี
 142.บ้านหนองไผ่ -
17 พฤษภาคม 2561
 150,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง
 143.บ้านหนองไผ่ใหม่ผาสุข -
5 ตุลาคม 2561
 576,000  ดอนจิก
 144.บ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร) -
21 พฤษภาคม 2561
 490,000  โนนกลาง
 145.บ้านหนามแท่ง -
1 มิถุนายน 2561
 540,000  หนามแท่ง
 146.บ้านห้วยดู่ -
16 มกราคม 2561
 62,000  
 147.บ้านห้วยน้ำใส -
15 พฤษภาคม 2561
 178,000  คันไร่
 148.บ้านห้วยยาง -
5 พฤษภาคม 2561
 700,000  อบต.ห้วยยาง
 149.บ้านห้วยสะคาม -
7 พฤศจิกายน 2560
 253,000  โขงเจียม
 150.บ้านห้วยหมาก -
15 พฤษภาคม 2561
 261,000  
 151.บ้านห้วยหมากใต้ -
16 พฤษภาคม 2561
 154,000  โขงเจียม
 152.บ้านห้วยเดื่อ -
14 พฤศจิกายน 2560
 582,000  อบต.โนนก่อ
 153.บ้านห้วยแดง -
12 ตุลาคม 2560
 487,200  ดอนจิก
 154.บ้านห้วยไฮ -
16 พฤศจิกายน 2560
 310,000  อบต.คำเขื่อนแก้ว
 155.บ้านหัวเห่ว -
17 พฤษภาคม 2561
 377,000  โขงเจียม
 156.บ้านหินลาดแสนตอ -
11 พฤษภาคม 2561
 792,000  ตำบลกุดชมภู
 157.บ้านหินสูง -
6 พฤศจิกายน 2560
 541,000  ช่องเม็ก
 158.บ้านหินโงม -
16 พฤษภาคม 2561
 390,000  ตะบ่าย
 159.บ้านหุ่งหลวงพะเนียด -
16 พฤษภาคม 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง
 160.บ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) -
11 พฤษภาคม 2561
 521,000  อ่างศิลา
 161.บ้านอ่างหินน้อย - -
    -
 162.บ้านเดื่อสะพานโดม -
31 ตุลาคม 2561
 306,000  เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
 163.บ้านเม็ก -
8 พฤศจิกายน 2560
 243,000  หนองบัวฮี
 164.บ้านเลิงบาก -
0 พฤศจิกายน
   อบต.นาโพธิ์
 165.บ้านเวินบึก -
18 พฤษภาคม 2561
 274,000  อบต
 166.บ้านเหล่าคำ -
16 พฤษภาคม 2561
 426,000  โนนก่อ
 167.บ้านเหล่าอินทร์แปลง -
14 พฤศจิกายน 2560
 782,000  เทศบาลตำบลช่องเม็ก
 168.บ้านเอือดใหญ่ -
11 มิถุนายน 2561
 300,000  เอือดใหญ่
 169.บ้านแก่งกบ -
15 พฤษภาคม 2561
 269,040  ตาลสุม
 170.บ้านแก่งกอก - -
16 พฤษภาคม 2561
   ไร่ใต้
 171.บ้านแก้งกอก -
0 มิถุนายน
   
 172.บ้านแก่งดูกใส -
8 มิถุนายน 2561
 139,000  โนนกาหลง
 173.บ้านแก่งยาง -
 96,000  ดอนจิก
 174.บ้านแก่งเจริญ -
10 พฤษภาคม 2561
 127,000  กุดชมภู
 175.บ้านแขมเหนือ -
11 กรกฏาคม 2561
 154,000  อบต.บ้านแขม
 176.บ้านแขมใต้ -
2 สิงหาคม 2561
 144,000  บ้านแขม
 177.บ้านแหลมทอง -
0 สิงหาคม 2561
 388,000  
 178.บ้านโคกเที่ยง -
15 พฤษภาคม 2561
 2,760,000  คันไร่
 179.บ้านโชคอำนวย -
7 พฤษภาคม 2561
 217,000  เทศบาลตำบลกุดชมภู
 180.บ้านโดมประดิษฐ์ -
7 พฤศจิกายน 2560
 660,000  
 181.บ้านโนน -
17 พฤษภาคม 2561
 229,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสงยาง
 182.บ้านโนนก่อ -
16 พฤษภาคม 2561
 955,000  โนนก่อ
 183.บ้านโนนกาหลง -
9 พฤษภาคม 2561
 128,966  โนนกาหลง
 184.บ้านโนนกุง -
13 มิถุนายน 2561
 148,000  นาคำ
 185.บ้านโนนข่าโนนยาง -
22 พฤษภาคม 2561
 148,000  โพธิศรี
 186.บ้านโนนค้อลุคุ -
5 พฤษภาคม 2561
 295,000  อบต
 187.บ้านโนนคูณ -
16 พฤษภาคม 2561
 216,060  โนนกาหลง
 188.บ้านโนนจันทน์ -
15 พฤษภาคม 2561
   โนนกลาง
 189.บ้านโนนจิก -
16 พฤษภาคม 2561
 118,000  อบต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
 190.บ้านโนนม่วง -
21 ธันวาคม 2560
 531,000  
 191.บ้านโนนม่วงโนนจิก -
16 พฤษภาคม 2561
 560,000  อบต.วาริน
 192.บ้านโนนยานาง -
2 พฤศจิกายน 2560
 634,000  หนองบัวฮี
 193.บ้านโนนสว่าง -
15 พฤษภาคม 2561
 441,000  อ่างศิลา
 194.บ้านโนนสุข -
21 พฤษภาคม 2561
 218,000  
 195.บ้านโนนหนองบัว -
24 พฤศจิกายน 2560
 352,800  ดอนใหญ่
 196.บ้านโพธิ์ศรี -
22 พฤษภาคม 2561
 363,000  ต.โพธิ์ศรี
 197.บ้านโพนแพง -
15 พฤษภาคม 2561
 132,000  ห้วยยาง อใโขงเจียม
 198.บ้านโหง่นขาม -
25 พฤษภาคม 2561
 112,000  อบต.
 199.บ้านไทรงาม -
4 พฤษภาคม 2561
 322,000  ดอนจิก
 200.บ้านไร่ -
16 พฤษภาคม 2561
 394,000  อบต.ตะบ่าย
 201.บ้านไร่ใต้ -
17 พฤษภาคม 2561
 621,600  อบต.ไร่ใต้
 202.บ้านไฮหย่อง -
17 พฤษภาคม 2561
 1,220  คำหว้า
 203.หมู่บ้านตัวอย่าง(ป่าดงหินกอง) -
5 มิถุนายน 2561
 442,000  อบต
 204.องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 17 -
16 พฤษภาคม 2561
 740,000  อบต.ช่องเม็ก
 205.อนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร -
15 พฤษภาคม 2561
 3,668,000  เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
 206.อนุบาลศรีเมืองใหม่ -
31 พฤษภาคม 2561
 1,038,000  เทศบาล
 207.เพียงหลวง 12 -
12 ธันวาคม 2560
 154,000  ห้วยไผ่
 208.ไทยรัฐวิทยา 87 (นิคมสร้างตนเอง 1) -
0 ธันวาคม 2561
 2,676,000  เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
 209.ไมตรีจิตไทย-อเมริกัน -
0 มิถุนายน 2561
 228,000  นาคาย

Powered By www.thaieducation.net