แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.ชุมชนบ้านทุ่งแฝก -
13 ธันวาคม 2560
 268,000  อบต.กบินทร์
 2.ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ -
8 มิถุนายน 2561
 974,000  อบต.ทุ่งโพธิ์
 3.ชุมชนบ้านสำพันตา -
25 กรกฏาคม 2561
 286,000  เทศบาลตำบลนาดี
 4.ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง - -
    -
 5.บรรหารวิทยา -
1 มิถุนายน 2561
 556,000  เมืองเก่า
 6.บ่อทองวิทยา -
0 ธันวาคม 2561
   
 7.บ้าน ก.ม.80 -
15 พฤษภาคม 2561
 1,108,000  อบต.บุพราหมณ์
 8.บ้านกระเดียง -
23 พฤษภาคม 2561
 154,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
 9.บ้านขุนศรี -
20 เมษายน 2561
 129,000  บุพราหมณ์
 10.บ้านคลองตามั่น -
11 พฤษภาคม 2561
 192,000  เขาไม้แก้ว
 11.บ้านคลองตาหมื่น -
5 มิถุนายน 2561
 204,000  อบต.ทุ่งโพธิ์
 12.บ้านคลองมะไฟ -
16 พฤษภาคม 2561
 528,000  อบต.
 13.บ้านคลองร่วม -
10 มิถุนายน 2560
 373,000  ลาดตะเคียน
 14.บ้านคลองระกำ -
17 พฤษภาคม 2561
 399,000  อบต.
 15.บ้านคลองสิบสอง -
28 พฤษภาคม 2561
 1,098,420  
 16.บ้านคลองหันแดง -
30 มิถุนายน 2561
 237,660  วังท่าช้าง
 17.บ้านคลองอุดม -
0 มิถุนายน 2561
 224,000  อบต.หนองกี่
 18.บ้านคลองเจ้าแรง -
16 พฤษภาคม 2561
 88,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 19.บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร -
14 พฤศจิกายน 2561
 605,000  แก่งดินสอ
 20.บ้านชำโสม -
10 มิถุนายน 2561
 109,000  อบต.กบินทร์
 21.บ้านซ่ง -
25 มิถุนายน 2561
 220,000  ย่านรี
 22.บ้านตรอกปลาไหล -
25 มิถุนายน 2561
 330,000  อบต.ย่านรี
 23.บ้านทด -
0 มิถุนายน 2561
 53,000  หนองกี่
 24.บ้านทับลาน -
16 พฤษภาคม 2561
 53,800  บุพราหมณ์
 25.บ้านท่าสะตือ -
15 พฤศจิกายน 2560
 672,000  องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ
 26.บ้านท่าอุดม -
2 กรกฏาคม 2561
 242,000  นาแขม
 27.บ้านทุ่งแฝก -
6 มิถุนายน 2561
 134,000  อบต.ทุ่งโพธิ์
 28.บ้านนาคลองกลาง -
1 พฤศจิกายน 2560
 202,000  
 29.บ้านบุพราหมณ์ -
30 ตุลาคม 2560
 1,450,000  อบต.บุพราหมณ์
 30.บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ -
0 ตุลาคม
 92,000  อบต
 31.บ้านบุสูง -
16 พฤษภาคม 2561
 226,800  ตำบลนาดี
 32.บ้านบุเสี้ยว -
6 มิถุนายน 2561
 128,000  อบต.บ้านนา
 33.บ้านปราสาท -
5 มิถุนายน 2561
 630,000  อบต.หาดนางแก้ว
 34.บ้านพระปรง -
5 มิถุนายน 2561
 174,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
 35.บ้านราษฎร์เจริญ -
30 พฤษภาคม 2561
 251,000  อบต
 36.บ้านวังกวาง -
28 พฤษภาคม 2561
 225,720  อบต.วังท่าช้าง
 37.บ้านวังดินสอ -
8 ธันวาคม 2560
 1,143,480  อบต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
 38.บ้านวังตะเคียน -
6 ธันวาคม 2560
 674,000  วังตะเคียน
 39.บ้านวังบัวทอง -
15 พฤศจิกายน 2561
 136,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
 40.บ้านวังมะกรูด -
31 พฤษภาคม 2561
 516,000  อบต.วังท่าช้าง
 41.บ้านวังรี -
24 กรกฏาคม 2561
 82,000  แก่งดินสอ
 42.บ้านหนองคล้า -
10 มิถุนายน 2561
 260,000  วังตะเคียน
 43.บ้านหนองจิก -
10 พฤษภาคม 2561
   วังดาล
 44.บ้านหนองตลาด -
10 พฤษภาคม 2561
 220,000  อบต.ลาดตะเคียน
 45.บ้านหนองตะแบก -
9 มิถุนายน 2560
 144,000  สะพานหิน
 46.บ้านหนองนาใน -
6 มิถุนายน 2561
   
 47.บ้านหนองบัว -
28 พฤษภาคม 2561
 143,000  นนทรี
 48.บ้านหนองประดู่ -
16 พฤษภาคม 2561
 118,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
 49.บ้านหนองปรือ -
21 มิถุนายน 2561
 320,000  องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
 50.บ้านหนองมันปลา -
6 สิงหาคม 2561
 96,000  นาแขม
 51.บ้านหนองศรีวิชัย -
22 พฤษภาคม 2561
 620,000  วังดาล
 52.บ้านหนองสองห้อง -
5 มิถุนายน 2561
 312,000  สะพานหิน
 53.บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) -
4 มิถุนายน 2561
   
 54.บ้านหนองหอย -
10 ธันวาคม 2561
 101,000  วังตะเคียน
 55.บ้านหนองหัวช้าง -
15 พฤษภาคม 2561
 76,800  
 56.บ้านหนองอนามัย -
6 มิถุนายน 2561
 168,000  นนทรี
 57.บ้านหนองแหน -
 456,000  สำพันตา -
 58.บ้านหนองโดน -
22 มิถุนายน 2561
 198,000  บ่อทอง
 59.บ้านหนองไผ่ล้อม -
16 พฤษภาคม 2561
 80,000  บ่อทอง
 60.บ้านหินเทิน -
1 มิถุนายน 2561
 168,000  แก่งดินสอ
 61.บ้านอุดมบรรพต -
31 พฤษภาคม 2561
 142,000  แก่งดินสอ
 62.บ้านเขากระแต -
17 พฤศจิกายน 2560
 421,000  วังตะเคียน
 63.บ้านเขาด้วน -
22 มิถุนายน 2561
 366,000  ย่านรี
 64.บ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ) -
6 มิถุนายน 2561
 27,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว
 65.บ้านเขาถ้ำ -
12 ธันวาคม 2560
 193  วังท่าช้าง
 66.บ้านเขาปูน -
0 ธันวาคม
   
 67.บ้านเขาไม้แก้ว -
16 พฤษภาคม 2561
 626,000  เขาไม้แก้ว
 68.บ้านแก่ง -
18 มิถุนายน 2561
 126,000  วังตะเคียน
 69.บ้านแก่งดินสอ -
4 มิถุนายน 2561
 308,000  อบต.แก่งดินสอ
 70.บ้านโคกกระจง -
17 พฤษภาคม 2561
 134,000  สำพันตา
 71.บ้านโคกกระท้อน -
15 พฤษภาคม 2561
 503,000  ลาดตะเคียน
 72.บ้านโคกลาน -
14 มิถุนายน 2561
 60,000  หนองกี่ หนองกี่
 73.บ้านโคกสว่าง -
25 มิถุนายน 2561
 86,000  ย่านรี
 74.บ้านโคกสั้น -
21 มิถุนายน 2561
 572,000  หนองกี่
 75.บ้านโคกหอม - -
1 มิถุนายน 2561
 43,000  อบต.เมืองเก่า
 76.บ้านโนนสะอาด -
30 พฤษภาคม 2561
 111,000  อบต.นนทรี
 77.บ้านโนนสูง -
11 พฤษภาคม 2561
 534,000  อบต.นาดี
 78.บ้านโนนหัวบึง -
3 กรกฏาคม 2561
 206,000  ย่านรี
 79.บ้านโนนแสนสุข -
24 พฤศจิกายน 2560
 376,000  อบต.นาดี
 80.บ้านโปร่งสะเดา -
17 พฤษภาคม 2561
 328,000  เขาไม้แก้ว
 81.บ้านโปร่งใหญ่ -
31 พฤษภาคม 2561
 211,000  อบต
 82.บ้านใหม่พัฒนา -
30 พฤษภาคม 2561
 301,500  อบต.วังท่าช้าง
 83.บ้านไทยเจริญ -
1 เมษายน 2561
 601,960  วังท่าช้าง
 84.บ้านไผ่ -
4 มิถุนายน 2561
 124,000  
 85.วัดจันทรังษีถาวร -
15 มิถุนายน 2561
 107,000  วังตะเคียน
 86.วัดตันทาราม -
16 พฤษภาคม 2561
 113,900  นนทรี
 87.วัดปากน้ำ -
0 พฤษภาคม
 214,000  บ่อทอง
 88.วัดปากแพรก -
12 ธันวาคม 2561
 191,000  กบินทร์
 89.วัดย่านรี -
25 มิถุนายน 2561
 36,000  ย่านรี
 90.วัดรัตนชมภู -
30 ตุลาคม 2561
 81,000  อบต.วังดาล
 91.วัดรัตนโชติการาม -
22 พฤษภาคม 2561
 59,000  ตำบลวังดาล
 92.วัดราษฎร์รังษี -
 142,000  เมืองเก่า -
 93.วัดวังหวาย -
22 พฤษภาคม 2561
 54,000  อบต.วังดาล
 94.วัดวัฒนารังษี -
31 พฤษภาคม 2561
 110,000  บ้านนา
 95.วัดศรีสวัสดิ์ -
21 มกราคม 2562
 244,000  นาแขม
 96.วัดศรีสุวรรณาราม -
28 พฤษภาคม 2561
 186,800  อบต.นนทรี
 97.วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) -
21 มิถุนายน 2561
 431,000  อบต.
 98.วัดสารวนาราม -
14 พฤษภาคม 2561
 222,000  สำพันตา
 99.วัดหาดสูง -
31 พฤษภาคม 2561
 123,000  หาดนางแก้ว
 100.วัดเกาะแดง -
22 พฤษภาคม 2561
 217,000  วังดาล
 101.วัดเนาวรัตนาราม -
4 กรกฏาคม 2561
 34,000  ตำบลนาแขม
 102.วัดเนินสูง -
16 พฤษภาคม 2561
 92,000  วังตะเคียน
 103.วัดโคกขี้เหล็ก -
14 มิถุนายน 2561
 412,000  หนองกี่
 104.วัดโคกป่าแพง -
2 สิงหาคม 2561
 861,000  กบินทร์บุรี
 105.วัดโคกอุดม -
1 มิถุนายน 2561
 335,000  หนองกี่
 106.วัดใหม่พรหมสุวรรณ -
13 กรกฏาคม
 94,000  วังดาล
 107.สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย - -
    -
 108.อนุบาลกบินทร์บุรี -
0 กรกฏาคม
   
 109.อนุบาลนาดี -
1 พฤศจิกายน 2561
 226,000  นาดี
 110.โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ -
25 มิถุนายน 2561
 448,000  อบต.บ่อทอง
 111.ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) -
15 ธันวาคม 2560
 1,327,440  ิิิองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

Powered By www.thaieducation.net