แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.คชเวกวิทยา -
15 พฤษภาคม 2561
 53,000  วังพัฒนา
 2.คอตัน -
16 พฤษภาคม 2561
 196,000  บางซ้าย
 3.คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) -
21 มิถุนายน 2561
 164,000  คู้สลอด
 4.จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) -
15 พฤษภาคม 2561
 200,000  อบต.บ้านหลวง
 5.จุฬาราษฎร์วิทยา -
22 มีนาคม 2561
 106,000  อบต.บ้านหลวง
 6.ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) -
1 มิถุนายน 2561
 124,000  เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด
 7.ชุมชนวัดกำแพง -
12 กรกฏาคม 2561
 258,340  บ้านเลน
 8.ชุมชนวัดบางซ้ายนอก -
1 พฤศจิกายน 2561
 159,000  เทศบาลตำบลบางซ้าย
 9.บางไทร -
0 มิถุนายน 2561
 280,100  สนามชัย
 10.บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) -
25 พฤษภาคม 2561
 710,000  เทศบาลตำบลบางกระสั้น
 11.บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) -
12 มกราคม 2561
 161,000  เทศบาลตำบลบางไทร
 12.บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) -
16 พฤษภาคม 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
 13.บ้านเชียงรากน้อย -
23 พฤษภาคม 2561
 358,000  โพแตง
 14.บ้านแถววิทยาคาร -
15 พฤษภาคม 2561
 566,000  เจ้าเจ็ด
 15.ประชากรรังสฤษฏ์ -
15 พฤษภาคม 2560
 158,000  อบต.น้ำเต้า
 16.ประสิทธิ์วิทยา -
16 พฤษภาคม 2561
 156,760  คลองพระยาบันลือ
 17.ปราสาททองวิทยา -
12 กรกฏาคม 2561
 1,143,120  เทศบาลตำบลบางปะอิน
 18.มาลาอีสงเคราะห์ -
14 ธันวาคม 2560
 1,028,360  คลองพระยาบันลือ
 19.รอซีดี -
12 ธันวาคม 2560
 1,243,260  คลองพระยาบันลือ
 20.ราษฎร์นิรมิตร -
22 มิถุนายน 2561
 1,016,640  ตลิ่งชัน
 21.ราษฎร์บํารุง -
20 มิถุนายน 2561
 455,040  ตลิ่งชัน
 22.ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ -
14 ธันวาคม 2560
 370,000  อบต.ลาดงา
 23.รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ -
7 พฤศจิกายน 2560
 606,000  พระยาบันลือ
 24.ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) -
0 พฤศจิกายน
 88,000  ลาดงา
 25.ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) -
18 มิถุนายน 2561
 256,000  พระยาบันลือ
 26.วัดกระแชง -
16 พฤษภาคม 2561
 252,000  กระแชง
 27.วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) -
6 ธันวาคม 2560
 702,000  อบต.บ้านโพธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
 28.วัดกลาง -
24 พฤษภาคม 2561
 200,000  อบต.บ้านโพธิ์
 29.วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) -
21 ธันวาคม 2560
 69,000  เทศบาล
 30.วัดขนอนบ้านกรด -
13 กรกฏาคม 2561
 360,440  เทศบาล
 31.วัดขวิด -
7 กุมภาพันธ์ 2561
 494,000  อบต.บ้านคลัง
 32.วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) -
14 กันยายน 2561
 356,566  ลาดน้ำเค็ม
 33.วัดคู้สลอด -
10 สิงหาคม 2561
 226,000  สามตุ่ม
 34.วัดจรเข้ไล่ -
28 กุมภาพันธ์ 2561
 302,000  อบต
 35.วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์) -
7 มิถุนายน 2561
 20  เทศบาลบางบาล
 36.วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) -
10 พฤศจิกายน 2560
 212,000  พระยาบันลือ
 37.วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) -
23 พฤษภาคม 2561
   บางยี่โท
 38.วัดชุมพลนิกายาราม -
12 กรกฏาคม 2561
 1,705,300  เทศบาล
 39.วัดดอนพัฒนาราม -
11 พฤษภาคม 2561
 222,000  วังพัฒนา
 40.วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) -
16 พฤษภาคม 2561
 560,000  ดอนลาน
 41.วัดตรีพาราสีมาเขต -
6 มิถุนายน 2561
 206,000  สามเมือง
 42.วัดตลาด (อุดมวิทยา) -
14 ธันวาคม 2560
 1,410,000  เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ
 43.วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) -
27 มิถุนายน 2561
 244,000  น้ำเต้า
 44.วัดตาลานเหนือ -
31 กรกฏาคม 2561
 252,000  เทศบาลเมืองผักไห่
 45.วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) -
31 กรกฏาคม 2561
 320,000  
 46.วัดทางยาว -
12 ธันวาคม 2560
 354,000  อบต.บ้านม้า
 47.วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) -
9 กุมภาพันธ์ 2561
 399,000  ปลายกลัด
 48.วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์) -
4 พฤษภาคม 2561
 34,000  
 49.วัดท่าดินแดง -
26 มิถุนายน 2561
 296,000  
 50.วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ -
14 กันยายน 2560
 494,000  บ้านโพ
 51.วัดทำใหม่ -
7 มิถุนายน 2561
 177,480  เทศบาลบ้านสร้าง
 52.วัดธรรมนาวา -
28 พฤษภาคม 2560
 1,648,000  ตำบลเชียงรากน้อย
 53.วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) -
29 พฤศจิกายน 2560
 695,280  มหาพราหณ์
 54.วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) -
19 มิถุนายน 2561
 110,000  ไผ่พระ
 55.วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) -
15 พฤษภาคม 2561
 95,000  อบต.นาคู
 56.วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) -
30 พฤษภาคม 2561
 110,240  อบต
 57.วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) -
15 พฤษภาคม 2561
 140,000  อบต.พระยาบันลือ
 58.วัดบันไดช้าง -
24 พฤษภาคม 2561
 54,000  ต.หัวเวียง
 59.วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) -
16 พฤษภาคม 2561
 48,000  เทศบาลตำบลหัวเวียง
 60.วัดบางซ้ายใน -
16 พฤษภาคม 2561
 300,000  เทศบาลตำบลบางซ้าย
 61.วัดบางบาล -
16 พฤษภาคม 2561
 56,000  เทศบางบาล
 62.วัดบางเคียน -
22 พฤษภาคม 2561
 298,000  ตำบลบางกระสั้น
 63.วัดบ้านกลิ้ง -
24 กรกฏาคม 2561
 136,000  อบต
 64.วัดบ้านสร้าง -
14 มิถุนายน 2561
 1,136,280  เทศบาลตำบลบ้านสร้าง
 65.วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) -
4 ธันวาคม 2560
 860,960  บ้านหว้า
 66.วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) -
31 กรกฏาคม 2561
 500,000  เทศบาล
 67.วัดบ้านแค -
9 พฤศจิกายน 2561
 168  บ้านแค
 68.วัดบ้านแพน -
1 พฤศจิกายน 2561
 393,000  สามกอ
 69.วัดบุญกันนาวาส -
23 พฤษภาคม 2561
 48,500  เทศบาลตำบลบางบาล
 70.วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) -
2 กรกฏาคม 2561
 280,000  หลักชัย
 71.วัดประดู่โลกเชษฐ์ -
22 พฤษภาคม 2561
 56,000  ตำบลหัวเวียง
 72.วัดปราสาททอง -
22 พฤษภาคม 2561
 120,280  เทศบาลตำบลบางบาล
 73.วัดปิ่นแก้ว -
31 พฤษภาคม 2561
 140,000  ชายนา
 74.วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) -
2 กรกฏาคม 2561
 1,210,000  อบตพระขาว
 75.วัดมฤคทายวัน -
16 พฤษภาคม 2561
 344,000  เทพมงคล
 76.วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) -
1 พฤศจิกายน 2561
 392,000  ต.มหาพรามณ์
 77.วัดยม -
20 มิถุนายน 2561
 336,000  
 78.วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) -
31 กรกฏาคม 2561
 124,000  เทศบาลเมืองผักไห่
 79.วัดรางจระเข้ -
21 พฤษภาคม 2561
 118,000  บ้านโพธิ์
 80.วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) -
21 มิถุนายน 2561
 42,000  ลาดน้ำเค็ม
 81.วัดราษฎร์บำรุง -
17 พฤษภาคม 2561
 440,000  สิงหนาท
 82.วัดราษฎร์ปุณณาราม -
30 พฤษภาคม 2561
   
 83.วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม - -
    -
 84.วัดฤกษ์บุญมี -
5 สิงหาคม 2561
 281,000  เทศบาลตำบลบางซ้าย
 85.วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) -
31 พฤษภาคม 2561
 126,000  กุฎี
 86.วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) -
18 พฤษภาคม 2561
 936,000  เทศบาลตำบลลาดชะโด
 87.วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) -
4 มิถุนายน 2561
 776,000  ลาดชิด
 88.วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) -
22 พฤศจิกายน 2560
 2,372,000  เทศบาลตำบลสามเมือง
 89.วัดลาดประทุมคงคาราม -
2 กรกฏาคม 2561
 274,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย
 90.วัดลาดระโหง -
10 ตุลาคม 2561
 242,347  อบต วัดยม
 91.วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) -
26 มิถุนายน 2561
 198,000  ดอนลาน
 92.วัดวังชะโด -
19 มิถุนายน 2561
 190,000  บางซ้าย
 93.วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) -
20 กรกฏาคม 2561
 94,000  อบต
 94.วัดศิริสุขาราม -
23 สิงหาคม 2561
 186,000  
 95.วัดสง่างาม -
29 ธันวาคม 2560
   บางไทร
 96.วัดสนามไชย -
29 มิถุนายน 2561
 273,360  สนามชัย
 97.วัดสามตุ่ม -
17 สิงหาคม 2561
 242,000  สามตุ่ม
 98.วัดสามเพลง -
18 มิถุนายน 2561
 89,000  อบต.ปลายกลัด
 99.วัดสามเรือน -
19 ตุลาคม
 336,000  
 100.วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) -
22 มิถุนายน 2561
 107,000  อบต.น้ำเต้า
 101.วัดสุคนธาราม -
23 พฤษภาคม 2561
 460,000  อบจ.เทพมงคล
 102.วัดสุทธาวาส -
7 มิถุนายน 2561
 170,000  อบต.ลาดบัวหลวง
 103.วัดสุทธิรุจิราราม -
16 พฤษภาคม 2561
 407,480  ตำบลบ้านกรด
 104.วัดสุนทราราม -
23 พฤษภาคม 2561
 209,000  บางยี่โท
 105.วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) -
4 กรกฏาคม 2561
 366,000  อบต.ลาดบัวหลวง
 106.วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) -
1 พฤศจิกายน 2560
 535,000  บางยี่โท
 107.วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) -
28 กันยายน 2561
 222,000  หน้าโคก
 108.วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ ) -
7 กรกฏาคม 2561
 248,000  หลักชัย
 109.วัดหัวเวียง -
16 พฤษภาคม 2561
 270,000  ตำบลหัวเวียง
 110.วัดอนุกุญชราราม -
14 พฤษภาคม 2561
 140,000  อบต.กระแชง
 111.วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) -
25 ธันวาคม 2560
 141,120  เทศบาล
 112.วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) -
8 มิถุนายน 61
 182,000  ลาดบัวหลวง
 113.วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) -
25 มิถุนายน 2561
 79,000  น้ำเต้า
 114.วัดอู่ตะเภา -
20 กันยายน 2561
 90,000  มารวิชัย
 115.วัดเจ้าเจ็ดใน -
0 กันยายน
 154,000  ตำบลเจ้าเจ็ด
 116.วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ -
18 กันยายน 2561
 296,000  อบต.มารวิชัย
 117.วัดเชิงท่า -
18 มิถุนายน 2561
 201,200  เกาะเกิด
 118.วัดเชิงเลน -
15 พฤษภาคม 2561
 548,000  ตำบลราชคราม
 119.วัดเทพมงคล -
11 พฤษภาคม 2561
 163,000  เทพมงคล
 120.วัดเปรมปรีชา -
15 มิถุนายน 2561
   
 121.วัดเศวตศิลาราม -
28 กันยายน 2561
 246,000  ปลายกลัด
 122.วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) -
1 พฤศจิกายน 2561
 162,000  บ้านกลึง
 123.วัดแก้วสุวรรณ -
3 กันยายน 2561
 158,000  อบต.ชายนา
 124.วัดแจ้ง -
11 มิถุนายน 2561
 186,800  เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์
 125.วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ) -
23 สิงหาคม 2561
 48,760  เทศบาลตำบลบางบาล
 126.วัดโคกทอง (บวรวิทยา) -
1 มิถุนายน 2561
 142,000  อบต.กุฎี
 127.วัดโบสถ์ -
21 ธันวาคม 2560
 292,940  บางบาล
 128.วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) -
17 กันยายน 2561
   อบต.บ้านแพน
 129.วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) -
24 ตุลาคม 2561
 202,000  หัวเวียง
 130.วัดโบสถ์สมพรชัย -
11 พฤษภาคม 2561
 316,000  เทศบาลตำบลราชคราม
 131.วัดโพธิ์ -
15 มิถุนายน 2561
 208,000   อบต กบเจา
 132.วัดโพธิ์ -
25 มิถุนายน 2561
 574,000  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ
 133.วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) -
3 สิงหาคม 2561
 996,000  เทศบาลเมืองผักไห่
 134.วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) -
30 พฤศจิกายน 2560
 116,000  ต.บ้านแพน
 135.วัดโพธิ์แตงใต้ -
1 สิงหาคม 2561
 240,000  
 136.วัดโสภณเจติการาม -
21 มิถุนายน 2561
 100,800  คู้สลอด
 137.วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) -
15 มิถุนายน 2561
 148,000  อบต.กบเจา
 138.วัดใหม่ต้านทาน -
1 พฤศจิกายน 2560
 152,000  อบต.ปลายกลัด
 139.วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) -
17 พฤษภาคม 2561
 48,000  อบต.วังพัฒนา
 140.วัดไชยภูมิ -
7 กันยายน 2561
 510,000  
 141.วัดไทรน้อย -
23 พฤษภาคม 2561
 79,540  เทศบาลตำบลบางบาล
 142.วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) -
0 พฤษภาคม
 247,000  ตำบลบางไทร
 143.วัดไผ่ล้อม -
18 มิถุนายน 2561
 130,000  เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์
 144.วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) -
29 มกราคม 2561
 335,000  อบต
 145.วัดไม้ตราสมาชิการาม -
6 ธันวาคม 2560
 650,000  ตำบลบางไทร
 146.วิทยานนท์ -
6 มิถุนายน 2561
 982,000  เทศบาล ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง
 147.ศรีบางไทร -
0 ธันวาคม
 1,300,000  
 148.สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) -
1 ตุลาคม 2560
 568,000  พระยาบันลือ
 149.สัตตปทุมบำรุง -
6 กรกฏาคม 2561
 94,000  สามเมือง
 150.สามัคคีวิทยา -
29 พฤษภาคม 2561
 54,000  คลองพระยาบันลือ
 151.สินสังวาลย์อุทิศ -
24 สิงหาคม 2561
 62,000  อบต.บางยี่โท
 152.หงสประภาสประสิทธิ์ -
15 พฤษภาคม 2561
 1,020,000  อบต.สิงหนาท
 153.อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ -
9 กรกฏาคม 2561
 204,000  เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง
 154.เจ้าฟ้าสร้าง -
29 มกราคม 2561
 590,080  บ้านแป้ง
 155.เชียงรากน้อย -
16 พฤษภาคม 2561
 1,566,000  เชียงรากน้อย
 156.โคกตาพรหม -
9 กุมภาพันธ์ 2561
 276,000  ปลายกลัด
 157.ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) -
29 พฤษภาคม 2561
 342,000  เทศบาลตำบลราชคราม
 158.ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) -
29 ธันวาคม 2560
 167,000  เทศบาล

Powered By www.thaieducation.net