แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.จตุคามราษฎร์วิทยา -
22 พฤษภาคม 2561
 412,000  เมืองไผ่
 2.ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) -
24 พฤศจิกายน 2560
 434,240  องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก
 3.ชุมชนบ้านดอนนางงาม -
6 พฤศจิกายน 2561
 1,734,000  หนองบัว
 4.ชุมชนบ้านดอนอะราง -
16 พฤษภาคม 2561
 6,080  ตำบลดอนอะราง
 5.ชุมชนบ้านโคกว่าน -
12 มิถุนายน 2561
 325,000  โคกว่าน
 6.ชุมชนวัดชุมพร -
17 พฤษภาคม 2561
 1,702,000  ตาจง
 7.ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) -
16 พฤษภาคม 2561
   หนองกง
 8.ชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา- -
16 มิถุนายน 2561
 284,000  ตำบลห้วยหิน
 9.ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) -
25 กรกฏาคม 2561
 163,000  อบต.โคกมะม่วง
 10.บ้านกระเบื้อง -
15 พฤษภาคม 2561
 96,000  
 11.บ้านกองพระทราย -
6 มิถุนายน 2561
 63  ตำบลปะคำ
 12.บ้านก้านเหลือง -
6 มิถุนายน 2561
 517,000  หนองยายพิมพ์
 13.บ้านขลุงไผ่ -
16 พฤษภาคม 2561
 548,000  โนนสุวรรณ
 14.บ้านขามน้อย -
18 พฤษภาคม 2561
 591,680  อบต.เย้ยปราสาท
 15.บ้านขามเสม็ดบำรุง -
10 ตุลาคม 2561
   ไทยสามัคคี
 16.บ้านคลองหิน -
24 พฤษภาคม 2561
 773,000  อบต.ลำนางรอง
 17.บ้านคลองโป่ง -
9 พฤศจิกายน 2560
 569,000  ลำนางรอง
 18.บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) -
16 พฤษภาคม
   
 19.บ้านคูขาดน้อย -
25 มิถุนายน 2561
 98,000  ท่าโพธิ์ชัย
 20.บ้านชุมแสง อ.หนองหงส์ -
16 พฤษภาคม 2561
 170,000  ไทยสามัคคี
 21.บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) -
16 พฤษภาคม 2561
 596,000  ตำบลทุ่งแสงทอง
 22.บ้านซับคะนิง -
13 มิถุนายน 2561
 44,600  โนนดินแดง
 23.บ้านดงบังซับสมบูรณ์ -
15 มิถุนายน 2561
 1,533,400  ดงอีจาน
 24.บ้านดอนสมบูรณ์ -
15 มิถุนายน 2561
 956,000  ดงอีจาน
 25.บ้านดอนไม้ไฟ -
0 มิถุนายน 2561
   เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
 26.บ้านตลาดแย้ -
24 พฤศจิกายน 2560
 164,000  องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก
 27.บ้านตะกรุมทอง -
22 พฤศจิกายน 2561
 37,000  โคกสว่าง
 28.บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) -
21 พฤษภาคม 2561
 254,000  หนองไทร
 29.บ้านตะโก -
12 ธันวาคม 2560
 722,000  เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
 30.บ้านตากอง -
4 มิถุนายน 2561
 174,000  เทศบาลตำบลหนองตะครอง
 31.บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) -
24 พฤษภาคม 2561
 456,000  หัวถนน
 32.บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) -
0 พฤษภาคม
 1,756,000  นางรอง
 33.บ้านถาวร -
8 มิถุนายน 2561
 234,000  เทศบาลตำบลถาวร
 34.บ้านทรัพย์สมบูรณ์ -
13 มิถุนายน 2561
 138,000  โนนดินแดง
 35.บ้านทุ่งจังหัน -
20 มิถุนายน 2561
 622,000  ทุ่งจังหัน
 36.บ้านทุ่งโพธิ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 246,000  อบต.ชุมแสง
 37.บ้านทุ่งใหญ่ -
27 มีนาคม 2561
 138,000  เทศบาลทุ่งแสงทอง
 38.บ้านทุ่งไผ่ -
6 มิถุนายน 2561
 144,000  ปะคำ
 39.บ้านน้อยสะแกกวน -
12 มิถุนายน 2561
 242,000  ตําบลโนนดินแดง
 40.บ้านน้อยหนองหว้า -
5 มิถุนายน 2561
 181,000  เทศบาลตำบลสำโรงใหม่
 41.บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) -
2 พฤศจิกายน 2560
 600,000  เทศบาลเมืองนางรอง
 42.บ้านนาจาน -
16 พฤษภาคม 2561
 56,960  เมืองไผ่
 43.บ้านนายาวสามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 136,000  เสาเดียว
 44.บ้านนิคมเขต -
10 พฤษภาคม 2561
 278,000  อบต.หนองไทร
 45.บ้านบัวตะเคียน -
25 มิถุนายน 2561
 162,000  เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
 46.บ้านบาระแนะ -
3 พฤศจิกายน 2560
 550,000  เทศบาลตำบลหนองแวง
 47.บ้านบุ -
1 พฤศจิกายน 2560
 668,000  เทศบาลตาจง
 48.บ้านบุกระสัง -
17 พฤษภาคม 2561
 211,000  อบต.บุกระสัง
 49.บ้านบุตาสุ่มหนองโจด -
10 พฤษภาคม 2561
 446,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์
 50.บ้านบุตาเวสน์ -
1 มิถุนายน 2561
 340,000  หนองกง
 51.บ้านปรือพวงสำราญ -
16 พฤษภาคม 2561
 400,000  สำนักงานเทศบาลตำบลตาจง
 52.บ้านปลื้มพัฒนา -
12 มิถุนายน 2561
 960,000  
 53.บ้านปากช่อง -
16 พฤษภาคม 2561
 1,325,000  เทศบาลหนองแวง
 54.บ้านป่าไม้สหกรณ์ -
18 พฤษภาคม 2561
 166,000  อบต
 55.บ้านผไทรวมพล -
21 พฤษภาคม 2561
 110,000  เทศบาลตำบลหนองแวง
 56.บ้านฝ้าย -
16 พฤษภาคม 2561
 1,001,140  เมืองฝ้าย ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
 57.บ้านพูนสุข (ประชานุกูล) -
1 มิถุนายน 2561
 353,000  อบต.เจริญสุข ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
 58.บ้านม่วงงาม -
21 พฤศจิกายน 2560
 296,000  ดงอีจาน
 59.บ้านยายคำ -
6 มิถุนายน 2561
 142,000  ยายแย้มวันา
 60.บ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) -
20 สิงหาคม 2561
 578,000  อบต.หนองโสน
 61.บ้านราษฎร์รักแดน -
16 พฤษภาคม 2561
 468,000  หนองแวง
 62.บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) -
10 พฤศจิกายน 2560
 6,524,000  ละหานทราย
 63.บ้านลำนางรอง -
18 พฤษภาคม 2561
 338,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
 64.บ้านลุงขี้หนู -
16 พฤษภาคม 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ชัย
 65.บ้านวังกระโดน -
25 พฤษภาคม 2561
 246,000  
 66.บ้านศรีภูมิ -
16 พฤษภาคม 2561
 610,440  หนองชัยศรี
 67.บ้านศรีม่วงแดง -
28 ตุลาคม 2561
 543,200  อบต.
 68.บ้านสมจิต -
11 มิถุนายน 2561
 151,000  โคกว่าน
 69.บ้านส้มป่อย -
15 มิถุนายน 2561
 222,000  ส้มป่อย
 70.บ้านสระขาม -
15 พฤษภาคม 2561
 428,000  เมืองไผ่
 71.บ้านสระขุด -
15 พฤษภาคม 2561
 312,800  อบต.ทุ่งกระเต็น
 72.บ้านสระตะเคียน -
16 พฤษภาคม 2561
 56,000  โคกสูง
 73.บ้านสระประดู่หนองมะค่า -
16 พฤษภาคม 2561
 28,000  หนองโบสถ์
 74.บ้านสระสะแก -
17 พฤษภาคม 2561
 680,000  บุกระสัง
 75.บ้านสว่างพัฒนา -
1 พฤศจิกายน 2560
 362,000  เทศบาลตำบลตาจง
 76.บ้านสวายสอ -
24 พฤศจิกายน 2560
 186,000  องค์การบริหารส่วนตำบลถนนหัก
 77.บ้านสองพี่น้อง -
16 พฤษภาคม 2561
 448,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
 78.บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) -
21 พฤษภาคม 2561
 161,000  สะเดา
 79.บ้านสะเดาหวาน -
3 กรกฏาคม 2561
 160,000  โคกสูง
 80.บ้านสันติสุข -
19 มิถุนายน 2561
 168,000  
 81.บ้านสำราญ -
31 พฤษภาคม 2561
 108,000  เทศบาล
 82.บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) -
16 พฤษภาคม 2560
 1,314,000  อบต.บ้านสิงห์
 83.บ้านสี่เหลี่ยม -
16 พฤษภาคม 2561
 272,000  อบต.เจริญสุข
 84.บ้านสุขสำราญ -
22 พฤษภาคม 2561
 1,056,000  หูทำนบ
 85.บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) -
6 พฤศจิกายน 2560
 771,000  หนองแวง
 86.บ้านหนองกก -
24 พฤษภาคม 2561
 62,000  อบต. เสาเดียว
 87.บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) -
15 พฤษภาคม 2561
 109,000  สะเดา
 88.บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี -
20 พฤศจิกายน 2561
 718,000  องค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
 89.บ้านหนองกง -
9 กรกฏาคม 2561
 191,000  
 90.บ้านหนองกราด - -
    -
 91.บ้านหนองกราด -
2 กรกฏาคม 2561
 106,000  ท่าโพธิ์ชัย
 92.บ้านหนองกราด -
0 พฤษภาคม
   อบต
 93.บ้านหนองกวางทอง -
10 พฤศจิกายน 2560
 812,000  สระแก้ว,
 94.บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี -
1 พฤศจิกายน 2560
 606,800  เทศบาลศาลเจ้าพ่อขุนศรี
 95.บ้านหนองกี่สุขสำราญ -
0 พฤศจิกายน
 1,156,000  เทศบาล
 96.บ้านหนองงิ้ว หนองไทร -
28 มิถุนายน 2561
 288,000  อบต.
 97.บ้านหนองต้อ -
16 พฤษภาคม 2561
 97,000  อบต.หูทำนบ
 98.บ้านหนองตะคร้อ -
24 พฤษภาคม 2561
 238,300  
 99.บ้านหนองตะครอง -
16 พฤษภาคม 2561
 840,000  ตำบลหนองตะครอง
 100.บ้านหนองตะลุมปุ๊ก -
16 พฤษภาคม 2561
 771,000  
 101.บ้านหนองตาดำ -
15 พฤษภาคม 2561
 734,000  อบต เย้ยปราสาท
 102.บ้านหนองตาเยา -
21 พฤษภาคม 2561
 191,000  ตำบลหนองแวง
 103.บ้านหนองถนน -
13 มิถุนายน 2561
 211,000  อบต.โคกว่าน
 104.บ้านหนองถั่วแปบ -
16 พฤษภาคม 2561
 140,000  อบต.หัวถนน
 105.บ้านหนองทองลิ่ม -
1 กุมภาพันธ์ 2560
 1,123,000  อบต.หนองโบสถ์
 106.บ้านหนองน้ำขุ่น -
17 พฤษภาคม 2561
 189,000  อบต.หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
 107.บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า -
16 พฤษภาคม 2560
 633,000  
 108.บ้านหนองบัว -
1 มิถุนายน 2561
 174,000  
 109.บ้านหนองบัวลี -
4 มิถุนายน 2561
 147,000  อบต.ไทยสามัคคี
 110.บ้านหนองปรือ -
1 พฤศจิกายน 2561
 83,000  ก้านเหลือง
 111.บ้านหนองพลวง -
7 พฤศจิกายน 2560
 451,000  สะเดา
 112.บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) -
31 ตุลาคม 2560
 580,000  ตาจง
 113.บ้านหนองม่วง(อ.หนองกี่) -
16 พฤษภาคม 2561
 122,000  เมืองไผ่
 114.บ้านหนองมัน -
2 พฤศจิกายน 2560
 370,000  อบต.บุกระสัง
 115.บ้านหนองยาง -
14 มิถุนายน 2561
 65,000  ลำไทรโยง
 116.บ้านหนองยาง -
17 พฤษภาคม 2561
 436,000  อบต/เทศบาล
 117.บ้านหนองย่างหมู -
17 พฤษภาคม 2561
 4,340  เมืองฝ้าย
 118.บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) -
10 พฤษภาคม 2561
 852,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายพิมพ์
 119.บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 -
15 มกราคม 2561
 593,000  นครนางรอง
 120.บ้านหนองละหานทราย -
16 พฤษภาคม 2561
 424  เทศบาลตำบลละหานทาย
 121.บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) -
4 มิถุนายน 2561
 590,000  เจริญสุข
 122.บ้านหนองหญ้าวัว -
15 พฤศจิกายน 2560
 310,000  อบต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
 123.บ้านหนองหมี -
12 มิถุนายน 2561
 298,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน
 124.บ้านหนองหว้า อ.ละหานทราย -
21 พฤษภาคม 2561
 429,000  เทศบาลตำบลหนองแวง
 125.บ้านหนองหว้า(อ.หนองกี่) -
16 พฤษภาคม 2561
 1,560  อบต
 126.บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา -
23 พฤษภาคม 2561
 130,000  
 127.บ้านหนองหัวหมู -
16 พฤษภาคม 2561
 192,000  อบต.ทุ่งกระเต็น
 128.บ้านหนองเต่า -
20 พฤษภาคม 2561
   
 129.บ้านหนองเพชร -
30 พฤษภาคม 2561
 332,000  เทศบาลตำบลห้วยหิน
 130.บ้านหนองเสม็ด อ.นางรอง -
2 พฤศจิกายน 2561
 282,000  เทศบาลนางรอง
 131.บ้านหนองเสม็ด อ.โนนดินแดง -
14 พฤศจิกายน 2560
 523,000  ลำนางรอง
 132.บ้านหนองแช่ไม้ -
17 พฤษภาคม 2561
 265,000  สะเดา
 133.บ้านหนองแวง -
25 พฤษภาคม 2561
 613,700  เทศบาลตำบลหนองแวง
 134.บ้านหนองโคลน -
22 พฤศจิกายน 2560
 423,000  อบต.สระทอง
 135.บ้านหนองโบสถ์ อ.ละหานทราย -
17 พฤษภาคม 2561
 314,000  ตาจง
 136.บ้านหนองโบสถ์(อ.นางรอง) -
15 พฤศจิกายน 2560
 1,130,000  หนองโบสถ์
 137.บ้านหนองโสน -
22 ธันวาคม 2560
 392,000  อบต.หนองโสน
 138.บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) -
9 พฤษภาคม 2561
 472,000  อบต.
 139.บ้านหนองไผ่ -
10 พฤศจิกายน 2560
 661,040  เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
 140.บ้านห้วยก้อม -
13 พฤศจิกายน 2560
 140,000  เสาเดียว
 141.บ้านหินโคน -
6 พฤศจิกายน 2560
 722,000  โคกมะม่วง
 142.บ้านหูทำนบ -
6 พฤศจิกายน 2560
 1,204,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหูทำนบ
 143.บ้านอุบลสามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 528,000  โนนสุวรรณ
 144.บ้านเขว้า -
30 พฤษภาคม 2561
 204,000  อบต.อีสานเขต
 145.บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) -
10 พฤศจิกายน 2560
 463,000  
 146.บ้านเทพพยัคฆ์ -
1 ตุลาคม 2560
 497,740  เทศบาลตำบลตาจง
 147.บ้านเทพพัฒนา -
7 มิถุนายน 2561
 635,000  โคกมะม่วง
 148.บ้านเพชรเจริญพัฒนา -
25 มิถุนายน 2561
 152,000  อบต. ท่าโพธิ์ชัย
 149.บ้านเสลา -
16 พฤษภาคม 2561
 200,000  อบต.ชุมแสง
 150.บ้านเสลาโสรง -
23 พฤษภาคม 2561
 198,000  อบต.ทรัพย์พระยา
 151.บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ -
25 พฤษภาคม 2561
 136,000  เสาเดียว
 152.บ้านแท่นทัพไทย -
21 พฤษภาคม 2561
 487,000  เทศบาลตำบลหนองแวง อ.ละหานทรายจ.บุรีรัมย์
 153.บ้านแท่นบัลลังก์ -
23 พฤษภาคม 2561
 292,000  
 154.บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) -
30 พฤศจิกายน 2560
 366,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนางรอง
 155.บ้านโกรกแก้ว -
0 พฤษภาคม
 253,000  โกรกแก้ว
 156.บ้านโคกกระชาย -
16 พฤษภาคม 2561
 212,000  เมืองไผ่
 157.บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี -
25 มิถุนายน 2561
 208,000  ท่าโพธิ์ชัย
 158.บ้านโคกขาม -
1 พฤศจิกายน 2560
 288,000  เทศบาลตำบลตาจง
 159.บ้านโคกงิ้ว -
16 พฤษภาคม 2561
 204,000  เทศบาล
 160.บ้านโคกตะโก -
1 ตุลาคม 2560
 456,000  อบต.หนองโสน อ.นางรอง จ. บุรีรัมย์
 161.บ้านโคกตาพรม -
16 พฤษภาคม 2561
 424,000  ตำบลตาจง
 162.บ้านโคกปราสาท -
16 พฤษภาคม 2561
 230,000  
 163.บ้านโคกมะค่า -
16 พฤษภาคม 2561
 588,000  อบต.ชุมแสง
 164.บ้านโคกยาง -
13 พฤศจิกายน 2560
 932,000  อบต.อีสานเขต
 165.บ้านโคกยางหนองตาสี -
16 พฤษภาคม 2561
 336,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
 166.บ้านโคกยางหนองถนน -
21 พฤษภาคม 2561
 24,200  ก้านเหลือง
 167.บ้านโคกลอย -
4 มิถุนายน 2561
 342,000  อบต.ไทยเจริญ
 168.บ้านโคกลอย -
1 ตุลาคม 2560
 460,000  องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสว่าง
 169.บ้านโคกสมบูรณ์ -
14 มิถุนายน 2561
 178,000  ไทยเจริญ
 170.บ้านโคกสว่าง -
4 มิถุนายน 2561
 278,300  โคกสว่าง
 171.บ้านโคกสะอาด -
22 พฤศจิกายน 2560
 614,000  เทศบาลตำบลดอนอะราง
 172.บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา -
13 มิถุนายน 2561
   เทศบาลตำบลถาวร
 173.บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) -
22 ธันวาคม 2560
 530,000  หนองโสน
 174.บ้านโคกสูงคูขาด -
16 พฤษภาคม 2561
 92,000  ตำบลโคกสูง
 175.บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) -
23 พฤษภาคม 2561
 210,000  เทศบาลเมืองนางรอง
 176.บ้านโคกเขาพัฒนา -
11 มิถุนายน 2561
 1,364,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมะม่วง
 177.บ้านโคกเฟือง -
5 มิถุนายน 2561
 64,000  ตำบลสำโรงใหม่
 178.บ้านโคกโสนทองวิทยา -
31 พฤษภาคม 2561
 67,000  เทศบาลตำบลห้วยหิน
 179.บ้านโคกไม้แดง -
21 พฤษภาคม 2561
 123,000  สำโรงใหม่
 180.บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง -
16 พฤษภาคม 2561
 364  อบต.หูทำนบ
 181.บ้านโนนขี้เหล็ก -
24 พฤศจิกายน 2560
 564,000  เทศบาล ตำบลดอนอะราง
 182.บ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี -
0 พฤษภาคม
   เทศบาล
 183.บ้านโนนทอง -
21 ธันวาคม 2560
 114,000  ตำบลยายแย้มวัฒนา
 184.บ้านโนนพะไล -
28 พฤษภาคม 2561
 111,000  โคกสว่าง
 185.บ้านโนนศิลา -
21 ธันวาคม 2560
   ยายแย้มวัฒนา
 186.บ้านโนนสูงน้อย -
31 ตุลาคม 2560
 846,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
 187.บ้านโพธิ์ทอง -
17 พฤศจิกายน 2560
 496,000  เทศบาลตำบลห้วยหิน
 188.บ้านไทยสามัคคี -
16 พฤศจิกายน 2560
 319,000  
 189.บ้านไทยเจริญ -
1 มิถุนายน 2561
 168,000  อบต.ไทยเจริญ
 190.บ้านไทรออ -
24 พฤษภาคม 2561
   vองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเดียว
 191.บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) -
16 พฤษภาคม 2561
 339,000  ลำไทรโยง
 192.มิตรภาพโนนสมบูรณ์ -
10 พฤษภาคม 2561
 450,000  อบต.โคกสูง
 193.วราวัฒนา -
14 พฤศจิกายน 60
 328,000  เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
 194.วัดกัลยาณธรรมาราม -
1 ตุลาคม 2560
 115,000  หนองตะครอง
 195.วัดก้านเหลือง -
18 พฤษภาคม 2561
 382,000  อบต.ก้านเหลือง
 196.วัดน้ำไหล -
17 พฤษภาคม 2561
 157,000  
 197.วัดบ้านหนองตราดใหญ่ -
15 พฤษภาคม 2561
 532,000  อบต.ไทยสามัคคี
 198.วัดสุขสำราญ -
25 ธันวาคม 2560
 636,000  
 199.วัดห้วยหิน -
1 มิถุนายน 2561
 77,000  เทศบาลตำบลห้วยหิน
 200.วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) -
25 มิถุนายน 2561
 602,000  เทศบาลตำบลพนมรุ้ง
 201.วัดเย้ยปราสาท -
16 พฤษภาคม 2561
 420,000  เย้ยปราสาท
 202.วัดโนนศรีคูณ -
16 มกราคม 2561
 153,000  เสาเดียว
 203.อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) -
28 พฤษภาคม 2561
 6,644,000  
 204.อนุบาลปะคำ -
7 มิถุนายน 2561
 602,000  
 205.อนุบาลหนองกี่ -
18 เมษายน 2561
 1,195,000  เทศบาลตำบลหนองกี่
 206.อนุบาลหนองหงส์ -
3 พฤศจิกายน 2560
 2,129,000  เทศบาลตำบลหนองหงส์
 207.อนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ -
11 มิถุนายน 2561
   เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา
 208.อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย -
4 ธันวาคม 2560
 2  สำโรงใหม่
 209.อนุบาลโนนดินแดง -
15 พฤษภาคม 2561
 1,078,000  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนดินแดง
 210.อนุบาลโนนสุวรรณ -
23 พฤษภาคม 2560
 2,656,560  โนนสุวรรณ
 211.เบญจมาศกุญชร -
22 พฤศจิกายน 2560
 658,000  อบต.สระทอง อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
 212.ไตรคาม -
31 ตุลาคม 2560
 402,200  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระเต็น
 213.ไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) -
8 มิถุนายน 2561
 522,000  ตำบลถาวร
 214.ไทยรัฐวิทยา 90 -
14 พฤศจิกายน 2560
 231,000  อีสานเขต

Powered By www.thaieducation.net