แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.ระยอง เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1. บ้านคลองทุเรียน -
15 พฤษภาคม 2561
 244,000  ตำบลสุนทรภู่
 2. บ้านคลองไผ่ -
15 พฤษภาคม 2561
 250,920  ชุมแสง
 3. บ้านน้ำกร่อย -
1 ตุลาคม 2561
 456,217  อบต.เขาชะเมา
 4. บ้านมะเดื่อ -
1 มิถุนายน 2561
 364,000  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย
 5. บ้านยางเอน -
16 พฤศจิกายน 2561
 173,000  อบต.เขาชะเมา
 6. บ้านสีระมัน -
16 พฤษภาคม 2561
 136,000  เขาชะเมา
 7. บ้านหนองน้ำขุ่น -
15 พฤษภาคม 2561
 618,000  วังหว้า
 8. บ้านหนองไทร -
7 พฤษภาคม 2561
 194,000  ทุ่งควายกิน
 9. บ้านห้วงหิน -
15 พฤษภาคม 2561
 214,000  เทศบาลตำบลบ้านนา
 10. บ้านเจริญสุข -
21 พฤษภาคม 2561
 3,840  อบต.วังหว้า
 11. บ้านเต้าปูนหาย -
8 พฤษภาคม 2561
 234,000  สองสลึง
 12. บ้านเนินหย่อง -
15 พฤษภาคม 2561
 217,000  อบต.วังหว้า
 13. วัดกะแส -
21 พฤศจิกายน 2561
 498,000  อบต.กระแสบน
 14. วัดคลองชากพง -
4 ตุลาคม 2560
 408,260  ตำบลสุนทรภู่
 15. วัดท่ากง -
1 พฤศจิกายน 2560
 528,000  พังราด
 16. วัดบ้านนา -
30 พฤษภาคม 2561
 270,000  ตำบลบ้านนา
 17. วัดบุนนาค -
15 พฤษภาคม 2561
 322,000  อบต.ชากโดน
 18. วัดพลงไสว -
15 พฤษภาคม 2561
 604,180  เทศบาลตำบลสุนทรภู่
 19. วัดมงคลวุฒาวาส -
8 พฤษภาคม 2561
 784,000  ทุ่งควายกิน
 20. วัดสมอโพรง -
3 ตุลาคม 2560
 427,239  สุนทรภู่
 21. วัดสันติวัน -
11 พฤษภาคม 2561
 163,740  เทศบาลตำบลสุนทรภู่
 22. วัดหนองกะพ้อ -
21 พฤษภาคม 2561
 339,000  ตำบลทุ่งควายกิน
 23. วัดโพธิ์ทอง -
7 มิถุนายน 2561
 125,000  ตำบลเมืองแกลง
 24. ไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต) -
23 พฤษภาคม 2561
 486,000  อบต ป่ายุบใน
 25.ชุมชนบ้านวังจันทน์ -
8 พฤศจิกายน 2560
 750,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
 26.ชุมชนวัดกลางกร่ำ -
15 พฤษภาคม 2561
 343,200  เทศบาลตำบลสุนทรภู่
 27.ชุมชนวัดตะเคียนงาม -
11 มิถุนายน 2561
 1,977,000  เทศบาลตำบลปากน้ำประแส
 28.บ้านคลองบางบ่อ -
30 ตุลาคม 2561
 108,000  อบต.พลงตาเอี่ยม
 29.บ้านคลองป่าไม้ -
12 มิถุนายน 2561
 386,000  กระแสบน
 30.บ้านชงโค -
14 พฤษภาคม 2561
 388,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
 31.บ้านชำฆ้อ -
14 พฤษภาคม 2561
 543,479  เทศบาลตำบลชำฆ้อ
 32.บ้านชำสมอ -
21 พฤษภาคม 2561
 395,820  กองดิน
 33.บ้านชุมแสง -
14 ธันวาคม 2560
 2,705,320  เทศบาลตำบลชุมแสง
 34.บ้านดอนสำราญ -
1 พฤศจิกายน 2560
 327,000  ทางเกวียน
 35.บ้านท่าลำบิด -
12 มิถุนายน 2561
 174,000  บ้านนา
 36.บ้านทุ่งเค็ด -
1 ตุลาคม 2561
 712,000  เทศบาลตำบลบ้านนา
 37.บ้านน้ำเป็น -
28 พฤศจิกายน 2561
 130,000  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น
 38.บ้านน้ำใส -
16 พฤษภาคม 2561
 190,000  อบต.น้ำเป็น
 39.บ้านบึงตะกาด -
1 พฤศจิกายน
 1,235,520  อบต.ชุมแสง
 40.บ้านพลงตาเอี่ยม -
16 พฤษภาคม 2561
 440,000  อบต.บ้านพลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 41.บ้านมาบช้างนอน -
16 พฤษภาคม 2561
 252,000  อบต.น้ำเป็น
 42.บ้านมาบเหลาชะโอน -
2 ตุลาคม 2561
 400,820  สุนทรภู่
 43.บ้านยางงาม -
12 มิถุนายน 2561
 284,000  กระแสบน
 44.บ้านยุบตาเหน่ง -
16 พฤศจิกายน 2560
 412,000  ป่ายุบใน
 45.บ้านวังหิน -
15 พฤษภาคม 2561
 365,000  วังหว้า
 46.บ้านศรีประชา -
1 พฤศจิกายน 2560
 600,000  เทศบาลตำบลชำฆ้อ
 47.บ้านสองพี่น้อง -
16 พฤษภาคม 2561
 372,000  เทศบาลสองสลึง
 48.บ้านสองสลึง -
16 พฤษภาคม 2561
 549,200  ตำบลสองสลึง
 49.บ้านสามแยกน้ำเป็น -
8 พฤศจิกายน 2561
 927,000  อบต.น้ำเป็น
 50.บ้านหนองคุย -
2 พฤศจิกายน 2561
 374,000  อบต.กองดิน
 51.บ้านหนองม่วง -
0 พฤศจิกายน
 560,000  ชุมแสง
 52.บ้านห้วยทับมอญ -
1 กันยายน 2560
 1,213,000  ห้วยทับมอญ
 53.บ้านห้วยยาง -
16 พฤษภาคม 2561
 258,000  อบต.ห้วยยาง
 54.บ้านเขาช่องลม -
16 พฤษภาคม 2561
 368,009  ชำฆ้อ
 55.บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง -
31 พฤษภาคม 2561
 306,000  อบต
 56.บ้านเขาตลาด -
18 ธันวาคม 2560
 508,000  ตำบลชุมแสง
 57.บ้านเขาตาอิ๋น -
15 พฤษภาคม 2561
 401,900  อบต.ชุมแสง
 58.บ้านเขาหินแท่น -
15 พฤษภาคม 2561
 274,000  อบต.วังหว้า
 59.บ้านเนินดินแดง -
7 พฤษภาคม 2561
 376,000  วังหว้า
 60.บ้านเนินสมบูรณ์ -
15 พฤษภาคม 2561
 359,100  ทุ่งควายกิน
 61.บ้านเนินสุขสำรอง -
10 พฤษภาคม 2561
 332,140  ทุ่งควายกิน
 62.บ้านเหมืองแร่ -
16 พฤษภาคม 2561
 505,000  น้ำเป็น
 63.บ้านแก่งหวาย -
16 พฤษภาคม 2561
   อบต.ชุมแสง
 64.วัดกองดิน -
27 พฤศจิกายน 2560
 209,000  เทศบาลกองดิน
 65.วัดคงคาวราราม -
31 ตุลาคม 2561
 428,000  อบต.ห้วยยาง
 66.วัดคลองปูน -
11 พฤษภาคม 2561
 818,000  อบต.คลองปูน
 67.วัดจำรุง -
2 ตุลาคม 2560
 207,580  เทศบาลตำบลเนินฆ้อ
 68.วัดชากมะกรูด -
30 ตุลาคม 2560
 548,000  สุนทรภู่
 69.วัดชุมนุมสูง -
16 พฤษภาคม 2561
 436,000  ทุ่งควายกิน
 70.วัดถนนกะเพรา -
18 พฤษภาคม 2561
 604,560  เทศบาลตำบลเนินฆ้อ
 71.วัดทุ่งควายกิน -
26 ตุลาคม 2561
 250,000  ทุ่งควายกิน
 72.วัดปากน้ำพังราด -
15 พฤษภาคม 2561
 150,000  พังราด
 73.วัดป่ายุบ -
6 มิถุนายน 2561
 740,000  องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน
 74.วัดพลงช้างเผือก -
9 พฤษภาคม 2561
 2,025,000  เทศบาลตำบลเมืองแกลง
 75.วัดพังราด -
16 พฤษภาคม 2561
 130,000  พังราด
 76.วัดวังหว้า -
15 พฤษภาคม 2561
 137,000  อบต
 77.วัดสารนารถธรรมาราม -
15 พฤษภาคม 2561
 100,000  ทางเกวียน
 78.วัดสุขไพรวัน -
0 พฤษภาคม
 591,000  
 79.วัดหนองกันเกรา -
15 พฤษภาคม 2561
 1,545,560  
 80.วัดเกาะลอย -
17 พฤษภาคม 2561
 370,000  องค์การบริหารส่วนตำบลพังราด
 81.วัดเขากะโดน -
16 พฤษภาคม 2561
 174,000  
 82.วัดเขาน้อย -
14 พฤษภาคม 2561
 132,000  กองดิน
 83.วัดเขาสำรอง -
1 พฤศจิกายน 2561
 352,000  อบต.กองดิน
 84.วัดเนินทราย -
22 พฤษภาคม 2561
 388,000  เทศบาลเนินฆ้อ
 85.วัดเนินยาง -
11 พฤษภาคม 2561
 256,800  อบต.คลองปูน
 86.วัดเนินเขาดิน -
1 พฤศจิกายน 2561
 2,392,000  เทศบาลทุ่งควายกิน
 87.วัดไตรรัตนาราม -
16 พฤษภาคม 2561
 221,000  เทสบาลตำบลทุ่งควายกิน

Powered By www.thaieducation.net