แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.คลองใหญ่วิทยา -
8 มิถุนายน 2561
 213,000  วังทอง
 2.จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา -
6 มิถุนายน 2561
 397,000  วังทอง
 3.ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) -
16 พฤษภาคม 2561
 304,000  เทศบาลตำบลเทพนคร
 4.ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) -
10 พฤษภาคม 2561
 275,680  เทศบาลเมืองหนองปลิง
 5.ชุมชนบ้านเขาแก้ว -
22 มิถุนายน 2561
 640,000  ตำบลพรานกระต่าย
 6.นารีราษฎร์สามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 632,780  อบต.นาบ่อคำ
 7.นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) -
21 พฤษภาคม 2561
 400,000  นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
 8.นิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) - -
    -
 9.นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) -
16 พฤษภาคม 2561
 246,000  เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
 10.นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) -
30 ตุลาคม 2560
 483,000  ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
 11.นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) -
21 พฤษภาคม 2561
 162,000  นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล
 12.นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 -
15 พฤษภาคม 2561
 105,000  อบต.ลานกระบือ
 13.นิยมราษฎร์วิทยา -
18 พฤษภาคม 2561
 16,400  อบต.วังทอง
 14.บ้านคลองสีนวล -
23 พฤษภาคม 2561
 78,000  ธำมรงค์
 15.บ้านคลองห้วยทราย -
6 พฤศจิกายน 2561
 108,520  เทศบาลเมืองหนองปลิง
 16.บ้านคลองห้วยยั้ง -
14 มิถุนายน 2561
 311,000  อบต.ห้วยยั้ง
 17.บ้านคลองเมือง -
6 มิถุนายน 2561
 191,000  โกสัมพี
 18.บ้านคลองเรือ -
1 พฤศจิกายน 2560
 172,660  เทศบาลตำบลเทพนคร
 19.บ้านคลองใหญ่ใต้ -
11 มิถุนายน 2561
 360,000  วังทอง
 20.บ้านคุยบ้านโอง -
8 มิถุนายน 2561
 123,000  คุยบ้านโอง
 21.บ้านคุยประดู่ -
17 พฤษภาคม 2561
 162,000  อบต.วังตะแบก
 22.บ้านคุยป่ายาง -
22 พฤษภาคม 2561
 114,000  เทศบาลตำบลเขาคีริส
 23.บ้านคุยป่ารัง -
7 มิถุนายน 2561
 184,000  วังควง
 24.บ้านคุยมะม่วง -
16 พฤษภาคม 2561
 192,000  อบต.โนนพลวง
 25.บ้านคุยแขวน -
3 พฤษภาคม 2561
 385,000  คุยบ้านโอง
 26.บ้านจันทิมา -
16 พฤษภาคม 2561
 729,000  จันทิมา
 27.บ้านจิกคันช้อน -
15 มิถุนายน 2561
 108,000  หนองทอง
 28.บ้านจิกลาด -
29 กันยายน 2560
 104,000  หนองไม้กอง
 29.บ้านช่องลม -
8 มิถุนายน 2561
 128,000  เทศบาลตำบลช่องลม
 30.บ้านชัยภูมิ -
17 พฤษภาคม 2561
 767,240  อบต.นาบ่อคำ
 31.บ้านดงซ่อม -
8 มิถุนายน 2561
 15,700  
 32.บ้านดงตาจันทร์ -
21 พฤษภาคม 2561
 258,000  ไตรตรึงษ์
 33.บ้านดาดทองเจริญ -
15 พฤษภาคม 2561
 416,560  อ่างทอง
 34.บ้านตอรัง - -
    -
 35.บ้านทรงธรรม -
31 พฤษภาคม 2561
 394,000  อบต.
 36.บ้านทรายทอง -
17 พฤษภาคม 2561
 312,000  อบต.หนองหลวง
 37.บ้านท่าตะคร้อ -
16 พฤษภาคม 2561
 324,000  เทศบาลตำบลเทพนคร
 38.บ้านท่านา -
20 มิถุนายน 2561
 84,000  อบต.
 39.บ้านท่าเสลี่ยง -
4 พฤษภาคม 2561
 178,000  อบต.คณฑี
 40.บ้านท่าเสากระโดง -
16 พฤษภาคม 2561
 28,600  อ่างทอง
 41.บ้านท่าไม้ -
16 พฤษภาคม 2561
 208,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
 42.บ้านทุ่งตาพุก -
11 พฤษภาคม 2561
 205,920  อบต.อ่างทอง
 43.บ้านทุ่งน้ำตก -
13 พฤษภาคม 2561
 189,000  หนองหัววัว
 44.บ้านทุ่งมหาชัย -
0 พฤษภาคม
 268,000  อบต.มหาชัย
 45.บ้านทุ่งมหาศาล -
1 มิถุนายน 2561
 194,000  มหาชัย
 46.บ้านทุ่งรวงทอง -
22 พฤษภาคม 2561
   ตำบลเขาคีริส
 47.บ้านทุ่งสวน -
16 พฤษภาคม 2561
 376,000  องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
 48.บ้านทุ่งเศรษฐี -
16 พฤษภาคม 2561
 250,880  นครชุม
 49.บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) -
24 พฤษภาคม 2561
 248,000  องค์การบริหารส่วนตำบลธำมรงค์
 50.บ้านนานอก -
6 พฤศจิกายน 2560
 212,000  อบต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 51.บ้านนาบ่อคำ -
16 พฤษภาคม 2561
 329,860  อบต.นาบ่อคำ
 52.บ้านนาป่าแดง -
1 พฤศจิกายน 2560
 319,000  คุยบ้านโอง
 53.บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) -
7 พฤศจิกายน 2560
 436,000  เทศบาลเมืองหนองปลิง
 54.บ้านน้ำดิบมะพร้าว -
18 พฤษภาคม 2561
 273,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
 55.บ้านน้ำโท้ง -
16 พฤษภาคม 2561
 16,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม
 56.บ้านบ่อตาโพธิ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 48,000  เทพนคร
 57.บ้านบ่อสามแสน -
6 พฤศจิกายน 2561
 886,940  เทศบาลเมืองหนองปลิง
 58.บ้านบ่อแก้ว -
0 พฤษภาคม 2561
 1,156,000  อบต. พานทอง
 59.บ้านบางลาด -
24 พฤษภาคม 2561
 462,000  อบต หนองหัววัว
 60.บ้านบึงกระดาน -
2 กรกฏาคม 2561
 136,000  เทศบาลตำบลช่องลม
 61.บ้านบึงทับแรต -
25 ธันวาคม 2560
   534,000
 62.บ้านบึงพิไกร -
21 มิถุนายน 2561
 280,320  ตำบลคลองพิไกร
 63.บ้านบึงมาลย์ -
17 พฤษภาคม 2561
   หนองหลวง
 64.บ้านบึงลูกนก - -
    -
 65.บ้านประชาสุขสันต์ -
15 มิถุนายน 2561
 627,780  ตำบลประชาสุขสันต์
 66.บ้านประดาเจ็ดรัง -
18 พฤษภาคม 2561
 154,000  หนองหลวง
 67.บ้านปรือพันไถ - -
    -
 68.บ้านปลักไม้ดำ -
31 พฤษภาคม 2561
 153,000  ลานกระบือ
 69.บ้านปางขนุน -
17 พฤษภาคม 2561
 863,220  นาบ่อคำ
 70.บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) -
15 มิถุนายน 2561
 1,660  คลองแม่ลาย
 71.บ้านป่าถั่ว -
1 มิถุนายน 2561
 212,000  มหาชัย
 72.บ้านพรานกระต่าย -
22 มิถุนายน 2651
 2,826,000  ทต.พรานกระต่าย
 73.บ้านพานทอง - -
    -
 74.บ้านมอสมบัติ -
16 พฤษภาคม 2561
 157  วังทอง
 75.บ้านมะเดื่อชุมพร -
0 มิถุนายน 2561
 212,000  โกสัมพี
 76.บ้านลานกระทิง -
7 มิถุนายน 2561
 508,000  วังควง
 77.บ้านลานช้างท่าว -
31 พฤษภาคม 2562
 106,320  ห้วยยั้ง
 78.บ้านลานดอกไม้ -
22 พฤษภาคม 2561
 132,000  ลานดอกไม้ตก
 79.บ้านลานตาบัว -
15 มิถุนายน 2561
 592,000  ตำบลประชาสุขสันต์
 80.บ้านลานทอง - -
    -
 81.บ้านลานสะเดา -
20 กรกฏาคม 2561
 221,000  อบต.วังควง
 82.บ้านลานหิน -
22 มิถุนายน 2561
 278,000  อบต.ลานดอกไม้
 83.บ้านลานไผ่ - -
    -
 84.บ้านลำมะโกรก -
2 พฤศจิกายน 2560
 986,000  สระแก้ว
 85.บ้านวังชมภู -
20 มิถุนายน 2561
 186,000  เพชรชมภู
 86.บ้านวังชะโอน -
16 พฤษภาคม
 363,000  
 87.บ้านวังตะเคียน -
16 พฤษภาคม 2561
 501,360  อบต.อ่างทอง
 88.บ้านวังตะแบก -
21 พฤษภาคม 2561
 112,000  วังตะแบก
 89.บ้านวังทอง -
8 มิถุนายน 2561
 156,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
 90.บ้านวังน้ำขาว -
21 พฤษภาคม 2561
 304,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์
 91.บ้านวังประดา -
16 พฤษภาคม 2561
 178,000  อบต. ไตรตรึงษ์
 92.บ้านวังมะค่า -
15 พฤษภาคม 2561
 140,000  วังตะแบก
 93.บ้านวังเฉลียง -
17 พฤศจิกายน 2561
 191,720  เทศบาลตำบลคลองพิไกร
 94.บ้านวังโขน -
4 มิถุนายน 2561
 328,000  
 95.บ้านวังโบสถ์ -
18 พฤษภาคม 2561
 246,000  เทศบาลเทพนคร
 96.บ้านวังไม้แดง -
16 พฤษภาคม 2561
 496,000  ท่าไม้
 97.บ้านศรีไกรลาศ -
17 พฤษภาคม 2561
 287,440  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบ่อคำ
 98.บ้านสมอโคน -
16 พฤษภาคม 261
 30,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
 99.บ้านสระสิงห์โต -
1 พฤศจิกายน 2560
 465,980  เทศบาลตำบลเทพนคร
 100.บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) -
0 พฤษภาคม
   
 101.บ้านสุรเดชสามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 82,000  หนองหลวง
 102.บ้านสุวรรณภูมิ - -
    -
 103.บ้านหงษ์ทอง -
16 พฤษภาคม 2561
 254,000  
 104.บ้านหนองกรด -
28 พฤษภาคม 2561
 148,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
 105.บ้านหนองขาม -
0 พฤษภาคม
 248,000  อ่างทอง
 106.บ้านหนองคล้า - -
    -
 107.บ้านหนองจิก -
15 มิถุนายน 2561
 176,000  อบต.จันทิมา
 108.บ้านหนองตากล้า -
5 ตุลาคม 2561
 367,000  อบต.ถ้ำกระต่ายทอง
 109.บ้านหนองทราย - -
    -
 110.บ้านหนองทอง -
16 มิถุนายน 2561
 114,000  หนองทอง
 111.บ้านหนองปากดง -
16 พฤษภาคม 2561
 102,000  หนองหลวง
 112.บ้านหนองมะเกาะ -
18 พฤษภาคม 2561
 84,000  อบต.หนองหลวง
 113.บ้านหนองรี -
1 พฤศจิกายน 2560
 426,600  วังทอง
 114.บ้านหนองละมั่งทอง -
21 มิถุนายน 2561
 44,000  บึงทับแรต
 115.บ้านหนองวัวดำ -
16 พฤษภาคม 2561
 90,000  
 116.บ้านหนองสะแก -
16 พฤศจิกายน 2561
 534,000  อบต.สระแก้ว
 117.บ้านหนองหญ้ามุ้ง -
0 มิถุนายน 2561
 148,000  อบต.วังทอง
 118.บ้านหนองหลวง - -
    -
 119.บ้านหนองหัวควาย -
28 พฤษภาคม 2561
 242,000  พานทอง
 120.บ้านหนองหัววัว -
10 พฤศจิกายน 2560
 727,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว
 121.บ้านหนองเต่าสามัคคี -
1 พฤศจิกายน 2560
 203,760  เทศบาลตำบลเทพนคร
 122.บ้านหนองแขม -
16 พฤษภาคม 2561
 140,000  องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
 123.บ้านหนองแดน -
14 พฤศจิกายน 2560
 325,000  โกสัมพีนคร
 124.บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ -
14 พฤศจิกายน 2560
 471,000  อบต.โกสัมพี
 125.บ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) -
11 พฤษภาคม 2561
 404,000  หนองแม่แตง
 126.บ้านหนองโสน -
22 พฤษภาคม 2561
   เขาคีริส
 127.บ้านหนองใหญ่ -
16 พฤษภาคม 2561
   อ่างทอง
 128.บ้านหนองไม้กอง -
28 พฤษภาคม 2561
 102,000  หนองไม้กอง
 129.บ้านหร่ายการ้อง -
19 พฤษภาคม 2561
 82,380  เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์
 130.บ้านห้วยน้ำใส -
1 พฤศจิกายน 2560
 470,000  อบต.วังตะแบก
 131.บ้านหัวยาง -
16 พฤษภาคม 2561
 43,000  อบต.หนองคล้า
 132.บ้านอาชานุสรณ์ -
24 พฤศจิกายน 2560
 237,000  อบต.ลานกระบือ
 133.บ้านอินทรานุสรณ์ - -
    -
 134.บ้านเกศกาสร -
3 กรกฏาคม 2561
 300,000  ช่องลม
 135.บ้านเก่า -
16 พฤษภาคม 2561
 150,000  ท่าไม้
 136.บ้านเกาะน้ำโจน -
15 มิถุนายน 2561
 348,000  ลานดอกไม้
 137.บ้านเกาะพิมูล -
23 พฤศจิกายน 2560
 294,000  ลานดอกไม้ตก
 138.บ้านเกาะรากเสียด -
21 มิถุนายน 2561
   เพชรชมภู
 139.บ้านเกาะสะบ้า -
16 พฤษภาคม 2561
 240,880  เมืองหนองปลิง
 140.บ้านเขาคีริส -
22 พฤษภาคม 2561
 332,000  เทศบาลตำบลเขาคีริส
 141.บ้านเขาน้ำเพชร -
8 มิถุนายน 2561
 108,000  อบต.คลองแม่ลาย
 142.บ้านเขาวังเยี่ยม -
9 พฤศจิกายน 2561
 524,780  อบตนาบ่อคำ
 143.บ้านเขาสว่างอารมณ์ -
30 พฤษภาคม 2561
 676,000  เทศบาลตำบลบ้านพราน
 144.บ้านเด่นพระ -
6 กันยายน 2561
 58,800  อบต.บึงทับแรต
 145.บ้านเทพนคร -
16 พฤษภาคม 2561
 276,000  ตำบลเทพนคร
 146.บ้านเทียมเจริญ -
11 พฤษภาคม 2561
 88,000  อบต.คณฑี
 147.บ้านเนินกรอย -
16 มิถุนายน 2561
 188,000  อบต.หนองทอง
 148.บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา -
0 พฤษภาคม
   
 149.บ้านเมืองพาน -
1 พฤศจิกายน 2561
   เทศบาลตำบลเขาคีริส
 150.บ้านแก้วสุวรรณ -
31 พฤษภาคม 2561
 172,000  อบต.มหาชัย
 151.บ้านแคทอง -
20 พฤศจิกายน 2561
 184,000  อบต.ห้วยยั้ง
 152.บ้านแม่บัว -
15 มิถุนายน 2561
 44,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคล้า
 153.บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) -
8 มิถุนายน 2561
 124,000  โกสัมพี
 154.บ้านโขมงหัก -
16 พฤษภาคม 2561
 232,000  เทพนคร
 155.บ้านโนนจั่น - -
    -
 156.บ้านโนนม่วง -
 154,000  นครชุม -
 157.บ้านโนนสมบูรณ์ -
8 มิถุนายน 2561
 334,000  โกสัมพีนคร
 158.บ้านโนนสมอ -
25 มิถุนายน 2561
 122,000  เทศบาลตำบลเทพนคร
 159.บ้านโนนโก -
0 พฤษภาคม 2561
 38,000  ไตรตรึงษ์
 160.บ้านโนนใหญ่ -
16 มิถุนายน 2561
 402,000  อบต.หนองทอง
 161.บ้านโพธิ์พัฒนา -
2 พฤษภาคม 2561
 428,000  อบต.คณฑี
 162.บ้านโพธิ์สวัสดิ์ -
9 มิถุนายน 2561
 266,000  สระแก้ว
 163.บ้านใหม่พัฒนา -
20 มิถุนายน 2561
 196,000  อบต.เพชรชมภู
 164.บ้านใหม่สามัคคี -
16 พฤษภาคม 2561
 312,000  คณฑี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
 165.บ้านใหม่สามัคคี -
15 มิถุนายน 2561
 122,000  อบต.หนองทอง
 166.บ้านใหม่สามัคคี - -
    -
 167.บ้านใหม่เขานิยม -
30 พฤษภาคม 2561
 280,000  เทศบาลตำบลบ้านพราน
 168.บ้านไตรตรึงษ์ -
21 พฤษภาคม 2561
 269,000  องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์
 169.บ้านไทยทวี -
20 สิงหาคม 2561
 206,000  โกสัมพี
 170.บ้านไทรย้อย -
30 พฤษภาคม 2561
 106,000  ทรงธรรม
 171.บ้านไผ่ตาสุ่ม -
16 พฤษภาคม 2561
 504,000  หนองแม่แตง
 172.บ้านไร่ -
19 มิถุนายน 2561
 210,000  เทศบาลตำบลเทพนคร
 173.บ้านไร่ดง -
3 พฤษภาคม 2561
 216,000  คุยบ้านโอง
 174.บ้านไร่ลำปาง -
6 มิถุนายน 2561
 44,000  อบต.โกสัมพี
 175.ประชารัฐพัฒนา -
6 มิถุนายน 2561
 696,000  ตำบลคลองแม่ลาย
 176.ประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) - -
    -
 177.ปราสาทอนุสรณ์ -
16 พฤษภาคม 2561
 310,000  อบต.
 178.ผินสหราษฎร์พัฒนา -
0 พฤษภาคม
   นาบ่อคำ
 179.ยอดประชาสรรค์ - -
    -
 180.ยั่งยืนราษฎร์วิทยา -
15 พฤศจิกายน 2560
 493,000  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง
 181.ยางเลียงราษฎร์พัฒนา -
12 พฤษภาคม 2561
 152,000  คลองแม่ลาย
 182.วัฒนราษฎร์ศึกษา -
17 พฤษภาคม 2561
 784,320  ประชาสุขสันต์
 183.วัดกัลปพฤกษ์ -
14 มิถุนายน 2561
 208,000  ลานดอกไม้
 184.วัดคูยาง -
9 กรกฏาคม 2561
 6,986,200  เมืองกำแพงเพชร
 185.วัดราษฎร์เจริญพร -
18 มิถุนายน 2561
 264,000  อบต.ทรงธรรม
 186.วัดอรัญญิกาวาสน์ -
15 มิถุนายน 2561
 132,000  
 187.วัดโพธาราม -
22 มิถุนายน 2561
 128,000  เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
 188.สหวิทยาคม -
22 พฤษภาคม 2561
 496,000  อบต.ทรงธรรม
 189.สาธิต - -
    -
 190.สาธิตวัดพระบรมธาตุ -
16 พฤษภาคม 2561
   เทศบาลตำบลนครชุม
 191.สิริแก้วเจริญ - -
16 พฤษภาคม 2561
   อบต หนองแม่แตง
 192.หนองบัวราษฎร์บำรุง -
28 พฤษภาคม 2561
 146,000  ท่าขุนราม
 193.หนองลวกราษฎร์บำรุง -
18 พฤษภาคม 2561
 197,000  อบต.หนองแม่แตง
 194.หนองแขมประชาสรรค์ -
16 พฤษภาคม 2561
 184,000  อบต.วังตะแบก
 195.ห้วยใหญ่ยางงาม -
1 มิถุนายน 2561
 246,000  มหาชัย
 196.อนุบาลกำแพงเพชร -
24 กันยายน 2561
 5,833,220  สระแก้ว
 197.อนุบาลพรานกระต่าย -
22 มิถุนายน 2561
 706,000  ตำบลพรานกระต่าย
 198.อนุบาลลานกระบือ -
15 พฤศจิกายน 2561
 1,032,800  ลานกระบือ
 199.อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) -
16 พฤษภาคม 2561
   
 200.อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) -
0 พฤษภาคม 2561
 268,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพีนคร
 201.อนุบาลไทรงาม -
0 มิถุนายน
   
 202.อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา -
28 พฤษภาคม 2561
 127,000  หนองไม้กอง
 203.อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) -
16 พฤษภาคม 2561
 646,000  เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย
 204.ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) -
15 พฤษภาคม 2561
 51,000  อบต.โนนพลวง

Powered By www.thaieducation.net