แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.อุบลราชธานี เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ขามเปี้ยบ้านศรีสุข -
16 พฤษภาคม 2561
   
 2.ชุมชนบ้านขามป้อม -
10 พฤศจิกายน 2560
 600,000  ตำบลขามป้อม
 3.ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) -
30 พฤษภาคม 2561
 630,000  เทศบาลตำบลข้าวปุ้น
 4.ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง -
15 พฤษภาคม 2561
 160,000  ขามเปี้ย
 5.ชุมชนบ้านสะพือ -
13 มิถุนายน 2561
 488,880  อบต.สะพือ
 6.ชุมชนบ้านเจียด -
18 กรกฏาคม 2561
 100,299  เจียด
 7.ชุมชนบ้านเซเป็ด -
16 พฤษภาคม 2561
 251,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด
 8.ชุมชนบ้านโนนสวาง -
25 มิถุนายน 2561
 318,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง
 9.ตชด.ทองพูนพิทยา -
9 พฤษภาคม 2561
   ตำบลหนองนกทา
 10.ตชด.บ้านป่งคอม -
9 กุมภาพันธ์
 420,000  หนองสิม
 11.ตระการพืชผล -
21 พฤษภาคม
 2,674,080  
 12.น้ำคำพิทยา -
14 พฤษภาคม 2561
 32,000  โนนกุง
 13.บ้านกระเดียน -
23 พฤษภาคม 2561
 368,000  องค์การบริหารส่วนตำบลกระเดียน
 14.บ้านกองโพน -
6 มิถุนายน 2561
 540,000  กองโพน
 15.บ้านกะลึง -
17 พฤศจิกายน 2560
 174,000  อบต.สารภี
 16.บ้านกะเตียด -
8 มิถุนายน 2561
 100,000  สองคอน
 17.บ้านกาจับ -
22 พฤษภาคม 2561
 99,000  อบต.กุดยาลวน
 18.บ้านกาบิน -
16 พฤษภาคม 2561
 162,000  กาบิน
 19.บ้านกึ่งพุทธกาล -
12 กุมภาพันธ์ 2561
 65,560  อบต.เกษม
 20.บ้านกุดกลอย -
25 มิถุนายน 2561
 115,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวาง
 21.บ้านกุดยาลวน -
22 พฤษภาคม 2561
 211,000  กุดยาลวน
 22.บ้านกุศกร -
20 พฤษภาคม 2561
 192,000  กุศกร
 23.บ้านขามเปี้ย -
6 สิงหาคม 2561
 614,000  ขามเปี้ย
 24.บ้านขุมคำดงตาหวาน -
6 มิถุนายน 2561
 148,000  แก่งเค็ง
 25.บ้านค้อ -
5 มิถุนายน 2561
 120,000  อบต.กองโพน
 26.บ้านคอนสาย -
12 มิถุนายน 2561
 216,000  คอนสาย
 27.บ้านคันพะลาน -
7 มิถุนายน 2561
   
 28.บ้านคำกลาง -
17 พฤษภาคม 2560
 1,013,000  สารภี
 29.บ้านคำข่า -
26 เมษายน 2561
 312,000  ไหล่ทุ่ง
 30.บ้านคำมณี -
15 พฤษภาคม 2561
 588,000  โพธิ์ไทร
 31.บ้านคำสมิง -
10 พฤษภาคม 2561
 469  อบต.เกษม
 32.บ้านคำหาด -
0 พฤษภาคม
 303,000  หนองผือ
 33.บ้านคำแคน -
0 พฤษภาคม
   ถ้ำแข้
 34.บ้านคำแม่มุ่ย -
20 มิถุนายน 2561
 236,000  โนนสวาง อ กุดข้าวปุ้น จ อุบล
 35.บ้านคำไหล -
22 พฤษภาคม 2561
 94,000  คำเจริญ
 36.บ้านคึม -
22 พฤษภาคม 2561
 52,000  กุดยาลวน
 37.บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง -
17 พฤษภาคม 2561
 224,000  อบต.สองคอน
 38.บ้านดงตาหวัง -
24 มกราคม 2561
 941,000  อบต.เหล่างาม
 39.บ้านดงบัง -
20 มิถุนายน 2561
 210,000  
 40.บ้านดงไม้งาม -
16 พฤษภาคม 2561
 20  
 41.บ้านดอน -
15 พฤษภาคม 2561
 57,000  อบต ตำบลตากแดด
 42.บ้านดอนก่อ -
1 มิถุนายน 2561
 93,000  ห้วยฝ้ายพัฒนา
 43.บ้านดอนกะทอด -
21 พฤษภาคม 2561
 156,000  ม่วงใหญ่
 44.บ้านดอนงัว -
4 พฤษภาคม 2561
 420,000  ตำบลไหล่ทุ่ง
 45.บ้านดอนจิก -
10 พฤศจิกายน 2560
 182,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาพิน
 46.บ้านดอนชาด -
1 มิถุนายน 2561
 1,280  สองคอน
 47.บ้านดอนตะมุน -
1 มิถุนายน 2561
 46,000  
 48.บ้านดอนทับช้าง -
23 พฤษภาคม 2561
 208,240  
 49.บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) -
8 มิถุนายน 2561
 41,000  อบต.คอนสาย
 50.บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) -
21 พฤษภาคม 2561
 35,000  
 51.บ้านดอนหมู -
19 กุมภาพันธ์ 2561
 171,840  อบต.ตระการ
 52.บ้านดอนหมูวิทยา -
15 สิงหาคม 2561
   
 53.บ้านดอนเย็นใต้ -
16 พฤษภาคม 2560
 797,000  
 54.บ้านดอนใหญ่ -
16 พฤษภาคม 2561
 201,120  เทศบาล
 55.บ้านด่านหม่วน -
1 พฤษภาคม 2561
 160,080  อบต.พังเคน
 56.บ้านด่านฮัง -
30 พฤษภาคม 2561
 184,360  พังเคน
 57.บ้านตระการ -
6 ธันวาคม 2560
 512,080  ตระการ
 58.บ้านตากแดด -
8 พฤษภาคม 2561
 1,212,000  ตากแดด
 59.บ้านตาดแต้ -
1 พฤศจิกายน 2560
 180,000  ข้าวปุ้น
 60.บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ -
8 มิถุนายน 2561
 157,000  อบต
 61.บ้านตุ -
21 พฤษภาคม 2561
 294,000  กาบิน
 62.บ้านถ้ำแข้ -
3 พฤศจิกายน 2560
 392,000  องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำแข้
 63.บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) -
0 มิถุนายน
   ถ้ำแข้
 64.บ้านทม -
7 พฤศจิกายน 2560
 290,000  ตำบลบ้านแดง
 65.บ้านทรายพูล -
11 มิถุนายน 2561
 673,720  เทศบาลตำบลขามป้อม
 66.บ้านท่าหลวง -
12 มิถุนายน 2561
 117,000  อบต. ท่าหลวง
 67.บ้านนากลาง -
15 พฤษภาคม 2561
 1,680  องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
 68.บ้านนาขนัน -
13 มิถุนายน 2561
 194,000  
 69.บ้านนาขาม -
31 ตุลาคม 2560
 183  สำโรง
 70.บ้านนาคำวิทยา -
11 มิถุนายน 2561
 114,000  คอนสาย
 71.บ้านนาคิแลน -
16 พฤษภาคม 2561
 37,000  
 72.บ้านนางิ้ว -
16 พฤษภาคม 2561
 42,000  สะพือ
 73.บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) -
1 ธันวาคม 2560
 129,000  เป้า
 74.บ้านนาจ่าย -
0 ธันวาคม
   ห้วยฝ้ายพัฒนา
 75.บ้านนาชุม -
24 มิถุนายน 2561
 214,000  กองโพน
 76.บ้านนาชุมใต้ -
13 พฤศจิกายน 2560
 696,250  เทศบาลตำบลหัวนา
 77.บ้านนาดอกไม้ -
8 มิถุนายน 2561
 75,000  ห้วยฝ้ายพัฒนา
 78.บ้านนาตาลเหนือ -
8 มิถุนายน 2561
 936,000  เทศบาลตำบลขามป้อม
 79.บ้านนาตาลใต้ -
6 มิถุนายน 2561
 1,163,000  อบต.นาตาล อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
 80.บ้านนาตาหมุด -
4 มิถุนายน 2561
 108,000  ขามเปี้ย
 81.บ้านนาทราย -
8 มิถุนายน 2561
 55,680  พะลาน
 82.บ้านนานวน -
4 กรกฏาคม 2561
 210,000  อบต.เจียด
 83.บ้านนานางวาน -
6 พฤศจิกายน 2560
 458,000  ตำบลม่วงใหญ่
 84.บ้านนาพะเนียงออ -
1 พฤษภาคม 2561
 90,000  อบตสองคอน
 85.บ้านนาพิน -
15 พฤษภาคม
 732,000  อบต.นาพิน
 86.บ้านนาม่วง -
0 พฤษภาคม
 506,000  นาตาล
 87.บ้านนายูง -
7 พฤษภาคม 2561
 428,000  เทศบาลหนองนกทา
 88.บ้านนาสนามนาหว้าเกษม -
3 ตุลาคม 2560
 796,000  เทศบาลตำบลเทพวงศา
 89.บ้านนาส้มมอ -
15 พฤศจิกายน 2560
 260,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง
 90.บ้านนาห้วยแดง -
6 พฤศจิกายน 2560
 362,000  อบต
 91.บ้านนาหว้า -
0 ตุลาคม
   
 92.บ้านนาหว้าเหนือ -
9 มีนาคม 2561
 538,000  หนองสิม
 93.บ้านนาหว้าใต้ -
10 พฤษภาคม 2561
 160,000  สำโรง
 94.บ้านนาหินโหง่นนาดง -
20 พฤศจิกายน 2561
 173,720  พะลาน
 95.บ้านนาเดื่อ -
14 พฤศจิกายน 2560
 206,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด
 96.บ้านนาเมือง -
30 พฤษภาคม 2561
 348,000  อบต.นาแวง
 97.บ้านนาแมด -
1 มิถุนายน 2561
 175,000  แก้งเหนือ
 98.บ้านนาแวง -
0 มิถุนายน
 432,000  
 99.บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) -
31 ตุลาคม 2560
 134,000  
 100.บ้านน้ำคำ -
8 พฤษภาคม 2561
 135,000  อบต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
 101.บ้านน้ำเกลี้ยง -
16 พฤษภาคม 2561
 142,000  ข้าวปุ้น
 102.บ้านบก -
7 มิถุนายน 2561
 196,400  พะลาน
 103.บ้านบกหนองทันน้ำ -
18 มิถุนายน 2561
 268,000  
 104.บ้านบ่อหิน -
0 เมษายน 2561
 290,000  ไหล่ทุ่ง
 105.บ้านบาก -
16 พฤษภาคม 2561
 154,000  หนองผือ
 106.บ้านบึงหอม -
6 มิถุนายน 2561
 296,000  
 107.บ้านบุ่งวิทยา -
19 พฤษภาคม 2561
 161,000  นาแวง
 108.บ้านบุ่งเจริญ -
21 พฤศจิกายน 2560
 529,340  เทศบาลตำบลเทพวงศา
 109.บ้านปากห้วยม่วง -
9 พฤศจิกายน 2560
 545,000  เหล่างาม
 110.บ้านปากแซง -
21 พฤศจิกายน 2561
 248,480  พะลาน
 111.บ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น) -
19 พฤษภาคม 2561
 88,000  อบต.
 112.บ้านป่าข่า(เขมราฐ) -
1 ตุลาคม 2560
 784,000  หนองสิม
 113.บ้านป่าติ้ว -
7 พฤษภาคม 2561
 193,000  
 114.บ้านพนมดี -
16 พฤษภาคม 2561
 112,000  อบต
 115.บ้านพอก -
13 มิถุนายน 2561
 151,000  เป้า
 116.บ้านพะลอง -
16 พฤษภาคม 2561
 1,300  องค์การบริหารส่วนตำบลสารภี
 117.บ้านพะลาน -
18 มิถุนายน 2561
 34,560  พะลาน
 118.บ้านพะไล -
16 พฤษภาคม
   โพธิ์ไทร
 119.บ้านพังเคน -
0 พฤษภาคม
 1,367,080  พังเคน
 120.บ้านฟ้าห่วน -
16 พฤษภาคม 2561
 162,000  แก่งเค็ง
 121.บ้านม่วงเฒ่า -
30 พฤษภาคม 2561
 608,940  หัวนา
 122.บ้านม่วงใหญ่ -
17 พฤษภาคม 2561
 118,000  ม่วงใหญ่ อ.โพธิ์ไทร จ. อุบลราชธานี
 123.บ้านร่องข่า -
5 มิถุนายน 2561
 147,000  
 124.บ้านลาดสมดี -
16 พฤษภาคม 2560
 320,000  กุศกร
 125.บ้านลาดหญ้าคา -
30 พฤษภาคม 2561
 240,000  อบต.นาแวง
 126.บ้านลุมพุก -
7 มิถุนายน 2561
 248,000  อบต.นาตาล
 127.บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง -
4 มิถุนายน 2561
 113,000  หนองทันน้ำ
 128.บ้านศรีสุข -
16 พฤษภาคม 2561
 126,000  กุศกร
 129.บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน -
13 มิถุนายน 2561
 140,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทันน้ำ
 130.บ้านสงยาง -
11 มิถุนายน 2560
 96,000  
 131.บ้านสมบูรณ์ -
7 พฤษภาคม 2561
 94,160  อบต.นาสะไม
 132.บ้านสร้างโพน -
11 มิถุนายน 2561
 113,000  คอนสาย
 133.บ้านสองคอน -
16 พฤษภาคม 2561
 404,000  อบต. สองคอน
 134.บ้านสารภี -
14 พฤศจิกายน 2560
 172,000  อบต.สารภี
 135.บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) -
14 พฤศจิกายน 2560
 140,000  
 136.บ้านสำโรง -
22 มีนาคม 2560
 24,000  สำโรง
 137.บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี -
10 พฤศจิกายน 2560
 120,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเค็ง
 138.บ้านหนองนกทา -
4 พฤษภาคม 2561
 448,000  เทศบาลหนองนกทา
 139.บ้านหนองบั่ว -
6 มิถุนายน 2561
 101,000  แก่งเค็ง
 140.บ้านหนองผือ -
6 มิถุนายน 2561
 594,000  หนองผือ
 141.บ้านหนองฟานยืน -
0 มิถุนายน
   
 142.บ้านหนองลุมพุก -
6 มิถุนายน 2561
 82,000  แก่งเค็ง
 143.บ้านหนองหลวง -
12 มิถุนายน 2561
 21,560  เทศบาลตำบลเทพวงศา
 144.บ้านหนองหว้า -
0 มิถุนายน
   
 145.บ้านหนองเต่า -
15 กุมภาพันธ์ 2561
 116,000  
 146.บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ -
25 พฤษภาคม 2561
 112,000  พังเคน
 147.บ้านหนองเอาะหนองสิม -
0 กุมภาพันธ์
   อบต.เกษม
 148.บ้านหนองแดง -
9 พฤษภาคม 2561
 123,000  นาสะไม
 149.บ้านห้วยที -
23 พฤษภาคม 2561
 224,000  ถ้ำแข้
 150.บ้านห้วยฝ้าย -
25 พฤษภาคม 2561
 675,000  ห้วยฝ้ายพัฒนา
 151.บ้านห้วยยาง -
24 พฤษภาคม 2561
 563,170  เทศบาลตำบลหัวนา
 152.บ้านหินห่อม -
29 พฤษภาคม 2561
 440  สารภี
 153.บ้านอีเติ่ง -
24 มกราคม 2561
 708,630  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 154.บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง -
16 พฤษภาคม 2561
 558,920  เทศบาลตำบลเทพวงศา
 155.บ้านฮี -
21 พฤษภาคม 2561
 204,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคำเจริญ
 156.บ้านเกษม -
10 พฤษภาคม 2561
 248,480  อบต.เกษม
 157.บ้านเขือง -
10 พฤษภาคม 2561
 194,000  อบต.
 158.บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) -
16 พฤษภาคม 2561
 195,520  ขามป้อม
 159.บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) -
16 พฤษภาคม 2561
 120,000  ท่าหลวง
 160.บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) -
5 มิถุนายน 2561
 278,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า
 161.บ้านเล้า -
16 พฤษภาคม 2561
 34,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง
 162.บ้านเลาะ -
15 พฤษภาคม 2561
 74,000  โพธฺฺฺฺิ์ไทร
 163.บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) -
6 พฤศจิกายน 2560
 339,000  อบต.กระเดียน
 164.บ้านเสาธงใหญ่ -
12 กุมภาพันธ์ 2561
 201,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเซเป็ด
 165.บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ -
7 มิถุนายน 2561
 452,000  อบต
 166.บ้านเอ็นอ้า -
24 พฤษภาคม 2561
 38,760  ตระการ
 167.บ้านแก้งลิงโคกสว่าง -
20 มิถุนายน 2561
 148,000  
 168.บ้านแก้งหลักด่าน -
6 มิถุนายน 2561
 218,000  เทศบาลตำบลหนองผือ
 169.บ้านแก้งอะฮวน -
14 มิถุนายน 2561
 118,000  อบต.ท่าหลวง
 170.บ้านแก่งเค็ง -
16 พฤษภาคม 2561
 249,000  แก่งเค็ง
 171.บ้านแก้งเหนือ -
1 มิถุนายน 2561
 205,000  แก้งเหนือ
 172.บ้านแก้งใต้ -
17 พฤษภาคม 2560
 124,000  ม่วงใหญ่
 173.บ้านแข็งขยัน -
23 พฤศจิกายน 2560
 156,000  อบต.โนนสวาง
 174.บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) -
16 พฤษภาคม 2561
 126,000  บ้านแดง
 175.บ้านแพง -
16 พฤษภาคม 2561
 52,000  อบต.คำเจริญ
 176.บ้านแสนอุดม -
8 มิถุนายน 2561
 1,580  อบต. หนองทันน้ำ จ.อุบลราชธานี
 177.บ้านแหลไหล่ -
29 พฤศจิกายน 2560
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า
 178.บ้านแอมเจริญ -
17 พฤษภาคม 2561
   อบต.โคกจาน
 179.บ้านโคกก่องวังนอง -
16 พฤษภาคม 2561
 238,000  อบต.
 180.บ้านโคกจาน -
30 พฤษภาคม 2561
 116,000  อบต.โคกจาน
 181.บ้านโคกน้อย -
4 มิถุนายน 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบลโคกจาน
 182.บ้านโคกสว่าง -
4 กันยายน 2561
 30,000  เทศบาลตำบลหนองผือ
 183.บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) -
16 พฤษภาคม 2561
 417,000  กุดข้าวปุ้น
 184.บ้านโคกใหญ่ -
17 พฤษภาคม 2561
 73,000  อบต.โคกจาน
 185.บ้านโนนกุง -
15 พฤษภาคม 2561
   
 186.บ้านโนนขุมคำ -
25 พฤษภาคม 2561
 350,260  อบต.พังเคน
 187.บ้านโนนตูม -
25 พฤษภาคม 2561
 297,640  พังเคน
 188.บ้านโนนสำราญ -
17 สิงหาคม 2561
 65,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเป้า
 189.บ้านโนนสูง(เขมราฐ) -
16 พฤษภาคม 2561
 128,000  เทศบาล ต.หนองนกทา
 190.บ้านโนนสูงโนนสำราญ -
23 พฤษภาคม 2561
 98,000  อบต
 191.บ้านโนนหอม -
16 พฤษภาคม 2561
 89,000  ข้าวปุ้น
 192.บ้านโนนหินแร่ -
28 พฤษภาคม 2561
 404,000  หนองทันนำ้
 193.บ้านโบกม่วง -
31 พฤษภาคม 2561
 85,000   อบต.นาแวง
 194.บ้านโป่งน้อย -
0 พฤษภาคม
   
 195.บ้านโป่งเป้า -
6 มิถุนายน 2561
 120,000  เหล่างาม
 196.บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว -
0 พฤษภาคม
 390,000  เหล่างาม
 197.บ้านโปร่งเจริญ -
30 พฤษภาคม 2561
 68,000  สองคอน
 198.บ้านโพธิ์ไทร -
15 พฤษภาคม 2561
 1,208,000  เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร
 199.บ้านโพนเมือง -
23 พฤษภาคม 2561
 576,020  ตระการ
 200.บ้านโพนแพง -
7 มิถุนายน 2561
 293,000  พะลาน
 201.บ้านโสกชัน -
16 พฤษภาคม 2561
 311  สารภี
 202.บ้านโหมน -
15 พฤษภาคม 2561
 79,000  อบต.นาพิน
 203.บ้านไชยชนะ -
20 มิถุนายน 2561
 76,000  
 204.บ้านไทรงาม -
6 มิถุนายน 2561
 210,000  กองโพน
 205.บ้านไทรย้อย -
9 กุมภาพันธ์ 2561
 1  เทศบาลเทพวงศา
 206.บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น -
30 ตุลาคม 2560
 29,000  อบต
 207.บ้านไพรสวรรค์ -
31 พฤษภาคม 2561
 90,000  อบต.สารภี
 208.บ้านไหล่ทุ่ง -
1 ตุลาคม 2560
 492,000  อบต
 209.บ้านไหล่ธาตุ -
6 มิถุนายน 2561
 168,000  
 210.บ้านไหล่สูง -
26 เมษายน 2561
 190,000  อบต.ไหล่ทุ่ง
 211.บุญจิราธร -
15 พฤษภาคม 2561
 330,000  สำโรง
 212.ผอบ ณ นคร 1 -
15 พฤษภาคม 2561
 828,000  
 213.สมาคมจักรยานสมัครเล่น -
31 ตุลาคม 2560
 252,000  อบต.สำโรง
 214.อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ -
30 เมษายน 2561
 421,680  ตำบลเขมราฐ
 215.เกษมบ้านนาคำ -
8 มิถุนายน 2561
 64,000  เกษม
 216.เขมราฐ -
20 มิถุนายน
 1,309,240  เทศบาล ตำบล เขมราฐ
 217.เสาวนิต(บ้านวังแซ) -
15 พฤษภาคม 2561
 185,000  

Powered By www.thaieducation.net